Jump to content

Ny våpen lov allerede innført??? 20mai?


Spinnvillt

Recommended Posts

Frølich:

 

«Grunnen til at varslingen ble tatt ut er for at man skal kunne være fleksibel når kravet til varsling blir fastsatt i forskrift.»

 

Fleksibel? Minimum 48 timer er jo en TIDSFRIST. Er ikke hele poenget med en tidsfrist at det ikke skal være fleksibelt?......Hmmmm...kanskje han vil legge til at kun Virkedager er gjeldende?😄

Edited by 32-40 Win.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ser ut som loven er vedtatt:

 

Norsk Våpeneierforbund

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/WL1JJa/Ny-lov-apner-for-utenomrettslig-kontroll-av-vapeneiere

 

Jeg lurer på dette med grunnlovens §102.......

 

Lovdata:

 

§ 102.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.

Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

0 Endret ved grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778.
Edited by 223man1
link redigert
Link to comment
Share on other sites

  • psAico locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...