Jump to content

Bukkejakt på Statskog i Kongsberg - Sukk!


jeger83

Recommended Posts

Kjøpte bukkekort på Statskog i Kongsberg i år på det feltet som statistisk sett har vært det beste opp gjennom årene. Brukte en god del tid i forkant av jakta på å se etter feiinger og lokaliserte til slutt 2 bukker i området og fant kjerneområdet til den ene av de. Var derfor veldig optimistisk da jeg satte meg i bilen 10.august, men optimismen sank ganske så betraketelig når jeg kom frem å så hva som hadde skjedd. Store partier med skog var borte og tilbake sto gapende hjulspor etter skogsmaskinenes herjinger. De to postene jeg hadde sett meg ut tidligere på sommeren var nå midt i ingenmannsland. Dette er bare så jævlig tragisk (unnskyld uttrykket), det går bare ikke an. Tømmerlundene taler for seg, her har de tatt ungskog og det som er, slip-tømmer alt i hop. Hørte i går at Statskog hadde hyret inn noen skogsarbeidere som hadde lite å gjøre til denne jobben og at de skulle fortsette herjingene utover høsten. Som ikke det var nok så har de også ødelagt en flott skogsfuglbiotop...

Er det lov å føle seg litt "lurt"? Området er ødelagt og bukkene er naturligvis over alle hauger. Kameraten min har heller ikke sett noe liv de 2 dagene han har jaktet der.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan fortelle litt om bakgrunnen for at Statskog har avvirket meget kraftig på flere av eiendommene den siste tiden.

 

Fram til nyttår hadde Statskog satt bort skogsforvaltningen og skogsdriften til Statskog Borregård skogsdrift AS (SB Skog) og forvaltningen foregikk etter gode biologiske og økonomiske modeller. SB Skog hadde Statskog som sin største kunde, og hadde blant annet i Ljørdalen , Trysil 6-7 heltidsansatte skogsarbeidere som tilbrakte det meste av arbeidsåret i statskogen. Noen få private skogeiere benyttet også SB Skog som tømmerkjøper og entreprenør, men staten var den største kunden. Folk var fornøyde!

 

Så var det noen kloke, statsansatte byråkrater som fikk for seg at også forvaltningen av Statens skoger måtte ut på anbud. En stor europeisk organisasjon hadde nemlig sett at i Norge benyttet ikke anbud på områder som faktisk fungerte meget tilfredsstillende. Driften av Statskogene ble derfor lagt ut på anbud. SB Skog leverte et godt tilbud hvor de benyttet lokalkjente, norske skogsarbeidere og kunne skryte av mye lokalkunnskap. Nordisk Tre AS, et selskap eid av Glommen skog leverte et anbud som var 12 % lavere enn SB Skog. Dette kunne de klare ved å benytte russiske sesongarbeidere.

 

Så hovedgrunnen til at områder raseres som du kaller det må tillegges at Nordisk Tre har overtatt forvaltningen og forvalter etter andre strategier enn SB Skog gjorde. Nordisk Tre har behov for raskt kapitalopptjening og får det ved å avvirke før hogstmodenhetstidspunkt, og kjøre mer "nazi" hogstregimer enn det SB Skog gjorde.

 

Når siviløkonomer og byråkrater skal spare penger, er det dessverre naturen som blir skadelidende.

Link to comment
Share on other sites

Kjære Tiurjeger.

At statskog er borte i Finnmark var det helt andre grunner til, og de fleste mener vel det har vært negativt. Forvaltningen i Nordland, har for meg syntes god, med vekt på tilgjengelighet for alle. Om statskog i Nordland skal få samme skjebne som i Finnmark, med makt over flertallet til en minoritet, da skal takkefanmæ æ å legge meg i telt utenfor stortinget.

Link to comment
Share on other sites

Noen tanker rundt dette.

 

I Norge er det ikke forbud mot å hogge skogen. Grunneierretten er (heldigvis) såpass omfattende at grunneier i stor grad gjør hva han vil med eiendommen sin.

 

Det finnes imidlertid unntak. Du skriver at en fin skogsfuglbiotop er snauhogd. Jeg lurer da på om dette er leik, dagområde eller kyllingbiotop. Leikene skal registreres og det skal legges en buffer på 50 meter rundt leikens ytre avgrensning. Kyllingbiotoper er sumpskog som registreres under MIS-takst (Miljøregistrering i skog) og disse skal avsettes som urørt. Dagområdene er det dessverre ingen restriksjoner på per dags dato, da disse omfatter store arealer og ofte krever sammarbeid mellom grunneiere.

 

Hjemmel for dette finner vi i skogbrukslovens § 4 første ledd. " Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål. "

 

Statskog sine skoger skal være miljøsertifiserte og drives etter levende skog-standarden.

Da Kongsberg SF er av en slik størrelse at det skal være krav om landskapsplan vil kravpunkt 14 i LS-standarden være gjeldende. Dette kravpunktet fastsetter at det skal være oversikt over viltbiotoper og at det skal tas hensyn til disse i skogforvaltningen. Dersom en leik eller kyllingbiotop er avvirket vil dette normalt være brudd på miljøsertifiseringen.

 

Dersom du ønsker å protestere mot noe av dette er mitt tips at du går på vedkommende instans som har miljøsertifisert skogen.

 

Som en avsluttende fotnote kan det nevnes at den "gamle kulturen" med store hogstflater heldigvis står ovenfor et generasjonsskifte. Blant nye skogingeniører og forstkandidater går kunnskapen mer i retning av lukkede hogster som plukkhogst, og mindre bruk av flater. Tidligere har det vært god latin at granbestand flatehogges og tilplantes med gran, men gran er et skyggetolerant tre og forynger seg best under skjerm. Lukkete hogster fjerner plantekostnaden, og gir bedre kvalitet samtidig som flerbrukshensyn og vilthensyn ivaretas på en mye bedre måte. Dette kommer, men foreløpig må det et generasjonsskifte til i skogbruket før praksisen legges om.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...