Jump to content

Blir det forbud mot Termisk kikkert


Kvernhuselva
 Share

Recommended Posts

Det er ein ting som forundrar meg, og det er kvifor jegerstanden møter så mykkje motgang når dei vill nytte tidsriktig teknologi. Både bedrifter og private nyttar seg som regel av dei mest efektive hjelpemidla som er tilgjengelige. Ingen i dag ville hyrt inn eit firma som begrenser seg til og bruke hundre år gammal teknologi. Det vil bli sett som på useriøst uintelegent og bakstreversk. Både bedrifter og private nyttar seg dagligt av moderne hjelpemidler, så det att jegerar ikkje skall få lov til og følge med i tida er reint merkeligt og det er vell tidsriktigt å kalle det diskriminerandes og krenkandes. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Men vil det kun være "fritt fram" i det distriktet anmeldelsen ble behandlet, eller i hele landet? 

 

Det er vel vertfall stor sjanse nå for at i revidering av ny viltlov vil det komme en tydelig presisering på hva som er lov å ikke. Ikke noe som kan tydes begge veier. 

Edited by FreeSkier
Endring siste avsnitt
Link to comment
Share on other sites

Det at en politijurist har henlagt en anmeldelse betyr ikke at det da er fritt frem for å bruke termiske siktemidler. Videre så fremgår det ikke hvorfor anmeldelsen ble henlagt og alle henleggelser kan påklages av anmelder.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det ser ikke slik ut @Ellingskapteinen. Legger ved bilde som er vedtaket som ble fattet. Saken @knutivarslenket til er altså vedtatt med det som står i bildet.

 

Men de må vel sees i sammenheng med resten av det som står i viltloven. 

 

Det er vedtatt noen unntak med andre ord. Husker ikke hva som allerede står i viltloven mtp. spotter vs. kikkertsikte, og om det er differansiert på noe måte. 

 

Men nå skal vel hele viltloven også revideres, så her kan det jo komme store endringer igjen. Vil gjette på det kommer mye bedre presiseringer så det ikke blir noen tvil. 

 

Men kan ikke se problemet med termisk spotter. Termisk kikkertsikte kan jeg helt klart forstå et ønske om forbud mot. 

Screenshot_20220114-132250.png

Link to comment
Share on other sites

Det setter vel uansett presedens bare i kort tid, siden viltloven er under revidering. Mdir kommer sikkert til å kreve en veeeeldig tydelig definisjon av "kunstig lys". Bare håpe de vertfall tillater termisk spotter uten at det er noe tvil. 

Link to comment
Share on other sites

amatør skrev (3 timer siden):

Da leser jeg noe annet en deg,

 

Jeg leser: "Henleggelse,  intet straffbart forhold funnet bevist"

Detter er konklusjonen, ingen begrunnelse. Men det interessante er vel hva som kommer ut av Miljødir. anke..

Edited by Gillen
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Miljødirektoratet legger til grunn i sin anke til Statsadvokaten at påtalemyndigheten(her ved en politiadvokat) har brukt FEIL i lovanvendelsen.

 

Jeg tror anken vil føre frem når man ser på forarbeidene og intensjonen lagt til grunn for forbud mot "kunstig lys". 

 

Straffen settes nok til et forelegg som danner tiltale grunnlaget hvis det ikke vedtas.

 

Det jeg er mer usikker på er om retten (hvis det blir tiltale) frikjenner pga de uklarheter som rent faktisk ligger i loven.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (1 time siden):

 

Konklusjonen er henleggelse.

 

Begrunnelsen er "intet straffbart forhold funnet bevist".

 

Hvordan kom de frem til " intet straffbart forhold funnet bevist" ..  Men som nevnt er vel dette ikke poenget her..

 

Edited by Gillen
Link to comment
Share on other sites

Av og til må ting inn med teskje:

 

Jeg fant ingen elefanter på Fossvikfjellet. Altså konkluderte jeg med at det ikke var noen elefanter der.

 

Politijuristen fant ingen lover, regler, forordninger eller dekreter som Claussen kunne ha brutt. Altså konkluderte h*n med "intet straffbart forhold".

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

@FreeSkiermen kunstig lys har ikkje vår lov i jaktøyemed før helder. I høyringsforslaget var det tatt med ein definisjon av kunstig lys som inkluderte termisk og ir kamera. Denne definisjonen vart droppa i det endelege lovforslaget som vart vedtatt. Denne lovendringa medfører altso ingen forskjell for bruk av termisk optikk ved jakt på hjort. 

 

Edit: når det kjem til spotter vs/ kikkertsikte er det ikkje differansiert. Enter er termisk kunstig lys ogdermed ikkje lov, eller so er det ikkje kunstig lys og lov. 

Edited by Ellingskapteinen
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (1 time siden):

Av og til må ting inn med teskje:

 

Jeg fant ingen elefanter på Fossvikfjellet. Altså konkluderte jeg med at det ikke var noen elefanter der.

 

Politijuristen fant ingen lover, regler, forordninger eller dekreter som Claussen kunne ha brutt. Altså konkluderte h*n med "intet straffbart forhold".

 

Tror ikke jeg satser sparepengene på politijuristen i denne saken.  Ellers var det veldig betryggende at du ikke fant noen elefanter på F.fjellet.Brukte du termisk ?

Edited by Gillen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Gillen skrev (1 time siden):

Men så til saken..

 

Tjaaaa - det er vel nærmest "å diskutere pavens skjegg"?

 

Gillen skrev (1 time siden):

Tror ikke jeg satser sparepengene på politijuristen i denne saken. 

 

Ikke jeg heller. Du har kanskje lest hva jeg har skrevet i den anledning, opptil flere ganger her inne? At politijurister "ikke er blant de skarpeste knivene i skuffen"?

 

Men når sjøl en så utvalgt gruppe som oss på "kammeret" ikke klarer å finne ut hva som er lov og ikke, må kanskje politijurister og andre trøste seg med forhenværende stortingspresident Hambros ord:

 

Sitat

Her i denne sal står det enhver fritt å gi uttrykk for den forvirring som måtte råde i ens sinn.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, amatør said:

Jeg lurer på om de deltagerne i diskusjonen som hardnakket hevder at termisk er forbudt i dag, også har et sterkt ønske om at det skal bli forbudt i den nye forskriften?

 

Først av alt trenger vi regler som er tydelige og slik at vi vet hva som er lov og ikke.

Personlig mener jeg vi bør ha forbud mot bla termiske  sikter og termiske kikkerter. En annen ting som bør tydeliggjøres er avstanden det er lovlig å løsne skudd på friskt vilt på.

Jakt bør være noe annet enn "høyteknologisk" utstyr. Bruker man tid i jaktterrenget bør det være lite problematisk å felle viltet med "vanlig utstyr" og på avstander som er forklart / intensjonen bla i jegerprøven.

Edited by alkymisten
 • Dont like 11
Link to comment
Share on other sites

Og der tok hele kammeret fyr tenker jeg.

 

Hvem sine ferdigheter skal ligge til grunn for maks avstand? Dine? Mine? Jegerprøveinstruktøren? En av forfatterene av Jegerprøveboka er Stein Lier Hansen, som mente 308 var marginalt på 170 meter. Et slikt utsagn gjør ikke bare at mannen bak det ikke lenger har noe han skulle ha sagt om kalibervalg, han er faktisk ikke til å stole på lenger ene og alene fordi utsagnet er så gjennomført tullete (Nå var han en bråsint dust uten evne til å snakke normalt i utgangspunktet, men lell). Hva er vanlig utstyr? Tikka T3? Moderne bue? Flintlås? Sprettert? Dolk? Det er ikke definerbart, hverken "vanlig utstyr" eller "avstand".

 • Like 16
Link to comment
Share on other sites

alkymisten skrev (49 minutter siden):

Personlig mener jeg vi bør ha forbud mot bla termiske  sikter og termiske kikkerter.

Er det bare under natt-jakt eller døgnet rundt du ønsker et forbud?

Har du noen tunge argumenter for at de som ønsker å bruke termisk ikke skal få lov til det? Selv har jeg ikke termisk men skjønner de som vil jakte rev osv med termisk.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@alkymisten
Skal man dra det så langt at avstandene i jegerprøveboka nedfelles i loven som absolutt maks kan man gjøre det hele veldig enkelt med å forby alt av optikk. Skur og korn er godt nok da. Ellers er det som andre sier - hva skal man med fiender når man har slike jegerkolleger? Det er like nitrist hver gang noen setter seg på sin høye hest, ser ned på de andre og sier 'jeg vet best, min jaktform og mine holdninger er bedre enn dine'. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

alkymisten skrev (1 time siden):

Personlig mener jeg vi bør ha forbud mot bla termiske  sikter og termiske kikkerter.

 

Mjooo - det ville jo vært gjennomførtbart, under jakt, eller ved "jaktutøvelse". Omtrent tilsvarende den utvidete tolkningen av "luftfartøy" til også å gjelde droner.

 

Men hva med resten av året? Jeg har ikke brukt termiske remedier sjøl, men kan tenke meg at det ville vært god hjelp i å gå i jaktterrenget resten av året, og observere, med termisk "spotter" (ord som egentlig hører heime i blasfemilovgivingen!) hvor dyrene oppholder seg, under ulike vær- og lysforhold. Skal det også være forbudt?

 

Og skal det være totalforbud for jegere å eie slike remedier? Mens de som ikke står i jegerregisteret, og aldri kan tenke seg å gå på jakt (våre venner veganerne, f.eks.) skal ha fritt fram?

 

Eller skal alt slikt være totalforbudt? Også hvis det kommer som utstyr i vanlige remedier som smart-telefoner?

 

 

Et lite tips til de som vil ha forbud mot dette eller hint: Prøv å formuler en noenlunde holdbar lov eller regel mot det som det ønskes forbud mot!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

alkymisten skrev (1 time siden):

 

Først av alt trenger vi regler som er tydelige og slik at vi vet hva som er lov og ikke.

Vi har det. Det som ikke er forbudt, er lov. Lov og forskrift angir dette, ikke byråkrater i DN, politibetjenter eller advokater - når politiadvokater henlegger en sak, da har han vurdert dette opp mot lov og forskrift, ikke synsing på kontorene, DN, MD..

 

alkymisten skrev (1 time siden):

Personlig mener jeg vi bør ha forbud mot bla termiske  sikter og termiske kikkerter. En annen ting som bør tydeliggjøres er avstanden det er lovlig å løsne skudd på friskt vilt på.

Personlig mener jeg at vi bør ha fri fart, fri tilgang til våpen, gratis brennevin, og ikke minst fri jakt og fri rett å gi idioter buksevann ved enhver anledning. Vi står heldigvis fritt til å mene nesten hva som helst. Vi har valgte myndigheter som vedtar lover, og akkurat nå er de slik de er.
Det har ennå ikke vært noen problemer knyttet til jaktskudd på lengre hold enn "vanlig" - at folk skadeskyter fordi de ikke kan skyte er noe annet. Det er selvsagt mer sannsynlig jo lenger det er, men med trening og utstyr, osv...

Termisk har det vært ulykker forårsaket av, kan man argumentere, men hvem vet hvor mange skudd som ikke er skutt, og dyr som ikke er skadeskutt, fordi jegeren kunne se hva det var, i en termisk kikkert?

 

alkymisten skrev (1 time siden):

Jakt bør være noe annet enn "høyteknologisk" utstyr.

Det mener du, men andre får kanskje andre opplevelser, eller har glede av teknologisk utstyr. Jeg liker å bruke kikkertsikte, det er temmelig høyteknologisk - og på et tidspunkt var rifler høyteknologiske. Teknologien gir oss mulighet til mer human jakt, sikrere avliving, mindre fare for andre, og mindre lidelse for viltet. 

Eller vil du at viltet skal ha en "sporting" sjanse, og helst skal støkkes i fart før det skytes. Ja jeg har fått kjeft for å skyte sittende rype, men de tidene er heldigvis forbi.

 

alkymisten skrev (1 time siden):

Bruker man tid i jaktterrenget bør det være lite problematisk å felle viltet med "vanlig utstyr" og på avstander som er forklart / intensjonen bla i jegerprøven.

Her er jeg helt enig. Det er som regel ikke problematisk, og uttaket er som regel regulert med kvoter. Verken lange skudd eller termiske kikkerter endre det noe nevneverdig. Men det kan endre opplevelsen for noen. Jeg skjønner ikke hvorfor du trenger å legge deg opp i hvordan andre folk jakter, så lenge de følger lover og regler, og viltet ikke har "unødige lidelser".

 

K

Edited by M67
 • Like 16
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (33 minutter siden):

 

Et lite tips til de som vil ha forbud mot dette eller hint: Prøv å formuler en noenlunde holdbar lov eller regel mot det som det ønskes forbud mot!

Et annet tips kan være :begrunn et forbud uten å bruke "jeg synes at",

 

K

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jeg håper det blir endringer i loven så fort som mulig.
At termisk ikke er ulovlig regner jeg som et smutthull i loven.
At en del nå kommer til å kjøpe termisk kikkertsikte er sikkert, og det vil garantert komme til å øke antall feilskytinger.

Å skille mellom hjort og rådyr med termisk er mye vanskeligere enn f.eks med IR sikte. 

De fleste er enige at IR sikte er ulovlig med dagens lov.

At termisk da skal være lovlig rimer imot all fornuft. 
Enten må både IR sikte og termisk være lovlig, eller så må begge være ulovlige. 

IR sikte gir mye mindre sjanse for feilskyting nattestid da en ikke bare ser varmestråling. 

Link to comment
Share on other sites

alkymisten skrev (2 timer siden):

Først av alt trenger vi regler som er tydelige og slik at vi vet hva som er lov og ikke.

Personlig mener jeg vi bør ha forbud mot bla termiske  sikter og termiske kikkerter. En annen ting som bør tydeliggjøres er avstanden det er lovlig å løsne skudd på friskt vilt på.

Jakt bør være noe annet enn "høyteknologisk" utstyr. Bruker man tid i jaktterrenget bør det være lite problematisk å felle viltet med "vanlig utstyr" og på avstander som er forklart / intensjonen bla i jegerprøven.

Endret 1 time siden av alkymisten

Fascinerende at småligheten og janteloven får utfolde seg slik den gjør når slike kommentarer og meninger får komme til overflaten..

 

Jeg får sure oppstøt av at andre skal sette begrensinger for hva andre kan, og ikke kan gjøre ut i fra egen begrensing, ferdighet og kunnskap..

 

"Alt jeg ikke kan og alt jeg ikke har..skal ingen andre få lov til heller"

 

Vi har lover og regler..og nå er det inntil videre avgjort at intet straffbart forhold er avdekket ved jakt på hjortevilt med termisk sikte..

 

Akkurat på samme måte som at de ikke kom noen vei med anmeldelsen av Rognes form for jakt.. der han har vært åpen om hvordan han jakter og på hvilke avstander han har avlivet vilt på..

 

Basert på skytterens ferdighetsnivå så ble det ikke avdekket noe straffbare forhold der heller..

Og «ferdighetsnivå» er en nøkkelfaktor.. human avliving bestemmes av jegerens ferdighetsnivå uansett avstand.. og ikke en av «jantelovens disipler» som du tydeligvis er en del av..

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hva med GPS på bikkja? Det gjør jo alt langt enklere og mer effektivt. Jaktradio? Hunden i seg selv er gjerne mange ganger mer effektiv enn en termisk. stresser dyrene ut fra daghvile gjør den også. Avstandsmåler?
 

Jakt bør være så skånsomt som mulig for dyra. Ett dyr felt rolig på beite, vil vanligvis gi både god tid til skuddplassering, og minimalt med stress. 
 


 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

amatør skrev (3 timer siden):

Jeg lurer på om de deltagerne i diskusjonen som hardnakket hevder at termisk er forbudt i dag, også har et sterkt ønske om at det skal bli forbudt i den nye forskriften?

 

Slike som meg? Jeg tror fremdeles at det er forbudt i dag, og at resultatet blir noe helt annet når saken kommer opp i retten. Politiadvokaten her må ha enten ikke ha lest forarbeidene - eller vært en god gammeldags hedersmann som ikke har funnet seg i at Stortinget outsourcer tolkningen av loven til forvaltningen. Ikke vet jeg.

 

Jeg har derimot ikke noe brennende ønske om noe eksplisitt forbud. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det som ødelegger slike diskusjonar er at det fokuserast veldig på kordan gjere ting endå lettare, endå meir praktisk, meir effektivt for jegerstanden. 

 

Vi må ikkje gløyme at viltloven som straks skal reviderast er til for å beskytte viltet. Den skal sikre at viltet til tider i sin biotop og leveområde skal ha fred og ro til å beite, forflytte seg, formere seg  etc.

 

Her burde det idellt sett vore forskningsprosjekt som viser om hjorteviltet endrar levesett, trekkruter, trekktidspunkt, beitevaner, og brunst/parring av å bli forfulgt den mørke delen av døgnet frå seinsommar i september til vesle julaften.

 

Det er ikkje til å stikke under ein stolsekk at i rette hender er termiske spotterar eit godt verktøy for mange og mykje.

Kan gi økt sikkerheit i f.eks reinsfjellet og er gull til ettersøk.

 

Ein må tenke nøye på kva argumentar ein nyttar. Ellers trur eg at det ikkje vert opna for bruk til anna enn på villsvin.

Dei som lagar lova er i hovedsak ikkje jegrar, so nokre kloke hoder må finne rette argumentar opp mot lovarbeidet.

 

Vert spennande å sjå.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

hjortefot.com skrev (43 minutter siden):

Vi må ikkje gløyme at viltloven som straks skal reviderast er til for å beskytte viltet. Den skal sikre at viltet til tider i sin biotop og leveområde skal ha fred og ro til å beite, forflytte seg, formere seg  etc.

Har du tenkt over at viltet får mye bedre tid og fred og ro til alt dette, om jegerene IKKE vaser rundt i drev og slikt, men finner dyra med termisk, og avliver på langt hold?

 

hjortefot.com skrev (43 minutter siden):

Her burde det idellt sett vore forskningsprosjekt som viser om hjorteviltet endrar levesett, trekkruter, trekktidspunkt, beitevaner, og brunst/parring av å bli forfulgt den mørke delen av døgnet frå seinsommar i september til vesle julaften.

Hvis du vil skåne viltet, så er jo mer effektiv jakt helt topp, mye kortere tidsrom med fullt av jegere i terrenget.

 

hjortefot.com skrev (43 minutter siden):

Kan gi økt sikkerheit i f.eks reinsfjellet og er gull til ettersøk.

 

 

Jepp

 

K

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Skrueråmuttere said:

Politiadvokaten her må ha enten ikke ha lest forarbeidene

Politianklageren kan vel ikke legge vekt på forarbeidet i en sak? Han må jo forholde seg til loven.

De som eventuelt burde kikket litt ekstra på forarbeidene er de som vedtok loven om kunstig lys.

Loven er for diffust til at man bør dømme folk foreløpig synes jeg. Når vi jegere er så uenig om lovligheten av termisk så er tydeligvis loven for dårlig definert. 

 

Selv har jeg ingen planer om å gå til innkjøp av termisk, men ser ikke noe problem med at de som ønsker slikt utstyr får lov til å bruke det. Det er jo lov å bedrive jakt etter det blir mørkt allerede, så hvorfor ikke bruke det beste utstyret til å gjøre det i forhold til human avlivning.

Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (1 time siden):

Slike som meg?

Ja, for eksempel.

 

Skrueråmuttere skrev (1 time siden):

Jeg har derimot ikke noe brennende ønske om noe eksplisitt forbud. 

Litt overraskende.

 

Men jeg er forundret over at du ikke forstår at det er strenge krav til at noe må være eksplisitt forbudt i loven, for at man kan straffes for et forhold. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet om fremtiden for termisk og andre "teknologiske duppeditter" brukt på (ordinær) jakt og ikke minst jakt på lange hold handler om jaktas aksept i fremtiden. Objektivt kan "teknologiske duppeditter" bedre jegerens sjanse både til å finne og avlive dyret... Men hva skal jakt være? Hvordan vil allmennheten se på jakt hvis jegeren utstyres med  termiske sikter, droner og andre "teknologiske duppeditter" for  egen tilfredstillelse (og latskap) for å avlive dyr? For min del ønsker jeg å bevare jakta mest mulig tradisjonell med relativt enkle hjelpemidler og heller dreie jaktutøvelsen tilbake noen år(utstyrsmessig).... Dagens ultramoderne jeger med elektroniske lokkemidler, termiske sikter, hundepeilere (brukt på feil måte), ringing av vilt  ved kjøring på skogsbilveiene  (basert på informasjon fra hundepeilere mv)osv er ikke en jaktutøvelse som jeg tror gavner fremtiden for jakta dersom dette blir tydeligere for folk flest. Hva dreier seg om utstyr osv brukt  for ettersøk og skadefelling  er diskusjonen en annen. Skal man komme med en oppfordring til den yngre jeger er det å sette av bedre tid under jakta, bli kjent i terrenget, lær deg å komme innpå viltet.

 

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, amatør said:

 

Men jeg er forundret over at du ikke forstår at det er strenge krav til at noe må være eksplisitt forbudt i loven, for at man kan straffes for et forhold. 

 

 

Nå er det du skriver i mange tilfeller feil. Sykling i kollektivfelt er eksempelvis tillatt, men en syklist ble nylig dømt i Høyesterett...Nettopp for å sykle i  kollektivfeltet fordi man tolker/vurderer  lov/forskrift og forarbeider opp mot bla intensjonen ... 

§ 19.(human jakt) I viltloven er også en paragraf der man ofte dømmes for ting som ikke er eksplisitt forbudt.

§ 20.(bruk av våpen under jakt) er videre en utpreget tolkningsparagraf der eksempelvis "Til jakt er bruk av hagle for mer enn to skudd og helautomatisk rifle forbudt." er tolket til å akseptere magasinhagler hvis de er plombert til maks 1+1...Hva da "kunstig lys i jaktøyemed," tolkes til opp mot termisk vet vi ikke, men mest sannsynlig er dette forbudt.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, alkymisten said:

For min del ønsker jeg å bevare jakta mest mulig tradisjonell med relativt enkle hjelpemidler og heller dreie jaktutøvelsen tilbake noen år(utstyrsmessig)..

Slik du uttrykker deg ønsker du dette opplegget for resten av oss også.

 

Og igjen, hvor mange år da? Pil og bue? Dagens sådanne er ikke i nærheten av hva det var for bare 20 år siden, for ikke å snakke om 500 år tilbake. Fatter'n mente at pil og bue var steinalder, men alt etter M98 var moderne dill. Så da hadde han låst seg til et tiår for lenge siden som det eneste saliggjørende. Og helt greit det, så lenge det ikke går utover andre. Men det blir for dumt å skulle forby hjelpemidler som kan bidra til å gjøre jakta enklere og dermed mer human.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...