Jump to content

Erlend Meyer

Members
 • Content count

  7,707
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Erlend Meyer last won the day on November 20

Erlend Meyer had the most liked content!

Community Reputation

314 Excellent
 1. Bruke dimmer til 230V for å regulere 5V motor?

  Tenk enkelt, er målet å lage komplisert maskineri eller å skyte? Et flatt bånd og to ruller bør holde, da kan en feste mål på utsiden uten at det kræsjer med rullene. Evt bare et stort hjul om målene ikke må bevege seg i rett linje. Motor styres enklest med en form for utveksling.
 2. Jeg tror ikke du vil like resultatet i lengden. Sentralisering flytter avgjørelsen lenger vekk fra individet, resultatet blir garantert mer stivbent og rigid. Skjønn blir umulig, og enhver mulighet til å tilbakekalle våpenkort vil bli brukt siden de ikke har mulighet til å vurdere deg som person.
 3. Sveising i Mauser låskasse fra 39

  Liten tendens til å slå seg? Har du prøvd settherding noen gang? Det krever bråkjøling, altså det desidert verste en kan utsette metall for. Skal en forhindre dette er moderne stål og stegherding en langt er kontrollerbar prosess. Og hvis settherding er så jeskla bra for låskasser, hvorfor er det absolutt ingen som gjør det lenger? Industrielt er det fremdeles i bruk, så teknikken er på ingen måte død.
 4. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Wikipedia har en fin definisjon: Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes. At vi regner naturlig og unik genetikk som ekstra verdifull og verneverdig er ideologi. Vi kunne fint sagt at så lenge det er fisk i elva og rein på vidda så spiller det katta. I det hele tatt, hvorfor må det være laks i elva? Så lenge merdene på vestlandet gir oss mat på bordet spiller det vel ingen rolle? For min del spiller det ikke så stor rolle om ulven representerer noen unik bestand eller ikke. Skandinavia er en naturlig del av ulvens utbredelsesområde, og da mener jeg at vi har en plikt til å bevare den her så langt det er mulig. Og der ligger problemet. Det er på ingen måte umulig, men det vil koste. Og som alltid vil noen få måtte ta en større del av regningen enn flertallet. Vi har dermed også et ansvar for å hjelpe de å omstille seg, og det er vel der vi sliter mest for tiden. Dels fordi mange ikke ønsker omstillingen, men også fordi vi ikke er veldig villige til å ta den regningen. Skal vi "løse" dette problemet tror jeg vi trenger 2 ting. 1. er ironisk nok en større og mer robust bestand som tåler aktiv jakt, da blir det lettere å eliminere problemindivid. 2. er mer penger til omstilling i de rammede områdene. Når det gjelder begrepet "naturlig" så har jeg ingen klare svar. Som du poengterer var vel mennesket i det minste delaktige i utryddelsen av villsvin i sin tid, er re-introduseringen nå å gjenopprette naturlig balanse eller å introdusere en fremmed art? Og hva med det verneverdige kulturlandskapet? Det er jo et menneskeskapt fenomen, hvorfor er ikke det regnet som kunstig og fremmed?
 5. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  DoctoRoy: Den ble utryddet fordi vi mente at den ikke hadde noen plass her. Nå har vi skiftet mening. Er det mer tukling å re-introdusere en art enn det var å utrydde den til å begynne med?
 6. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Det må du gjerne mene, men per i dag er vel flertallet uenig. At miljøvern i stor grad handler om ideologi er jeg ikke uenig i, men det gjør den ikke automatisk feil. Bevaring av villaks og rein er like mye ideologi. Slik jeg ser det sier ikke artikkelen noe om det er riktig eller galt med ulv, heller ikke om ulvestammen er levedyktig eller ikke. Alt den sier er at dagens betingelser er ugunstige, så om man ønsker å bevare stammen må man endre på de.
 7. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Ja, så enkelt er det på mange måter. Akkurat som at utryddingen av ulv i sin tid også var en konsekvens av menneskelige valg. Uten denne nedskytingen ville vi hatt en ulvestamme ingen kunne stilt spørsmålstegn ved. Så hva er "riktig" i denne saken? Var det riktig å utrydde ulven i første omgang? Dengang mente vi det, i dag mener flertallet at det ikke var det. Så vi har derfor gjort grep for å reversere konsekvensene av det valget. Er det å tukle med naturen eller å prøve å å returnere den til en litt mer naturlig balanse? DoctoRoy: Ja, hvis innavl får pågå lenge nok vil bestanden kunne dø ut. Men alt som trengs er en innvandrer hvert 5. år, og det er ingen umulighet. Tvert i mot, uten ulovlig jakt ville vi sannsynligvis sett en langt høyere innvandring.
 8. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Det er bare vanskelig når en ikke er enig i målsetningen. Hvis vi tar utgangspunkt i at naturen skal gå sin gang, er ikke (ulovlig) felling av innvandrende dyr å forstyrre naturens gang? Er det ikke da også rimelig at vi tar grep for å kompensere? Eller skal vi si at bordet fanger? Altså at de får klare seg selv, selv om vi sørger for at de ikke kan gjøre det? Ulven forsvant ikke pga innavl eller matmangel, vi jaktet den til utryddelse med overlegg. Villsvinet er her kun på grunn av menneskelig aktivitet, det er ingen naturlig innvandring. Uten rømte oppdrettsdyr fra Sverige ville den ikke vært her. Samme gjelder arter som mink og mårhund.
 9. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Vel, så lenge man har vedtatt å ha en ulvestamme må en også sørge for at den er frisk. Uten menneskelige inngrep ville de sannsynligvis klart seg fint, det er i utgangspunktet nok innvandring via nord til å holde innavl under kontroll.
 10. Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven

  Leste vi samme artikkel? Innavl er et problem, men de sier ingenting om at stammen er dødsdømt. Det er heller ingenting her som tilsier at stammen ikke er naturlig, kun at det er behov for immigranter fra nord. Noe som også skjer, men flertallet blir skutt før de når frem.
 11. Brytbolter til snøfreser

  Nei, de er som regel laget for å bryte ved en gitt belastning. Du sparer nok mer i lengden på å bruke riktig bolt. Bare husk at de ikke skal dras til, strekkbelasting på bolten senker bruddstyrken.
 12. Bæring av våpen i offentlig rom

  Jeg lurer på hva som skjer om jeg blir stoppet med min sivilforsvar-øks i bagasjerommet.
 13. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Den statistikken jeg har sett gjaldt drap utført med forsvarsvåpen, og det var selvfølgelig en betydelig nedgang etter at de inndro tennstift/våpen.
 14. Merkelig (tror jeg) resultat av slugging

  Det er sjelden feil å starte med 358 eller tilogmed 359 om du får tak i det. For stor er bedre enn for liten. Det første å måle er cylindermunning, legger du deg på eller over denne pleier det å funke.
 15. Merkelig (tror jeg) resultat av slugging

  Punkt 1: Du trenger et mikrometer (Biltemas funker fint). Punkt 2: Hvor mange riflinger har løpet? Slugging er vanskelig om du har oddetall (du får ikke to bommer rett over hverandre).
×