Jump to content
  • Announcements

    • slemmo

      Samletråden Nyheter i media   09/04/2017

      Denne tråden avvikles, vi ønsker fra nå at saker man ønsker å poste som er relatert til nyheter i media skal opprettes i egne tråder akkurat som alle andre temaer man diskuterer på forumet, så blir det enklere å kommentere og diskutere de forskjellige sakene.
×