Jump to content

Ungdom under opplæring på jakt


Harefrøken

Recommended Posts

Saksa i frå forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst:

§ 6. Opplæring i jakt og fangst

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og

delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende:

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år.

Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver.

Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

 

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i

opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov av 9. juni 1961

nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29.

Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

 

So ungdommen kan jakte med våpen. Men må då ha avlagt jegerprøve og skyteprøve.

Tilsynsperson må vere over 20 år, og ha utøva jakt i minst 3 år. Under jakta skal tilsynspersonen vere so nær at vedkommande kan gripe inn ved behov. Dvs umiddelbar nærleik.

Link to comment
Share on other sites

Dette er diskutert en del før.

 

Det går ikke klart frem av regelverket om tilsynsjegeren kan ha med seg eget våpen. Mange mener at man ikke skal det, men jeg har inntrykk av at det gjeder først og fremst når det er snakk om opplæringsjakt med hagle, for 14åringer. Som tilsynsjeger for storvilt, mener jeg absolutt at tilsynsjegeren skal ha eget våpen, da oppfølgingskudd vil være en viktig del av det å kunne gripe inn. Til forskjell fra småviltjakt er det ettersøksplikt for storvilt.

 

Hva som er umiddelbar nærhet, er også et tolkningsspørsmål. Jeg mener at veilederen ikke trenger å være så nære at man fysisk kan gripe inn, på storviltjakt. Så lenge man har synskontakt og kan komunisere med jaktradio, er man i umiddelbar nærhet.

 

I dette tilfellet har eleven jegerprøve, og funnet skikket til å gå alene med våpen, også med den samme storviltrifla, på småviltjakt. Det er etter min mening jaktutøvelsen og ikke våpenhåndteringen veilederen, i tilfellet storviltjakt, skal kunne gripe inn i. Veilederen har selvsagt plikt til å på forhånd forvisse seg om eleven kan håndtere våpen.

 

Med synskontakt som definisjon av umiddelbar nærhet, blir det ennå mer selvsagt at veileder skal ha eget våpen. Et viktig argument til, for at veilederen skal ha eget våpen, er at det kan være så stor forskjell på veilederen og eleven fysisk. (en sped dame, og en stor mann?) at de ikke greier å bruke hverandres våpen. Dessuten må både eleven og veilederen ha tatt skyteprøven med det våpenet man skal bruke.

 

Skal du være veileder eller elev, Harefrøken?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...