Jump to content

TRG-22

Members
 • Posts

  2,090
 • Joined

 • Last visited

About TRG-22

 • Birthday 04/21/1972

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

TRG-22's Achievements

Veteran

Veteran (13/17)

 • 10 years in Rare
 • First Post
 • Collaborator
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter

Recent Badges

8

Reputation

 1. SSK vil arrangere 500 meter UNL Gruppe, poengstevne og PRS stevne 28-29/8-2021 på Abusland i Evje og Hornes kommune. Oppmøte kl. 0900 begge dager. Start kontingent på kr. 600,- for 500 m UNL gruppe og poengstevne. Start kontingenten må være registrert innbetalt til SSK konto: 9480.11.14657 før 15/8-2021. Ønsker du kun å delta kun på et 500 M UNL stevne, så er start kontingenten Kr.300,- PRS stevne så er start kontingenten Kr.400,- 500 m UNL poengstevne og gruppestevne arrangeres den 28/8 og PRS stevne den 29/8. Det er pr. dags dato ingen begrensninger på antall deltakere iht. Covid-19 restriksjoner. Men de kan endres underveis av Kristiansand kommune hvis smitten øker. Deltakere som har symptomer, har vært i kontakt med personer som er påvist Covid-19 eller satt i karantene 2 uker i forkant henstiller jeg til ikke å møte opp på stevne for å forhindre smitte til andre deltakere. VIKTIG INFO! Innbetaling må merkes med: FULLT NAVN, ”Nickname” og ”ABUSLAND 500 m UNL gruppe/poengstevne/ PRS stevne 28-29/8-21’’. Forhåndspåmelding sendes til: styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no Påmeldingsfrist & betalingsfrist er 15/8-2021. Forhåndspåmeldingen må inneholde: - Navn - Klubb - Kaliber - Bruk av tofot eller du ønsker å skyte fra benk - Hvilket konkurranse du ønsker å delta på Stedsbeskrivelse: Tast inn følgende verdier i søkefelt til høyre på skjermen så kommer du på standplass. Nord: 6486900 Øst: 420466 Myra ligger på veien mot Sveindal fra Hornnes, ca 10 km fra Rv9, et stykke før Bjørnekroa. http://www.norgeibilder.no/?x=70966&y=6 ... &planned=0 Lat: 58º 30' 55.950'' Lon: 7º 38' 14.959" Når dere kommer kjørende Rv.9 sørfra så vil dere se et skilt til Tonstad, ta av inn til første vei venstre side etter skiltet. Etter ca. 1km så deler veien seg i 2 retninger. Følg skiltene videre til Tonstad. Kjør så videre ca. 1 mil, når dere begynner nedstigningen, så er det en langsgående parkplass på venstre side på ei rett strekke, kjør så inn her. Så kommer det en bom i en grusbakke, kjør forbi denne og følg veien inn. Veien her deler seg også i 2, kjør da veien til venstre. Så følger dere veien til dere ser oss nede på ei myr. Vi kommer til å sette opp noen skilt på veien inn for å hjelpe dere. Overnatting må den enkelte ordne med selv. Nærmeste overnatting er: http://www.kilefjorden.com/ Kilefjorden camping er den plassen de fleste velger hvis de trenger overnating. Program. Tellende konkurranse blir skutt i en klasse. Avstand 500 meter. Det skytes tre serier á 10 skudd (3x10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie. Regelverk 500 M UNL: FRI-KLASSE (Unlimited) Våpen. Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt. f. Det er fri vekt på rifle komplett. g. Fri forstørrelse på kikkert. h. Fri Avtrekksvekt. OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. Det er arrangørs ansvar å ta stikkprøver på dette. i. Det er tillat med munningsbrems. (men må spesifiseres ved påmelding om det skal skytes med rifle påmontert denne type utstyr. j. Det er tillatt med lyddemper k. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. (WBSF er min. Løpslengde 457 mm (18") Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. l. Avtrekkerbøyle/beskyttelse er påbudt. m. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon. n. OBS: På rifler med magasin, er det forbudt å benytte dette. Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om gangen. o. Anvendelse av magasin, laderamme eller annen anordning som mater skudd manuelt eller automatisk er forbudt. p. VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400. VIKTIG INFO: Skytestilling. Skytestilling er normalt sittende fra benk. Men det gis anledning til å skyte liggende med to-fot for rifla i liggende stilling. SBSK har fått laget opp noen benker som vil bli disponible, men meld i fra i påmeldingen om du vil skyte fra benk. Slik at vi kan få satt opp tildelingen av benkene.
 2. Da har formannskapet i Kristiansand kommune vedtatt at de tiltak og restriksjoner i forbindelse med Covid-19 situasjonen som ble vedtatt for 2 uker siden videreføres. Dette medfører til at vi må utsette F-Class og BR50 stevnet inntil videre til opphevelse av tiltak og restriksjoner kommer. De av dere som har betalt kan velge å få refundert stevne avgiftene, eller fortsatt stå på listen til vi arrangerer nytt stevne. Ønsker at dere sender mail til styret i SSK, og melder ifra hva dere ønsker. Ved refundering, så send med ditt konto nummer. Det planlegges med et nytt F-class stevne den 8/5. Da kan vi også gjennomføre BR 50.
 3. Da har formannskapet i Kristiansand kommune vedtatt at de tiltak og restriksjoner i forbindelse med Covid-19 situasjonen som ble vedtatt for 2 uker siden videreføres. Dette medfører til at vi må utsette F-Class og BR50 stevnet inntil videre til opphevelse av tiltak og restriksjoner kommer. De av dere som har betalt kan velge å få refundert stevne avgiftene, eller fortsatt stå på listen til vi arrangerer nytt stevne. Ønsker at dere sender mail til styret i SSK, og melder ifra hva dere ønsker. Ved refundering, så send med ditt konto nummer. Det planlegges med et nytt F-class stevne den 8/5. Da kan vi også gjennomføre BR 50.
 4. Sørlandet skytter klubb inviterer til BR 50 stevne på Farvannet skytebane 20.03.2021. Oppmøte Kl.09:00 for registrering og inndeling i lag. Stevnet er lagt opp til å være et dobbelt stevne sammen med F-Class 300 m samme dag. Deltakere vil bli delt opp i lag og fordeles for å skyte begge stevner. Det er mulighet for kun å bare skyte et stevne hvis en ønsker det. Stedsbeskrivelse: https://www.google.no/maps/place/Farvannet+Skytebane,+Drift,+Østre+Ålefjærvei+261,+4634+Kristiansand+S/@58.2467874,8.051254,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46380449b33d4c2b:0xd6e359b3495eb181?hl=nb-no&gl=no Stevneavgift er satt til Kr.300,-. Det legges opp til skyting av kun en klasse pr. deltaker. Bindende forhåndspåmelding sendes til: styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no. HUSK DA Å PÅFØRE FULLT NAVN. JEG KJENNER IKKE ALLE NICK'ENE Påmeldingen må inneholde: • Navn • Klubb • Våpenklasse Innbetaling av stevneavgift skjer til kontonr. 9480.11.14657 Innbetalingen må merkes med: • Fullt navn • Våpenklasse + BR50 Påmeldings og betalingsfrist er satt til 8/3-2021. BR50 programmet skytes normalt sittende fra benk. Skytebenk medbringes selv. Hvis ikke, så er det skyting fra liggende stilling. Skyteprogrammet er 3 x 25 skudd med 30 minutters skytetid pr. serie. Det vil være mulighet for å kunne skyte stevnet i 2 klasser, Sporter & HV. Se mer info om klassene i regelverket som legges ved. Se mer info om klassene i regelverket som linkes til NBSF sine sider: http://www.benchrest.no/br50/
 5. Påmelding skal sendes til styre mailen til SSK som er vedlagt i invitasjonen. Dette for å kunne å ha 100 % kontroll på at alle kommer med. styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no
 6. Sørlandet Skytterklubb inviterer til 300 m F-Class stevne 20.03.2021 på Farvanet skytebane. Oppmøte Kl.09:00 for registrering og inndeling i lag. Stedsbeskrivelse: https://www.google.no/maps/place/Farvannet+Skytebane,+Drift,+Østre+Ålefjærvei+261,+4634+Kristiansand+S/@58.2467874,8.051254,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46380449b33d4c2b:0xd6e359b3495eb181?hl=nb-no&gl=no Stevneavgift er satt til Kr.300,- pr. klasse. Her kan du velge hvilken klasse du ønsker å skyte. Det legges ikke opp til skyting i 2 klasser. Påmeldings og betalingsfrist er satt til 8/3-2021. Bindende forhåndspåmelding sendes til: styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no eller legg inn påmeldingsinfo i denne tråden. Husk å påføre fullt navn! Påmeldingen må inneholde: • Navn • Klubb • Våpenklasse • Kaliber Innbetaling av stevneavgift skjer til kontonr. 9480.11.14657 Innbetalingen må merkes med: • Fullt navn • Klubb • Våpenklasse + F-Class Skyteprogrammet er 3 x 10 skudd med 12 minutters skytetid pr. serie Skyteprogrammet er lagt opp til poengskyting på F-Class blink på 300 m. F-Class programmet skytes fra liggende stilling. Det vil være mulighet for å kunne skyte stevnet i 2 klasser, F/TR eller Open. Men kun en av klassene pr. deltaker. Se mer info om klassene i regelverket som linkes til NBSF sine sider: Regelverk F-Class F/TR: http://www.benchrest.no/f-class-ftr/ Regelverk F-Class Open: http://www.benchrest.no/f-class-open/ Minner på at bruk av rekylbrems eller lyddemper ikke er tillatt iht. regelverket. Hvis det er noen spørsmål, så ta kontakt. Vel møt alle sammen Mvh Tommy TRG-22 Global Kammersmellvinner 2009 Finale: 8 mål, 10 skudd & 2 min 38 sek http://www.sorlandetsbenkskytterklubb.no/ SSK Styreformann ''We tend to meet any new situation by reorganizing, and a wonderful method it can be for creating the illusion of progress while producing confusion, inefficiency and demoralization.'' Gaius Petronius, 60 år e.Kr
 7. Stevnet er dessverre fullt. Det er mange deltakere på stevnet, og jeg henstiller alle til å møte 1/2 t før angitt tidspunkt. Alle deltakere må registrere seg og spriting av hender er obligatorisk før start. Grunnet Covid-19 tiltak så henstiller vi alle til å holde minimum 1 m avstand til hverandre. Følg instrukser fra skyte ledere! Er det noen som har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte eller selv er smittet/ har symptomer på Covid-19 så henstiller jeg til å forholde seg til FHI sine restriksjoner. SSK ønsker ikke å bidra til å spre smitte.
 8. SSK vil arrangere 500 meter UNL Gruppe, poengstevne og PRS stevne 5-6/9-2020 på Abusland i Evje og Hornes kommune. Oppmøte kl. 0900 begge dager. Startkontingent på kr. 500,- for 500 m UNL gruppe og poengstevne. Start kontigenten må være registrert innbetalt til SSK konto: 9480.11.14657 før 17/8-2020. Ønsker du kun å delta kun på et stevne så er start kontigenten Kr.300,- PRS stevne så er start kontigenten Kr.300,- 500 m UNL poengstevne og gruppestevne arrangeres den 5/9 og PRS stevne den 6/9. Det settes et tak på max. 50 deltakere iht. Covid-19 restriksjoner. Deltakere som har symptomer, har vært i kontakt med personer som er påvist Covid-19 eller satt i karantene 2 uker i forkant henstiller jeg til ikke å møte opp på stevne for å forhindre smitte til andre deltakere. VIKTIG INFO! Innbetaling må merkes med: FULLT NAVN, ”Nickname” og ”ABUSLAND 500 m UNL gruppe/poengstevne/ PRS stevne 5-6/9-20’’. Forhåndspåmelding sendes til: styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no eller påmelding i denne tråden. Husk da å oppgi fullt navn hvis du melder deg på i tråden. Eller send meg en PM. Påmeldingsfrist & betalingsfrist er 17/8-2020. Forhåndspåmeldingen må inneholde: - Navn - Klubb - Kaliber - Bruk av tofot eller du ønsker å skyte fra benk - Hvilket konkurranse du ønsker å delta på Stedsbeskrivelse: Tast inn følgende verdier i søkefelt til høyre på skjermen så kommer du på standplass. Nord: 6486900 Øst: 420466 Myra ligger på veien mot Sveindal fra Hornnes, ca 10 km fra Rv9, et stykke før Bjørnekroa. http://www.norgeibilder.no/?x=70966&y=6 ... &planned=0 Lat: 58º 30' 55.950'' Lon: 7º 38' 14.959" Når dere kommer kjørende Rv.9 sørfra så vil dere se et skilt til Tonstad, ta av inn til første vei venstre side etter skiltet. Etter ca. 1km så deler veien seg i 2 retninger. Følg skiltene videre til Tonstad. Kjør så videre ca. 1 mil, når dere begynner nedstigningen, så er det en langsgående parkplass på venstre side på ei rett strekke, kjør så inn her. Så kommer det en bom i en grusbakke, kjør forbi denne og følg veien inn. Veien her deler seg også i 2, kjør da veien til venstre. Så følger dere veien til dere ser oss nede på ei myr. Vi kommer til å sette opp noen skilt på veien inn for å hjelpe dere. Overnatting må den enkelte ordne med selv. Nærmeste overnatting er: http://www.kilefjorden.com/ Kilefjorden camping er den plassen de fleste velger hvis de trenger overnating. Program. Tellende konkurranse blir skutt i en klasse. Avstand 500 meter. Det skytes tre serier á 10 skudd (3x10 skudd) 12 minutter skytetid pr. serie. Regelverk 500 M UNL: FRI-KLASSE (Unlimited) Våpen. Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt. f. Det er fri vekt på rifle komplett. g. Fri forstørrelse på kikkert. h. Fri Avtrekksvekt. OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. Det er arrangørs ansvar å ta stikkprøver på dette. i. Det er tillat med munningsbrems. (men må spesifiseres ved påmelding om det skal skytes med rifle påmontert denne type utstyr. j. Det er tillatt med lyddemper k. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. (WBSF er min. Løpslengde 457 mm (18") Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. l. Avtrekkerbøyle/beskyttelse er påbudt. m. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon. n. OBS: På rifler med magasin, er det forbudt å benytte dette. Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om gangen. o. Anvendelse av magasin, laderamme eller annen anordning som mater skudd manuelt eller automatisk er forbudt. p. VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400. VIKTIG INFO: Skytestilling. Skytestilling er normalt sittende fra benk. Men det gis anledning til å skyte liggende med to-fot for rifla i liggende stilling. SBSK har fått laget opp noen benker som vil bli disponible, men meld i fra i påmeldingen om du vil skyte fra benk. Slik at vi kan få satt opp tildelingen av benkene.
 9. En fin dag på Abusdal med 500 m UNL poeng og gruppe. Mye varierende vind som medførte utfordringer for mange deltakere. Legger ved resultatlistene.
 10. Hvis det er noen som vet innen fredag 30/8 at de ikke får muligheten til å delta, så trenger jeg info om dette da lagene blir satt.
×
×
 • Create New...