Jump to content

Tilvirkning av våpendeler


Recommended Posts

Hallo,

 

Har et lite prosjekt på gang, hvor jeg ønsker å tegne et sluttstykke til riflen min (Marlin Camp), i AutoCad, deretter frese det ut.
Jeg har lest gjennom våpenforskriften og våpenloven, og har funnet noen relevante punkter:
 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) § 52.Tilvirkning av skytevåpen og våpendeler

Det er ikke tillatt å tilvirke skytevåpen eller våpendeler som nevnt i våpenloven § 1 og § 2 til eget bruk uten tillatelse fra politimesteren.

 

"Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven] § 2.

Med deler av skytevåpen (våpendeler) forstås i denne lov låskasser og piper. Innstikningspiper ansees dog bare som deler for så vidt de kan brukes i skytevåpen som er nevnt i § 5.

Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis også skal gjelde for andre våpendeler."

 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) § 22.Erverv av pipe og glidestykke
Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.
Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.
0    Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1723 (i kraft 1 feb 2014).

 

Slik jeg tolker det så er det fritt fram for meg å lage dette sluttstykket.

Noen som tolker dette annerledes, eller har noe erfaring med dette?

Skal selvfølgelig høre med våpenkontoret før jeg går i gang, men de har stengt i dag.

 

En liten ting til, lurte litt på denne setningen:

"Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler."

Er en helautomatisk pistol det samme som en maskinpistol? En Beretta Model 93R er en helautomatisk pistol, men er f.eks en Stengun en helautomatisk pistol?

 

Link to comment
Share on other sites

Det er fritt frem for deg å lage dette siden Marlin CC er en rifle i lovens øyne. 
Stengun er en maskinpistol og 93R Raffica blir vel også en maskinpistol/helautomatisk pistol (selv om den skyter i 3-skuddsbyger).

 

Siden du er så godt i gang kan du jo også lage deg en ny magasinbrønn til Marlinen, mørrikanerne har jo adaptere for Glock, M9, osv.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...