Jump to content

RLN

Members
 • Content count

  34
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About RLN

 • Birthday April 8
 1. Tåpelig av grunneiere vedr merking av ulv

  Får jeg folk til å trekke på smilebåndet og samtidig være informativ (håper jeg i alle fall ), så er jeg fornøyd Jeg er såpass sjelden på forumet at jeg ikke kan si noe om utviklingen, det er som regel hvis jeg lurer på noe angående jakt/jaktformer jeg er her. Også er jeg nok mer fisker enn jeger, men det skyldes vel at jeg startet med sistnevnte da jeg bodde på Svalbard og ikke har vokst opp med jakt/ i et jaktmiljø. Blir mye å finne ut av på egenhånd
 2. Her er vi vel inne på sakens kjerne. Hva er "naturlig"? Det er faktisk ikke et enkelt spørsmål å svare på, er ikke vi også en del av naturen? Hvor skal man trekke denne streken? Når blir minken å regne som en naturlig del av vår fauna? For den vil bli det, før eller siden. Hehe, jepp! Mennesker er en del av naturen også, og vi tas jo også (mer eller mindre) hensyn til i forvaltningen av dyr og naturen. Det merkeligste, sett med en biologs øyne, er når en arts naturlige utbredelse skal brått stoppe ved en landegrensene. F.ex bedre levekår, eller bestandsøkning som tilsier at de må spre seg ut til områder de ikke fantes før. Som regel vil jo biologer tenke at det er bare naturlig (som ikke nødvendigvis er synonymt med bra). Med villsvin er det nok en salig blanding av skadepotensial (jordbruk samt erosjonsskader) og potensielle sykdommer og mye annet som gjør at man har landet på å ha den på svartelista. Svartelista i seg selv har jo ingenting å si, men den gjør det lettere for forvaltningen å forvalte når man vil ha en samlet kunnskapsbase om hva slags farer som lurer. Bekkerøya er jo svartelista, men den fortrenges av ørreten nå som sur nedbør er blitt drastisk redusert. Bekkerøya, i likhet med minken, er noe vi bare må venne oss til at finnes. Men der bekkerøyas skadepotensiale er så lite, er jo minken til fortvilelse for mann og natur. Spredningen av mink, der den har spredt seg selv, er jo også naturlig siden den er så effektiv som den er. At vi må regne med den som en del av naturen er heldigvis ikke synonymt med at vi skal slutte å fjerne flest mulig av dem. Det er en Sisofys' sten å holde på med, men det hjelper i alle fall litt i de områdene man driver på med det (f.ex her i Oslomarka. Området mitt så forsvinner det en ~10 mink hver høst i de viktigste gytebekkene/elvene som teller 3-4stk). Merker en kraftig nedgang i antallet mink som blir tatt fra vi først startet.
 3. Tåpelig av grunneiere vedr merking av ulv

  Takk takk
 4. Tåpelig av grunneiere vedr merking av ulv

  Sitter på mobilen p.t så litt trøblete å svare utfyllende, får ha meg unnskyldt for det. For å ta det første først: jeg har ikke BP, søknaden ligger inne hos onkel blå. Kurset tok jeg i høst, eksamensresultatet kom i romjula. Ser at det kunne misforstås da jeg også skrev at jeg har gått oppsyn i 6 år. Det har da vært uten BP. Slik er det jo med ganske mange oppsynsfolk også, og hos privat grunneier kan man ikke vifte med BP med mindre det er ulovlige forhold. Ikke løst fiskekort f.ex er ikke grunn til å bruke BP på privat grunn, derimot er det det på statsgrunn/allmenninger/osv. Jeg går oppsyn både på privat grunn og kommunal. Alt for øvrig som ubetalt dugnadsarbeid, jeg har ikke noe økonomisk motiv for dette, tenkte det kan være greit å nevne om ikke annet. Ellers må jeg beklage den avsluttende setningen. Hensikten var å svare litt sleivete på det jeg syntes var en lengre rekke sleivete eksempler. Ser det er noen som reagerte på det, samtidig lurer jeg på hvorfor de som reagerer på det, ikke reagerer på systematisk utrydding av folkegrupper, tilhørere av en religion, osv. Personlig ser jeg at det var en humoristisk vri, selv om jeg syns det ble litt over steken. Ved å besvare dem som jeg gjorde, så var det for å ikke fremstå som en grinebiter uten sans for en spøk el.l. Fra et annet forum var det en med BP, som jeg selv kjenner, som ofte fremsto som veldig krass og humorløs fordi han var veldig direkte og aldri tillot seg en spøk av den sorten. Her bør det samtidig kanskje nevnes at halve slekta er fra ei lita bygd med Elverum som nærmeste større by, en drøy halvtimes kjøring unna. De har, såvidt meg bekjent, ulv ikke så veldig langt unna seg. Jeg har ingen planer om å teppebombe egen familie altså! Da slekta også fleiper med slikt, med by vs bygd - herunder også innvandrertette Groruddalen hvor jeg bor vs bygdas blendahvite homogene folk- ulvehatere vs caffelatte-naturvernere etc, så tenkte jeg ikke videre over at dette skulle være noe som ville trampe for mange på tærne. Oppsummeringen av fjoråret viste at jeg var ute i marka i litt over 50 dager, for det meste nord i Nordmarka. Det var litt mindre i 2015, men fortsatt mange turer da òg. Dette var da samtidig som streifulven fartet rundt i området der oppe, og jeg gikk for det meste med bikkja løs. Selv om jeg ikke har ulv flyvende over tunet er jeg heller ikke helt avskjermet fra hvordan folk opplever å ha den i nærheten. Jeg regnet også med at det er såpass takhøyde blant jegere generelt (er jo ofte kjent som litt trauste og samtidig litt skarpe i kantene til tider) og Kammerfolk spesielt. Uansett hensikt og årsak var det ikke meningen å ha en ovenfra og ned holdning, eller å være støtende. Skal ta det til meg og ha det i bakhodet ved neste betente sak som debatteres. Til Doktor'n: meningen var å få frem at man ikke må skyte budbringeren. Så det var noen kritiske kommentarer til SNO, poenget var da at man angriper feil instans. De er fotsoldatene, generalene sitter andre plasser. Kritikk av Helgesen f.ex. er mer berettiget enn dem i så måte. Likeså om man bestrider lovtolkningen til justisdepartementet. Kjenner noen politifolk selv, fleste av dem synes en del av jobbene de må gjøre er totalt håpløse og strider til tider veldig imot hva de mener, og hva publikum mener, er rett og galt. Nå må jeg tilbake til jobb, men takker i alle fall for at det også kom ros blant ris Vurderer å fjerne den siste setningen, men jeg liker ikke å redigere bort noe som har gitt opphav til kritikk. Så den får, enn så lenge, stå som et eksempel på undertegnedes sleivspark.
 5. Tåpelig av grunneiere vedr merking av ulv

  Vel, tok BP-kurset nå i høst (i Steinkjer hvis man lurte) og problemstillingen kom opp. Uten at denne saken hadde dukket opp enda. Jeg skal for øvrig ikke påberope meg å være noen ekspert. Har gått oppsyn i snart 6 år, så har litt erfaring om ikke annet, men er heller ingen jurist el.l. Uansett: Kort fortalt: Hvis det er rent forskningsformål kan grunneier nekte motorferdsel, selv hvis det er SNO som skal utføre oppdraget. Vel og merke så skjer dette da som regel på vegne av, evt for å hjelpe, en forskningsinstitusjon el.l. Dette ifølge SNOs folk på kurset. Hvis det er i forbindelse med SNOs utøvelse av myndighet, så kan det derimot henvises til MFL§4, ledd a. MFL§10 gir grunneier rett til å hindre adgang til motorferdsel, med mindre annen lov sier at grunneier ikke kan nekte - som da bl.a. MFL§4 åpner for. Hovedspørsmålet i akkurat dette er da hvorvidt man tolker dette som å være en del av SNOs forvaltningsvirksomhet. Fra Naturoppsynsloven: § 1.Lovens formål og stedlige virkeområde For å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet kan Kongen opprette et naturoppsyn. og § 3.Oppsynets fullmakter Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset som forholdene tillater. Jeg ser ingen grunn til at grunneierene her kan vinne frem. Rabalder blir det, ja. Det er sikkert ikke trivelig å være SNO-folka midt oppi dette, som tross alt får beskjed om hva de skal gjøre av andre igjen. Kan være greit å huske på hvem man hytter med neven mot. SNO har et budsjett på litt over 100 mill i året. Radiomerkinga kommer til å gjøre et dypt innhugg i budsjettet deres, med mindre de får noe ekstra øremerka midler. Spekulasjoner på om det er noe poeng i å gjøre dette får så være. Hvis noen sier at ulven er på tunet deres "hele tida" så bør de da også kunne bevise det. Ett bilde, èn lort, ett sett spor - det må mer til enn som så. Videre kan det være èn ulv som har blitt observert mange ganger. Finnes nok av argumenter for å gjøre dette i så måte. For de som bor i områdene, for forvaltninga og for "alle andre" burde radiomerking være velkommen (slik jeg ser det om ikke annet). Man får i det minste sett hvem som har rett på en helt annen måte enn de indirekte bevisene som spor i snø, avføring osv har. Videre kan man fortelle den lokale bonden at han burde ta inn sauene for en stund fordi en flokk eller streifdyr beveger seg mot dyra hans, eller man kan advare jegeren om ikke å ta med bikkja på jakt den nærmeste uken. Sistnevnte er jeg kanskje litt skeptisk til mtp enkeltes syn på ulv i jaktområdene sine.... På den annen side er det greit å spørre hvor formålstjenlig det er. Tar dyra skade av det? Hvor mye ny info får man "egentlig"? Vel, hva skal man ta med seg i debatten annet enn fakta? Klart man konsekvensutrede/forske seg til man blir gul og blå og så går tralten sin vante gang - men radiomerking kan (om ikke annet) gi litt mer fakta på bordet. Så får begge parter bruke fakta for det det er verdt. Reinsimla blir et litt anekdotisk bevis. Radiohalsbånd, inkludert i den saken, har en sikkerhetsmekanisme (her en nylonreim som skal ryke ved en viss kraft, samt å råtne opp opp og ramle av av seg selv etter et drøyt års tid). Her var problemet at sikkerhetsmekanismen var det som isen begynte å balle seg på. Hvis du vil lese mer om dødelighet hos dyr som blir merket kan jeg anbefale denne: http://www.vkm.no/dav/a0c6dfa615.pdf Dødelighet hos ulv f.o.m. 2005 har vært på 1.3% (se side 34 i rapporten). Vi kan således regne med at det kanskje dør èn ulv. Hva gjelder kunnskap får jeg henvise til det som er skrevet litt lenger opp, men jeg skulle gjerne sett at du hadde noen argumenter for hvorfor du mener det er marginalt med ekstra info å hente på dette. Ellers er argumentene om folkemord, nedrevne hus og knivstukne folk heller... dårlige. Da er argumentet likeledes at hvis man bare skyter ut all ulv så trenger vi jo ikke ha noen debatt om hvorvidt vi skal radiomerke den eller ei. Foreslår dermed at vi teppebomber alt av kongeriket øst for glomma, så er vi kvitt ulv og de som ikke liker'n
 6. Mink og vaskebjørn hører vel ikke engang til på kontinentet, så de er det enkelt nok å forsvare at skal ut. Skaden minken gjør er stor. Både fugl og fisk får unngjelde og de kan herje noe så grasat at det er til å grine av. Jeg driver for øvrig med fiskekultivering, minken er ikke akkurat min venn. At villsvin er svartelistet derimot, det er en snodig greie. Linjen man har trukket i sanden er arter som fantes her til lands før år 1800 (ref. Artsdatabanken). Som biolog ville jeg heller argumentert for at et dyr som "igjen" opplever et fordelaktig habitat i områder de tidligere fantes - og de sprer seg naturlig- så skal vi ikke hindre dem i det. I utgangspunktet vel og merke. Så var det nå teori og praksis, for ikke å nevne kost og nytte. Venn av familien har en stor gårdseiendom i Aurskog-Høland og opplever at jordene blir ramponert av svin. Videre er det nok av svin i Sverige som blir fôret opp mtp jakt, og spredningen deres er sånn sett heller ikke helt naturlig. Skadepotensialet er stort hvis den får spre seg fritt om ikke annet. Den kommer "uansett" til å spre seg lenger og lenger innover i landet, så vi kan til en viss grad si at vi bare bremser innvandringen. Den enkleste måten å få til det, uten for mye dikkedarrer, er å si at det er fritt frem å skyte dem. Året rundt, med unntak av sugge med unger. Hvorvidt ulven er innført (langt) utenfra, gjeninnført fra nærliggende områder, eller noen få individer har overlevd orker jeg ikke spekulere for mye i. Det er sjeldent du finner folk som forsker på noe de ikke har en rimelig sterk mening om. Store rovdyr er fascinerende, og dermed vil du finne at de fleste som forsker på dem har en eller annen sterk mening om dem også - selv om de ikke nødvendigvis flagger meningen sin så altfor høyt. Som regel har man en viss balanse av folk som er enige om noe, og uenige om noe annet. I "min" verden er det en evig diskusjon om røye (fisken altså) er genetisk predisponert til å bli dverg, kannibal, pelagisk planktonspiser, bentisk planktonspiser, eller sjørøye (som som regel hører til de pelagiske planktonspiserne der forholdene ligger til rette for havbeite). Et røyeforsker-seminar i 2015 gjorde meg ikke spesielt klokere heller Likeledes vil man finne forskere som vil krangle om genetikken til ulv - om den kommer herfra eller derfra, hvordan er den kommet til der den er i dag, osv osv. DNA i seg selv "lyver" aldri. Men hvordan man tolker resultatene kan derimot variere en del. Noen typer analyser er bedre enn andre, slektskap pleier å være enkelt. Slektskap er dog enklest hvis man prøver å finne ut av hvem som er i nær familie med hvem. Og mangler man biter i et slikt puslespill blir det hakket vanskeligere igjen. Nå kjenner jeg ikke nok til hva som er gjort av DNA-analyser på ulv i Norge til å mene noe om akkurat det, men hvis materialet fra artikkelen i 2001 er godt konservert så er metodene i dag så burde de gjøres på nytt. I dag finnes det betydelig bedre metoder enn den gang i alle fall. Det er egentlig litt som å sammenligne en mobil fra 2001 med en Galaxy S7 for å sette det i litt perspektiv. Det er også såpass billig å gjøre at det burde være rimelig simpelt å sette av noen kroner til det - hvis viljen er der. Kanskje er det risikoen for at den ene eller andre parten har rett som i så fall gjør at ingen tør å gjøre det? Er det bedre å la en dør være lukket, så kan man krangle om hva som befinner seg bak den? Det blir uansett spekulasjoner, jeg synes det nå er merkelig at man ikke har gått mer inn for å se på slektskapet - gitt at det nå ikke er skjedd noe særlig på den fronten siden tidlig 2000-tall. Apropos spekulasjoner så har hele denne tråden florert med dem. Løse rykter, indisier (både sterke og svake) osv er sjeldent lurt å trekke konklusjonene sine fra. Det blir mye føleri rundt et tema som engasjerer, og folk har en generell trend til å nikke anerkjennende til materiale som støtter deres egne synspunkt. Jeg er forsåvidt intet unntak - spesielt mtp oppdrettsnæringa. Vil uansett oppfordre folk til å ha et kritisk blikk til det de måtte lese/se/høre rundtom, inkludert ulvedebatten.
 7. Trygt med 20 år gammel Baikal?

  Siden jeg har blitt spurt om jeg ønsker å arve bestefars gamle hagle: Hva med en '64-mod? Er det noe trygt å bruke stål i dem? Og hvordan kan jeg se hva slags trangboring det er? Hagla skal ha ligget trygt og pent og har ingen tegn til herjing eller rust, så vil i første omgang tro at den er i godt hold. Rifler kjenner jeg godt, men hagle har jeg ikke brukt annet enn på jegerprøven - og det begynner å bli noen år siden Kan ta noen bilder hvis det er noen steder det skal tas for å eventuelt avklare hvilken modell det er, men etter hva jeg skjønte skulle det være en Baikal Star (12/70) o/u.
 8. Pris på fjellrevskinn?

  Hehe, andrehåndsmarkedet har jeg ikke peil på. Heng opp annonse i Holmenkollen?
 9. Pris på fjellrevskinn?

  Hei, tidligere Svalbardianer her Nyprisen på et fjellrevskinn, da jeg bodde der oppe i 2012/13, var 1500kr. Da var skinnet godkjent for utførsel av Sysselmannen (kravet ligger i at det må settes en chip i øret bl.a. Er vel samme type chip som man setter i nakken på husdyra sine hvis jeg husker rett). Godkjenningen handler mest om at det skal kunne eksporteres ut av Svalbard og grunnet div. lover/regler/konvensjoner om omsetning av utrydningstruede arter må man ha en form for garanti på at det kommer fra lovlig fangst/felling/jakt. Nå er det et år siden du spurte, men snublet bare tilfeldigvis over tråden. Håper det var til hjelp i alle fall
 10. Ventetid søknad Oslo

  Aha! Takk for svar
 11. Ventetid søknad Oslo

  Er det alle stasjonene i Oslo? Må man dra til nærmeste kontor? Jeg bor i Oslo, men alt av våpen har vært søkt om da jeg ikke bodde her, så har liksom ikke tenkt over hvor jeg evt skal henvende meg hvis jeg skal utvide garderoben (Men det er det nok lenge til uansett - i alle fall hvis jeg ikke står på eksamen i morgen tidlig )
 12. Bolte fast våpenskap

  Nettopp! Det virker litt rart for meg, men tenkte at det kan være at det må festes i bærevegg el.l?
 13. Bolte fast våpenskap

  Hva slags vegg er det egentlig småskap må være boltet fast i? Klarer liksom ikke se for meg at et skap kan være festet i en gipsplate og så er det liksom ok?
 14. Fikk en hyttedusj fra Primus av muttern i fjor, men denne har en 12V plugg og på hytta er det 230V vanlige stikkontakter. Finnes haugevis av omformere fra 230V til 12V - men f***skapen er laget for sigarettenner-plugger. Har lett i time etter time på nettet uten å finne en type overgang. Er det potensielt mulig å klippe av 12V-pluggen og sette på en sigarettennerplugg i stedet? Er jo noe sånn som dette jeg da kan bruke etterpå https://www.123elektronikk.no/230v-til- ... 1000ma.asp Litt overrasket over hvor vanskelig det skal være å finne.
 15. Oi, her ble det litt å ta tak i Litt punktvis og uten å avspore her 1) Bakgrunnen min her var kun en debatt, der jeg må innrømme at jeg nok startet med et altfor lavt tall (30'000 siden jeg blandet sammen medlemmer i NSF og våpen). Det ble trukket frem at Sveits og Norge har svært høye antall våpen per capita. Jeg sa at det var mest jaktvåpen. Motdebattant henviste til gunpolicy.org og påsto det var 720'000 håndvåpen (type revolvere og pistoler). Det var da jeg fant ut at jeg skulle motbevise påstanden og ble dratt inn i dette her Trodde det skulle være lettere enn som så. 2) Jeg er ikke ute etter å henge ut noen eller angripe et problem på noen måte. Debatten om lovlige/ulovlige våpen etc etc er absolutt en spennende debatt, men ikke noe jeg i utgangspunktet har tatt altfor mye stilling til ennå. Tror nok det er flere faktorer som spiller inn enn bare antall våpen. Uansett er det kjekt om en slik debatt baserer seg på riktige tall om ikke annet. Journalister tilpasser som regel fakta og statistikk slik det passer dem, så det får være opp til hver enkelt å grave litt dypere hvis de føler sterkt rundt det Jeg har ikke gått dypt nok ned i materien til at jeg har så altfor mange meninger om norsk våpenpolitikk. Så langt synes jeg den er rimelig fornuftig om ikke annet. 3) Våpenregisteret er unndratt allmenn tilgang fordi man ikke ser hensikten i at Gud og Hermansen skal få vite hvem som har våpen. Såvidt jeg skjønner er det et register med navn,adresse og våpenskap - det synes jeg er helt greit at ingen uvedkommende skal ha tilgang på! Men at det ikke er mulig å ha en kommunal/fylke/nasjonal oversikt over hva som finnes av type våpen her i landet finner jeg mildt sagt merkelig. Det er av såpass allmenn interesse at det burde være mulig å oppdrive uten å måte sende en henvendelse til POD. 4) At politiet har et register over våpen og våpeneiere virker helt fornuftig for meg. De fleste ting journalføres og er i mer eller mindre sentrale registre, enten det er sykejournaler, tidligere domfellelser eller kredittverdighet. Jeg liker selvsagt ikke tanken på at slikt kan komme på avveie (noe det dessverre tidvis gjør), men jeg mener at fordelen oppveier ulempen. Skriver en e-post til POD i løpet av helgen så får man se hva som skjer.
×