Jump to content

Bacheloroppgave - 120 grains blyfritt på storvilt.


Olesøn
 Share

Recommended Posts

Som noen kanskje har fått med seg så går undertegnede på Evenstad. Går man på Evenstad skriver man bacheloroppgave, eller Cand. Mag. som det het i hine hårde dage. Jeg og min medsammensvorne medstudent Sara har valgt å skrive om 120 grains blyfrie kuler i kaliber 6,5 brukt på storvilt (storvilt i denne sammenhengen er elg, hjort og villrein), nå som det er lov. Jon Martin Arnemo ved Evenstad og Sigbjørn Stokke ved NINA samlet en gang inn et firesifret antall kuler sammen med en spørreundersøkelse i en større studie i  Sverige og Finland. Denne studien blir sammenligningsgrunnlaget vårt, og vi vil samle inn kuler og spørreskjemaer fra så mange storviltjegere vi klarer å få tak i. Skjemaet blir digitalt, og vil bli påtvunget alle kammer-ater som jakter på disse artene, bare så dere er forberedt. Målet med studien er å finne ut av om det er en signifikant forskjell ved bruk av 120 grains blyfrie kuler sammenlignet med tyngre (både konvensjonelle og blyfrie) kuler. Måleparameteret blir nok fluktavstand.

 

Jeg vil legge ut info om oppgaven her etterhvert som vi ferdigstiller problemstilling, hypoteser og spørreskjema, så kan de som er interesserte i slikt lese og kommentere så mye de vil.

 

Men det første vi trenger hjelp til, er å lage en liste over de fleste

a) patroner som bruker kule i 6,5 (.264 in./6,7 mm for pedanten) og

b) hvilke 120 grains blyfrie jaktkuler som finnes.

 

Her regner jeg med at mange av dere kan briljere med sine nerdete eminente kunnskaper. Rop ut, så fyller jeg ut lista etterhvert.

 

Patroner:

6,5 x 55 Mauser

6,5-284 Norma

6,5-06

6,5 x 57

6,5 x 68

260 Remington

264 Winchester Magnum

6,5 mm Creedmoor

6,5 PRC

 

Kuler:

Sako Powerhead Blade

Barnes TSX

Barnes TTSX

Nosler E-Tip

Hornady CX

NPB HE

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den skyter du vel nesten utelukkende i hodet?

2 minutes ago, bardp said:

Det eneste storviltet jeg skyter med 6,5 er kobbe. Og det er det jo mange som skyter med 6,5. Burde ikke det også være av interesse i denne sammenhengen?

 

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, bardp said:

Ja når den er i vannet men når den ligger på land får den hjerteskudd.

Ok, men vi holder oss nok til hjortevilt i denne omgang. Det blir jobb nok å få med oss NJFF, grunneierforeninger, større enkeltgrunneiere, fjellstyrer, viltstellområder osv. om vi ikke skal ha enda en art å putle med.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Godt at du også tar med sammenligning mellom tyngre konvensjonelle og tyngre blyfrie kuler. 
Jeg har ikke jaktet med lette blyfrie, men ser en klar tendens til litt mindre knall og fall og litt lengre fluktavstand med blyfrie enn med konvensjonelle på hjort. 
(Basert på ca 15-20 med blyfritt og ca 80-100 med div konvensjonelle)

 

Link to comment
Share on other sites

Vi skal ikke sammenligne 140+ grains blyfrie med 140+ grains blyholdige direkte. Her blir det 120 grains blyfritt mot røkla egentlig. Men vi får se hvordan modellene settes opp etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (4 timer siden):

260 Remington

 

264 Winchester Magnum

 

I følge "mangnum-(over-)troa skal jo 264 WM kunne jage ei stakkars 120-grs kule ut i vesentlig høyere hastighet enn den puslete 260 Rem og den lovpriste 6,5 CM (kronografen sier kanskje noe annet?).

 

Hvis man skal være pirkete, bør man vel ha (virkelig, ikke det produsentene skryter på eska) utgangshastighet og BC, og skuddavstand, slik at man kan beregne sånn noenlunde hastigheten i det kula begynner å maltraktere dyret?

Link to comment
Share on other sites

Utfordringen er å få mange nok eiere av 6,5 patroner til å jakte med blyfri 120 gr kule, for å få et størst mulig datamateriale.

 

Olesøn skrev (19 timer siden):

NJFF, grunneierforeninger, større enkeltgrunneiere, fjellstyrer, viltstellområder osv.

Disse bør kontaktes snarest, slik at flest mulig 6,5 eiere bruker 120 gr blyfritt i høst. 

Link to comment
Share on other sites

Har ikke en viss skrivende hjemmelader felt Eland i Afrika med TTSX i 6,5x55? trenger man flere beviser enn det? Voksen Eland veier jo en halv Tesla!

(trengs da to 6,5x55 skudd for å felle en Tesla???)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hirgon skrev (57 minutter siden):

Har ikke en viss skrivende hjemmelader felt Eland i Afrika med TTSX i 6,5x55? trenger man flere beviser enn det?

Gigantiska "Moose" og Grizzy har blitt felt med .22 LR,..det  gjør den likevel ikke til en idealistisk patron til stort vilt - ( opp til hares størrelse...😇)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Vet ikke om det er relevant, men skjøt en rådyrbukk på 115 m i fjor med Barnes TTSX 120 grains 6,5x55 i bogen. Litt blodslått på innskuddsida, men greit slakt. 

Bukken gikk ca 50m før den la seg. Ladedata: 45 grains URP. Hastighet +- 865 ms.

 

Edited by Tyrihjelm
Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (4 minutter siden):

Rådyr er strengt tatt ikke storvilt, de bare forvaltes som det.

Rådyr er storvilt, ref forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 3: Med storvilt menes i denne forskrift følgende viltarter: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe. At rådyr også kan jaktes med hagle betyr ikke at det faller inn under småvilt. 

 

Noen vil kanskje mene at erfaringer med jaktkuler (riflekuler) på rådyr ikke er relevant for hvordan disse vil fungere på større storvilt? Det kan en selvsagt mene mye om... jeg har lenge vært skeptisk til bruk av homogene kuler (eller andre harde superkuler som Swift A-Frame) på rådyr hvor en kanskje ikke får tilstrekkelig ekspansjon. Den nye muligheten med 120 grains homogene kuler er et steg i riktig retning, kanskje spesielt for mindre storvilt som rådyr, siden økt utgangshastighet gir muligheter for økt ekspansjon for de fleste homogene jaktkuler.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (På 11.5.2022 den 13.33):

Men det første vi trenger hjelp til, er å lage en liste over de fleste

a) patroner som bruker kule i 6,5 (.264 in./6,7 mm for pedanten) og

b) hvilke 120 grains blyfrie jaktkuler som finnes.

Hvorfor begrenser du deg til 6,5? det er da lov etter forskriften å jakte med blyfrie 7,8 g (120 grains) kuler f. eks i .308 Win?

Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (1 time siden):

Rådyr er strengt tatt ikke storvilt, de bare forvaltes som det.

 

Renkalv er vel gjerne mindre enn voksent rådyr? 

Hadde det vært fornuftig med vektklasser? Feks bare ta med dyr over 30 kg? 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Rådyr: Forskrifter og lover betyr fint lite for en biolog eller økolog. Rådyr er et lite dyr, såpass lite at det er småvilt. I forvaltningsøyemed får det være med de store og leke, og er forvaltet som et storvilt. At en reinsdyrkalv ikke er større og fint kan skytes med 223 er vi helt enige i, men det er nå sånn det er. Vi skal se på effekt på de tre store hjorteviltene.

 

6,5: Fordi en bachelor egentlig er ganske snever, og fordi siden 6,5 er minste tillatte kaliber på elg, hjort og villrein så er ei 120 grains kule i det kaliberet det absolutt minste man kan jakte med, sånn vekt/diameter-messig. Da er vi litt tilbake på rådyr også, så lenge en 222 er lovlig på rådyr er ikke 6,5 på samme dyret like interessant egentlig, ikke i denne spesifikke sammenhengen.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (50 minutter siden):

6,5: Fordi en bachelor egentlig er ganske snever, og fordi siden 6,5 er minste tillatte kaliber på elg, hjort og villrein så er ei 120 grains kule i det kaliberet det absolutt minste man kan jakte med, sånn vekt/diameter-messig.

Og det skaper utfordringen jeg skisserte tidligere her i tråden; datamateriale vil bli meget lite dersom du ikke tar grep ASAP. Og det er ikke bra med lite datamateriale. Da blir konklusjonen svakt begrunnet, og du ender opp med flere spørsmål enn svar.

Du må nå ut til flest mulig med 6,5 og spørre om de er villig til å jakte med 120 gr blyfritt i høst, NÅ! Det bør være førsteprioritet. Hvordan du når ut til flest mulig 6,5-eiere og formidler budskapet er din oppgave.

Det er for sent å nå ut til jegerne etter jakta. Da har de skutt elgen med "feil" kaliber og kule. Disse må informeres FØR de skyter inn børsa i juni.

Link to comment
Share on other sites

Nybegynn3r skrev (1 time siden):

spørre om de er villig til å jakte med 120 gr blyfritt

Tja, jeg ville ikke forplikta megnår butikkhyllen ser ut som de gjør.Jeg har 26 E-tip igjen og finner nada tsx, E-tip, osv på lager i Norge.Håper virkelig det retter seg snart 😰

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (3 timer siden):

Rådyr er et lite dyr, såpass lite at det er småvilt.

 

Om du husker mengdelære fra barneskolen, så kan et objekt tilhøre mange mengder (grupper) uten at det ene utelukker det andre. 

 

Storvilt er den gruppen vilt, hvor man må få kvote av kommunen, og man må ta årlig skyteprøve for å kunne jakte med rifle. Det blir for mange misforståelser om hver og en kan definere begrepene slik man føler for det.

 

Det er også en gruppe vilt, hvor kravet er minimum 120 grains blyfri kule. Denne gruppen har ikke fått noe offisielt navn. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

At lover og forskrifter som regulerer vilt og utøvelse av jakt betyr lite for en biolog eller økolog får så være, men definisjonene som er relevante for denne studien får de pent forholde seg til. Jeg er derimot enig i at det blir mest fornuftig å begrense erfaringene til felling av elg, hjort og villrein hvor kravet er minimum kal. 6,5, 120 grs vekt for blyfri kule og E100 på 2200 J. Det er jo her eventuelle forskjeller mellom (lette) blyfrie og tyngre blykjernekuler først og fremst vil avtegne seg. (At mange skyter mindre storvilt som f. eks. rådyr hvor kravet "bare" er 980 J med samme våpen/ammunisjon er en annen sak.) 

Edited by Sølvrev
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Nybegynn3r said:

Ja, og det er en god start, men langt i fra godt nok.

Denne tråden er overhodet ikke "starten" på dette prosjektet, så det går nok fint.

 

Premissene er stort sett satt, og eventuelle endringer blir i samråd med skula.

Det skal også sies at spørreskjemaet er en viktig del av oppgaven, og det å legge inn svaralternativer for de som av en eller annen grunn ikke vil jakte med 120 grains hadde vært lurt. Det skal jo også sies at disse kulene har vært brukt i det ganske land over flere år, høyst ulovlig og høyst effektivt... Empirien tilsier at kulematerialet blir snaut, siden jeg har latt meg fortelle på flere hold at de går tvers gjennom ganske store dyr. Men løse rykter gir ingen studie, så derfor har vi valgt å skrive om det så vi kan få litt ned på papiret. Med litt flaks og innsats skal man se at det kan utvides og bli til en master eller kanskje mer etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (5 timer siden):

Rådyr: Forskrifter og lover betyr fint lite for en biolog eller økolog. Rådyr er et lite dyr, såpass lite at det er småvilt.

Stor- og småvilt er vel uansett kategorier biologer ikke benytter. Det er kategorier for forvaltning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bra det kommer noe som supplerer studier basert på de kulene som av en eller annen grunn ikke gikk gjennom viltet. Jeg får hive meg rundt og lade opp en sverm med 123gn Fox Hunter (som du kan legge til på lista di, hvis du tar med den kulevekta) og sette 8x57'n i skapet i høst.

 

Link to comment
Share on other sites

Olesøn skrev (På 11.5.2022 den 13.33):

Jon Martin Arnemo ved Evenstad og Sigbjørn Stokke ved NINA samlet en gang inn et firesifret antall kuler sammen med en spørreundersøkelse i en større studie i  Sverige og Finland. Denne studien blir sammenligningsgrunnlaget vårt, og vi vil samle inn kuler og spørreskjemaer fra så mange storviltjegere vi klarer å få tak i.

@Olesøn Hvor mange dyr håper du at det blir felt med 120 gr (6,5) blyfritt i studien din? Firesifret?

 

Er det kun observasjoner fra kommende jaktår 2022 som blir med i studien eller også jaktåret 2023.

Med andre ord; hvor langt i bacheloren er du?

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi får med data fra fjorårets jakt så starter vi "da". Det beror jo på at folk husker og noterer, men det er det jo tross alt noen som gjør. Bedre å få med litt enn ingenting fra første året med lovlig bruk av 120-grains. Hvor mange jeg håper på? ca 35000. Realistisk sett tar vi det vi får. Utvalgsstørrelsen trenger ikke være voldsom egentlig, men noen få hundre stk som et utgangspunkt kanskje. Det er da litt mer realistisk, men fortsatt håp. Vi er kommet såpass langt at vi finpusser spørreskjemaet og håper å få det ut snart. Datasettet fra den gamle studien skal gjennomgås etterhvert, litt databasetrøbbel er det selvsagt, ville ikke vært stressfaktor uten.

 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde i tillegg til Kammeret lagt ut info rundt dette på FB. Det finnes flere tråder som går på 120 grs mono, og flere gjorde seg erfaringer i fjor. Aktuelle FB-grupper kan være Hjortejakt, Elgjakt, Reinsdyrjakt, Hjemmelading, Våpenteknisk etc. Det finnes sågar en gruppe som heter "Kuler til og fra hjortevilt", hvor man deler bilder og erfaringer på kuler brukt på jakt.

 

Det vil sikker være en del som vil være med og bidra. Da kan øvrig kommunikasjon sendes direkte til de det gjelder med testkritterier, skjema etc.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Absolutt. Jeg trenger bare store mengder brennevin før jeg nærmer meg Facebook-grupper, de er uten unntak 90% tullprat, feilinformasjon og folk som aldri noensinne har googlet noenting... Men som kanal ut må vi selvfølgelig bruke det.

 • Like 3
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Forsåvidt enig i den analysen av FB.. Kombinasjonen av skråsikkerhet og mangel på evne til å oppdatere sin viten, er facinerende. Men folk med kunnskap finnes også der, de blir bare overdøvd til tider. Tipper du lett skiller klinten fra hveten. og får utbytte av det.

Link to comment
Share on other sites

Nybegynn3r skrev (På 12.5.2022 den 9.19):

Utfordringen er å få mange nok eiere av 6,5 patroner til å jakte med blyfri 120 gr kule, for å få et størst mulig datamateriale.

 

Disse bør kontaktes snarest, slik at flest mulig 6,5 eiere bruker 120 gr blyfritt i høst. 

Nei.

Utfordringa i år blir faktisk å få tak i ammunisjon. Amerikanske produkt er allerede like vanlig som hønsetenner…

Så året 2022 blir nok jaktåret der det må jaktes med det som er tilgjengelig.

Er hylla di tom for ammo, løp å kjøp. Ps. Det er i øyeblikket tomt for tennhetter LR hos Trond, eg kjøpte siste rest.


 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

tussehaugen skrev (2 timer siden):

Amerikanske produkt er allerede like vanlig som hønsetenner…

 

USA-ianske våpen, ammo og ladekomponenter har vært vanskelig å få tak i siden Donald Duck overtok som president, og det er vel få tegn på at hamstringen over there tar slutt, snarere tvert i mot.

 

tussehaugen skrev (2 timer siden):

Det er i øyeblikket tomt for tennhetter LR hos Trond, eg kjøpte siste rest.

 

Jeg har for øyeblikket 4.000 Rem 9 1/2, og 4.000 CCI 200 i "utmarksdepotet". Hva med en egen tråd under "Byttes", med tittel "Bytte/dele utilgjengelige ladekomponenter"?

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
Jegermeistern skrev (4 timer siden):

 "Byttes", med tittel "Bytte/dele utilgjengelige ladekomponenter"?

 

Godt forslag.

Blyfritt i 6.5 hos Trond er kun norm og lapua. Jakdepotet har fjernet hele kategorien med 6.5. J&F har noe på lager, løp å kjøp!

Eller…  J&F har GMX i 140gn på lager. Thats it…!

Edited by tussehaugen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...