Jump to content

Rett på rådyr på egen mark, hvordan gå frem.


Bushviper

Recommended Posts

Hei. En venn av meg har nylig gått til innkjøp av over 600mål skog og landbrukseiendom på østlandet. Da han ønsker at jeg skal få jakta i bytte mot viltkjøtt der, lurer vi på hvordan man går frem. Hvor mange mål per dyr osv? Noen som har noen vettuge svar?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Dette søker du enkelt frem på Lovdata.no!

(søk på "minsteareal kommunenavn" så får du treff ;-))

 

Hentet fra http://www.hjortevilt.no/hjorteviltforvaltning/minsteareal-tellende-areal-vald-og-bestandsplanomrade/)

 

Minsteareal benyttes av kommunen for å regulere antallet fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. For at kommunen skal kunne tildele et vald én fellingstillatelse av en bestemt art, må det aktuelle valdet ha et tellende areal som minimum tilsvarer minstearealet for denne arten.

Tilsvarende betyr dette også at et område må ha et tellende areal som er minst like stort som minstearealet for å bli godkjent som vald. For elg, hjort og rådyr fastsettes minstearealet av kommunen gjennom forskrift.

 

 

Normalt er det ett minsteareal per kommune for hver art. Det kan imidlertid fastsettes forskjellige minsteareal i ulike deler av en kommune hvis det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller skadepress. Ingen forskrifter er gjeldende før de er kunngjort i Lovdata, hvilket innebærer at enhver kan finne ut minstearealet for sin kommune ved å søke på Lovdata sine nettsider.

Og her et eksempel fra en østlandskommune:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2009-10-07-1418?q=minsteareal skedsmo

 

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Elg
Minsteareal i dekar
Hjort
Minsteareal i dekar
Rådyr
Minsteareal i dekar
Bever
Fordelingsgrunnlag
2 000 15 000 500 Minste vannlengde 2 000 meter
Link to comment
Share on other sites

Som nemnt før så kontakt kommunen, det er dei som deler ut fellingsløyver og har oversikten.

Det deles vanligvis ikkje ut fellingsløyve direkte frå kommune til grunneier lengre, men dei tildeles eit storvald.

Då fungerer det omlag slik som dette:

Grunneiere melder inn sitt terreng til storvaldet dei ønsker/naturlig å vere ein del av. Kommunen tildeler så fellingsløyver for alt storvilt til storvaldet. 

Dei sitter med ein pott med fellingsløyver som dei fordeler ut til grunneier eller jaktlag i forhold til størrelsen på eiendommen(e).

Storvaldet får tildelt fellingsløyve basert på ein 3 års plan og inn/utmelding av eiendom skal normalt foregå når det er rullering av planen. Om ditt jaktterreng er under minsteareal for tildeling av fellingsløyve så betyr ikkje automatisk det at du ikkje får jakta i det heile.

 Ta feks. at arealgrensa er 1500 mål pr.rådyr og ditt terreng er på 600 mål. Over 3 år vil ditt terreng utgjøre 1800 mål og du kan få tildelt eit fellingsløyve i den 3 årsperioden. Så kan du slå deg i hop med nabo'n og stifte jaktlag eller du kan leie jaktrett av andre innenfor samme storvald for å få fleire fellingsløyver.

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...