Jump to content

Jervebås


jaktking
 Share

Recommended Posts

  • 8 months later...

Det er fylkesmannen som utsteder jaktlisens for jerv.

 

Generelle vilkår

Bruker av jervbås må fylle følgende vilkår:

• Ha fylt er 18 år

• Ha betalt jegeravgift for vedkommende jaktår

• Ha bestått skyteprøve for storviltjakt for vedkommende jaktår

• Ha overholdt rapporterings- og meldeplikten knyttet til lisensjakt (forskrift om utøvelse av jakt og fangst § 14)

 

Krav til konstruksjon av jervbås

Ved bruk av jervbås skal det benyttes bås med toppluke som faller ned (se figur). Det skal ikke benyttes bås med fall-lem i enden da denne type bås er mer utsatt for rømming. Rømming kan medføre at jerven blir skadet, og vil derfor ikke ivareta det humane aspektet i viltlovens § 19.

Retningslinjer for bygging og bruk av jervbås

 

Utstedelse av jaktlisenser

 

Materialet i båsen skal være av bjørk, gran eller furu. Ved bruk av bjørk skal dimensjonen på trestokkene være 15 cm, mens den ved bruk av gran eller furu skal være 20 cm i diameter. Båsen skal enten laftes, eller det kan benyttes gjengestål for å skru stokkene sammen. For å hindre rømming skal veggene inne i fella være dekket med et heldekkende og solid materiale, for eksempel plater eller planker. Det er forbudt å bruke metalldeler inne i båsen.

 

De innvendige målene på jervbåsen skal være 150 cm i lengde, 75 cm i bredde og minst 80-90 cm i høyden (figur).

 

Luken i båsen skal være konstruert på en slik måte at den låses tilstrekkelig etter at jerven er gått inn i båsen. Lokket skal være festet i bakkant (figur 1 og 2), og skal veie minimum 30 kg. Hvis vekten av lokket er mindre må det legges på tyngde. Lokket er forbundet til en vektstang med en wire (wire 1). Utløseren er plassert i vektstangas bakre ende (figur 1 og 4). En forlenget stokk på begge sider av fella boltes fast til en tverrstokk som det festes en spiker eller noe lignende i (figur 4). Åtet blir festet i en ny wire som er trukket ut av kassa og inn på spikeren (wire 2). Deretter trekkes en tredje wire fra vekststanga og ned på spikeren (wire 3). Tyngden fra vektstanga vil da holde åtewiren på plass. Når jerven drar åtet til seg vil åtewiren bli dratt av spikeren og samtidig frigjøre wiren fra vektstanga. Vektstanga vil da gå opp og fellelokket låses. Dette skjer på grunn av lokkets tyngde.

 

Det er en fordel å benytte en glatt og sterk silkewire. Det er også en fordel å beskytte utløsermekanismen mot vind og vær. Den kan for eksempel bygges inn i en solid kasse som en forlengelse av fangstrommet.

 

Jervbåsen skal være godkjent før den tas i bruk. Kun bås som er bygd i henhold til Retningslinjer for bygging og bruk av jervbås er tillatt. En godkjenning kan for eksempel utføres av kommunen i det område hvor fellen skal tas i bruk. Dette kan også gjøres av Statens Naturoppsyn.

 

Lokalisering

Jervbåsen skal lokaliseres på et sted som muliggjør jevnlig tilsyn og som er godkjent av fylkesmannen. Bruker av bås skal melde fra om nøyaktig lokalisering til kommunen innen ti dager før fangsten starter. Det skal også informeres om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og navn på ansvarlig jeger/fangstmann.

 

Merking

Jervbåsen skal merkes med brukers navn og telefonnummer. Dette kan også gjøres på en plakat eller lignende i nærheten av båsen. Det skal gå fram at bruker har tillatelse fra fylkesmannen om å bruke båsen.

 

Tilsyn

Bruker av jervbås plikter å utføre tilsyn med båsen hver morgen og kveld.

 

Demontering og fjerning av bås

Bruker plikter å fjerne båsen i etterkant av fangstperioden. Hvis fangsten foregår over flere sesonger skal båsen demonteres i perioden mellom fangstperiodene. En demontering kan gjøres ved at lokket låses fast, eller at det fjernes. Bruker plikter også å hindre at båsen er til fare for annet vilt og bufe.

 

Lokkedyr

Det er forbudt å bruke levende lokkedyr.

 

Avliving av jerv

Bruker av bås plikter straks å avlive jerv som er gått i båsen. avlivingen skal skje på sikkerhetsmessig forsvarlig, og på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. For avliving kan salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR, hagle eller våpen med grovere kaliber benyttes.

 

Fanging av andre dyr

Bruker plikter straks å slippe fri eventuelle andre dyr som fanges i båsen.

 

Lovlig fangsttid

Jervbås kan brukes i den lovlig fastsatte lisensjaktperioden.

 

Kvote

Bruker av jervbås plikter å holde seg oppdatert om kvotens størrelse, gjenværende kvote og eventuelle andre begrensninger gitt av DN eller lisensutsteder.

 

Tillatelse fra grunneier

I tilfeller der det er andre enn grunneier som er søker om bruk av båsfelle skal det innhentes tillatelse fra grunneier.

 

 

 

Rapportering

Bruker skal rapportere til fylkesmannen og kommunen fra fangstperioden. Rapporten skal inneholde opplysninger om følgende punkter:

 

• Åte

• Fangst

o Antall

o Eventuelle skader påført jerven som følge av opphold i båsen

o Adferd hos jerven i båsen

o Tilfeller hvor jerven har kommet seg ut av båsen

• Eventuell fangst av andre dyr

o Arter og antall

• Registreringer av jerv og andre dyr i nærheten av fella

o Arter og antall

• Andre ting

 

http://www.google.no/url?sa=t&source=we ... R3boz1x5Rg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 3 weeks later...

Liten respons, ser eg :) Dei fleste jaktkameratane mine seier: "Ikkje noko etandes utanfor båsen. Då vil jerven eta det, og ikkje gå inn i båsen. Så har eg snakka med ein annan kar med ervaring frå jervefangst/-jakt. Han tilrår små bitar utanfor båsen ut frå teorien: Har jerven først funne mat der, kjem han att! (Dette er vel felles for alle rovdyr).

 

Tida går, og jerv har eg ikkje fått, enno. Begynnar difor å fvila på om eg gjer rett...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Den båsen jeg har kjennskap til har i allefall åte både inni og utafor, og det er tømt flere bøtter blod og diverse inni og ved båsen. De siste dagene har jerven holdt til rundt åpninga på båsen i lengre tid, ble bl.a observert midt på dagen oppi treet som båsen står ved. Så det er vel bare et spørsmål om tid før den har spist rubb og raka utenfor båsen og sjekker ut hva som er inni.

 

Dette er forøvrig en bås som ble satt ut uka før jul.

 

En som har åte et par kilometer unna har to forskjellige jerver på åta jevnlig, men har ikke lyktes med å få til en smell enda. Så det er flere å ta av.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Har fått problem med planlegginga av neste års jervefangst. Jerv har etter fredingstida og båsen sikra mot fangst, vore ved- og oppi båsen eit par gonger. Frå grunneigarhald er eg imidlertid nekta å ha litt lokkematmot utanfor båsen, då det vert hevda at det øydelegg for grunneigar som driv åtejakt på rev. Det vert sagt at lokkematen eg har ved båsen gjer at reven ikkje kjem på reveåta hans.

 

At eg hevdar at dette er heilt urimeleg er ikkje eit argument som vert lytta til, og grunneigarretten er sterk. Skal eg gi opp jervefangsten eller skal eg slutta med lokkemat tidleg i sesongen utanfor båsen? Eg trur dette vil vera øydeleggjande for fangsten.... Deppar litt, kva skal eg gjera..... :cry::cry::cry:

Link to comment
Share on other sites

eies, eg trur du må snakke med saueeigarane frammi dalen og få dei med deg på at jervebåsen skal vere i drift og på dei vilkåra du vil ha.

Kor langt er det fra båsen og til reveåte?

Motargument er jo at han øydelegg for jervefangsten med sitt åte :-)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Som beagel skriv: at han øydelegger fangsten din med reveåta si.

Hvordan veit han at du har åte utanfor jervebåsen?, går han og tråkker sånn at det blir 0 fangst?

Tydeligvis er de enkelte som vil ha alt for seg sjøl men ting kan snu.

Du kan gå inn på denne sida her, eller andre nett butikkar i norge

http://www.fntpost.com/"

Kjøp deg noko lukestoff,,sable oil-all call ,,el.lign. kan trekke inn dyr på veldig lange avstander,,km

Ha stoffet i ei boks hengande i eit tre som jerven ikkje kan nå, fortsett med åta di i båsen utan å legge noko på bakken.

Ikkje så lenge får du revane hans :) og jerven i båsen din.

Han med reveåta begynder å lure på hva er galt for der kjem ikkje rev til åta hans,, sjekker han båsen din ser han heller ingenting.

Du må holde tett om hva du gjør.

Eg bruker sånt stoff ved revebås og ved åte som blir gravd ned.

Har nokre båsar i bloggen min

Lukke til

 

 

 

 

http://ajungilaq.blogg.no/"

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...