Jump to content

Må jeg betale som opplæringsjeger?


Olsbakk

Recommended Posts

Hei,

 

jeg er i det tilfellet at jeg straks skal på elgjakt. Jeg er 16 år og regnes derfor som opplæringsjeger.

Det er en ting jeg lurer på; må jeg betale like mye som de som er 18+ og regnes som "vanlige jegere"? Der jeg jakter betaler de andre 3000 for å ha plassen sin eller noe, men er dette nødvendig som opplæringsjeger?

 

På forhånd takk!

Link to comment
Share on other sites

§ 6. Opplæring i jakt og fangst

 

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende:

 

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

 

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

 

§ 7. Fritak for jegeravgift

 

Den som med hjemmel i § 6 er under opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å betale jegeravgift.

 

Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad frita for betaling av jegeravgift i enkelte særlige tilfeller for å ivareta et allmennyttig formål.

---------------------------------

Du trenger altså ikke betale jegeravgift, men om du må betale for å være med på jakten er privatregulert. Det er grunneier/valdet som har avtale for dette.

Link to comment
Share on other sites

Nå er det vel ikke jegeravgiften som er avgjørende i dette tilfellet, men heller om "lærlingen" skal betale full pris for å være med jaktlaget ut på elgjakt.

Det kommer vel an på hva slags avtale jaktlaget har, om man er berettiget til en part/andel av utbyttet osv.

Altså privatrettslige spørsmål som lover og forskrifter ikke kan regulere.

 

Spørsmålet bør nok stilles til jaktleder, jaktlag eller utleier.

Link to comment
Share on other sites

I jaktlaget vårt har vi mogelegheiten til å ha ein svært lav årskontingent. Vi leiger jakta gratis av grunneigarlaget, men grunneigarlaget skal ha ein viss del av kjøtet. Både jegerar og grunneigarar betaler same pris for kjøtet. Kort sagt: alle er godt fornøgd :)

Når eg byrja å jakte her, som innflyttar midt i 20-åra, var kravet (og er fortsatt) at nye jegerar er med på lik linje første året, men utan våpen. Dette til tross for å ha jakta fast i anna terreng på førehand. Eg betalte full kontingent, fekk min del av kjøtet og var med rundt på post for å lære terrenget å kjenne, ei heilt super ordning synest eg.

Alt dette er regulert internt i jaktlaget, eller i samarbeid med grunneigarlaget.

 

Enig med Stykkjunkeren: "Spørsmålet bør nok stilles til jaktleder, jaktlag eller utleier."

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

jeg er i det tilfellet at jeg straks skal på elgjakt. Jeg er 16 år og regnes derfor som opplæringsjeger.

Det er en ting jeg lurer på; må jeg betale like mye som de som er 18+ og regnes som "vanlige jegere"? Der jeg jakter betaler de andre 3000 for å ha plassen sin eller noe, men er dette nødvendig som opplæringsjeger?

 

På forhånd takk!

 

Dette er opp til jaktlaget.

 

Du kan både som opplæringsjeger og normal jeger delta på så mange jaktlag du bare vil, så lenge jaktledere/grunneiere ikke sier noe på det.

 

Et sidesprang. I Finnmark har grunneier av en eller an grunn bestemt at man kun kan jakte elg med et jaktlag. Om en jeger vil jakte med et annet lag som gjestejeger er ikke dette tillatt. Da må laget man opprinnelig er med være ferdig med sin jakt/kvote eller at laget sier fra seg vidre jakt i sitt felt.

Temmelig ulogisk syns jeg.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...