Jump to content

tiders

Members
 • Content count

  492
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

tiders last won the day on September 11

tiders had the most liked content!

Community Reputation

50 Excellent

About tiders

 1. Til info så var alle gjenstander med klinge over 35 cm inkludert i våpenlovene som loven av '61 erstattet. Den ble tatt ut da det Forsvaret, politiet og andre mente tiden hadde løpt fra blankvåpen og det rakk i massevis med å la det være 18 års aldersgrense på salg. Man bekymret seg mer for guttestreker på den tiden, og ingen så for seg at man skulle drive en politikk som førte frem til at det forekom gjengoppgjør med blankvåpen.
 2. Men sabler og sverd kan de komme til å legge i denne sekken over farlige våpen som allmuen ikke bør eie. Danskene har jo lisenskrav for å eie en skarve sabel, og det er ikke utenkelig at de ønsker å fjerne dette fra fritt omløp.
 3. Åpenbart. Men ettersom konsekvensene her er store bør organisasjonene finne sammen-
 4. Forarbeidene er viktig når nye rettsaker kommer i kjølvannet av en lov. Helt enig i at forskriftene viktige, men det sier egentlig at loven er for svak og må tolkes og da tillegger vi vi noen makt de etter tredelingen av makt i dette landet ikke bør ha. Politiet skal håndheve lover og Stortinget plikter å skrive lover så klart at Politiet ikke kan tolke loven i en retning.
 5. Jeg tror det er enda kjedeligere og hverdagslig. Jeg tror det er svak forvaltningspraksis jevnt over. Det er en kjensgjerning at anmeldelsen mot ABB for svindel og underslag ble henlagt, selv om det var plankekjøring. Hadde den ikke blitt henlagt ville han neppe ha fått kjøpe våpen lovlig og historien kunne ha vært en annen. Poenget mitt er at jeg mener er at det er relativt sett veldig mye viktigere å sile personer som får tilgang til våpen enn å sile våpen disse får tilgang til.
 6. Jeg påstår det har blitt mindre frihet. Hvis vi tror at POD jobber for landet og dets sikkerhet (og det bør vi) så vil de alltid mene at våpen utgjør en risiko, og at det å begrense antall våpen og regulere vekk alt som kan true landets sikkerhet så reduserer de risiko, ergo "en god ting". De trenger ikke ha onde hensikter, de kan bare ha andre vurderinger enn oss, for at vi er motstandere. Mengden reguleringer vil vil alltid øke antall begrensinger, det ligger i reguleringens natur. Nye reguleringer produseres fordi man har oppdaget et "smutthull" i eldre regulering man vil tette igjen. Sett det ned og les rundskrivene kronologisk så ser du det tydelig. Når forbud mot A inntreffer opphører friheten til å gjøre A. Når halvautovåpen forbys, men godkjennes på enkeltmodeller, så reduseres vår frihet. At man så har fått noe som jaktgarderobe i bytte med at 7. jaktrifle er nær praktisk sett umulig anset jeg ikke for å være en seier. Beviset på at det har blitt produsert flere og flere begrensninger er at rundskrivet av 2009 går så langt utenfor loven av 1961 at man allerede i 2010 så seg nødt til å lage et utkast til ny lov for at avviket ikke skulle være så åpenbart.
 7. Jeg tror det blir verre hvis vi ikke yter motstand. Jeg tror ikke alt blir bra. Hvis du strekker en tidslinje fra si 1961 og frem til i dag. Har det da blitt mer eller mindre frihet for skyttere? Hvis du tror at dagens nivå av lovgiving er det som skal til for å oppnå nirvana så tror jeg du tar feil. Det finnes ingen insentiv i byråkratiet forhindrer det å vokse i antall ansatte og i antall bestemmelser. Det eksisterer en dyp konflikt i alle samfunn mellom de som vil bestemme til allmuens beste , og allmuen som vil være i fred og leve sine liv uten innblanding fra andre og uten å plage andre.
 8. Dette synet på halvautovåpen i sivilt eie har POD og andre med definisjonsmakt ment lenge. Jeg er derfor overbevist om at dette essensen i dette forslaget ikke kommer fra Frp, og følgelig heller ikke er i interessen til Frp. Jeg tror også dette lovforslaget hadde sett identisk ut med en annen regjering og da er svaret at "systemet" har skapt dette lovforslaget og dette systemet aldri er på valg og aldri trenger å ta hensyn til velgere. Hvis jeg satt i POD ønsket å få igjennom dette forslaget hos politisk ledelse hadde jeg formulert meg omtrent som "Det ville fått svært negative konsekvenser dersom det på Frp's vakt slapp en ny ABB gjennom maskene og gjennomførte terror med denne typen våpen. Jeg tror det er best å lukke denne døren så godt det lar seg gjøre. Dette er uansett bare å løfte opp i lov det som har vært regulert i forskrift over mange mange år" Så ville jeg lagt til at vi gjør dette "for barnas skyld", hvis jeg følte meg ekstra modig den dagen. Jeg tror ikke systemet er ondt eller kan tillegges onde egenskaper. Jeg er 100 % overbevist om at samtlige ansatte i POD mener de handler i Norges og systemets beste når de ønsker å fjerne Mini14 fra landets jegere. Men jeg tror også de tar feil når de hevder å gjøre landet tryggere ved å fjerne Mini 14 fra landets jegere.
 9. Le du, det var faktisk en av konklusjonene etter Gjørv og begrunnelsen for ønsket om å forby magasiner med x antall skudd.
 10. EU direktivet som dette er basert på viser at de har tatt høyde for at de kan komme dit, som jeg refererte til over. Men fair nok. Vi kan bevege oss videre
 11. Jeg er helt sikker på at det vil komme og at reguleringen av det blir like effektiv som forbudet mot narkotika.
 12. Ræl i plast? Vi er langt forbi det i dag. Dette er hjemmelaget fra tegninger og ned. Problemer med nedskalering løses alltid. Hvis ikke ville en datamaskinen fortsatt tatt en etasje. Å tro at utviklingen herfra kommer til å stå stille og at ikke 3D printer for metall er kan kjøpes på DX.com innen ti år tror jeg er naivt. og Om å regulere dette juridisk. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L0853 "Article 17 - By 14 September 2020, and every 5 years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on the application of this Directive, including a fitness check of its provisions, accompanied, if appropriate, by legislative proposals concerning, in particular, the categories of firearms in Annex I and issues related to the implementation of the system for the European firearms pass, to marking and the impacts of new technologies such as 3D printing, " EU Kommisjonens OODA loop er mindre enn vår.
 13. Dette er grunnen til at jeg ønsker meg mer direkte demokrati der vi kan ta opp og stemme over enkeltsaker.
 14. Snu det på hodet. Hvorfor skal det forbys. Når de mest "vellykkede" terroristene bruker biler. Hvorfor bry seg da om noen som har søkt om våpen har magasin på 5 eller 20 skudd.
×