Jump to content

Våpenforskriftens § 7


blackops92

Recommended Posts

Har diskutert litt med Hassel i dag, og vi er vel enige.... kanskje

 

§ 7 sier at halvautomatiske våpen er forbud, med mindre våpnet er godkjent i forskrift.

 

Og siden det ikke har kommet noen forskift om det, bare ett rundskriv, er da alle halvautoer forbudt i dag? Eller har man brukt ett rundskriv som forskrift?

 

Eller er det en § i forskriften som jeg har oversett?

 

PS Dette er en tråd om akkurat dette, ikke om at forskriften/rundskriv er ulovlig eller ikke

Link to comment
Share on other sites

§ 7. Godkjenning av halvautomatiske skytevåpen

 

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha halvautomatiske skytevåpen, med mindre skytevåpenet er godkjent i forskrift etter annet ledd.

 

Politidirektoratet kan i forskrift godkjenne halvautomatiske skytevåpen dersom skytevåpenet ikke enkelt kan omgjøres til å avgi helautomatisk ild. Private personer kan anmode om endring av forskriften.

 

Halvautomatiske skytevåpen godkjent etter tilsvarende regler i annet EØS-land, skal som hovedregel godkjennes av Politidirektoratet.

 

 

Godkjent i forskrift betyr det som står i annet ledd i denne forskriften. Det er vel ikke snakk om en annen forskrift. Problemer er at annet ledd også bruker ordlyden "kan i forskrift godkjenne", så her er det snakk om en annen forskrift, som per i dag ikke eksisterer.

Enten står det forskrift hvor de mener rundskriv, eller så har noen "glemt" å lage en ny forskrift.

 

Da denne forskriften ikke eksisterer så er jeg enig i at ingen halvautomatvåpen er godkjente....hvertfall om vi skal tolke ordlyden som det står. Det at POD skal godkjenne våpen i rundskriv er et svært alvorlig brudd på maktfordelingen etter min mening. Her burde ordlyden følges, og en forskrift bør utarbeides.

Link to comment
Share on other sites

Rundskrivet 2009/09

 

3.6.3.1 Generell godkjenning for erverv av halvautomatiske skytevåpen

Politidirektoratet vil i medhold av våpenforskriften § 7 annet ledd i forskrift gi en generell

godkjenning for halvautomatiske pistoler som kan erverves av personer som fyller vilkårene,

både med hensyn til vandel og dokumentert behov.

 

 

Dette er bestemt i rundskriv, ikke forskrift, så her er det kanskje noen formelle feil?, eller så er ordlyden i våpenforskriftens §7 feil, eller gir inntrykk av at dette skal bestemmes i egen forskrift.

Link to comment
Share on other sites

På tross av trådstarters fornuftige oppfordring om ikke å gnåle mer om rundskriv vil jeg gi en helt kort forhistorie for dagens regler om halvauto. En av de protestene, kanskje den eneste, som det er spor av at hadde en effekt i forbindelse med forskriften som kom i 2008 var protestbrevet som ble sendt fra alle skytterorganisasjonene minus NJFF og DFS. Det som særlig ble tatt ad notam var rundskrivtøvet til POD, og de fullmakter POD hadde gitt seg selv til å gi materielle regler i rundskriv ble tatt bort i stor grad.

 

Dette rammet PODs ønske om å godkjenne halvauto våpen i rundskriv. Istedet ble det bestemt at godkjenningen, for å være lovlig i hht. både forfatningsretten og forvaltningsretten, skulle gjøres i forskrift. Derved blir den gjenstand for høring og kan ikke endres i tide og utide. Dette har selvfølgelig mange fordeler, men også noen store ulemper i forhold til å få inn nye våpentyper. Det som redder den er vel adgangen til automatisk godkjenning av våpen som allerede er godkjent i EU/EØS.

 

Denne forskriften er under utarbeidelse og kommer snart på høring. NOJS er høringsinnstans slik at NOJS medlemmer kan påvirke dette innholdet.

 

Inntil videre benyttes tidligere regler fra rundskrivet. De har aldri vært lovlige, men ingen har "puttet penga der kjeften er" heller og bestridt lovligheten, så der har du overgangsreglene.

 

Tron

Link to comment
Share on other sites

Det snodige er at jeg fikk et brev fra POD etter at jeg spurte pent om å få innført Ruger PC9 og Ruger Deerfield riflene på godkjent lista. Og da med utgangspunkt i §7

 

Politidirektoratet kan i forskrift godkjenne halvautomatiske skytevåpen dersom skytevåpenet ikke enkelt kan omgjøres til å avgi helautomatisk ild. Private personer kan anmode om endring av forskriften.

 

De to nevnte riflene ble "ulovlige" når den mye omtalte lista kom (De har 16" / 40cm løp). Men de finnes i landet og har blitt lovlig omsatt før listas tid. Der er vel ellers å regne som like med Marlin Campcarbine (type, virkemåte og bruksområder) som er på lista.

I tilegg er disse modellen ikke lenger i produskjon så det vil nepper flomme over med dem...

Halvautomatiske skytevåpen godkjent etter tilsvarende regler i annet EØS-land, skal som hovedregel godkjennes av Politidirektoratet.

De er lovlige i blandt annet tyskland, som var et EØS land sist gang jeg sjekket...

 

 

Og jeg tolker det da slik hen at Politidirektoratet er de som skal godkjenne eller underkjenne. Slik at man ikke trenger å gå veien om Kripos med utprøving og testing og gebyr. (Det har jo da blitt utført i et annet EØS land)

 

Men jeg fikke et svar som jeg faktisk ikke skjønte helt :?

 

"direktoratet vil innledningsvis bemerke at det pr i dag ikke er fastsatt en egen forskrift i medhold av våpenforskriften §7. Direktoratet vil derimot i nær fremtid ta sikte på å fastsette en slik forskrift."

 

Om de med Forskrift til Våpenforskriften her mener en liste over godkjente halvauto rifler er spørsmålet som andre har stilt. Finnes det ikke en slik liste nå? HVa vil eventuelt komme på forskriften de skal fastsette?

I tilegg så lurer jeg på hvorfor jeg skal skaff et eksemplar av de to riflene og sende til kripos når de allerede er godkjente i EØS land?

 

Litt forvirret jeg... :o

Link to comment
Share on other sites

Men rent formelt sett da, så er alle halvautoer forbudt i dag

 

Jepp. Og halvautoforbudet i seg selv er uhjemlet, så skandalen er forsåvidt komplett. Her er det så dårlig juridisk håndtverk bak at det er helt flaut, evt. det som langt værre er.

 

Tron

 

PS; Hassel, slapp av litt med innleggsskrivinga, så jeg slipper den derre quotinga, makan til geskjeftig fyr.... :D

Link to comment
Share on other sites

For å svare på Blackops92 sprøsmål

 

Det rundskrivet som ligger ute på politiets hjemmesider nå pr i dag sier:

 

Under henvisning til våpenforskriften § 106 annet ledd gjelder ovennevnte godkjennelser

frem til Politidirektoratet i medhold av våpenforskriften § 7 annet ledd har fastsatt særskilt

forskrift om godkjennelse av halvautomatiske skytevåpen.

 

Altså at lista fortsatt gjelder.

 

til jakt:

Winchester M/100

Browning BAR (med unntak av Browning BAR M/1918)

Remington Modell four

Remington modell 7400

Remington 742 Woodmaster

Ruger mini 14

Ruger mini 30

Heckler & Koch modell 2000

Marlin modell 45

Marlin modell 9 camp carabine

Valmet Petra

Valmet Hunter

Voere modell 2185

Vepr Super

Vepr Pioneer

Vepr Hunter

Benelli Argo

Sauer mod 303

Carl Gustav 2000 light/Carl Gustav 2000 Classic Vapen

Merkel SR 1

Remington 750

 

Til Konkurranse:

 

Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986

SIG SG 550 SP

Steyr AUG sivil modell

Valmet M76/78A2

Galil AR

HK-94

Bushmaster mod. XM15 - V-Match Rifle 20

Olympic Arms AR-15 H-bar

Heckler & Koch modell SL 8

DPMS Panther Bull 24 / DPMS Panther Bull 24 Spesial

Oberland Arms (OA) 15

Izhmash Saiga sport 520

Izhmash Saiga sport 555

Tiger mod 03

DPMS Panther mod LR-308

Armalite AR 10

Armalite AR 10T

Arsenal SAR-M1

Link to comment
Share on other sites

Hassel: Det kommer som sagt en forskrift. Du kan selv foreslå innføringer, herunder at et våpen skal godkjennes automatisk da det er godkjent f.eks. Tyskland. Høringsrunden kan være en god anledning!

 

Dersom POD ikke vil godkjenne, men krever KRIPOS rapport kan du klage til JD. Mulig POD vil prøve seg fordi det er jo dyrt for søker (5.000,- tror jeg) om KRIPOS må undersøke den, forhåpentligvis viser JD et godt skjønn her.

 

Tron

 

Og du er stadig like geskjeftig?? :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Jeg så ikke den overgangsteksten.

 

Jeg snakket forøvrig med Kripos for ca 3 uker siden, og ifølge de så var det ikke noe gebyr for denne godkjenningen. Men ifølge POD er det gebyr........

Slike gebyr skal vel eventuellt også gjenspeile den faktiske kostnaden de har hatt?

Link to comment
Share on other sites

Ikke gebyr... snodig. Men hjemmelen for å ilegge gebyret er vel også litt dodgy?

 

Hassel: Det kommer som sagt en forskrift. Du kan selv foreslå innføringer, herunder at et våpen skal godkjennes automatisk da det er godkjent f.eks. Tyskland. Høringsrunden kan være en god anledning!

 

Woohoo! Men har jeg råd til det da? Jeg trenger jo en Garand, en Fal, de før nevnte ruger riflee samt ruger PC4...

 

(pokker så mye mer givende det skal være å "Kammre" en å skrive sammendrag og analysere en masteroppgave)

Link to comment
Share on other sites

Garand? FN FAL? Erru`kriminell? Ikke`no tillatelse til sånt, falig det...

 

Det værste er at det antagelig blir vanskelig eller umulig å omsette enkelte tidligere godkjente våpen som nå ikke blir godkjent lenger på grunn av at de er "militære". Samlere får knapt nok godkjent søknad på garand.

 

Tron

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...