tiders

Members
 • Content count

  460
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

tiders last won the day on May 5

tiders had the most liked content!

Community Reputation

17 Good

About tiders

 1. Vet noen om program der det er krav til rimfire 22, der 22 WMR ikke uttrykkelig er forbudt?
 2. Harry Enfield gjorde en bra sak på tilsvarende idi... butikker.
 3. Det er en god ting at man får luket ut de med gal motivasjon. Man vil vel aldri kunne forhindre at det ikke kommer idioter inn døren sammen med alle andre. Men vi må bare være oppmerksom på at de vet hvor døren er. Mitt poeng var at i fremtiden kommer det forsøk på restriksjoner på denne sporten. Ved å dele skyting inn i dynamisk og statisk sier vi at alt er skyting, men det er litt forskjell i utføringen. Noen krefter i politiet mente vel ved siste runde at DSSN var noe nymotens useriøst opplegg som tiltrakk seg personer med tvilsom seriøsitet. Men ved å omtale alt som skyting skaper vi et felles rom.
 4. Det jeg mente var at vi må ta i bruk statisk skyting som begrep, på samme måte som DSSN driver med dynamisk. Ord har makt. Når nye lover skal vedtas er det viktig å ha dette i mente...
 5. Å kjøpe en spesialpistol for senere å kjøpe en finpistol er i mange politidistrikt et dårlig råd. I mitt distrikt hevdet politikammeret at jeg har tilstrekkelig med våpen i min spesialpistol til å trenger en separat finpistol. Spesialpistolen var "mulig å benytte" og da var det nei. Løsningen ble å selge spesialpistolen, for så å kjøpe finpistol, og deretter anskaffe samme spesialpistol igjen.
 6. He he, eller da det het stridsskyting...
 7. Ingen erfaring men demonstrasjonen under ser veldig lovende ut.
 8. Statisk var bedre. Statisk og dynamisk. Nå må vi bare få solgt inn dette til Norges Skytterforbund
 9. Fullstendig off topic, men jeg likte skille stasjonær og dynamisk. Er dette uttrykk som er i allment bruk?
 10. Det er ikke forbud mot Uzi'er og MP5 kloner, halvautorifler eller lister med modeller som er lovlige i våpenloven. Husk at loven kom etter vi ga fra oss retten til å kjøpe våpen over disk og at forhandleren holdt lister. På samme vis som når du kjøper ammunisjon i dag. Forskriften er utøvende makts instruksjon til underliggende etat. Utøvende makt er kongen her gjennom embedsverket i Justisdepartementet. Embedsverket er ikke folkevalgt og selv om justisministeren er det, er forskriften i hovedsak produsert i av byråkrater og ikke Stortinget. Uansett går forskriften utenfor det loven gir dem hjemmel til og beviset for det er at POD så nødvendigheten av en ny våpenlov.
 11. Jeg er ikke veldig erfaren men har noen erfaringer med Glock og dempere. Du er kanskje klar over at løpet beveger seg opp ved munningen og ned ved kammerenden mens sleiden beveger seg bakover etter avfyring. På Glock er denne bevegelsen ganske nøyaktig avstemt og derfor ganske lett å forstyrre. Hva er det som ikke funksjonerer? Demping av lyd eller sleidens bevegelser... Du må presisere symptomer før det er mulig å stille diagnose I tillegg, hva slags demper er de du har og er løpet originalt? Er det hjemmeladet ammunisjon?
 12. Det er mulig jeg tar feil og at tyskerne aldri forlot oss, men jeg levd med en oppfatning om at lovgiver er Stortinget og ikke politiet. Det dere beskriver er feigt av oss, udemokratisk og i del lange løp så uheldig at jeg ikke vet hva... Dere er klar over hvorfor POD ønsket ny våpenlov under 12 måneder etter Våpenforskriften av 2009? Ikke for den rivende samfunnsutviklingen hadde gjort forskriften ukurant, men fordi noen i Justisdepartementet gjorde POD oppmerksom på at forskriften med alle rundskriv gikk milevis utover den myndighet som loven av '63 gir POD. Dersom noen faktisk tok POD til retten ville mange av POD's rundskriv måtte blir kjent rettsstridige og opphøre å eksistere. Så istedenfor å akseptere at de med dette har tilranet seg makt og laget begrensninger det ikke finnes lovhjemmel for, vil man forsøke å bruke de samme forskrifter og rundskriv som argumenter for å forandre loven. Terrenget tilpasses kartet. Sterkere argumenter for å frata POD all makt og legge dette organet ned ser jeg ikke. @slemmo, realiteten er den virkelighet du til enhver tid er villig til å akseptere og sloss for. @Cardinal, PODs evne til å forhindre nye program er makt de selv har gitt seg. Den er ikke hjemlet. Egentlig er det dine egne behov og om politimesteren finner gode grunner til å nekte deg å kjøpe våpen som skal regulere dette.
 13. Nei, problemet er at klubbene har påtatt seg et ansvar. Mengden press de har blitt utsatt fra byråkratiet for i forkant er sikkert ganske enormt, med trusler om nedleggelse av sporten etc. Husk at før 1963 kjøpte vi håndvåpen over disk på samme måte som hagler frem til 1990. Registreringsplikten ble erstattet med søknadsplikt og fra da av ble skruen strammet jevnlig. Sist nå med forslaget til ny våpenlov der det legges opp til en vakker ullen og difus "for barna" klausul i form av en formålsparagraf der det fortelles at Våpenloven overordnede formål er å sikre "samfunnets behov for sikkerhet". Dette er en intensjonslovgivning av verste sort som gir POD makt til å produsere rundskriv og formularer for å oppfylle denne intensjonen. Intensjonene er sikkert egentlig gode, men gode intensjoner betyr at busser ikke kommer frem pga avgiftsfrie elbiler. Politiet skal ikke skrive lover. Beklage at jeg sporer av. Grad av egnethet mener jeg burde avgjøres av den som betaler for våpenet og tar seg bryderiet med å søke. Hvis en søker, som søker på et våpen som vedkommende synes er spennende/gøy/tøft/kult/ergonomisk/billig/episk/funksjonelt, og som er tillatt i grenen så er det personens og politikammerets sak. Ingen har noe med dette og papir fra DSSN er egentlig helt uvesentlig for noe som helst søknad. Søker demonstrerer behov, politikammeret aksepterer begrunnelsen, eller ikke. Men så har POD gjort klubbene til gissel. Det er synd at vi har gitt oss på det for det er en kamp man burde tatt.
 14. Jeg tror kjernen er som du sier at noen mennesker i POD ble sint og truet DSSN. De bestemte at heretter skal DSSN skal være filteret. Grunnen er fordi de som avgjør våpen søknader ikke er kompetente til å avgjøre søknader. Noe som i seg sev er et brudd på PODs egne bestemmelser. Forøvrig mener jeg at SP89 selvfølgelig burde være lovlig å anskaffe, også til DSSN. Men så har jeg så skrudde meninger at de som søker politiet om å eie våpen veldig sjelden er problemet. Om TS ønsker seg en R93 (som jeg ikke vet om han vinner noe mesterskap med) og ønsker å plage seg selv med den, så må han vel for all del gjøre det uten at noen skal beskylde ham for å undergrave sporten. Noen skrev en gang et det beste diktaturet er der lovene er så ulne at innbyggerne ikke kan vite om de er på rett side av loven og derfor begrenser sin egen handlefrihet.
 15. Hei, Begrensningene i anskaffelser, dvs 24 måneder x antall level/poeng, gjelder kun for halvautorifle. Manuel fungerer på samme måte som pistol. Kort svar. Nei. Jakt med R93'en. Langt svar. En av mine kjepphester her inne er at vi må holde opp og spørre om noe er tillatt, men heller spørre om det finnes regler som gjør noe forbudt. Det er en viktig forskjell. I tilfelle manuell rifle til jakt vet ikke jeg om noe i regelverket som forbyr deg å bruke disse våpen på jakt. Gitt at kaliber er egnet. Statsforvaltningen ønsker færrest mulig våpen i befolkningen og har frem til nå konsentrert seg mest om halvautomatiske våpen i sivilt eie. Derfor har vi fått regler som begrenser mulighetene til å jakte med noen halvauto våpen, og har endt opp med lister som tillater enkelte modeller hovedsaklig basert på utseende. Forvaltningen har etter det jeg vet ikke kommet med synspunkter på utseende på manuelle rifler, ergo ikke forbudt.