Jump to content

vavlo

Recommended Posts

Ikke akkurat våpenrelatert, men interessant uansett. Politiets fullmakter, og skillet mellom forvaltningsmessig kontroll og ransaking har til tider vært diskutert heftig her inne. Har sakset nedenforstående fra en herværende dagsavis. Saken dreier seg altså om en konfiskert forball. Så kan man jo gjøre seg opp en mening om verdien av Grunnlovens § 102.

 

Bakgrunnen for saken er at boligeieren i Trøndelag i fjor sommer opplevde at en fotball ble sparket inn på tomta hans.

Ballen ble levert tilbake til fotballspillerne, med beskjed om at den neste ballen som landet på tomta ville bli inndratt, med mulighet for å hentes ut hos fotballklubben neste dag. Mannen har opplyst at han har hatt en avtale med formannen i fotballklubben om en slik ordning.

Et kvarter senere ble det igjen sparket inn en ball på mannens tomt. Han tok da ballen, og nektet å levere den tilbake. Etter en halvtime kom det tre politifolk og krevde å få ballen utlevert. Boligeieren nektet, og ville heller ikke opplyse til politiet hvor ballen var.

Anmeldte politifolkene

Ifølge anmeldelsen fra mannen gikk da to av politifolkene inn i boligen for å lete etter ballen. Den ble ikke funnet, men etter en diskusjon leverte mannen ballen fra seg. Saken ble avsluttet på stedet, og det ble ikke registrert noen straffesak. To måneder etter hendelsen valgte mannen å anmelde politiet for ulovlig ransaking.

I sin vurdering av saken skriver Spesialenheten for politisaker at politiet selvsagt må ha hjemmel for å ta seg inn i en bolig, og at det ikke forelå noen beslutning fra domstol eller påtalemyndighet om ransaking av mannens hus.

Det bemerkes at en polititjenesteperson kan beslutte ransaking dersom det foreligger «sterk mistanke om en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn seks måneder, og det er nærliggende fare for at formålet med ransakingen forspilles».

Henlegger saken

Politiloven åpner likevel for at politiet kan ta seg inn på privat eiendom for «å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden» eller «for å avverge eller stanse lovbrudd».

Spesialenheten mener disse vilkårene ikke var tilstede i denne situasjonen, men konkluderer med at politiet likevel ikke «savnet enhver hjemmel» til å få inn i huset og se etter ballen.

I vedtaket står det at Spesialenheten ikke kan se at «en manglende eller uklar hjemmel i foreliggende situasjon representerer et grovt brudd på tjenesteplikt av en viss betydning, med et påfølgende straffeansvar for de mistenkte tjenestepersonene». Saken blir dermed henlagt.

Spesialenheten mener likevel at saken reiser ulike spørsmål, og at den dermed kan gjennomgås av politimesteren i et læringsperspektiv.

- Politimesteren vil nå gå gjennom vedtaket fra Spesialenheten, og kommentere saken etter det, opplyser kommunikasjonsdirektør Ane Vangsvik Flo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

 

PS. Og for ikke å snakke om politiets bruk av ressurser, men det er en annen skål.

 

Edited by vavlo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...