Jump to content

mummitrollet

Members
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det viste seg at en test med kruttet i Lot 1 hadde et interessant resultat. Norma hylse, Hornady 150 grain SST, COL 70 mm, ladning 46,1 grain N11 og temperatur 2°C. Hastighet ca 855 m/s i 620 mm løp Trykk ringen på hylsa ligger da et hår under samme diameter som Norma 150 grain SP ammo jeg hadde liggende. . Kanskje noen vet til hvilket trykk Norma lader sin 308w ammunisjon? En tilsvarende ladning med Hornady 150 grain BTSP, COL 69,5 og ladning 46,7 grain N140 hadde samme trykk ring dia som Norma fabrikk. Temperatur 2°C. Hastighet ca 860 m/s i samme 620 mm løp. Quick Load si
 2. Takk for de synspunkter som har kommet fram så langt på mitt spørsmål. Det er interessant å følge diskusjonen.
 3. Boksen som er av den "gamle" blikk typen har bare et tall og det står ut ifra max ladning. Tallet på boksen er vitterlig 337,3 MPa ved 46,3 ladning
 4. Har med interesse registrert at to lotter med N11 har nær identiske max/min ladninger og tilhørende hastigheter, men har det jeg oppfatter som stor forskjell i trykk for disse ladningene. Sammenligningen er gjort for 308w og 150 gr Sierra med de to lottene. Lot nr 1: Max 46,3 337,3 MPA 892 m/s Min 40,9 779 m/s Lot nr 2: Max 46,3 401,8 MPA 902 m/s Min 38,9 257,1 MPA 775 m/s Det kunne være artig om noen kunne mene noe om årsaken til det jeg oppfatter som til dels stor forskjell i forbrenningsegenskaper og trykk, men som allikeve
 5. Takk for innspill. Den konkrete ladningen jeg tenker på er hentet fra Hodgdon hjemmeside. Hylse Fiocchi, PMC, Victor ..... dvs rettvegget. Forladning Fed12S0 med 7/8 oz bly og Titewad krutt. Hodgdon sier da (Uten at jeg tenker å gå dit) Max: Fio 616 - 21,5 grain - 11 200 psi - 1400 fps Fed 209A - 22 grain - 10 500 psi - 1400 Fps Med Fed Gold Medal hylse: (Rette hylser lades vel likt om man tar hensyn til tykkelse og form i bunnen?) CCI 209 - 22,4 grain - 10 400 psi - 1425 fps Fed 209A - 22,7 grain - 9 800 psi - 1400 fps Fio 616 - 22,4 grain -
 6. Med fare for å spørre om noe som har blitt besvart tidligere så gjør jeg et forsøk. Har en oppskrift for 7/8 oz ladninger med Titewad og Fed209A primer. I mangel av disse primerne så vurderer jeg å benytte CCI209 isteden. Hylse og wad i henhold til opprinnelig oppskrift. Ladning med trykk under 10 000 psi fra den aktuelle ladningen er tenkt benyttet. Jeg har sett beskrevet i tester at i noen tilfeller så gir svakere primere der Fed209A er oppgitt et høyere trykk enn med den kraftigere primeren. Det ville være interessant om noen har synspunkter på dette.
 7. Takk for innspillene her. Det er nyttig med andres erfaringer. Den gamle ladningen jeg nevnte innledningsvis er for 44mag i S&W M-29. Den aktuelle ladningen ligger et grain under den der det føles litt motstand ved ekstraksjon av tomhylser så jeg har litt å gå på. Er nok uansett fornuftig å lage en kort stige for å sjekke.
 8. Har ladedata som er noen år gamle så er jeg usikker på om egenskapene til kruttet er de samme nå som da dataene ble tatt fram. Kan f.eks benytte N-110 som eksempel. Det kunne være interessant å vite hvilken erfaring andre har med eventuelle endringer i nyprodusert krutts egenskaper gjennom de siste 15-20 år, dvs om produsenten har opprettholdt samme egenskaper. Vet at man bør trappe ned litt og "skyte seg opp igjen" for å sjekke dataene, i alle fall med max ladninger, når ny lot tas i bruk så er det jeg gjør. Det er mest på et prinsipielt grunnlag jeg stiller spørsmålet
 9. Takk til dere alle for svar. Det er støvet i kruttet som er misfarget. Kornene ser så langt jeg kan se normale ut og det er ingen unormal duft. Dermed forstår jeg det som at det er greit å bruke det opp, men helst snarlig. Bør man endre ladedataene noe i en situasjon som dette? Skal tømme den aktuelle boksen og klippe den åpen så jeg får se innsiden for å sjekke. Til spørsmålet om temperatur så dreier det seg om et normalt oppvarmet rom midt i kjelleren. Noe temperatursvingning er det nok, men ikke noe ekstremt. At REACH også skulle gjelde krutt hadde jeg ikke tenkt på, men det
 10. Hva kan man forvente av lagringstid på Vihtavuori krutt? Den siste tidens erfaringer får meg til å spørre. For noen uker siden hentet jeg et par bokser N110 krutt ut av skapet. Bokser? Ja, for kruttet er gammelt og originalpakningen er metallboks. En boks var halvfulle og der var alt som normalt. Boks nr to var tidligere uåpnet. Støvet i den uåpnede forseglede boksen N110 var brunt og indikerte dekomponering. Riktignok er begge boksene ca 30 år gamle, men lagret mørkt, kjølig og i tørr kjeller. Interessant nok så er det ikke tegn til dekomponering i bokser med Norma R-123 som også har st
×
×
 • Create New...