Jump to content

Erfaringer vedrørende Minkfangst på øya Rott


Celcius

Recommended Posts

Kom over dette da jeg søkte på nettet.

 

Erfaringer fra utryddelsen av mink på øya Rott 1989-1992: strategi for fellefangst, effekt på fuglebestander og konsekvenser for forvaltning av natur

 

Av Aanen Munkejord og Vegard Ankarstrand Larsen

 

http://www.hjelmsoya.com/rottmink.html

 

Er ikke helt enig / har samme erfaringer nødvendigvis i alt.

 

Bla. blir Svartbak og gråmåke sterkt påvirket av Mink her i området.

Når det gjelder Grågås er jeg mere usikker, men minken tar sikkert småe gåseunger og muligens egg.

 

I stor grad har også jeg fanget yngre mink, men også voksne Mink har gått i både Synningsfella og Conibear hos meg.

 

Her i området bruker Minken store områder, muligens siden den har utryddet det meste av sjøfuglkoloniene, Terner har helt forsvunnet.

 

Der Minken bruker mindre områder - er nesten alltid tidlig i yngleperioden, og/hvis den har/hadde godt med sjøfugl i nærheten av seg.

Link to comment
Share on other sites

Kom over dette da jeg søkte på nettet.

 

Når det gjelder Grågås er jeg mere usikker, men minken tar sikkert småe gåseunger og muligens egg.

 

 

Der Minken bruker mindre områder - er nesten alltid tidlig i yngleperioden, og/hvis den har/hadde godt med sjøfugl i nærheten av seg.

 

Jeg kan GARANTERE deg at jævelskapet tar, ødelegger og dreper det den kommer over! Gåsunger og gåseegg inkludert.

Link to comment
Share on other sites

Meget mulig du har rett.

 

Har hekket ca 40 - 60 par grågjess i umiddelbar nærhet siden begynnelse av 90-tallet.

De siste 10 - 15 åra har jeg observert få grågjess med unger.

Jeg vet med sikkerhet at folk har ranet mange Grågjess enkelte år, og Havørn har vært ett "problem".

 

men er bare ett fåtall grågjess med unger som jeg har observert de siste åra mot tidligere, da 10 - 15 par kunne komme med store ungeflokker.

 

Fant rester av en Grågås ( bare en masse fjær ) sommerstid for noen få år siden, tenkte det var havørn som hadde vært på ferde, men kanskje Minken tar Grågås hvis den overrasker Grågåsa på rede?

Når det gjelder Grågåsegg tenkte jeg de ble for store og harde i skallet til at Minken greide å få de med seg, eventuelt få hull på egga.

 

Men i år har det vært litt bedre enn på mange år.

Kanskje fordi jeg har tatt noen minker i felle de siste åra.

 

For første gang på mange år har jeg sett flere Ærfugl med unger, noe mere Terne, og noen Fiskemåker som har berget ungene til flyvedyktig alder.

Men mange har blitt plyndret av minken også.

 

Ellers er jeg uenig med disse forfattere av linken der de nevner at fellefangst av ungMink er til mer eller mindre ingen nytte.

 

Jeg mener at en felt Mink er en Mink mindre i ett område, uansett kjønn og alder.

Blir ikke denne ungMink felt, så vil den få betydning for fuglebestanden.

 

Senere vil den også få unger og bidra til ytterligere mengder med Mink.

Vil tro at man neppe kan holde ett område helt fri for Mink i lengre perioder, men man kan holde bestanden såpass lavt at sjøfuglbestanden tar seg noe opp.

 

Vil jo alltids komme streifdyr inn i ett område, særlig hvis det ikke er revirhevdende dyr der.

Dette kan sikkert være eldre enslige mink eller ungmink på vandring.

 

Derfor mener jeg at all fangst av Mink har betydning, ungMink eller eldre Mink.

 

Hvorfor ikke fange en ungmink mens den er ung og uerfaren, og går lett i feller?

 

Hvorfor vente til den blir eldre, har gjort mere skade, forplantet seg og blitt mere sky ovenfor feller og mennesker?

Link to comment
Share on other sites

Minken er en lur jævel. Og gammel minken er lurest.

Jeg er av den klare mening at mink må jaktes og fanges året rundt. Dersom det gjøres kommer det sjøfuglene tilgode. Til støre områder som holdes fri for mink til mer sjøfugler får vi.

Er derfor uenig med forfaterne at minkjakt/fangst ikke har noe for seg. Men å jakte bare et lite område, resulterer i rask innvandring fra nabo områdene.

Link to comment
Share on other sites

Minken har ingen problemer med å bite gjennom et gåseegg. Hvis minken ikke greier å knekke det opp, eller rulle det mot noe hardt, vil den suge ut all saften i egget. Det blir ikke mye gåsunger av det. At en mink iallefall kulle greie å skade ei grågås er jeg helt sikker på. Har selv sett bilder av minkangrep på svaner, som er betydelig større en grågåsa.

 

At minkjakt ikke har noe for seg er tydeligvis skrevet av noen med svært lite kunnskap innenfor området. ALL minkjakt er positiv, uansett kjønn og alder, fellefangst eller jakt.

 

Så bare fortsett det gode arbeidet, Celsius! Skaff deg gjerne en terrier, så vil du oppleve en los du sent vil glemme :wink:

Link to comment
Share on other sites

Mye av det som er skrevet i rapporten av disse karene stemmer med mine egne erfaringer. Tidligere mens vi hadde vinter mens det etter kalenderen skulle være vinter jaktet jeg mye mink med terrierne mine i juli - september. dette mens jeg ventet på at revejakten skulle starte for alvor , det var følgelig mest ungmink man fikk. Slik kunne jeg jakte de samme områdene år etter år og hadde stort sett samme fellingstall og bestand.

 

Så forandret vintrene seg og vi fikk mindre snø i perioder. Jeg jaktet da også i tillegg endel på våren i de samme områdene , fikk da følgelig bare voksen mink. Etter bare 2-3 sesonger på denne måten kollapset hele minkbestanden , ikke bare i et område men i alle ! Siden har jeg jaktet i områdene både vår og høst og holdt bestandene nede.

 

Min erfaring er at når bestanden er lav er det langt mer effektivt å jakte med en dyktig hund enn det er med feller.

 

Når det gjelder minkens predasjon på større fugler som gås ol så vet jeg faktisk ikke om minken tar voksen gås. Voksen ærfugl , laksender og silender vet jeg den tar , og blir ikke overrasket om det går med en og annen gås også. I år har jeg sett flere silender og ærfugl med unger enn på mange mange år , for ikke å snakke om tærner på godt og vondt :wink:

Link to comment
Share on other sites

grunnen til at han kansje skriver dette er for at forskningsmessig er det bare 26% av minkunger som overlever vinteren.. men for min del er eg heilt enig med dåkker andre. Ein minkunge lever no noen måneder i så fall om den ikkje sku overleve vinteren og skal no ha mat så lenge den lever! får gjort mye skade på denne tid.. Etter bare 6 uker bare er dei jo over halvparten av størrelsen som ein voksen mink. Dessuten kossn veit du at ikkje akkurat den minken du tok ut om høsten overlevde vinteren og klarte og produsere minkunger til neste år :?: Nei stå på og få fekk så mye vi kan sier bare eg :D har lest ein del av minkprosjektet på karmøy og det viser jo at det hjelper :D fekk forresten vite av ein på jobb i dag at han hadde sett mink, så no skal eg muligens sette ut feller der også :twisted::twisted:

Link to comment
Share on other sites

Minken er som andre generalister, den eter det den kommer over og er best tilgjengelig. Den leter ofte etter det som er mest av og tar resten imellom på slump etter hva den kommer over...

 

At gammelminken er lurest er en sannhet med modifikasjoner - den blir bare gammel fordi den er lur! Selvfølgelig med mer erfaring, men du finner like smarte yngredyr, er bare så veldig mange flere dumme ;-)

Link to comment
Share on other sites

Leste for en tid siden om en Mink som hadde bitt seg fast i beina på en Gråhegre som stod i fjæra, muligens det var her på kammeret.

 

Ja, skulle hatt hund, kunne ha kommet raskere over større områder da, og hund finner det meste, enten det er ungminker eller eldre Minker, hvis det er noe på en holme, øy eller ett skjær.

Er da også avhengig av å ha skytevåpen med meg, fortrinnsvis hagle vil jeg tro.

 

Men kan ikke ha hund akkurat nå, grunnet annet husdyr.

Ser ikke bort fra at jeg skaffer meg en om noen få år, hvilken rase har jeg ingen anelse om ennå.

 

Var ett eldre søksenpar som bodde alene her på en holme frem til slutten av 70-tallet.

bror/søster uten strøm og ikke annet enn en brønn som drikkevannskilde.

 

De fikk en katt på slutten av 60-tallet ( av søstra til en kamerat av meg ).

Denne katta tok Mink, hvis den fikk sjansen.

 

Katta patruljerte daglig ett steingjerde sør for huset, og tok Mink rett som det var.

 

Også jeg kan tenke meg at hvis man får tatt ut mange nok voksne Mink i ett område så vil bestanden gå kraftig ned for en periode.

 

Er ikke flere som yngler der da, og det tar sikkert en tid før nye mink - unge som eldre kommer inn i området.

Men ser her at mink vandrer mye, men det er kanskje ungdyr på sensommeren og høsten.

Så lenge den har unger holder den seg i ro i ett område hvis det er mat nok.

Link to comment
Share on other sites

Interessant lesing.

 

Kjenner mye igjen fra områdene her.

Bla, stor dødlighet blandt terneunger ved regnfulle somre.

 

Enten i 1974 eller 1975 døde hele kolonier av Terneunger her grunnet en regnfull sommer.

Etter den tid minket bestanden veldig, helt til den praktisk talt forsvant for ett par 10-år siden.

 

Samme skjedde på midten av 80-tallet i den ytre skjærgård.

 

Har tvilt på om det "kun" var mennesker, værmessige og matforhold som "bare" har vært grunnen til tilbakegangen av sjø og vadefugler her i området.

 

Tilbakegangen har vært alt for bredt til å "bare" være dette.

 

Alt fra Vipe, Steinvender, Sandlo, grønnstilk, Terne, Jernspurv, Lerker, Ærfugl, Gravand, Tyvjo, teist +++ har forsvunnet eller gått meget sterkt tilbake i antall.

 

Alle disse fugler spiser ikke det samme, derfor har jeg tvilt på dette.

 

Felles for alle disse + de andre fugler som Tjeld, Fiskemåke og stormåker som også har gått sterkt tilbake i antall, er at de er byttedyr for Minken, voksne individer, egg og unger.

 

I sommer er det første gang på mange, mange år jeg har observert terne hver dag, og med unger etterhvert, det i ett område hvor 100-vis av par med Terner holdt til på 60-tallet og begynnelse av 70-tallet.

 

I år så jeg også flere par Ærfugl med unger, ikke så mange Grågjess med unger, og noen Fiskemåker som fikk frem unger grunnet redebygning ved eller på bolighus.

 

Allikevel tok Minken mange Tjeldunger, unger av Fiskemåke og muligens Grågjessunger og annet.

 

Men mener jeg kan se en viss forbedring etter at jeg har tatt knekken på noen Minker pr. år med felle de siste 5 - 6 åra.

I tillegg skytes noen Minker av andre, også fellefangst.

 

Ellers synes jeg skuddpremien på Mink er svært lav, den burde minst vært 250,- kr pr. mink, aller helst mere.

Ble jo betalt kr 30,- pr. Mink her i 1972.....

Hvordan stå er nå vet jeg ikke, tror lokalpolitikere gir blanke...

 

Er spent på neste sesong, ikke minst fordi jeg nylig tok ei minktispe og 2 unger i felle i umiddelbar nærhet.

Muligens hekkende fugler berger seg neste år på nærliggende holmer hvis det ikke kommer inn nye Minker i løpet av vinteren, eller mest sannsynlig våren og forsommeren.

 

Er jo stor grunn for å vurdere dèt å få seg en hund med tiden, til minkjakt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...