Jump to content

To vald blir til ett, hvordan?


qmelk

Recommended Posts

Vi er to vald som har inngått sammarbeid, det ene valdet har gått med på sammarbeid for å berge arealet for å få ett dyr, hva må fåreligge for at det ene valdet skal kunne gå inn hos naboen å hente ut elg på en lovlig måte. Tanken er at man skal kunne ta ut dyr på nabovaldet når de har fylt sin kvote, ingen form for sammjakt.

Link to comment
Share on other sites

Her bør dere ha tungen beint i munnen og ikke blande vald og jaktfelt/terreng, og deretter huske på: "Skal du få noe må du påregne å gi noe tilbake, og man får ikke både i "pose og sekk".

 

Gjelder hjort, elg og rein. Slik jeg har forstått det så ha dere 2 alternativer:

 

1. Slå 2 vald sammen til 1 vald og del det inn i 2 jaktfelt. Bakgrunnarealet blir det samme, og i praksis får de fleste vald minst 1 dyr i tillegg. Lag interne regler for når og hvor det kan jaktes innenfor valdet.

 

2. Behold begge valdene og inngå samjaktavtale.

 

Begge alternativene må godkjennes av lokal viltforvaltning/nemnd. Søknad må være kommunen i hende tidlig på året. Det er for sent for inneværende år. Skal dere redde et terreng/vald som er under minstearealet må dere slå dere sammen, - altså alternativ 1.

 

Juridisk sett er det to vesentlige forskjeller. Jakt på annens manns vald, uten etter godkjent kommunal avtale, er offentlig påtale undergitt. Politi og oppsyn med begrenset politimyndighet kan anmelde, og laveste påtalemyndighet kan påtale brudd. Jakt på annen manns jaktfelt, men innenfor samme vald, er privat påtale undergitt. Her må grunneier/rettighetshaver anmelde eventuelle overtredelser med krav om straff , erstatning m.m.

Link to comment
Share on other sites

Det blir ett vald med 2jaktfelt, søknaden er godkjent hos kommunen. Grunnen til at jeg spørr er at det var noen som harnaka påsto at vi ikke hadde lov å jakte på den andre eiendomen.

Men vis kommunen har godkjent søknaden så må det jo være lov, hvis ikke er jo ikke avtalen verdt papiret enn gang :S

 

Er ikke grunneiger, men jakter på ett av feltene.

Link to comment
Share on other sites

Skjønner ikke hvordan dette kan være komplisert. Det er vel valdansvarlig, som oftest er det grunneieren, som bestemmer hvem som skal jakt på valdet. Jeg jakter hjort på ei øy i Ryfylke sammen med 2 kamerater. Og på nabovaldet jakter 3 andre som vi etterhvert ble gode venner med. Og vi fant ut allerede etter første jakthøst at det hadde gjort jakta mye enklere og mer effektiv hvis vi kunne betrakte de to valdene som ett vald. Og etter at vi jegere var blitt enige, ble det en prat over kaffekoppen med de to grunneierne for å høre om de hadde innvendinger. Noe de ikke hadde. Og det var det. Avtalen oss jegere i mellom er at når en hjort felles, kløyves den i 2 med en part til hvert lag. Uansett hvem som feller den. Rådyr deles ikke. Det laget som feller rådyr får hele det dyret. Og slik har vi jaktet nå i mange år med både fornøyde gunneiere og jegere.

Link to comment
Share on other sites

Det holder ikke bare å bli enige. Dersom vi snakker om to vald må kommune godkjenne sammenslåing. Dersom det er to jaktfelt innen samme vald er det nok å bli enige seg imellom. Det kan godt være at ene feltet vil høste fordelen av å være i et større vald, men ikke vil inngå noen avtaler utover det. Det er de antagelig i sin fulle rett til å gjøre. Men da må jo tildelingen av fellingstillatelser gjenspeile arealet. Mao. at det tildeles bare annet hvert år f.eks. Det er helt sikkert en valdansvarlig som kan bestemme dette, eller dersom det bare er noen få grunneiere et årsmøte el.

Link to comment
Share on other sites

Det kan nok være at jeg bruker utrykket "jaktvald" feilaktig. Begge grunneierene er en del av ett større "storvald" med enda flere jegere enn oss. Og som jakter hver for seg på sine "vald". Eller er det "jaktfelt"? Men det at vi slo oss sammen gjorde at det som før var en kvote på 1 dyr pr. jaktlag , nå ble til 3 dyr på begge jaktvaldene/feltene. Altså fikk vi større kvote sammen, enn hver for oss.

Link to comment
Share on other sites

En ting man må huske er at alt som skjer innenfor et vald er privat-rettslig, det er kun hvis der skjer noe som strider mot offentlige lover og forskrifter at myndighetene kan kalles inn. Så om noen f.eks. krysser en jaktfelt-grense så er det en sak internt i valdet, det samme er feilskyting av dyr sålenge der finnes den type dyr igjen på kvoten i valdet totalt.

Styrker og svakheter som med de fleste systemer. Men det bruker å gå bra sålenge det er vettige folk med kunnskap som styrer.

Link to comment
Share on other sites

Det blir ett vald med 2jaktfelt, søknaden er godkjent hos kommunen. Grunnen til at jeg spørr er at det var noen som harnaka påsto at vi ikke hadde lov å jakte på den andre eiendomen.

 

Hvis det er et vald med bestandsplan vil jeg anta at det er valdet som får tildelinga fra kommunen, og tildeler videre ut til jaktfeltene. Da har valdstyret anledning til å sjonglere fritt med tildelingene mellom de to valdene, og så lenge grunneierne gir sin tillatelse er det ingen som kan nekte de to jaktfeltene å jakte innpå til hverandre, samjakte, eller hvilken som helst konstellasjon som dere finner ut fungerer for dere.

 

I det valdet jeg tilhører er det to jaktfelt som opprinnelig var ett men ble delt pga uenighet. Det var da et par eiendommer på kryss og tvers av jaktfeltet som brøt ut fra det andre. Likevel klarte de å bli enige om å dele på terrenget, slik at de jakter hver sine tidsperioder av jakta på tvers av hele det gamle jaktfeltet, men får tildeling på grunnlag av sitt eget areal.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...