Jump to content

Kjappe spørsmål om Lover og Regler Tråden


mattbell

Recommended Posts

Hei,

 

ser mangen andre forum har en tråd for kjappe spm om lover og regler som mange av medlemmene lurere på, å ønske å opprette en slik her også. Dette er en tråd der folk kan stille kjappe spm og forhåbentligvis få kjappe svar på. Skal selv ta jegerprøven nå i november, så sitter jo med endel spm selv.

 

Div spm:

 

1. Hva er reglene for å feks skyte på egen tomt. Tenker da på trening med leirduer, innskyting av feks .22LR o.l

 

2. Kråkejakta begynner snart, men er ikke kråkejakta bare en jakt for å senke bestanden av kråka? Hva gjør dere med kråka etter den er skutt?

 

3. Kjenner en bonde som har en kårnåker der han har litt duer på besøk. Tenkte å starte opp duejakt der når jeg får unnagjort jaktprøven. Må bonden selv søke om låv til duejakt, eller har han rett til å gjøre dette innenfor jakttid uansett siden det er hans grunn?

Link to comment
Share on other sites

1. Så lenge du er innenfor reglene om støyforurensing og kan skyte under forsvarlige forhold har du lov til å skyte på egen eiendom.

 

3. Du kan jakte med grunneiers tillatelse på de småviltarter det er lovlig jakt på, innenfor den fastsatte jakttiden uten at han eller du må søke noen tillatelse.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Takker for respons.

Det forble fortsatt litt uklart for meg om det kun kan eies fire håndvåpen totalt sett, eller om det er snakk om fire forskjellige for hver og en konkurranseform.

Og om man godt kan eie f.eks. to 9mm eller to .45 så lenge man ikke sniker med seg dem begge til samme konkurranse...

Link to comment
Share on other sites

Det er fire våpen totalt og alle må ha forskjellig bruksområde. Feks en 9mm til grov, 45ACP til militær, 22LR til fin og 357mag til revolver.

Det lar seg sikkert gjøre å få to 9mm, en til grov og en til militær. Men det er litt omstendig da de fleste 9mm går i både grov og militær og da har du egentlig ikke "behov" for to.

Link to comment
Share on other sites

Som Hassel sier så kan man også prøve å se litt utenfor det ene forbundet, og da har man plutselig et litt bredere tilbud av øvelser/klasser/programmer.

F.eks:

SWS

NMF

NSF

NSU

NFPS

NBSF

DFS

NJFF

NROF

Enkelte våpen kan brukes i flere av disse forbundene, andre våpen kan kun brukes i et eller noen få av forbundene :D

Link to comment
Share on other sites

En annen ting jeg—som henholdsvis ny entusiast—lurer litt på, er dette med rekreasjonsskyting som eiegrunnlag.

Leste nettopp at reguleringene gjør at det kan kreves en viss mengde aktivitet etter våpenkjøp. Kan dette være å ta en tur til klubb/bane i ny og ne for litt moroskyting? Går dette under rekreasjonsskyting?

Link to comment
Share on other sites

For å opprettholde status som rekreasjonsskytter må du på banen 4 ganger i året. Dugnad, årsmøte og lignene teller som oppmøte.

Før dette må du i prøveperioden på 6mnd møte på banen 2-3ganger per mnd før du kan erverve egne våpen.

Se forøvrig her: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_ve ... gg_476.pdf side 24. Der står alt du trenger å vite om aktivitetskrav.

Link to comment
Share on other sites

Minimums krav for å inneha inntil 4 håndvåpen (rekreasjonsskytter).

 

1: Medlemskap i en pistolklubb.

 

2: Minimum 4 oppmøter i regi av klubben i året (ikke nødvendigvis på banen, å stille for klubben i t.d. kretsstyre/kretsting eller annen aktivitet der en representerer klubben, teller med). Også stevne deltagelse teller med som oppmøte (man stiller alltid for klubben sin).

 

Krav for å kunne erverve håndvåpen for første gang:

 

1: Medlemskap i pistolklubb, i minimum 6 måneder.

 

2: I nevnte 6 måneders periode, ha hatt 2-3 oppmøter i måneden på pistolbanen.

 

3: Ha gjennomført den opplæring, de forskjellige forbund måtte kreve for å kunne konkurrere i deres skyttergrener.

Link to comment
Share on other sites

Kravet til å erverve og inneha våpen til øvelse og konkurranse er ganske godt beskrevet i forskriftens § 13:

 

§ 13. Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

 

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

 

Skytterorganisasjonen skal være godkjent i samsvar med § 24. I tillegg skal den, i henhold til lovlig program utarbeidet av skytterorganisasjonen, arrangere årlige, terminfestede og organiserte skytinger med den våpentype som det søkes tillatelse for.

 

Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

 

Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type.

 

Politimesteren kan dispensere fra første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger. Politimesteren kan også dispensere fra tredje ledd annet og tredje punktum dersom søkers aktivitet tilsier det.

 

Det er kanskje verdt å legge merke til at det ikke er noen bestemmelser om antallet våpen man kan ha, eller krav til aktivitetsnivået man må ha ift. antallet våpen man har. At politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type er en annen sak.

Link to comment
Share on other sites

På ett av mine våpenkort står det "utlån ikke tillatt", hvorfor? Det står ikke på noen av de andre våpenkortene.

 

Inntil den nye forskriften kom var det ikke lov å låne bort håndvåpen. Det kan man i dag, til personer som har egne håndvåpen. Du kan derfor se bort fra det som står på våpenkortet ditt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...