Jump to content

Ettersøk og ansvarsforsikring,hundeforsikring,egenforsikring


Sjur Dale

Recommended Posts

Kven har røynsle og godt tips med ein forsikring som kan dekka ettersøkshund i aktiv teneste?

 

Med ettersøkshund i aktiv teneste er her meint:

 

Hunden blir brukt heile året i private og offentlege søksoppdrag mot betaling.

Det er hundeeigar sjølv som står forsikringsansvarleg.

Forsikringen må dekka død og vetrinærugifter som følgje av skade/sjukdom.

Angi hundealder for når forsikringa opphøyrer.

Link to comment
Share on other sites

Påstand

Normalt har ingen av oss som driv med ettersøk mot betaling eller stiller oss til rådvelde

for offentleg myndigheit noko form for eigenforsikring eller ansvarsforsikring.

Skjer det noko uforutsett under søk er me personleg sjølv ansvarlege.

Dette gjeld ved jakt og offentlege søk.

 

Oppdragsgivar kjøper tenester er ansvarsfri.

 

Kven har røynsle og eit godt tips med ein forsikring som dekkjer

personleg forsikring under ettersøk mot betaling?

 

Med personleg forsikring er her meint dekka ulykkesskade på legemet

forårsaket av ein brå ytre omstende

og økonomisk erstatning som kan oppstå som følgje av det.

 

 

Slått sammen 3 nesten like tråder. G.Larson

Link to comment
Share on other sites

Det er sikkert heilt greit på papiret når du betaler, men Gjensidige meiner att de å skyte en hund i line på ettersøk er ett hendelig uhell.

Og det utløser ikkje rett til erstatning.....

Så kva som skal til hos Gjensidige for å få utbetalt noen erstatning lurer eg fortsatt på.

Link to comment
Share on other sites

Ansvarsforsikring

 

Det er ein forsikkring som dekkjer skade på andre personar og ting.

Ansvarsforsikring eg har dekkjer ikkje skade på meg sjølv eller min hund.

 

Jamfør ansvarsforsikring på køyretøy som ein er pliktig å ha.

Køyretøyforsikring og ulykkesforsikring er friviljug.

 

Objektet hund er og særstilt.

Ein bil køyrer ned eit dyr. Dyret døyr. Skaden på bilen blir sett til kr 20.000,-.

Om dette er ein sau, så må bileigar betala bonden for sauen og ta skaden på seg sjølv.

Hund, - hundeeigaren må betala skaden på bilen og får ingen erstatning for dyret.

Link to comment
Share on other sites

Men en ansvarsforsikring på skytter burde dekke skytterens ansvar, ikke sant?

 

Ingen unnskyldninger - Kommunen har et krystallklart ansvar. Så i Tico`s tilfelle er, og forblir, forsikringsselskapets og kommunens svar, en eneste stor flau, pinlig ansvarsfraskrivelse.

Link to comment
Share on other sites

Då er du inne på eit vesentleg punkt!

 

Hadde ettersøksjeger ansvarsforsikring?

 

Oppdragsgivar står ikkje nødvendvis ansvarleg der instansen kjøper ei teneste.

 

Eg vil trur det er få ettersøkekvipasjar/lag/ringar her i landet som har ein skriftleg avtale

med kommunen der det går klart fram at dei tek dette ansvaret.

 

Det er fleire år sidan vår kommune tok opp denne problemstillinga med vårt ettersøkslag.

Link to comment
Share on other sites

Så kva som skal til hos Gjensidige for å få utbetalt noen erstatning lurer eg fortsatt på.

 

En stevning til tingretten er det som skal til. Har jobbet fem år som advokat med erstatnings- og forsikringsrett, selskapet kalles ikke gjenstridige for ingenting. Hvis det til alt overmål er gjenstridige i Trondheim som har saken så har du maks uflaks, de er (eller var i hvert fall i "min" tid) patologiske. Ikke rot med sånt selv, er du sikker på din sak så ring en advokat med dette som spesialfelt.

 

Tron

Link to comment
Share on other sites

Eg har full forståing med frustrasjonar som er komne fram ved tidlegare uhell.

 

Dette tydleggjer kor sårbare og mangelfulle avtalar me har.

 

Poenget mitt er:

Ettersøksekvipasjar treng forsikringsavtalar. Lag, ringar og einskilde.

Kom med gode forslag!

Link to comment
Share on other sites

Han som skaut hunden har ansvars forsikring hos Gjensidige.

Men dei meiner som sagt att å skyte en ettersøkshund i line foran fører er ett hendelig uhell.

Link to comment
Share on other sites

Tico - sjekk rådet fra Tron du, hvorvidt du har dekning i din forsikring om advokathjelp. Ta ut søksmål. Det er det eneste disse røverne skjønner tydeligvis.

 

Forøvrig synes jeg Gjenstridige klargjør mine fremtidige forsikringsspørsmål på en veldig ok måte. Styr unna - enkelt og greit.

Link to comment
Share on other sites

Skjønnar eg deg rett Tico, så hadde skyttar ansvarforsikring hjå Gjendige som dekkar skade på person og ting under slike omstende. Då tek forsikringselskapet saka og det er rimeleg å tru dei vil prøva koma seg fri. Skyttar har fri rettshjelp til dette hjå Gjensidige.

 

Kvar står så du når det gjeld forsikringsavtalar under ettersøk?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 3 months later...

Eg er på jakt etter same type informasjon som deg. Det viser seg at medlemmane av vårt ettersøkslag heller ikkje har forsikring slik at eg er svært interessert i om andre ettersøkslag/ringar har forsikring og kva type forsikring dei har. Det er og nyttigt å vete kva selskap som er benytta.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...