Jump to content

Den frie jakta på fjord og eh.. is?


M67

Recommended Posts

Vi har jo fri jakt på fjord og hav etter visse arter til visse tider - grunneiers rett til jakt og fangst gjelder så langt landet ligger tørt.

Forbud mot motorbåt etc..

 

Men hva med å gå? Kan man jakte på fjordisen? Såfremt både jeger og bytte er på "vannet"?

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

Det skulle være greit å jakte på isen. Det er vel flomålet som angir grensen mellom sjø å land. Is som ligger på sjøen er ikke "land". Den har jeg ikke tenkt på før, men det er jo veldig aktuelt med de forholdene vi har i år. Reven er jo veldig glad i restene etter sjøfiske på isen. Super åteplass-opp med kamoteltet :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

[...]Men er det stort å jakte på nå da?

Har ikke giddet å bære med meg hagla på isen enda (det holder liksom med kasteline, isbor, øks, kakao, ved, fiskegarn, enda mer tau. en laaang kjepp, 5-4 fiskesnører, liggeunderlag og tørre votter), men det er da rikelig med vilt utpå der (Nøtterøskjærgården). Masse måker, noen kråker og en og annen hare skulle hvertfall være mulig. Basert på mengden spor skulle det også være mulig å lure en rev eller en mink (og litt mer usikkert også mår).

Link to comment
Share on other sites

[...]Det er jo faktisk tillatt å kjøre bil på sjøisen, og da er det vegtrafikkloven som gjelder...

 

Men at veitrafikkloven gjelder også på sjøisen er fordi denne har virkeområde:

Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn.[...]

Uten noen begrensning i hvor denne motorvognen befinner seg.

[...]Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Med motorvogn forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor[...]

mens friluftsloven sier:

På sjøen er ferdsel med båt fri for enhver. Ferdsel på islagt sjø er også fri for enhver.

og viltloven sier:

På elv og innsjø går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. Utenfor denne grense og på grunner og skjær som er overskylt ved alminnelig høyvann og ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide, er jakt og fangst tillatt for norske statsborgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge.

og i forskrifter og slikt (f.eks forskrift om jakt og fangsttider) omtales denne jaktretten på sjø/fjord som

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32

Att "den frie jakten på hav og fjord" skulle være begrenset av eventuell is kan jeg ikke finne noen hjemmel til å støtte (untatt at politivedtektene ofte gir politimesteren hjemmel til å forby ferdsel og spesielle aktiviteter på isen, men det har ingenting med jaktretten å gjøre)

Link to comment
Share on other sites

På isalgt fjord er de fri jakt de vil si at så lenge du jakter på isen så er de lov og jakte på rev, og kråke og de som er lovlig kan også legge ut åte på isen, Men går du på land må man ha tilatelse av grunneiger.

Dette var de dirnat sa til meg når eg spurte.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Kom plutselig til å tenke over dette idag når jeg var ute å kjørte, da innerste del av fjorden her ofte fryser på vinteren. Tenkte i hovedsak på lokking av rev. Og selvfølgelig finner man svar etter ett søk på "kammeret" :smile:

 

MEN:

Greit nok at paragrafen i viltloven angående grunneiers rett mot hav og fjord åpner for jakt på fjord-is, men kan ikke viltlovens § 46 begrense denne jakten?

§ 46. (jaging og lokking av vilt)

Vilt må ikke jages eller lokkes bort fra andres jaktområde. Fôring av vilt kan allikevel skje som ledd i et planmessig viltstell. Grunneier eller bruker kan skremme eller jage bort vilt når dette må anses nødvendig for å avverge skade eller ulempe.

 

Spesielt med tanke på lokking av rev, da den mest sannsynlig befinner seg på land, som da er et annet jaktområde. Noen snakker også om åte på isen, i hvilken grad er det å betegne som et lokkemiddel?

Link to comment
Share on other sites

Enn om vi snur litt på spørsmålet. Å lokke rev på en åker med bondens tillatelse er jo rimelig normalt. Og i sammenheng med problemstillingen her sier vi for eksempelets skyld at man har fått tillatelse av en enkelt bonde å jakte på hans område/åker. Denne kan jo være i relativ nærhet av andres eiendom, og godt innenfor hørehold for lokkingen. I et slikt tilfelle er det vel ingen som vil påstå at man skal ta hensyn til denne paragrafen?!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...