Jump to content

Våpensøknad nr 7


Lexuser88

Recommended Posts

Nei...

 

Fra: Rundskriv 2009/009 Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker

3.5.1.4.2 Erverv på grunnlag av pietets eller affeksjonsverdi - Arv

 

Etter våpenforskriften § 20 kan det gis tillatelse til å erverve og inneha inntil tre rifler og/eller hagler til søker i rett opp- og nedadstigende slektslinje som ønsker å beholde omsøkte våpen som et minne etter arvelater, uten at vedkommende kan påvise et annet behov for våpenet.

....

Bestemmelsen innebærer at det ved arv kan gis ervervstillatelse til søker i rett opp- og nedadstigende linje for inntil 3 rifler og/eller hagler som lovlig kan benyttes til jakt.

.....

Det reises ofte spørsmål på hvilket tidspunkt våpen kan overdras på bakgrunn av arv. Utgangspunktet må være at arvelater enten har avgått ved døden eller at vedkommende er så syk evt av andre årsaker ikke lenger er i stand til å ta vare på våpnene på en betryggende måte, slik at det er naturlig å overdra våpnene til nære slektninger som følge av arv. Direktoratet har f eks hatt en forespørsel fra et politidistrikt hvor en frisk 40- åring forlangte å få overført sine rifler/hagler til sin 16-årige sønn som arv, hvoretter han selv skulle kjøpe nye våpen og i egenskap av verge skulle disponere de våpen som var tenkt overført til sønnen. Sistnevnte forhold faller klart utenfor reglene om overføring av våpen som følge av arv. I slike tilfelle må en ordinær behovsprøving legges til grunn for at våpnene skal kunne overdras til sønnen.

.....

 

Hvis de krever våpenet plombert, er det ikke lenger ett våpen, og går ikke under våpenloven. (Dvs, de avslår søknaden)

Link to comment
Share on other sites

hei, Browning A-bolt i 6,5 med en Zeis kikkert på. Børsa betyr veldig mye for meg, og eg er villig til og avse andre våpen eg ha får og få tak i den, men hadde helst sett at dei kunne se i mellom fingrene då :P Men er det ikkje mulig og få mei enn 6 våpen? altså for folk som er over gjennomsnitt intressert i både skyting og våpen so virka det ganske so rart at man ikkje får ha meir enn 6 :/

Link to comment
Share on other sites

Bare for å presisere - det er en begrensing på 6 våpen i jaktvåpengarderoben altså til jakt. Er du interessert i skyting kan du kjøpe konkuransvåpen utenfor denne garderoben. Videre er jaktgarderoben en åpning for at du skal kunne kjøpe 6 våpen til jaktbruk, uten at det skal dokumenteres og begrunnes behov utover "jakt". Skal du ha fler (til bruk) må du dokumentere et behov til jakt for at du trenger den rifle, fordi ingen av de andre kan nyttes til samme bruk.

 

Men i dette tilfelle er det nok arv og affeksjon som er veien å gå.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...