Jump to content

Lerduer..


Tysken

Recommended Posts

Har en eiendom på sørlandet med egen strandlinje,brygge og endel skog. Jeg vet at jeg har lov til å skyte lerduer i skogen der, men har ikke lyst til å fylle skogen med småbiter. Lurer derfor hvordan det er å gjøre det utover vannet. Er det forurensende? Hvordan ser myndighetene på det? Er jo så populært med miljøvern for tiden

Link to comment
Share on other sites

Jeg har drevet og skutt keramikk over et vann noen ganger. Føler meg like teit hver gang når bredden ligger full i plast etter meg. Har prøvd å stå i motvind, slik at jeg kan plukke opp etter meg. Herren velsigne ekte lerdueanlegg dog, mye greiere. Og bedre miljøsamvittighet. :)

Link to comment
Share on other sites

Dette med å skyte leirduer utenom en godkjennt bane har jeg og flere diskutert ved flere annledninger.

Samt tadd dette opp ved 2 forskjellige lennsmannskontor. Å svarene er likt fra begge.

Det er ikke lov å skyte leirduer i utmark..selv om du er grunneier eller får lov av grunneier.

Ut over vann/hav er heller ikke lov..

Det eneste som kan være"lovlig" er på egen innmark med en håndkaster å sikker bakgrunn.

For på din egen innmark gjelder ikke allemannsretten..all uorganisert skyting i utmark stoppes av allmennretten..dette i.f blålysetatene vi har vært i kontakt med.

Link to comment
Share on other sites

all uorganisert skyting i utmark stoppes av allmennretten..dette i.f blålysetatene vi har vært i kontakt med.

 

Jaha, forbud mot all leirdueskyting eller? For det holder med grunneiers tillatelse og sunt vett når det gjelder rifleskyting i utmark.

Link to comment
Share on other sites

I.f lennsmannskontorene så var all form for skyting i utmarka forbudt.

Selv om vi har aldri så mye tillatelser fra grunneier eller sunnt vett,så har man aldri noen garanti for at det dukker opp en turgåer i skytesektor,eller en hund som noen trener/lufter.

Så dem sa at allemannsretten stoppet all uorganisert skyting. Hva som praktiseres er noe helt annet.

Allemannsretten i Norge er sterkere enn grunneierretten på mange felt. Bare se hvordan det har gådd me Tromsø JFF sitt skytterannlegg. Uten allemannsretten så hadde den skytebanen vært fullt operativ 24/7..men nå er det ikke lov for rifleskyttere å holde på dær lenger..å det er bare på nåde at TJFF får skyte med hagle.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg har også tenkt på alle småbitene som blir liggende igjen hvis jeg skulle finne på å sette opp en leirduekaster på egen eiendom, men siden de "nye" leirduene er miljøvennelige så blir kanskje småbitene løst opp av vann, slik at de vil forsvinne etter noen regnskyll?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har også tenkt på alle småbitene som blir liggende igjen hvis jeg skulle finne på å sette opp en leirduekaster på egen eiendom, men siden de "nye" leirduene er miljøvennelige så blir kanskje småbitene løst opp av vann, slik at de vil forsvinne etter noen regnskyll?

 

Lerduene forsvinner, men det krever betraktelig mer enn et par regnskyll for at de forsvinner (hvertfall superstar duer), men de forsvinner etterhvert... Plastkoppene fra patronene derimot forsvinner ikke. Vi pleier å gå rundt etter skyting å plukke opp det meste av plastkoppene og knuse større lerduebiter.

Link to comment
Share on other sites

I.f lennsmannskontorene så var all form for skyting i utmarka forbudt.

Selv om vi har aldri så mye tillatelser fra grunneier eller sunnt vett,så har man aldri noen garanti for at det dukker opp en turgåer i skytesektor,eller en hund som noen trener/lufter.

Så dem sa at allemannsretten stoppet all uorganisert skyting. Hva som praktiseres er noe helt annet.

Allemannsretten i Norge er sterkere enn grunneierretten på mange felt. Bare se hvordan det har gådd me Tromsø JFF sitt skytterannlegg. Uten allemannsretten så hadde den skytebanen vært fullt operativ 24/7..men nå er det ikke lov for rifleskyttere å holde på dær lenger..å det er bare på nåde at TJFF får skyte med hagle.

 

 

Da synes jeg du skal spørre den samme lensmannen om når denne loven eller lovtolkningen kom og hvor den står skrevet? Konsekvensene av en slik lovforståelse er faktisk utrolig omfattende og meget urovekkende!

Link to comment
Share on other sites

Men er det noen som kan linke til evt. lovdata... og regler rundt dette?

 

 

Du finner nok ikke noe om dette i Lovdata. Slik det framstilles er det noen lensmannskontorer som "tolker" at dette må bli en følge av Allemannsretten. Allemannsretten i Norge har lang lang fartstid og loven som regulerer dette har vel ikke blitt endret siden Svartedauen eller deromkring. I og med at "Gud og hvermann" har drevet skytetrening på egenhånd i "utmarka" de siste par hundre år og vel så det, er dette en ny tolkning som disse lensmenn har tenkt ut hvis ikke, som jeg frykter, at PD har sendt ut et rundskriv som legger fram en slik tolking. Dette har garantert i så fall ikke vært gjenstand for politisk behandling. Et så sterkt angrep på eieindomsrett og jaktretten ville selv ikke dagens regjering ha frammet.

 

Tenk dere om. Hvis en slik tolking får lov til å stå vil det i praksis bety slutten på det meste av jakt slik vi kjenner det i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Spesielt for Tromsø:

 

§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet

 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd har fått melding. Melding kan unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

 

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

0 Endret ved forskrift 15 mai 2003 nr. 608.

 

Spørs hva lensmannen legger i offentlig sted da. Jeg mener bestemt at utmark ikke er det. Boligfelt, sentrum, tettbygd område er.

 

Se ellers svar i en annen tråd her:

Hei!

 

Det er lov, med grunneiers tillatelse, å bedrive skyting på privat grunn. Forutsetningene er at du har grunneiers tillatelse, det sikkerhetsmessige er i orden, det ikke forstyrrer naboer, og at skytingen ikke har karakter av organisert trening (faste treningstider og montering av faste installasjoner).

 

I byer og tettbebygde strøk, kan det være politivedtekter som forbyr slik skyting. Det må du sjekke opp i forkant.

 

Utover evt. lokale politivedtekter, er det nok naboloven (grannelova) som her er mest relevant. Hvis skytingen medfører støyplager for naboene, vil skytingen kunne være forbudt jfr. naboloven. Hvis dette kan bli et problem, vil det være greit å ta en prat med evt. naboer i forkant, så slipper en klager.

 

Skytebanelovgivningen gjelder kun for permanente anlegg og organisert skyting. En kan likevel gå ut i fra tilsvarende sikkerhetskrav når en skal drive uorganisert skyting på privat grunn –dvs. sørge for skikkelig kulefang når du skyter med rifle, og sørge for tilstrekkelig sikkerhetssone når du skyter med hagle.

 

Mvh

 

***** ******

 

Jaktkonsulent NJFF

 

hele tråden ligger her http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=31&p=338275

Link to comment
Share on other sites

hvis dette stemmer, blir ikke lerdusti, figurjakt og jaktfelt også ulovlig da? Disse er jo som regel også i utmark.
Han skrev at "UORGANISERT" skyting er ulovlig... og jeg regner lerduesti, jaktfelt Osv. som organisert. :|

 

 

Ja men hva med jakt ? Den kan da i aller høyeste grad betegnes som "uorganisert" i en slik sammenheng. Hvis dette forbudet linkes till Allemannsretten og det at det kan være farlig for "tilfeldig forbipasserende" så gjelder dette like mye ved jakt !

 

Derfor en en utdyping hva lensmennene legger i dette, og på hvilket grunnlag de har kommet til denne feilsluttningen av vital betydning !

Link to comment
Share on other sites

Dette hørtes litt merkelig ut, muligens er det noen misforståelser på begge sider.

 

Allemannsretten gjør at en ikke uten videre kan stenge av og hindre folk i å ferdes i det området man vil skyte. Men man skal jo uansett ha så god oversikt at man VET at det er sikker bakgrunn uten tilfeldige turgåere ol før man man drar i avtrekkeren. Med andre ord kan ikke bakgrunnen bestå av tett skog hvor man ikke vil kunne oppdage folk eller dyr i nedslagsfeltet. Er det åpent og oversiktlig slik at eventuelle forbipasserende blir oppdaget før de kommer inn i farlig område, så kan jeg ikke se at allemannsretten skal være til noe hinder for skyting. Ved hagleskyting er det jo ikke all verdens med plass som behøves heller, maksimal rekkevidde med små lerduehagl er bare et par hundre meter. Du trenger derfor ikke sikker bakgrunn kilometervis avgårde, 400 meter bør være plenty sikkerhetsmargin hvis du f.eks. bruker hagl nr 7.

 

Jeg har forresten selv opplevd å stå midt i nedslagsfeltet for et hagleskudd en gang, det var nok ikke så farlig men like fullt en guffen opplevelse. Naboen skjøt ei kråke som satt i toppen av ei gran, skuddvinkel nesten 45 grader opp. Det han ikke visste var at jeg sto ca 200 meter unna og på rett linje med ham og grana. Grana skjermet selvsagt for sikt så han kunne ikke se meg. Jeg hørte smellen, og i det jeg snudde meg for å se hvor lyden kom fra begynte det å rasle rundt meg da haglesørpa kom fallende. Det meste traff litt lenger bort, jeg anslår det til at de haglene som gikk lengst gikk ca 250 meter totalt, men noen få hagl (randhagl med dårligere ballistikk?) falt rundt meg. Ble ikke truffet, og tviler uansett på at jeg hadde blitt skadd med mindre et hagl traff et øye. Haglene falt nesten rett ned, og hadde ikke nevneverdig energi igjen. 150 meter forbi min posisjon igjen var det en mye brukt tursti, men haglene kunne altså ikke nå fram dit selv med tilnærmet optimal elevasjon.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Ja men hva med jakt ? Den kan da i aller høyeste grad betegnes som "uorganisert" i en slik sammenheng. Hvis dette forbudet linkes till Allemannsretten og det at det kan være farlig for "tilfeldig forbipasserende" så gjelder dette like mye ved jakt !

 

Hei.

 

Jeg vil påstå at jakt er organisert. For eksempel jaktlag, får diverse navn og det er som regel fastsatte tider når vi bedriver jakt.

 

 

Jakt på privat grunn

 

"Det er store regionale og lokale forskjeller når det gjelder allmennhetens tilgang til å jakte på privat grunn. I noen områder er småviltjakta organisert gjennom grunneierlag, mens man i andre områder må ta direkte kontakt med den enkelte grunneier."

 

http://www.dirnat.no/friluftsliv/jakt/jakt_i_norge/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...