Jump to content

Kvernhuselva

Members
 • Content Count

  230
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

67 Excellent

About Kvernhuselva

 • Birthday September 9

Recent Profile Visitors

616 profile views
 1. Eg synest det går fint i ett par dagar. Men eg lider av ein vel høg kompostkvernfaktor, og har ein tendens til og kose meg med mat som andre tykkjer smakar matforgiftning.
 2. https://www.lamnia.com/no/p/13703/jakt-og-skyting/neverlost-gun-sling-double-9045
 3. 1. Mora Classic 2. Mora Classic 3. Liten Øyo (men eg vill heller annbefale foldesag) 4. Letherman Rev 5. Letherman Rev Mora classic 1-200 kroner. Øyo øks aner eg ikkje pris på, men under 500 vil eg tru. Letherman Rev koster 3-500 og har alt som eg har bruk for i det daglige og på tur. Den er vell simplaste varianten til leatherman, men har kniv, boksåpnar, knipetang, skrujarn - flatt og stjerne og lita fil med lite flattskrujarn på tuppen. ellers manglar den alle tinga du aldri får bruk for. 🙈 Dessuten så får den plass i den bittelille ubrukelige lomma på høgresida på vanlige dungribukser. Dette er gode knivar alt sammen. Du får akkuratt det du trenger til ein rimelig pris og de er ikkje dyrare enn att det ikkje er krise om noko går tapt. Pengane du sparer kan du bruke på bryne. Rundt bryne til øksa og avlangt til knivane. Og når du har tatt jegerprøva kan du kjøpe ein spesialkniv til og flå med dersom du føler behov for det. Norsk hjortesenter selger ein flott ein til omlag 500,- dersom eg hugsar rett. Edit: Moraen er svartstål/carbonstål og blir fort svart om den blir brukt til noko syrligt (om du skjerer eit eple eller brukar den i makrell i tomat) dersom du ikkje vaskar den umiddelbart etterpå. Men dette er ikkje ei ulempe men snarare ein fordel då dette rett og slett blir ei blånering som gjer den meir motstandsdyktig mot rust. Svartstål er dessuten lettare og kvesse enn rustfritt. Men blir til gjengjeld raskere sløv. Denne har eit tildels ubrukeligt plastslire, men som du var inne på, kan du lage eit sjølv. Eg har laga fleire lærslirer til desse. Då kan du lage med lang hempe om du vill, men pass på å sy fast hempa. Prinsippet med og tre lærstrimler gjennom eit hull for og feste hempa er ikkje bærekraftigt. Det går opp, og du mister både kniv og slire. (Sjølverfart) Edit 2: litt av tanken bak annbefalinga, og som sikkert skinner igjennom, er att en er meir enn godt nokk hjelpte med enkelt og rimeligt. Og ha fem forskjellige knivar som alle kostar over tusenlappen, (satt på spissen) er beint fram unødvendigt. Jakt og friluftsliv er ein hobby der tusenlappane lett forsvinner som ein måkeflokk bortetter fjorden, dersom enn går seg blind i utstyrsjungelen. Så det er lurt og halde igjenn der man kann.
 4. Velkommen til kammeret. Mink er vell det billigaste og jakte på. Klappjakt heile året på denn.
 5. Likevell er det intet problem å bruke massevis av pengar på 870-verktøy. Brownels selger eit verktøysett til 870 til 5548,- 😨 Så er det opp til kvar enkelt og vurdere om det er verdt pengane. 🙈
 6. Ser man det 😃 takk for innformasjon. Dei ordnar vell gjerne ekstra løp ogso då?
 7. Er dette våpenet ikkje lenger i handel her til lands? Eller er det muligt og få tak i?
 8. Null problem og få endret søknad.
 9. Nokon som veit kvar enn kan kjøpe fleire magasin til denne børsa? 🤔 Har tråla nettbutikkane, men ingen som har.
 10. Åh vær så snill @bbdg her trengst det begrunnelsar. 😁
 11. Kapittel II. Erverv m.v. av våpen og våpendeler. 0 Overskriften endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69. § 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren. Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet. Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det. Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Søknad fra mindreårig eller person som er fratatt rettslig handleevne, må være tiltrådt av verge. Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler. 0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12. 🔗Del paragraf § 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde. Når særlige forhold tilsier det kan tillatelse gis for et bestemt tidsrom. Den som vil foreta en vesentlig endring av et skytevåpens karakter eller beskaffenhet, eller som eier eller innehar skytevåpen som er vesentlig endret, må ha tillatelse fra politimesteren. Dette gjelder også skytevåpen som er nevnt i § 5. 0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35. 🔗Del paragraf § 9.Våpenkort eller utlånserklæring skal på forlangende av politiet vises frem for kontroll. Våpeninnehaveren skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. Har han ikke kort eller utlånserklæring på seg under kontroll, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet finner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg. 0 Endret ved lov 5 juni 1998 nr. 35. 🔗Del paragraf § 10.Politimesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen. Våpenkort kan tilbakekalles også hvis innehaveren ikke lenger har behov for eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen. Kongen kan fastsette regler om tilbakekall av våpenkort når innehaver pga sykdom, alder eller lignende ikke lenger kan antas å være i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av våpen eller våpendeler. Blir våpenkort tilbakekalt etter første eller annet ledd, skal kortet og i tilfelle skytevåpenet straks innleveres til politimesteren. Denne kan beslutte at også våpendeler skal innleveres. Tilhører gjenstandene en annen enn innehaveren, skal de utleveres eieren, og ellers avhendes. Har slik avhendelse ikke funnet sted innen 3 måneder fra tilbakekallingen til en som har tillatelse etter § 7, skal politimesteren selge gjenstandene for eierens regning. Hvis salget ikke skjer ved offentlig auksjon, skal gjenstandene så vidt mulig takseres på betryggende måte. Politiet kan beslutte innlevering av våpen, våpendeler eller ammunisjon dersom det er gitt forhåndsvarsel om tilbakekall av våpenkort. Under de vilkår som er nevnt i første ledd, kan politimesteren beslutte at den som eier eller innehar skytevåpen som nevnt i § 5 eller deler av slike våpen, skal innlevere disse. Med gjenstandene forholdes som bestemt i fjerde ledd. Blir våpenkort tilbakekalt etter første ledd eller skytevåpen eller våpendeler besluttet innlevert etter sjette ledd, kan politimesteren nedlegge forbud mot at vedkommende framtidig eier eller innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i § 5. 0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35. 🔗Del paragraf § 11.Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den som har våpenkort overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller pistol kan dog aldri overlates til andre med mindre Kongen har bestemt noe annet. Mottakeren må fylle vilkårene om minstealder etter § 7 fjerde ledd. Er han umyndig må verjen samtykke. Våpenet må ikke overlates til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt i medhold av § 10 første ledd, eller som i medhold av § 10 syvende ledd, eller § 15 er blitt forbudt å eie eller inneha våpen som nevnt i § 5, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpenet. Den som overlater våpenet, skal gi mottakeren skriftlig bevitnelse med opplysning om til hvilket bruk og for hvilken tid våpenet er overlatt. Denne bevitnelse trer i stedet for våpenkort. Bestemmelsene i § 9 første ledd får tilsvarende anvendelse. Regler om minstealder og skriftlig bevitnelse gjelder ikke hvis våpenet bare blir brukt i nærvær av og under direkte tilsyn av den som har våpenkortet. Til den som selv har våpenkort eller som har fått overlatt skytevåpen med hjemmel i denne paragraf, kan våpendeler til vedkommende våpen overlates i inntil 4 uker. Kongen kan gi særlige regler om transport av skytevåpen og våpendeler. Det samme gjelder for behandling og bruk av skytevåpen og våpendeler som tilvirker, forhandler eller reparatør innehar i forbindelse med sin virksomhet, eller som bedrifter, skytterorganisasjoner og andre juridiske personer har for utlån til sitt personale eller sine medlemmer. 0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35. 🔗Del paragraf § 12.På annen måte enn bestemt i § 11 må skytevåpen eller våpendeler ikke overlates til noen som ikke har tillatelse som nevnt i § 7
 12. Fant beskrivelsen av den i butikken til skittjakt.no Winchester XPR ferdig gjenget i kaliber 308 win. Den utvilsomme klassevinneren blant budsjettvåpen! Dette er en Tikka som koster det en Tikka burde koste. Den har praktisk talt alt en Tikka har, men prisen er en helt annen. • 3 låseklakker og sikring med boltutløser • Rekylklakk i stål • 2 låskasselengder • Suverent avtrekk på 1,2 kg • 4-skudds boksmagasin • 51 cm løp ferdig gjenget for lyddemper MF 14x1,0 • Vekt: 3,2 kg Betyr dette att avtrekket ikkje er justerbart?
 13. Kvernhuselva

  Ny rifle 223

  Kjøp lokalt dersom du har sjangsen. 👍 Med mindre prisen er heilt alldeles urimeleg. 🙄
×
×
 • Create New...