Jump to content

Våpenskap/våpen


Ølvomma39

Recommended Posts

Jeg klarer ikke finne svar på disse spørsmålene noe sted på nettet 😅

 

Kan jeg ha 2 våpenskap i samme hus?

 

Kan jeg ha mine 8 våpen i eget skap og foreldre/samboer/osv ha eget skap med sine 8 våpen i samme hus?

 

Kan jeg fjerne vital del av våpenet, låse det inn i våpenskap/våpensafe og henge selve geværet på veggen?

 

Hvorfor er det ikke lov å ha våpenskap i garasje/skykke/uthus/bod? 

 

Kan jeg søke om å ha  mer enn 8 våpen når jeg er jeger?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 - ja
2 - ja, men er det mer enn 25 løyvepliktige våpen i huset må det installeres alarm med tilkobling til døgnbemannet alarmsentral
3 - ja
4 - kortversjon - det er bare er slik. Kan være fordi du har mer oversikt over hva som skjer i kjelleren din enn i uthuset.
5 - ja, men da vil hver enkelt søknad bli behovsprøvd og det skal særskilte grunner til for å få søknad innvilget

Edited by Umbo
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, i safe/sikkerhetsskap så mye ammunisjon som produsenten har godkjent safen/skapet for. Ellers er kravet bare at ammunisjonen skal være nedlåst.

Hvor mye framgår av Våpenforskriften §6-3:

 

"I same husstand kan det oppbevarast:

1. inntil 10 000 ferdigladde patroner til ein- eller tohandsskytevåpen, eller
2. inntil 15 000 ferdigladde patroner når minst 5000 av desse patronene enten er i kaliber .22 Long Rifle eller .22 Short.
3. Inntil 5 kilo røyksvakt krut og inntil 10 000 tennhetter.
4. Inntil 3 kilo svartkrut fordelt på boksar på inntil 1 kilo."

 

Edited by Sølvrev
Presisering.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...