Jump to content

Tolkning av Forskrift om Svartkrutt


S.O.N

Recommended Posts

Foreskriften sier:

**************************

§ 1. Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)

 

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.

 

Den som før forskriftens ikrafttredelse innehar rifler eller hagler med modellår før 1885 eller pistoler eller revolvere med modellår før 1871 kan beholde disse uten særskilt tillatelse.

***************************

 

Slik jeg tolker dette, så må man søke om å erverve et svartkruttvåpen, selv om

'originalen' produsert før 1890.........såfremt man ikke eier det før denne foreskriften tredde i kraft første gang. Det samme tolker jeg gjelder for replica produsert etter 1890.

 

Spørsmål:

1) Er dette riktig tolkning ?

2) Hvilke årstall tredde denne regelen i kraft første gang ?

3) Vist man arver en samling av våpen produsert før 1890, må man da søke for hvert eneste av desse våpenene ?

Link to comment
Share on other sites

Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva du spør om. Men det er tydelig at du "komplifiserer" noe som er meget enkelt.

 

§ 1. Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)

 

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd.

 

Ergo: Våpen produsert etter 1890 følger samme regler som et nytt våpen. Og våpen produsert før 1890 er antikviteter, og er underlagt de samme restriksjoner som for eksempel en antikk sofa eller ett kaffebord.

Link to comment
Share on other sites

Våpen produsert etter 1890 følger samme regler som et nytt våpen.

 

Våpen produsert etter 1889.

 

1) Er dette riktig tolkning ?

2) Hvilke årstall tredde denne regelen i kraft første gang ?

3) Vist man arver en samling av våpen produsert før 1890, må man da søke for hvert eneste av desse våpenene ?

 

 

1-nei

2-2009

3-nei

Link to comment
Share on other sites

Det som verkeleg hadde vore interessant er om det finst eksempel på at POD har godkjent våpen i henhold til teksten under? Siste delen av setningen gjer jo at ein glatt kan nekte eitkvart våpen sia vi jo klarer å lage ammo til kva det måtte vere :| Eg har inntrykk av at ein del er av den oppfatning at deira våpen kjem inn under dette, men eg mistenker at ikkje POD har uttalt seg....

 

*Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning*

Link to comment
Share on other sites

Ukurante randtenningspatroner burde falle i den kategorien.

Det trur nok eg også, men det "geniale" i dette er jo at f.eks. at av mine 2 jarmann-gevær så er det eine registreringspliktig og det andre ikkje. For dette er ammo som er enkel å lage...

Link to comment
Share on other sites

Nå syntes jeg det ble mye surr her. Våpen produsert før 1890 regnes ikke som skytevåpen, men som antikviteter. Dette er uansett kaliber eller modell. Det at våpen produsert etter 1889 kan fritas fra reg.plikten, hvis det er et ukurant kaliber, må ikke blandes inn i denne suppa.

 

Det er ikke lenge siden det ble solgt en winchester på Qxl, som var produsert på 1950 tallet, men var blitt godkjent "avregistrert" siden kaliberet var noe så uvanlig som 219 Zipper. Denne ble solgt lovlig registreringsfritt. Men bland ikke dette inn regelen for våpen produsert før 1890. De er registreringsfrie uansett.

Link to comment
Share on other sites

Men bland ikke dette inn regelen for våpen produsert før 1890. De er registreringsfrie uansett.

 

Nei, de er registreringsfrie forutsatt at de er "svartkruttvåpen", men uten noen definisjon på hva et svartkruttvåpen er. Akkurat like håpløst formulert som så mye annet i forskrift og rundskriv.

Link to comment
Share on other sites

Ikke helt enig Chiefen. I år 1889 var "i praksis" alle patroner ladet med svartkrutt. 303 British, 8x58rd 8mm Lebel + flere var allerede utviklet til å bli røyksvake patroner. Men de ble fremdeles ladet med svartkrutt i 1889 i påvente av ferdigutvikling av røyksvakt krutt. Dermed er faktisk 1889 meget "spot on" i forhold til skiftet fra svartkrutt til røyksvakt. Det at grensen er satt på 1890, kan man mene hva man vil om, men intet annet år ville vært mer korrekt i forhold til skifte svartkrutt/røyksvakt.

Link to comment
Share on other sites

Nå syntes jeg det ble mye surr her. Våpen produsert før 1890 regnes ikke som skytevåpen, men som antikviteter. Dette er uansett kaliber eller modell. Det at våpen produsert etter 1889 kan fritas fra reg.plikten, hvis det er et ukurant kaliber, må ikke blandes inn i denne suppa.

Akkurat dette er eg ikkje einig i, for viss POD hadde brukt litt fornuft og brukt dette med ukurant kaliber litt smidig så hadde vi ikkje hatt dei tildels irriterande sakene vi har med f.eks. jarmann, remingtonkarabin M1891, svenske rb'ar og slikt. Det mest fornuftige hadde vore om POD kunne hatt ei liste på politi.no over våpen som er vurdert som registreringsfrie sjølv om dei er produsert etter 1890. Dette kunne da innhalde både generelle våpenmodellar og kaliber. Til og med i England får dei til slikt. Men eg har ikkje forhåpningar i det heile tatt om dette...

Link to comment
Share on other sites

Takker masse for svar.

Det er ikke lett når det andre leddet i foreskriften sår tvil om det første.

 

Summa summarum, så tolker jeg det som alt som er produsert før datoene ovenfor fritt

kan kjøpes, og alt etter datoene ovenfor må søkes på selv om det måtte vere en replica.

 

I prinsippet, så er det jo slik da at om man kommer over en Original Colt 1860 som så og si er ubrukt, så kan man kjøpe den fritt, men om man kjøper en replica av den samme produsert i 2010, så kan man ikke kjøpe den.

 

Svartkrutt er dem begge.

Link to comment
Share on other sites

Korrekt.

 

Bare for å klargjøre litt, de gamle reglene omhandlet modellår, ikke produksjonsår. Det betydde at feks en Remington Rolling Block Mod 1864 var fritatt for registrering, selv om det aktuelle våpenet ble produsert i 1900.

 

Etter dagens regler er det produksjonsår som gjelder, så selv om modellen er fra før 1890 vil våpenet være registreringspliktig om det ble produsert etter denne datoen.

I tillegg kommer dette med "svartkruttvåpen", det er noen få våpen produsert før 1890 som ble kamret for røyksvak ammunisjon. En av disse er Franske Lebel Mod 1886.

Regelen kan muligens skape problemer for konstruksjoner som har benyttet både sortkrutt og røyksvak ammunisjon som feks Lee-Metford i .303, men her kjenner jeg ikke til noen offisiell tolkning.

Link to comment
Share on other sites

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom de av Politidirektoratet er funnet egne til kun å kunne avfyre ammunisjon som ikke lenger er å oppdrive i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning. Dette innebærer at andre skytevåpen enn svartkruttvåpen som er produsert før 1890, vil være registreringspliktige dersom det enkelt kan fremskaffes ammunisjon til bruk i disse.
(Min fargelegging)
Link to comment
Share on other sites

Fulmen:

Regelen kan muligens skape problemer for konstruksjoner som har benyttet både sortkrutt og røyksvak ammunisjon som feks Lee-Metford i .303, men her kjenner jeg ikke til noen offisiell tolkning.

 

Du har rett med Franske 8mm Lebel Fulmen. Franskmennene var tidligst ute med røyksvakt, og denne ble nok ladet med røyksvakt før 1890. Men jeg tror dette er den eneste riflen som kan skape problemer som følge av forskriften. 303 British ble kun ladet med svartkrutt fram til cordit overtok i 1892. 8x57 Mauser (IS) som kom i 1888 ble kun ladet med svartkrutt til langt inn på 1890 tallet. Og det samme gjelder 8x58rd. Dermed er alle rifler (untatt Lebelen) produsert før 1890 svartkruttrifler. Det at de senere ble ladet med røyksvakt har etter min mening ingenting å si. Fordi nesten alle svarkruttpatroner som var i bruk etter 1890 ble laget i en røyksvak utgave (til og med Den randtente Vetterli ammunisjonen ble ladet med røyksvakt i Amerika i mellomkrigstiden).

 

Du kan ikke si at en Martini Metford eller Enfield produsert/pipet om før 1890 ikke er et svarkruttvåpen på grunn av at den kan skyte moderne røyksvak ammo i 303 som produseres fra f.eks Federal i dag. Han som eide den riflen i 1889 hadde kun tilgang på ammo med svartkrutt. Dermed er dette en svartkruttrifle!

 

Hvis du er uenig i det. Da må du også mene at en Springfield Trapdor i 45-70 Gov. produsert i 1873 ikke er et svartkruttvåpen fordi 45-70 lades med røyksvakt i dag. Selv om dette ikke er å annbefale, så kan du skyte ny ammo i den gamle Springfielden. Men det endrer ingen ting. Det er fremdeles en svartkruttrifle, og 45-70 er definitivt en svartkruttpatron.

 

Dermed er forskriften etter min mening ganske foruftig. Alle rifler produsert før 1890 (untatt kanskje Lebelen) er å anse som svartkruttrifler. Nettop fordi det i 1889 kun fantes svarkruttpatroner til dem.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke lenge siden det ble solgt en winchester på Qxl, som var produsert på 1950 tallet, men var blitt godkjent "avregistrert" siden kaliberet var noe så uvanlig som 219 Zipper. Denne ble solgt lovlig registreringsfritt.

 

Denne saken er egenlig ganske interessant for POD sin tolkning av rundskrivsteksten " ammunisjon som ikke lenger er å oppdrive i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning. "

 

.219 Zipper er en patron der ferdige hylser kan kjøpes gjennom Midway, Diesett lages av RCBS og det bruker ordinære .224-kuler.. Ladedata er lett tilgjengelig på nett, og Norma202 er en velegnet kruttsort..

 

Hvis dette er POD sin definisjon på "ikke enkelt kan fremskaffes" burde tilfellet sette en klar presedens på hva som kan unntas.

 

Ikke det at dette har noe konkret med svartkrutt å gjøre, men det gir en klar pekepinn om hvordan POD fortolker forskriften....

Link to comment
Share on other sites

Den saken med 219Zipper er rimelig tvilsom, på spørsmål om en rolling block i kaliber 32Rimfire, produsert i 1909, kunne regnes inn under dette punktet var svaret nei fordi det fantes ammo i handel i USA (brasilianskprodusert i små mengder).

 

Ellers er jo 8x58RD, 12mmREM og div annet gammelt tilgjengelig fra produsent i Sverige, og enkelt å lage selv.

Link to comment
Share on other sites

Ellers er jo 8x58RD, 12mmREM og div annet gammelt tilgjengelig fra produsent i Sverige, og enkelt å lage selv.

 

Dermed er det jo flott at mange av disse i 8x58rd, og så godt som alle i 12mm, er produsert før 1890. For da er de registreringsfrie selv om du kunne fått kjøpt ammoen på Europris.

 

"Vanskelig å fremstille" er et relativt begrep. Og jeg er enig i at forskriften kunne vært ordlagt litt bedre. Men det at grensen ble flyttet til opp til 1890 kan tyde på at han som lagde denne forskriften faktisk hadde litt greie på det han skrev om. Og det er ikke daglig kost i norsk våpenlovgivning.

Link to comment
Share on other sites

Det springende punkter er jo hva forvaltningen legger i "svartkruttvåpen", ikke hva vi mener :?

 

Men jeg er enig i din tolkning, våpen utviklet før røyksvake krutt var tilgjengelig kan vanskelig kalles annet enn svartkruttvåpen. At alt kan lades med røyksvakt om man insisterer (til og med perkusjon) er selvfølgelig ikke noe argument, da ville ikke noen våpen vært fritatt. Men det er mulig at noen vil kverulere på våpen som uten modifikasjoner ble brukt med røyksvak ammunisjon.

 

Når det gjelder våpenet i 219-Zipper så ville jeg ikke lagt for mye i det, vi vet jo ikke om det er en uvitende tante på et politikammer eller POD som har kommet med den avgjørelsen. Personlig synes jeg den virker svært tvilsom, så lenge hylser og kuler er tilgjengelig er det ikke vanskelig å lade selv. Jeg kan ikke forstå at ""egen tilvirkning" skulle bety noe annet enn hjemmelading. Hvordan de ser på hylseforming og kulestøping aner jeg dog ikke.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
Vil 4-bore patron rifler være reg. Fri siden det ikke er lett med ammo tilgjengelig ?
Hvis den er produsert før 1890 så er den fritatt registrering uansett kaliber. Hvis den er produsert i eller etter 1890 så må du søke om å få den fritatt for registrering p.g.a utilgjengelig ammo. Dette burde gå greit siden det er tilnærmet umulig å få tak i kulepatroner i dette kaliberet. Jeg er meget nyskjerrig på hva slags rifle dette er. Er det en dobbeltrifle? Har den Henryrifling gjennom hele løpslengden? Eller er den bare riflet de siste tommene før munningen? Den må veie betraktelig?
Link to comment
Share on other sites

Den er isåfall et nybygg, men basert på før 1890 mekanisme. Problemet er dog at det er lang leveringstid slik at hvis jeg søker om erhverv vil tillatelsen gå ut på dato før levering. Derfor ville det vært en fordel hvis den var reg.fri. Kan man sende søknad til POD på generelt grunnlag rundt et kaliber, eller må man søke om fritak på en spesifikk rifle ?

Link to comment
Share on other sites

Den er isåfall et nybygg
Da er saken en helt annen. Jeg tipper du ikke får den godkjent som reg.fri, da det er ingen som vil tro at du kjøper/ bygger ei ny børse uten å ha en sikker tilgang på ammo. Men dette vet jeg ikke noe om, og ikke tror jeg det er så mange andre som vet noe sikkert om dette heller. Du må selvfølgelige spørre på våpenkontoret for å få et klart svar på dette. La meg tippe de ser rimelig rare ut i ansiktsutrykket før de prøver å komme fram til et fornufrig svar. Alle nyproduserete våpen som brukes til svartkruttskyting må registreres. Og jeg kan ikke se for meg at du kommer rundt dette. Men med uklare regler, og forskjellig praksis ved ulike våpenkontorer, skal man aldri si aldri.
Problemet er dog at det er lang leveringstid slik at hvis jeg søker om erhverv vil tillatelsen gå ut på dato før levering. Derfor ville det vært en fordel hvis den var reg.fri.
Jeg kan ikke se hvordan du skal kunne få ei ny børse inn til landet uten noen papirer. Og når det gjelder denne børsas begrensede bruksområde: Svartkruttskyting og Elefantjakt, så kommer du heller ingen vei uten papirene i orden.
Kan man sende søknad til POD på generelt grunnlag rundt et kaliber, eller må man søke om fritak på en spesifikk rifle ?

De gangene det har blitt invilget fritak, har det alltid vært snakk om en spesifikk rifle. Kalibre kommer og går, og noen kommer faktisk tilbake igjenn, det ville vært uklokt av POD og gi et generelt fritak på grunnlag av kaliber.

 

Du får ikke noen klare svar på disse spørsmålene før du har prøvd å gjennomføre dette prosjektet. Jeg håper egentlig at du lar være å prøve. Fordi slike krumspring der man prøver å bruke en "frihavn" for å komme i land med noe som ikke var tiltenkt i utgangspunktet, som regel alltid kun fører til nye innstramninger og stengere regler. Men uansett: Lykke til :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...