Jump to content
petter0105

Svartkruttvåpen og registrering

Recommended Posts

Var ikke svartkruttvåpen registreringspliktig før? Har en bekjent som for en del år siden kjøpte ei svartkruttrifle av en våpenforhandler uten noen form for registrering. Disse er jo i dag reg.pliktig. Er jo slik med hagler at du kan eie uregistrert hagle hvis de er kjøpt før kravet om registrering. Gjelder dette også svartkruttvåpen? Hva bør han gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

§ 1.Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.

 

Den som før forskriftens ikrafttredelse innehar rifler eller hagler med modellår før 1885 eller pistoler eller revolvere med modellår før 1871 kan beholde disse uten særskilt tillatelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Var ikke svartkruttvåpen registreringspliktig før? Har en bekjent som for en del år siden kjøpte ei svartkruttrifle av en våpenforhandler uten noen form for registrering. Disse er jo i dag reg.pliktig.

Det er litt vesentleg korvidt det er snakk om ei antikk svartkrutrifle eller ei replika svartkrutrifle? Ein kan få kjøpt begge typar frå ein våpenforhandlar :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er riktig som TS hentyder, og som man kan lese av loven:

 

Før den nye forskriften kom (tror det var rundt overgangen 70 tallet - 80 tallet), kunne man kjøpe nyproduserte funksjonelle replika våpen (som Pedersoli og Uberti) hvis det var kopier av våpen designet før 1885 (rifle)/1871(håndvåpen) uregistrert. Dette ble endret i den nye forskriften. Og nå er det kun produksjonsår før 1890 som gjelder. Men som loven sier: de som kjøpte en slik replika før forskriften tredde i kraft, kan beholde den uregistrert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reproduserte svartkruttvåpen var i fritt salg på slutten av 60tallet, men det vart forbudt å selge disse pga en del ulykker med røksvakt krutt i disse. Det var ikke før at skyting med svartkruttvåpen kom i litt ordnede former irundt 74 at det vart lov å selge slike våpen igjen, men på lik linje med moderne våpen.

Så visst han kjøpte våpnet på 60tallet en gang, så var det fritt salg på disse.

http://www.tpk.no/index.php?option=com_ ... &Itemid=22

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skyter da inn ett oppfølgingsspørsmål.

Hva da med videre salg av dette våpenet. Ville det da kreve at det blir registrert om det skifter hender?

Vil en da oppnå krav om dokumentasjon på at våpenet er kjøp før angitt år?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva da med videre salg av dette våpenet. Ville det da kreve at det blir registrert om det skifter hender?
Ja. Det må registreres ved skifte av eier.

 

Vil en da oppnå krav om dokumentasjon på at våpenet er kjøp før angitt år
Det er bare ditt lokale våpenkontor som kan gi ett sikkert svar på dette. Men mest sannsynlig vil dette ikke by på problemer. Selv om POD har vist vrangvilje, barnslig stolthet og pinlig dårskap ved å ikke innføre ett kontinuerlig amnesti (som helt klart hadde vært det beste for alle parter), så har heldigvis de fleste lokale saksbehandlere evnen til å vise sunn fornuft. Hvis du forklarer situasjonen vil det høyst sansynlig gå greit å få den registrert på ny eier. Såfremt ny eier kvalifiserer til å eie våpenet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...