Jump to content

Våpenskap forvirrelse


MauserGutten

Recommended Posts

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452#KAPITTEL_6

 

"Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet. Ammunisjon kan likevel oppbevarast saman med skytevåpen i godkjent tryggingsskap eller våpenrom i samsvar med krava som følgjer av tredje og fjerde ledd. "

 

Se linken til lovdata for fullstendig forklaring

 

Jeg har ammo i en sånn: https://www.biltema.no/verktoy/verktoyoppbevaring/verktoykasser/verktoykasse-aluminium-58-l-2000023545

Edited by Bäke
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bäke skrev (3 timer siden):

Låsbar verktøykasse/-skap er en fin løsning. Størrelsen må bestemmes ut fra behov.

Jeg har to av disse: Sideskap med dør til våre 4000 og 5000 verktøyskap på hjul | Garage 15

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...