Jump to content

Erlend Meyer

Members
 • Content count

  7,610
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Erlend Meyer last won the day on August 22

Erlend Meyer had the most liked content!

Community Reputation

240 Excellent

About Erlend Meyer

 1. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Det avhenger helt av hva du legger i "voksne folk" og "aktverdig grunn". I følge politi i en av landets største byer blir alt av kniver tatt med unntak av håndtverkere i arbeidstøy, det eliminerer jo en stor del av landets voksne befolkning. Når det gjelder fart brukes det en lineær modell for risiko, altså at uansett ferdigheter så øker risiko med farten. Spesielt når man ikke følger forventet hastighet da andre trafikanter lett kan feiltolke ditt kjøremønster. Det er selvfølgelig ikke perfekt for folk som Henning Solberg, men hvor mange prosent av trafikanter kan man si er spesielt skikket? For kniv er forholdet motsatt, det problemet er begrenset til en svært liten andel av befolkningen. Skulle vi fulgt samme prinsipp på veiene hadde høyeste lovlige hastighet vært 60km/t.
 2. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Fleskebacon: Det ER en forskjell på 15årig krapyl, rusmisbrukere og "voksne folk". Som sagt er jeg (og alle andre her inne) voksne nok til å eie våpen med skadepotensiale 1000x høyere enn en foldekniv. Det MÅ gå an å differensiere litt. Det er et udiskutabelt faktum at knivbruk på gata gjelder en svært liten andel av befolkningen, likevel har vi fått regler som skjærer alle over en kam.
 3. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Joa, og det er fint helt til en Kødd (TM) velger å ta deg likevel. Da har du faktisk ikke noe forsvar. Jeg forstår behovet for å kunne ta "pakk" med våpen på byen, men hva med alle andre? Voksne, ansvarlige mennesker som ikke er et problem? Her inne har vel alle minst ett våpen, mange av oss har skapet fullt av både automater og håndvåpen. Hvordan kan jeg være skikket til å eie håndvåpen og likevel ikke være skikket til å ha en foldekniv i beltet til vanlig? Henger det på greip?
 4. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  SofaBamse: Og så er vi tilbake til sakens kjerne, hva er aktverdig? Eller i eksempelet fra Skien, hva er "formål"? Jeg vil ha kniven på meg så jeg faktisk har den når et formål dukker opp.
 5. Haglpatron-svindel

  8x68S: Helsevesenet har ikke noe tilbud til kriminelt pakk. Det er eneste ordet for slike folk, det de driver med er simpelt og helt klart bevisst bedrag i vinnings hensyn.
 6. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Jeg vet, men det dagligdagse ordet for visitasjon er ransaking. Jeg har i det minste null problem med å forstå hva folk mener når de skriver det. Og jeg tror ikke du er vesentlig dummere enn meg, så du bør klare det samme. Jeg sier ikke at det ER, men at det kan være. Enkelte prøver å gjøre et poeng utav at det "kun er en visitasjon", som om det bare skulle være en titt på personen og kanskje tømming av jakkelommer. Faktum er at en visitasjon gjelder alt utenpå kroppen, det er akkufaenmegrat det samme som folk forbinder med en full ransakelse.
 7. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Det folk flest legger i begrepet "ransakelse" er akkurat det en visitasjon er (altså alt unntatt finger opp rassen). Å gnåle over semantikk på denne måten er i beste tilfelle pedantisk, i verste tilfelle direkte uredelig.
 8. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Strengt tatt kan ikke politiet visitere(*) folk uten grunn, men samtidig er hjemlene såpass vage at man lett kan ta seg friheter. Og alle beviser, også de som er produkt av en ulovlig visitasjon er lovlige i Norge (minus noen svært få unntak). Hovedprinsippet i norsk rett er fri bevisføring, altså kan man bruke all informasjon som er relevant for en sak. Evt lovbrudd ved innhenting av bevis er en separat sak. Ser at en del surrer med begrepene her. En visitasjon er det folk flest vil kalle "ransakelse", altså gjennomsøking av klær (ned til huden) og håndbagasje etc. En ransakelse krever samtykke av retten, og kan omfatte både person, bolig, etc.
 9. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Bedre å bli positivt overrasket enn negativt. Dessuten, hverken du eller noen andre her inne VET hvordan den nye loven og (langt viktigere) forskrift/praksis vil bli. Å ignorere politikere som "lover" at Mini&Co blir forbudt slår meg som en litt risikabel strategi.
 10. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Ja: http://www.kammeret.no/topic/52115-500-nitro-våpenlisens-bør-gå-greit/?do=findComment&comment=821869
 11. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Fleskebacon: Forbudet mot 12.7x99 er spesifikt: https://lovdata.no/forskrift/2011-09-09-930/§1 Forbudte skytevåpen Det er forbudt å erverve, eie eller inneha følgende typer skytevåpen, jf. våpenforskriften § 6: a)rifler i kaliber 50 bmg/12,7 x 99 mm, Dette blir rolig brukt til å avslå søknad på 505 Gibbs (kulediameter 0,505", altså mindre enn 12.7x99s 0,510").
 12. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Bor vi i samme land? Vi har lang historikk i å forby ting vi rett og slett ikke liker. Og man trenger på ingen måte noen konkret definisjon, tvert i mot er det mye enklere med vage, vidtrekkende definisjoner som kan tøyes dit man vil i fremtiden. I dette tilfellet er det en klar risiko for at de vil bruke "særskilt farlige egenskaper" som en blankohjemmel til å forby alt man måtte føle for. Vi har allerede eksempler på liknende praksis, se bare på 12.7-forbudet. Det var et spesifikt forbud mot 12.7x99 som nå har blitt en øvre kalibergrense. POD har tilogmed klart å tolke det til alle kaliber med kulediameter over 12.7mm til tross for at 12.7-kaliberet har en kulediameter på 12.92mm (0,510"). Det er et farlig resonnement. Magasiner er vanskelige å regulere effektivt siden de har vært fritt omsatt i mange tiår. Selv med et totalt omsetningsforbud i dag og en effektiv sperre av innførsel vil de være lett tilgjengelige i mange tiår fremover. Magasiner er også mye lettere å få tak i og smugle inn i landet enn våpen.
 13. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Hva i svarte hælvete? TOLV TUSEN MINIMUM? Det er høyere enn 40km/t over på motorvei! Gode gud for et land vi lever i.
 14. 20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  M67: 20'000 er høyeste sats, tipper du må veive med sverd i ruspåvirket tilstand før det skjer. Men ellers er jeg enig, og jeg har prøvd å påpeke det mange ganger. Dagens regler gir kun fritak for de mest presserende tilfellene (håndtverkere som MÅ ha det), alle andre (i teorien også håndtverkere som de mener ikke trenger kniv) er fritt vilt. At det er lokal hevd for noe annet hjelper ikke om en kødd velger å ta deg. Sjansene for å bli tatt er kanskje mindre men det øyeblikket det skjer har du ikke noe forsvar.
×