Jump to content

Utleie av jakt i grunneierlag


Even Aarnes

Recommended Posts

Hei. Som flue på veggen her på kammeret.no gjennom lang tid, fikk jeg i dag en telefon fra en jaktkompis. På grunn av denne valgte jeg å opprette en konto, da jeg håper dere hjelpsome og kunnskapsrike sjeler her på Kammeret kan bidra med noen synspunkter og forslag til temaet.

 

Situasjonen er som følger, at vi er et grunneierlag som disponerer et totalt areal på ca 12000 mål. Elgjakta er hovedgrunnen til at dette grunneierlaget blei opprettet for mange herrens år siden. Vi er 20 grunneiere som oppnår minimumsgrensa hva gjelder areal for å få full kjøttpart på elglaget, og hver av partene har en stemme hver ved ulike valg.

Det er også del i et større vald hvor småviltjegere kan kjøpe kort og jakte fritt på hare, fugl osv.

Rådyr og bukkejakt har tidligere foregått ved at de mest ivrige på elgjaktlaget gir beskjed til jaktleder om når og hvor de skal jakte, og andre interesserte grunneiere snakker da direkte med initiativtaker, eller jaktleder som opplyser om hvem som skal jakte når og hvor. Det er selvsagt fritt frem for alle å delta. I bukkejakta fører dette da til at alle som ønsker å jakte vet hvilke andre som er i skogen samtidig, og kontakter da disse direkte for å hindre at de blir sittende å poste på hverandre. I ordinær rådyrjakt har dette da en samlende funksjon, da vi oftest jakter med hund, og det sosiale aspektet er større enn på bukkejakt. Dette "rådyrlaget" har da disponert hele terrenget på ca 12000 mål. Alle de 20 med elgpart har derfor tilgang til rådyrjakt, også bukkejakt på hele terrenget.

 

Temaet som har kommet opp er at en av grunneierene, som kun deltar på elgjakta som driver uten våpen, og ikke noen form for annen jakt, har fremmet forslag om å leie ut bukkejakt for å redusere kostnadene per jeger i elgjakta. samtlige av de 20 grunneierne skal fortsatt få jakte gratis. Dette har kun såvidt blitt luftet i jaktlaget, men jeg antar dette blir et heftig diskutert tema i elgjakta (vi begynner lørdag).

 

Mitt spørsmål er da om dette er noe dere på Kammeret kjenner til fra før og hvordan dette praktiseres andre steder. Tenker da på samjakt med de grunneierne som har jaktet der i alle år, kjøres det noen "forkjørsrett" prinsipp på postene, ulike perioder etc?

Er klar over at om denne grunneieren vil leie ut sitt areal, er han i sin fulle rett til det.

 

Skal prøve å være aktiv i tråden, så kom gjerne med spørsmål som hjelper dere å opplyse situasjonen.

På forhånd takk for svar!

Even

Link to comment
Share on other sites

Lei ut all jakt til et stort firma på åremål,å tjen mye penger. Da kan jaktlager bygge seg et egnet hus med kjølemuligheter samt slaktebekn for partering av dyr/videreforedling av kjøtt.

Dette er noe av va dere kan druke åveskuddet av utleie av jakten på :)

Kapitalen er sterk i Norge,å det finnes firma som betaler myemye penger for en slik mulighet. Men det stilles sikkert krav om fasiliteter som for eks husvær,kost,guiding etc.

Bare et forslag..

Link to comment
Share on other sites

Sånn umiddelbart slår det meg som sannsynlig at betalende bukkejegere kunne føle seg litt snytt om de fikk inntrykk av å bli "fortrengt" fra et område i terrenget eller en gunstig post av en lokal ikke-betalende jeger.

Men det er jo helt avhengig av hvilket prisleie dere legger velger å ligge på og graden av eksklusivitet tilbudet blir fremstilt som.

 

Det viktigste her tror jeg blir å innkludere så mye informasjon som mulig til betalende jegere, sånn at de er klar over at det er flere jegere i terrenget.

Link to comment
Share on other sites

det er nok penger å hente, men etter å har hørt med ulike jaktkompiser på laget, er stemningen sålangt slik at vi ønsker å beholde det slik det har vært. Det er tross alt ikke snakk om mer enn en snau tusenlapp per part i utgifter, og en del elgkjøtt blir det jo. I tillegg ønsker de jeg har snakket med å bevare rådyrjakta sånn det har vært, helst da uten innblanding fra leie-jegere.

Elgjakta står sterkt i bygda, så den er det nok utelukket å leie ut uansett.

Link to comment
Share on other sites

Stykkjunkeren:

Har tenkt samme tanken, at jeg ser ikke at det er særlig aktuelt for andre jegere å leie et terreng hvor lokale jegere allerede jaktet og hadde samme jaktrett. Klart det kunne vært mulig med en form for samjakt, men det er allerede en god del jegere i terrenget under bukkejakta, så ser ikke helt at dette blir en suksess i praksis.

 

Taiko: Dette er ikke diskutert, men mtp bestand og forvaltning er det begrenset hvor mange voksne bukker som kan bli skutt årlig jeg ser heller ikke for meg at folk betaler for å jakte på spissbukker, for å være litt flåsete...

Link to comment
Share on other sites

Blir ikke dette egentlig snakk om småpenger, siden en god del jakt skal holdes av til grunneierene også? Dreier dette seg om 3-4kort der overskuddet skal deles på 20 grunneiere blir det neppe verd bryet med å organisere og følge opp et kortsalg.

 

Når det er sagt mener jeg at den ryddigste måten dere kan gjøre dette på er å dele inn i jaktfelt og så selge kort i bare noen jaktfelt. Så må grunneierene holde seg unna de feltene der det er solgt kort til andre jegere.

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig med deg Oddvar, og mitt utgangspunkt er å opprettholde gjeldende ordning hvor grunneierne har enerett til jakta.

 

For nysgjerrighetens skyld, hvor mye kan man eventuelt ta betalt for et bukkekort? Det er et OK terreng, og relativt bra med dyr, men det drives ingen organisert viltpleie mtp vinterforing, saltsteiner osv. Jakttårn er det heller ikke i terrenget. Det er et bra veinett av skogsbilveier i terrenget, så framkommeligheten er stor. Det er heller ingen mulighet for hytte-overnatting i terrenget, men campingplasser med hytteutleie ca et kvarter unna, og selvsagt teltmuligheter over alt. Kombinasjon av gammalskog, gamle hogstfalter, nye hogstflater, og en del tette plantefelt er de gjeldende terrengtyper hovedsakelig.

Link to comment
Share on other sites

her på sør-vestlandet vet jeg om en nabo som leiger ut hele jakta til en profilert kar i jakthundmiljøet. han selger så kort på rådyr videre til dansker ol. og tar 1000,- kr dagen pluss at om de skyter noe rådyr tar han 3000,- pr dyr.

helt på trynet spør du meg, men slik går det vel når pengene bestemmer.

Link to comment
Share on other sites

Det er tross alt ikke snakk om mer enn en snau tusenlapp per part i utgifter, og en del elgkjøtt blir det jo.

 

Forstår eg deg rett så er totalutgifta for elgjakta 1000 kr, med kjøtt! Og det meiner han er for dyrt :roll: .

 

Kvota på rådyr er på 30 dyr som alle vert skotne, og som han ikkje får del i sidan han ikkje jakter. Kva med å "betale" ham for denne jakta?

Betalinga kan jo vere 1 av rådyra som dere skyter. Det burde vere ei løysing som begge parter kunne leve med.

Link to comment
Share on other sites

Som du seier, so er denne grunneigaren i sin fulle rett til til å leige ut jakta på sin jaktrett / sitt terreng.

Eg syns og på prinsippiell basis ein skal respektere grunneigarar sine ønske om å leige ut sine jaktrettar og gjere nokre kroner på det.

Det er mange stader dessverre framleis ein ukultur der utleige av jakt vert sett på som noko farleg og negativt. Det er synd, utleige av jakt betyr heller næringsskaping i distrikta og ikkje minst veldig god reklame for bygda med positive ringverknader.

 

Det fins mange måtar å løyse dette på. Dersom vi går ut i frå at rådyrjakta vert "demokratisk" fordelt (30 løyver på 20 grunneigarar) vert det i snitt 1,5 løyver per grunneigar per år.

Det mest logiske er kanskje at grunneigaren leiger ut sin rett til å delta i fellesjakta på rådyr. Og at ein leigejeger er med på laget i grunneigaren sin stad.

Ei anna løysing er at denne grunneigaren får selge sitt 1,5 løyve i bukkejakta. Eventuelt berre 1, då eit bukkeløyve kanskje er meir verdt enn eit gjennomsnttleg løyve. Han vil jo då ha "brukt opp" sin rett, og ikkje ha rett til å delta (eller selge plass) på fellesjakta.

 

Eg går då ut i frå at det ikkje står noko om i vedtekter, eller er årsmøtevedtak på at det er kun grunneigarane sjølve som kan delta på fellesjakta.

Link to comment
Share on other sites

For nysgjerrighetens skyld, hvor mye kan man eventuelt ta betalt for et bukkekort?

 

 

Jeg har rådyrjakt i et terreng hvor de tar 300,- pr dyr i ordinær jakt og 500,- for bukk. Varierer litt bestand pga gaupe, og ikke tetteste med dyr, men.... Mange tar 500,- i ordinær tid og 7-800 for bukkk.

Link to comment
Share on other sites

Det har i alle år KUN vært grunneigere, evt barn av grunneigere, som får delta på rådyrjakt. det har ikke vært tillatelse til å ta med en kompis, eller annen slekt. Dette er vedtatt på årsmøtet blant grunneierne i jaktlaget.

Et annet paradoks er at de mest jaktinteresserte av grunneierne ønsket å jakte hjort fra 10.09 i år, da vi har to hjorteløyver på elgjaktlagets kvote. Deling av kjøtt osv skulle selvsagt følge jaktlagets rutiner, uavhengig av hvem som deltok på jakta. Dette blei da nedstemt av flertallet i laget, grunnet at de ikke ønsket trafikk i terrenget før elgjakta. De var ikke særlig interessert i hjortejakt heller, blei alt for lite å slakte bare to hjort. I forslaget om utleie, ønsker de samme grunneierne å leie ut hjortejakta på samme måte, noe som på meg virker spesielt da grunneierne sjøl ikke får lov til å jakte hjort.

 

Eg er derimot enig i forslaget du framstiller, om at hver grunneier som ønsker å leige ut jakta, gjør dette på eget initiativ, så holder grunneierlaget seg unna den eiendommen.

 

noe av det spesielle, er at de to grunneierne som har gått i bresjen for å leie ut rådyrjakt, kun er med på elgjakt, der han ene også går uten børse. De er relativt små når det kommer til areal (totalt snaut 1000 mål) noe som muligens gjør utleie av kun dems eget areal vanskelig mtp bestemmelser om lokkjakt og bruk av hund.

 

Flere av grunneierne føler dette som et påtvunget forslag, og oppfatter det hele frekt og usmakelig.

 

ordninga blei diskutert under elgjakta nå i helga, og en del av grunneierne, med betydelig areal, kommer til, dersom det er flere som ønsker å leie ut hele valdet, å trekke ut sitt eget areal for all jakt. Det betyr slutten på elgjakta slik vi kjenner den gjennom mange mange år, som er det sosiale høydepunktet på bygda, samt at det neppe er med på å skape særlig god stemning innad i bykda, utenfor jakta.

 

Jeg er derfor rimelig trygg på at forslaget som kom fram ikke blir noe av, og om de to mindre grunneierne ønsker å leie ut jakta si på sitt terreng, er de selvfølgelig hjertelig velkomne til det.

 

PEJO: Var noe sånnt jeg så for meg også. Når de i forslaget da forespeiler resten av grunneierne inntekter på 75000, pluss evt. salg av kjøtt årlig, for salg av 5 bukkekort, blir det hele så virkelighetsfjernt, og vitner om svært manglende innsikt etter mitt syn.

Link to comment
Share on other sites

Ok, der kom nokre opplysningar som set det i eit litt anna lys. Særleg det årsmøtevedtaket. Årsmøtevedtak og vedtekter er i det store og heile veldig enkle og greie ting å forholde seg til. (Då har eg mindre sans for diverse truslar om å trekke seg ut, kutte samarbeid og nekte jakt på sine områder osv. Det er sånt som alle tapar på i lengda...)

 

Slik som du legg det fram no, er eg heilt einig med deg at det er lite truleg at her vert noko utleige av rådyrjakt med det første :wink:

 

Men eg meinar framleis at ein alltid skal respektere andre sine utgangspunkt og ønsker. Det er på ingen måte "frekt og usmakelig" å ha eit ønske å utnytte sine rettmessige rettigheiter.

Link to comment
Share on other sites

Såklart kan nevnte grunneier leie ut sitt areal uavhengig av resten av grunneigerlaget, men det andre reagerer på som frekt er forsøket på å få igjennom utleie av jakt på det totale arealet, uten noen form for forvarsel eller drøfting. Fikk rett og slett et A4-ark hvor han skrev hvordan han mente det burde være, og antok resten var enige, noe som skapte relativt heftige reaksjoner. I tillegg fremlegger han opplegget som en felles inntektskilde for jaktlaget, mens inntektene i realiteten tilfaller hver enkelt grunneier.

 

Beagle: dette gjøres hvert år, et ferdig partert og "fryseklart" rådyr blir levert ved juletider, og det er stor stas hver gang:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...