Jump to content

Nytt rundskriv fra Politiet på gang


Recommended Posts

Har vært fraværende på Kammeret noen måneder pga utenlandsjobb, og beklager på forhånd om dette temaet har en tråd fra før. Jeg søkte, men fant ikke noe som traff.

 

Da er endelig nytt rundskriv fra Politiet på gang. Adskillig mer omfattende blekke en siste fra 2009. Ikke mindre enn 99 sider. Skulle tro noen hadde fått beskjed om å holde det under 100 sider.

Dere finner det her: https://www.dropbox.com/s/5m7gq4la89zmnji/Rundskriv_2022_008_Utkast.pdf

Edited by Bartemannen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes veilederen inneholder mye bra, mange av de områder som det fortsatt kunne være tvil om er tatt opp og reglene er mye klarere. Det er f.eks. ikke tvil om at 9 mm pistol nå kan kjøpes både til grovfelt og militær (en til hvert program) og det er presisert hvordan aktivitetskravet skal dokumenteres. 

Link to comment
Share on other sites

 

Quote

"Til illustrasjon stammer alle utgaver av Browning BAR fra M1918, et militært stridsvåpen."

Akkurat det er vel direkte feil?

 

Quote

"Vil være forbudte til jakt grunnet den militære og modulære grunnkonstruksjonen som tillater bruk av militære standardmagasiner eller løse boksmagasiner."

Så alle halvautomatiske jaktvåpen som tar magasiner opprinnelig konstruert for militærvåpen vil være forbudt?

Så om noen mot formodning skulle ha laget tidenes halvautomatiske gamlefar-rifle med monte carlo-skjefte osv., men valgt å bruke ar-magasiner (og nektet å selge den med magasiner over 10 skudd), så vil den fortsatt være forbudt? Til tross for at det er ulovlig å kjøpe magasiner over 10 skudd til jakt?

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Skrueråmuttere said:

Og der røk 10/22 til jakt, ref 3.1.3.1?

Quote

3.1.3.1 Særlig om halvautomatiske rifler i kaliber .22 LR, .22 Long og .22 Short

Halvautomatiske rifler utviklet for avfyring av patroner i kalibrene .22 LR, .22 Long og .22 Short vil normalt ikke utgjøre stridsvåpen som er forbudte i medhold av § 5 annet nr. 3 selv om de er utstyrt med avtagbart magasin. Den lave anslagsenergi som kalibrene presterer innebærer at de normalt ikke utgjør skytevåpen beregnet for strid.

Det understrekes at også slike rifler skal oppfylle øvrige krav til lovlig type, herunder skal riflen være en sivil våpenmodell som fra fabrikk ikke leveres med magasiner som overgår kapasitetsbegrensningen på 10 patroner, jf. § 4-1 første ledd nr. 1

 

Hvordan kom du frem til den konklusjonen?
Den paragrafen sier vel bare at:
1. At en 10/22 IKKE er å regne som et stridsvåpen (som er ulovlig), og dermed er den lovlig.
2. 10/22 leveres med 10 skudds magasin fra fabrikken og dermed er den lovlig.

Føler meg rimelig trygg på at en 10/22 kan kjøpes også etter innføring av dette rundskrivet.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (35 minutter siden):

Siste avsnitt der, ang. magasinstørrelse fra fabrikk? 10/22 kan leveres med 25-skudds fra fabrikk.

 

Ref "Vurderingens del 2" på side 31.

 

Standard på de fleste modellene fra fabrikk er vel 10-skudds magasin, ser kun ett unntak med 15-skudds magasin per i dag. Modellene i Norge har alltid kommet med 10-skudds i boksen, og magasiner med større kapasitet har vært ekstrautstyr. Personlig er jeg ganske sikker på at 10/22 lever trygt, i alle fall noen år til..

Link to comment
Share on other sites

Fantastisk gullkorn på side 24:

Det er ikke strengt avgjørende hvilket kaliber skytevåpenet er kamret til, jf. begrepet
«passar i», jf. § 7 første ledd. Med «passar i» siktes det til tilfeller hvor ammunisjon i
annet kaliber enn skytevåpenets kamring, trygt kan benyttes og avfyres uten økt risiko
for funksjoneringsfeil, eller liknende. Dette medfører for eksempel at innehaver av løyve
til skytevåpen i kaliber .38 special også kan erverve ammunisjon i kaliber .357 magnum.

 

Fint å få det presisert at det avgjørende er om ammunisjonen trygt kan avfyres og ikke hva kamringen strengt tatt er, men eksemplet burde nok helst ha vært tvert om!
 

 • Like 2
 • Haha 4
Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Skrueråmuttere said:

Siste avsnitt der, ang. magasinstørrelse fra fabrikk? 10/22 kan leveres med 25-skudds fra fabrikk.

 

Ref "Vurderingens del 2" på side 31.

 

Ja de tar seg litt til rette i rundskrivet (utkastet), og forbigår etter min oppfatning både lovens og forskriftens intensjon og ordlyd flere steder når det kommer til halvautomatiske rifler.

 

I "vurderingens del 2" bestemmer de at det er den opprinnelige leveringskonfigurasjonen fra fabrikken, samt ev. tilvalg som da kunne gjøres, som definerer om rifla "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10". Så i praksis betyr dette at hvis fabrikken kunne tilby magasiner for mer enn 10 patroner på det tidspunktet da rifla ble lansert første gang, vil den for alltid være forbudt å erverve til jakt, uansett hvilke varianter som blir lansert i ettertid.

 

Hvis dette blir stående vil blant annet ikke Ruger PCC kunne erverves til jakt, selv om den ene varianten oppfyller alle lovens krav - fordi den samme modellen også tilbys med 17-skudds magasin. Det vil nok også gjelde rubbel og bit av halvautomatiske rifler som lanseres heretter, fordi de selvsagt også kommer til å tilbys i en eller annen variant med større magasin enn 10 skudd.

 

For Ruger 10/22, derimot, er jo dette gledelig nytt, ettersom den vel utelukkende ble levert med 10-skudds magasin da den ble introdusert på 60-tallet?

 

Det er en del annet vedr. halvautomatiske rifler jeg også reagerer på, blant annet sammenligningen mellom Browning BAR M1918 og alle moderne Browning BAR rifler.

 

Øverst på side 31 innfører de i praksis et generelt forbud mot alle halvautomatiske rifler som tillater bruk av løse boksmagasiner eller ladeclips. Det var ikke i det hele tatt intensjonen i forarbeidene, snarere tvert i mot var alle enige om at et generelt forbud mot løse magasiner ikke er ønskelig, ettersom det i praksis ville bety et forbud mot halvautorifer.

 

Det beskrives ikke konkret hvilke "stridskarakteristikker" M14 har, som også Mini-14 har, ei heller er begrepet "høy ildkraft" eller de konkrete egenskapene til et "stridsvåpen" noe nærmere beskrevet.

 

Benelli R1 trekkes fram som et kroneksempel på ei tillatt rifle, til tross for at Benelli selv skryter av at den er basert på deres militære M4-hagle.

 

Hvis målet var konkrete og forutsigbare regler, som det så fint er beskrevet i innledningen, så har de bomma ganske bra på flere steder.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Får virkelig håpe at dette utkastet leses og korrigeres av kyndige folk før det utgis og tas i bruk. Er jo et paradoks at ny lov og forskrift trenger et 99 siders kompendium for å kunne håndheves, og at kompendiumet kommer med nye kriterier (som boksmagasin for halvautorifler etc). Ikke imponert.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Breiðisjor said:

 

Standard på de fleste modellene fra fabrikk er vel 10-skudds magasin, ser kun ett unntak med 15-skudds magasin per i dag. Modellene i Norge har alltid kommet med 10-skudds i boksen, og magasiner med større kapasitet har vært ekstrautstyr. Personlig er jeg ganske sikker på at 10/22 lever trygt, i alle fall noen år til..

Når de har dratt frem remington 742, som ble levert med 4,10 og i spesielt sjeldne tilfeller 20-skudds magasiner. Er det vanskelig for meg å tro at 10/22 lever trygt, siden 10/22 har garantert vært solgt med 20 og 30-skudds magasin en gang fra frabrikk.

 

Er også svært skuffet over at militært ansatte ikke lengere kan erverve halvautomatiske sportsrifler.

Edited by Vindvott
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
1 hour ago, fleskebacon said:

Det beskrives ikke konkret hvilke "stridskarakteristikker" M14 har

Kan det være dette? "ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og"
Og dette? "Overordnet kan sies at riflen må være en selvstendig sivil konstruksjon utviklet til jaktformål."

Edited by Bartemannen
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Torf said:

Hva med delbar Browning som har 11-skudds rørmagasin?

"Dersom modellen som «fabrikkny» ble levert med – eller tilbud om - magasiner med kapasitet på mer enn 10 patroner, vil modellen være forbudt. Begrepet «våpenmagasin» rammer alle former for patronmagasin, herunder integrerte fastmonterte magasiner"

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes denne var litt spennende:
5.8.3 Personer som har erverv halvautomatisk rifle etter § 4-4 annet ledd eller høykapasitetsmagasiner etter § 2-5 skal hvert femte år sende en oversikt over gjennomførte skytekonkurranser til politiet. Det skal dokumenteres deltakelse på minst 1 åpent stevne. Innsendelsesplikten er pålagt løyvehaver.

 

Da er det vel en del som har nedstøvede AR15 eller tilsvarende så må komme seg ut på skytebanen.

Link to comment
Share on other sites

Står så vidt jeg kan se ingenting om høykapasitetsmagasiner ervervet før våpenloven trådde ikraft hvis f eks 10/22 går klar eller til sportsrifler. Tolker det som nye magasiner det søkes om i dette utkastet (ikke jakt).

 

Dette er ikke rette klare retningslinjer.

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, petrol said:

Står så vidt jeg kan se ingenting om høykapasitetsmagasiner ervervet før våpenloven trådde ikraft hvis f eks 10/22 går klar eller til sportsrifler. Tolker det som nye magasiner det søkes om i dette utkastet (ikke jakt).

 

Dette er ikke rette klare retningslinjer.

Les igjen.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Bartemannen said:

Kan det være dette? "ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og"
Og dette? "Overordnet kan sies at riflen må være en selvstendig sivil konstruksjon utviklet til jaktformål."

Det kan godt hende det er det de mener, men det er jo ikke det de skriver, det er bare "tåkeprat" som fortsatt kan tolkes i det vide og det brede, etter min oppfatning. Dette med overtre er jo konkret nevnt i forskriften, så det er lettfattelig. Det spriker også ganske bra hva de mener med en "selvstendig sivil konstruksjon", når de som sagt drar fram Benelli R1 som åpenbart lovlig, til tross for at Benelli selv tydelig slår fast at den er basert på deres militære M4-hagle.

 

Av konkrete egenskaper som gjør et våpen til et "stridsvåpen" kunne man f.eks. listet opp:

Bajonettfeste = no go

Flammedemper = no go

Picatinnyskinner = no go

Plaststokk = no go

Tar STANAG-magasiner = no go

Bruker militært kaliber = no go

 

Dette er selvsagt langt forbi lovens intensjon, og jeg ramser opp bare for eksempelets skyld, fordi dette er helt konkrete egenskaper som man lett kan avgjøre om et våpen har. I motsetning til "stridskarakteristikker".

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
19 hours ago, fleskebacon said:

Det kan godt hende det er det de mener, men det er jo ikke det de skriver, det er bare "tåkeprat" som fortsatt kan tolkes i det vide og det brede, etter min oppfatning. Dette med overtre er jo konkret nevnt i forskriften, så det er lettfattelig. Det spriker også ganske bra hva de mener med en "selvstendig sivil konstruksjon", når de som sagt drar fram Benelli R1 som åpenbart lovlig, til tross for at Benelli selv tydelig slår fast at den er basert på deres militære M4-hagle.

 

Av konkrete egenskaper som gjør et våpen til et "stridsvåpen" kunne man f.eks. listet opp:

Bajonettfeste = no go

Flammedemper = no go

Picatinnyskinner = no go

Plaststokk = no go

Tar STANAG-magasiner = no go

Bruker militært kaliber = no go

 

Dette er selvsagt langt forbi lovens intensjon, og jeg ramser opp bare for eksempelets skyld, fordi dette er helt konkrete egenskaper som man lett kan avgjøre om et våpen har. I motsetning til "stridskarakteristikker".

Vi er ikke nødvendigvis uenige. Jeg bare siterer utkastet 😉
Når det gjelder den spesifikke R1 så blir jo den nevnte fordi den mangler kompabilitet med standardiserte STANAG/NATO magasiner, og at det er forskjellen fra MR1 som er kompatibel.
Hele det avsnittet heter jo "Halvautomatiske rifler til jakt som ikke er tilpasset/utformet for bruk av militære standardmagasiner" så det er nok derfor det er fokus på akkurat den forskjellen.

Edited by Bartemannen
Skrivefeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Er det riktig som jeg leser rundskrivet at der ikke er noen tidsbegrensing mer på slikkethet og vandel bedømming mer Kapittel 5 Forvaltning kontroll og tilbakekall.

 

Før der hadde de operert med 5-10 års karantene hvis man hadde gjort en mindre greier.

sådan som jeg leser det nu som eksempel at hvis man har kjørt med promille over 0.5 aldri noen gang få våpen igjen.

 

 

5.1.1.9 Periode med «ren vandel» av begrenset
betydning
Ved vurderingen av en persons opptreden og rehabilitering etter en straffbar handling
skal det ikke tas hensyn til «ren vandel» i perioden vedkommende har utholdt ubetinget
fengselsstraff eller har vært underlagt oppfølgingstiltak fra Kriminalomsorgen som
medfører et forsterket insentiv til avståelse fra videre straffbar aktivitet.

 

EDIT

Svaret var i  5.5 Konkret vurdering - «for tiden» - varighet av nekt
Så det er stadig gjeldene og faktisk mer utfyllende, så det er faktisk bra 

Edited by Mikkelh
Link to comment
Share on other sites

Et par direkte feil som andre har påpekt, .38 og .357 har byttet plass men det er vel mer for hendelig skrivefeil å regne.

 

At Browning BAR av dagens sivile jaktrifleproduksjon skulle ha noe som helst med BAR m1918 å gjøre vitner derimot om at forfatteren ikke vet hva hen holder på med, dette er to helt forskjellige konstruksjoner. 1918 har for eksempel en hengslet låseklakk som vipper opp for å låse i en utsparing i låskassen, mens BAR II har roterende sluttstykkehode med klakker som låser i pipa (eller en pipeforlengelse, jeg vet ikke om de lages i ett stykke). Låskassa på en BAR II er dermed ikke en trykkbelastet del, og kan lages mye lettere enn en 1918. 

 

BAR 1918 ble konstruert av legendariske John Moses Browning under første verdenskrig, mens BAR II ble konstruert på 1960-tallet av et team som visstnok inkluderte et av Brownings barnebarn. Den er helt fra grunnen av sivil jaktrifle uten nevneverdige likheter med  BAR 1918.

 

Så kan en spørre seg om de kan gå såpass langt utover lovens bokstav og Stortingets uttalte intensjon uten politisk behandling, ved å forby alle halvautomater som noen sinne har fantes med større magasin selv i tilfeller der 20-skudds magasin er sjeldne som hønsetenner. Utviklingen internasjonalt går jo i retning av standardmagasiner, fordi pålitelige magasiner faktisk er en av de vanskeligste delene å konstruere og fordi prisen kan holdes mye lavere ved å benytte eksisterende masseproduserte magasiner.

 

Hvis denne teksten blir stående så er for eksempel Winchester modell 1907 forbudt, til tross for at ammunisjon ikke er å få kjøpt så børsa kun er for spesielt interesserte hjemmeladere, fordi det finnes noen 15-skudds magasiner der ute. Slikt var neppe Stortingets intensjon med våpenloven.

 

En får jo ikke kjøpt store magasiner til jaktrifler uansett, så det burde holde at rifla er levert med 10-skudds magasin.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

@Mikkelh, jeg ser du fant svaret selv. Vil bare legge til at det du først siterte bare betyr at man ikke teller med tid i fengsel eller under prøveløslatelse e.l. i de 5-10 årene med ren vandel. Altså at man må ha oppført seg lovlydig i 5-10 år etter at man er løslatt og helt fri fra oppfølging fra kriminalomsorgen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

23 minutes ago, Vargen said:

Så da er spørsmålet om Stortinget som oppdragsgiver bør informeres om de klare feil i rundskrivet som @Vargen påpeker når det gjelder halvauto rifler til jakt?

 

Edited by seawolf
Link to comment
Share on other sites

POD har jo ingen lovgivende makt, ei heller dømmende, de er kun et rådgivende organ. Så et rundskriv derfra skal jo ikke være hugget i sten.

 

Hvis man er ivrig nok går det vel an å få prøvd slike avgjørelser i andre instanser, for å se på om rundskriv og saksbehandling er i tråd med lovverket og dets intensjoner.

 

Er muligens statsforvalteren som er første stopp i slike saker, men det må vel være mulig å få det prøvd i en rettssal også? Her er jeg på noe gyngende grunn, @Vargen.

Link to comment
Share on other sites

Er jo ein litt rar måte rundskrivet løyser forbud mot store magasin. Blir som å forby bilar som går fortare enn 110 km/t, for det er jo maks fart i Norge. Heldigvis er det jo ikkje slik med bil, det er opp til kvar og ein av oss å følge fartsgrensa. Slik må det jo vere med halvautomatiske våpen kontra magasin og. Kriminelle følger ikkje loven allikevel, så intensjonen her er berre å vere trassig og vanskelig. Eller mindre begava.... Veit ikkje kva som er verst.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

fleskebacon skrev (2 timer siden):

POD har jo ingen lovgivende makt, ei heller dømmende, de er kun et rådgivende organ. Så et rundskriv derfra skal jo ikke være hugget i sten.

 

 

Det er viktig å være klar over dette også. I den første Alm saken kom politiet med rundskrivene sine i retten for å forklare domstolen hvordan våpenloven skulle forståes, og å lese rettsreferatene fra den saken var en fornøyelse. Politiet tapte så det suste og retten gjorde det klart at alle rundskrivene var for dem irrelevante. Det er domstolene sin jobb å tolke Norges lover. Politiet skal bare håndheve dem.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Vargen skrev (3 timer siden):

En får jo ikke kjøpt store magasiner til jaktrifler uansett, så det burde holde at rifla er levert med 10-skudds magasin.

 

Dette har vært diskutert her før, og jeg mener fremdeles at det er nøyaktig det Stortinget mener.

 

Skulle de forbudt alle våpen som kan ta magasiner på over 10 skudd, hadde det vært fryktelig enkelt for dem å skrive det - det er 1 kort setning. Det at POD bruker masse spalteplass på å skrive om noe annet, betyr egentlig at POD tar feil. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Robinson skrev (31 minutter siden):

Politiet tapte så det suste og retten gjorde det klart at alle rundskrivene var for dem irrelevante.

 

Tredelingsprinsippet er funnet på, først og fremst for at en av statsmaktene ikke skal få for mye makt. Derfor skal selvsagt ikke domstolene forholde seg til det politiet har utarbeidet som en rettskilde.

 

M67 skrev (35 minutter siden):

For en domstol er så godt som irrelevante. Men de sier jo noe om hvordan jurister kan tolke loven.

 

Men er rundskrivet skrevet av jurister?

Link to comment
Share on other sites

Følgende sitater er ikke hentet fra dokumentet ovenfor, men fra andre kilder (kommunikasjon mellom POD og JD februar 2022). 

Kanskje gammelt nytt for noen av dere. 

 

"Følgelig mener vi at det er tilstrekkelig med en forskriftsendring for å nedlegge et forbud mot halvautomatiske
jaktrifler med avtagbart magasin" 

 

"Politidirektoratet forstår våpenlovens intensjon dithen at halvautomatiske rifler med stort
skadepotensiale ikke skal være tillatt til jakt. Til jakt er det ikke behov for stor
magasinkapasitet på halvautomatiske rifler, og for mange patroner i magasinet vil også være
brudd på viltlovgivningen." 

 

"Politidirektoratet foreslår et forbud mot halvautomatiske rifler til jakt dersom de benytter løse
magasiner. Vi går inn for å tillate at rifler som har en slik løsning kan bygges om av godkjent
tilvirker til å benytte fastmontert hengslet magasin og dermed være lovlig."

 

"Direktoratet anser at det ikke er behov for lovendring, men at endringen kan inntas i forskrift."

 

Sitatene kommer fra den offentlig avdelingen, med altfor mange ansatte nemlig POD. 

JD ser ikke til å være for et forbud, men både POD og Kripos er det. 

 

Edited by Federal86
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Politiet har jo vært en høringsinstans under prosessen med våpenloven vi har nå. Blant mange andre høringsinstanser, som for eksempel  Norges Jeger & Fiskeforbund. Politiet fikk ikke gehør for alle innspillene sine, men likevel virker kommentarer fra dem som beskjeder til Stortinget: "Dere må gjerne vedta lover, men det er nå vi som bestemmer likevel". 

 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Robinson said:

Politiet har jo vært en høringsinstans under prosessen med våpenloven vi har nå. Blant mange andre høringsinstanser, som for eksempel  Norges Jeger & Fiskeforbund. Politiet fikk ikke gehør for alle innspillene sine, men likevel virker kommentarer fra dem som beskjeder til Stortinget: "Dere må gjerne vedta lover, men det er nå vi som bestemmer likevel". 

Innspillene fra Kripos synes jeg i all hovedsak at har vært edruelige gjennom hele prosessen. POD, derimot, virker som har en egen politisk agenda om å forby så mye som mulig, og å skape så mye byråkrati som mulig, koste hva det koste vil. Jeg vet ikke sikkert hva som er grunnen til dette, men jeg gjør meg jo noen tanker.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (10 timer siden):

Rundskrivene er veiledende for Politiet, de er ikke bindende.

Såpass mye firkanta i hodene på de som sitter og skal ta avgjørelsene at det der blir fattig trøst.

Link to comment
Share on other sites

Det er interessant hvor mye pendelen svinger en vei eller den andre alt ettersom hvilke enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner som bestemmer. Den nye våpenloven og våpenforskriften har vært veldig konkret og konsis - derav enkel å forstå og forholde seg til for de fleste som har lest den.

På en annen side så virker det som at politidirektoratet prøver å dra i motsatt retning med dette rundskrivet. Her burde det være mulig å kuttet veldig mye av teksten og likevel klart å kondensere det som er igjen til en mer tydelig tolkning enn dette.

Edited by oysteims
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, madlychip said:

hvordan sender man inn en klage/forslag til endring?

Er nok klage på saksbehandling som man mener at ikke er i henhold til lovverket som er vegen man må gå.

 

Jeg kommer nok selv til å gå den vegen, hvis jeg havner i en situasjon som jeg mener at mangler dekning i loven. F.eks. inndragelse av Mini-14.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Trugetur said:

Ser at uklarheter om våpenskap med utgåtte FG-godkjenninger er blitt presisert.

 

 


Til og med min SS3492 i denne tråden ble satt inn i nytt rundskriv.

 

Thanks.

 

Ja, og det er også skrevet at skap med utgått FG-godkjenning selvsagt fortsatt er lovlig å bruke for privatpersoner, men at de ikke lenger kan omsettes som godkjente i næringsvirksomhet. Det er vel slik tolkningen har vært tidligere også, men sånn sett greit å ha det skrevet et sted.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...