Jump to content

Jakt i nærheten av offentlig vei


chopper

Recommended Posts

Greit nok skal man ikke jakte på, fra eller ved offentlig vei, men hvor går egentlig grensen?

Man skal ikke SKYTE på, fra eller OVER offentlig vei!

 

25/9 kjørte jeg heim til "Zanzibar-land", og da passerte jeg flere jegere, som satt i grøftekanten og tilsynelatende posterte MOT veien! De hadde granskogen i ryggen, og hvis de skulle vente til elgen hadde gått bort fra veien, ville de bare hatt bakparten å skyte på! Litt uggen følelse å kjøre bil der, akkurat da!

Link to comment
Share on other sites

§21 i viltloven omtaler kun på eller over. Hvor er det omtalt i loven at det ikke er tillatt å jakte ved offentlig vei?

 

§ 21. (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt)

Det er forbudt under jakt:

a) å løse skudd på eller over offentlig vei eller jernbane

 

 

Selv mener jeg dette er en grei rettesnor å forholde seg til, iallefall der jeg jakter.

1 meter fra skjæring, 1 meter fra bunnen av fylling, 1m fra grøftekant. mener jeg det er.
Link to comment
Share on other sites

Viltloven

§ 33. (grunneiers jaktrett på vei)

 

Eier av vei med tilbehør har ikke rett til jakt og fangst på denne uten at han også eier tilstøtende grunn. Den som eier grunnen på begge sider av en vei, har retten til jakt og fangst på veien selv om han ikke eier denne. Hvor vei danner grense mellom grunn som tilhører forskjellige eiere og ingen av disse eier veien, har hver av grunneierne rett til jakt og fangst på veien.

 

Reglene om jakt og fangst på vei gjelder også jernbane, rørgate, gate for kraftledning og lignende anlegg.

 

 

Dette gjelder vel i hovedsak private veier.

 

I tillegg kan det selvsagt være bestemmelser gjort av grunneiere som setter avstander.

Men det får man vel beskjed om.

Link to comment
Share on other sites

Bildet viser to veier gjennom min eiendom. Den store er vel 5 meter bred, og er en fylkesvei. Der må jeg enda 5 meter ut for å kunne skyte, da jeg ikke eier helt inntil veien(eier på begge sidene). Den mindre veien til venstre, der vil jeg nok skyte fra grøfta, om det noengang skulle bli aktuelt. Det ligger et par hus lenger inn, så dette er nok en offentlig vei, selv om den går på min grunn.

 

DSC00788.JPG

 

Edit: Ser nå av Taikos innlegg at man har jaktrett på fylkesveien også :D

Link to comment
Share on other sites

"Offentlig vei" i forbindelse med jakt er ikke det samme som i forbindelse med trafikk.

 

Jeg oppdaget dette ETTER at jeg ikke hadde skutt ei elgkvige, som befant seg på motsatt side av en vei inn til en gård. Veien ble bygd som "landbruksvei", den vedlikeholdes og brøytes av kommunen, og fra enden av den går flere skogsveier, som også brukes til friluftsaktivitet. For å felle kviga, måtte jeg ha skutt over veien. Ca 15 m opp i lufta, riktignok, så ingen ville vært i fare, men som den lovlydige (?) person jeg er, fikk kviga leve. I ettertid fant jeg ut at denne veien ikke var stor nok til å være "offentlig" i jaktsammenheng. Husker ikke hvor jeg fant det. (Det kunne vært i noe av pensumlitteraturen ved HINTs oppsynskurs)

Link to comment
Share on other sites

Tror du tar feil der. Hvis ikke kommunen der er leid inn som en helt vanlig entrepenør?

Betegnelsen på offentlig vei i forbindelse med jakt, er jo at veien er vedlikeholdt av det offentlige.

edit:

villmarksliv

Jakt ved offentlig vei

 

Hva er definisjonen på offentlig veier, skogsbilveier og private veier? En vanlig forståelse av offentlig vei i mange sammenhenger, er at dette er en vei som er åpen for alminnelig ferdsel, fortsetter Brun. I jaktsammenheng er ikke dette en god nok definisjon. Man må her gå inn i veilovens § 1, som definerer offentlig vei som at den må være åpen for alminnelig ferdsel og at den blir holdt ved like av stat, fylke eller kommune etter veilovens bestemmelser. Under jakt er det ikke lov å skyte over eller mot offentlig vei. Det er heller ikke lov til å skyte fra denne type vei. Du må skikkelig ut i grøfta og inn i skogen slik at du er ute av det området som blir definert som vei.

 

 

Jakt ved privat vei

 

På en privat vei stiller det seg litt annerledes. På en privat vei kan du sitte på post og skyte fra. Likeledes kan du skyte over denne og mot den så lenge den ikke kommer inn under veilovens § 1. Men husk at sikkerhetsansvaret fortsatt ligger hos den enkelte jeger, sier Brun. Husk også at slike typer veier, hvor man faktisk har muligheten til å benytte jaktretten, kan være åpen for ferdsel, og derfor gjenstand for ytterligere skjerpelse i forhold til sikkerheten, og kravet til trygg bakgrunn, slutter Brun.

http://www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article290362.ece

Link to comment
Share on other sites

Der finnes en hel del private veier, der kommunene har brøyte ansvar. Uten at de av den grunn blir offentlig vei.

 

Her lokalt er det en veistubb, der det ble inngått en avtale i hine hårde dager (som motytelse for veigrunn ett annet sted tror jeg). Der kommunen sitter fast med brøyte og vedlikeholds ansvaret, uten at veien for den del er offentlig. Sansynligvis grunnet dårlig formulert ordlyd i kontrakten, sitter de fast med en avtale som det egentlig ikke lenger er hold i. Slik sett er veien kontraktsryddet av kommunen, og likevel ikke offentlig vei (selv om fortsettelsen av denne veien er det :lol: ).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...