Jump to content

Skyting langhold


morpho

Recommended Posts

Hei!

 

Driver å planlegger å planlegge langholdsbane (1000m +) her i nærheten og har funnet en "egnet" plass over ei myr, oppe i en dal. Problemet er at kulebanen går gjennom, ikke mindre enn 7 forkjellige grunneiere. Lurer på om det finnes noen lov som sier at jeg må ha tillatelse fra alle innvolverte parter, eller holder det med tillatelse fra kun standplass og treffpunkt? (om dere skjønner hva jeg mener)..

 

Jeg skal selvfølgelig kontakte alle 7, og til og med vår lokale sheriff... ikke det at sheriffen kan lage noen problemer for meg, men like greit å ta han med i betraktningen først som sist. Men hva om en gnom setter seg på bakbeina? Spørsmålet blir vel noen slikt som hvem eier lufta? :)

Link to comment
Share on other sites

Ja du må ha tillatelse fra alle grunneiere.

1: Løyve fra grunneier til å skyte på eiendommen.

2: Sikker bakgrunn.

3: Sjekk lokale politivedtekter, så en har forsikkret seg om at der ikke er lokale bestemmelser som hindrer skyting.

 

Feltmessig skyting må ikke finne sted uten at politimesteren på forhånd har gitt sin sikkerhetsmessige godkjenning av forholdene, jfr. sikkerhetsbestemmelsene kapittel 8.

 

mvh

Link to comment
Share on other sites

Feltmessig skyting må ikke finne sted uten at politimesteren på forhånd har gitt sin sikkerhetsmessige godkjenning av forholdene, jfr. sikkerhetsbestemmelsene kapittel 8.

 

Kapittel 8 av hva?

 

Skal han kun skyte noen skudd nå og da for seg selv så trenger en vel kun et OK fra alle berørte grunneigere?

Link to comment
Share on other sites

Ja om det er å skyte noen skudd for seg selv, så er det løyve fra alle grunneiere som gjelder.

Men om der skal være flere som skal skyte feltmessig, som kommer sammen så er det greit å informere politi.

Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner,

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?do ... 548.html#8" target="_blank" target="_blank

 

 

Generelt.

Med feltmessige skytinger forstås skyting mot figurer, selvanvisende eller manuelt anviste, på varierende

avstander. Feltmessige skytinger skal foregå mot bakgrunnshøyde etter følgende bestemmelser:

8.1.1 Fjerntliggende bakgrunnshøyde for feltmessige skytinger.

Bakgrunnen i henhold til punkt 3.3.2. kan benyttes for feltmessige skytinger og skytinger med automatvåpen.

Hvorvidt det farlige område kan begrenses til denne høyde må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vurderingen skal omfatte:

– om særlige sikringstiltak er nødvendige

– ildstillingens plass i lendet

– skyteretning

– ammunisjonstyper som benyttes

– plassering av målene i forhold til kulefanget der dette finnes, eventuelt utbedring av kulefanget.

Det farlige område begrenses i side etter bestemmelsene i kapittel 3, ytre sikkerhet.

8.1.2. Nærliggende bakgrunnshøyde for feltmessige skytinger.

Kravene til kulefang er de samme som i punkt 2.7. Bakgrunnshøyde skal minimum nå 4° over grunnlinjen.

Det farlige området begrenses i side etter bestemmelsene i avsnitt 3, ytre sikkerhet.

Ved feltmessige skytinger mot nærliggende bakgrunnshøyde gjelder følgende krav:

Målet stilles opp minimum 50 cm over rikosjettfarlig materiale. Siktelinjen til underkant av målet skal alltid

ligge minimum 50 cm over vegetasjon eller andre ting på bakken.

8.2. Feltskyting på skytebaner.

Feltmål kan plasseres på alle baner etter alternativ 1-5. Sidespredningsvinkel blir som for geværbaner W = 6°

og rikosjettvinkel følger bestemmelsene i punkt 3.2. Plassering av mål og standplasser skal angis i instruks

for skytebanen. Kravene til indre sikkerhet framgår av punkt 2.

8.3. Tilfeldige områder.

Områder som brukes til avvikling av sporadiske feltskytinger er underlagt samme bestemmelser om farlig

område som avsnitt 3. Kravene til indre sikkerhet framgår av punkt 2.

8.4. Permanente feltområder.

Kravene til farlig område er som avsnitt 3. Kravene til indre sikkerhet framgår av punkt 2.

http://www.dfs.no/Documents/Skytterkont ... g_1988.pdf" target="_blank

mvh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...