Jump to content

Våpensøknad Evil Black Rifle


Doppelganger

Recommended Posts

En kamerat forsøkte nylig å levere en søknad om ervervstillatelse til halvautomatisk rifle. Han poengterte i vedleggs form at det ville kunne være aktuelt å anskaffe enhver rifle av AR-type som er godkjent som det fremgår av PODs rundskriv 2009/09, samt at våpenet ville oppfylle forskriftens krav til løps- og totallengde.

 

Han dog fikk ikke levert søknaden, men derimot beskjed om at fabrikat, modell og løpslengde spesifiseres på forhånd når det søkes om halvautomatisk rifle. Dette er ikke noe nytt, forsåvidt som at det står eksplisitt i rettledingen bak på søknadsskjemaet og poengteres i overnevnte rundskriv, men det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at noen insisterer på at det skal være slik.

 

Bakgrunnen for at ''noen'' mener at halvautomatiske rifler mm skal "individgodkjennes" på forhånd må være en frykt for at noen skal erverve et ulovlig våpen, -- spiller det egentlig noen rolle når kontrollen av det konkrete våpenet skjer? Hvis man får tillatelse til erverv som anført over (godkjent våpen - >= 40/84 cm) betyr det i prakis at man erverve et våpen som er lovlig. Om man med en slik innvilget søknad tross alt erverver et ulovlig våpen vil det avdekkes like enkelt ved om-/nyregistreringen som det ville blitt avdekket om man søkte om det på forhånd.

 

Den eneste forklaringen på dette "fenomenet" jeg klarer å tenke meg til er at politiet har anledning/vilje/evne til å vurdere et konkret våpens lovlighet under søknadsbehandlingen, men ikke etter at søknaden er innvilget (men det høres ikke veldig plausibelt ut).

 

I rundskrivet sier POD: Ved erverv av halvautomatiske rifler bes politiet foreta en kontroll av våpenet og herunder kontrollere at våpenet er av en type som er godkjent for erverv, at våpenet ikke er endret til å kunne avgi helautomatisk ild, at pipen ikke er nedkortet til under minstemålet på 40 cm og at våpenets totallengde ikke er kortere enn 840 mm, jf. våpenforskriften § 2 første ledd.

Det høres nærmest ut som de mener at politiet skal fysisk kontrollere hvert våpen, -- det kunne vel like gjerne skje i forbindlese med utstedelsen av våpenkortet?

 

Er det noe jeg går glipp av her?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...