Jump to content

130gr eller 150gr Barnes TTSX 308 på rev, rådyr og elg?


Nybegynn3r
 Share

Recommended Posts

168gr er utelukket fordi jeg ønsker litt mer fart på kula. Spørsmålet er hvor mye fart jeg trenger, og om jeg derfor bør velge den ene fremfor den andre?

Det er mindre motstand i en rev og et rådyr, og jeg bør derfor kanskje velge 130gr for at den skal ekspandere godt nok?

Og hva med elgen dersom jeg velger 130gr? Dør den også, eller bør den få 150gr istedet?

Jeg kjøper ferdigrullet.

Link to comment
Share on other sites

150gr federal trophy copper går ut med borti 860ms om jeg husker riktig, den er presis og har en mer fornuftig pris enn en del lodda blykuler, nå vet ikke jeg hvorfor du på død og liv skal bruke samme kule på elg og rev, men det er nå opp til deg; jeg er nokså sikker på at reven dør helt greit av den kula der. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dersom presisjonen er lik ville jeg brukt 130gr pga mer fart, og ørlite mindre rekyl (siste er kanskje ikke merkbart). Uansett så liker den kula høye hastigheter, og 130gr gir ikke mindre sårkanal enn 150gr. Tipper du får gjennomskyting på alt vilt i Norge dersom du ikke lader veldig slapt..
Lader samme kula opp mot 1000m/s med 130gr i 6.8mm). Alltid fått pene slakt. Skutt and med den og kan bekrefte den åpner på mindre vilt/masse også. Pass på rikosjetter! 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@M67 og @asterix mener jeg å huske, har hatt god erfaring med ttsx 150gr på rådyr og opp til elg.

Jeg antar at de lader selv, noe jeg ikke gjør foreløpig, men tror dere at en fabrikkladet Barnes TTSX 150gr ekspanderer godt nok opp til 200m i et 57cm løp (308W)?

Mulig at det er et dumt spørsmål, men jeg kjenner at jeg er skeptisk til kobberkuler.

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, t-trim said:

150gr ttsx ekspanderer i min 308win med 47cm pipe på 155meter..

Så bra😃. Testet du på vannkanner eller dyr? I såfall hvilket dyr og hvor lang fluktstrekning?

Edit: @t-trimhar du prøvd andre kobberkuler i 308 som du anser som bedre enn ttsx?

Edited by Nybegynn3r
Link to comment
Share on other sites

Både kanne og elg. elg kalv.. tok et par piruetter så ned.. piggokse. Satte ut. Kom vel 50? Meter før den gikk på hode nedi et bekkefare.. gjennomskyting på begge.. har testet litt Lapua sin naturalis.. ser ut så den åpner seg bra ut til 180meter. Har ikke prøvd denne på noe lengre hold.. skal gjøre en mer omfattende test til vinteren, av div blyfritt..

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Fant en dansk test som virket veldig pålitelig. De har skutt på 100, 200 og 300m med 17 forskjellige blyfrie alternativ som selges ferdigladd i 308. Dette har de sammenlignet med Lapua Mega, som de også har testet, for å gi et bilde på blyfri vs bly.

 

For de som vil lese hele artikkelen:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/lead-free-rifle-ammunition-the-big-test/

 

For de som bare vil ha kortversjonen og liker å se på bilder:

https://www.jaegerforbundet.dk/blyfri/

 

Kommenter gjerne hvilken kule dere mener er best ut i fra testen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sett på denne testen tidligere og finner den fullstendig verdiløs.

Det jeg finner som er godt dokumentert er hastighet og treffbilde (presisjon). Men både hastighet og presisjon vil variere fra våpen til våpen og denne testen forteller ikke noe om hvordan ammunisjonen fungerer i andre våpen enn de som ble brukt under testen.

Jeg har ikke funnet noe informasjon om ekspandert diameter og restvekt for kulene på ulike avstander, og ingen informasjon om penetrasjonslengde.

Skal en sammenligne ammunisjonstyper for jakt så er det ytelsen og funksjon av kulen som er viktig, ikke hastighet og presisjon.

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Per-S said:

Jeg har ikke funnet noe informasjon om ekspandert diameter og restvekt for kulene på ulike avstander, og ingen informasjon om penetrasjonslengde.

Forsåvidt enig.

Det var bilder av ballistisk gele skutt på 100, 200 og 300m. Det gir et greit bilde av ekspansjon og penetrasjon.

Dersom jeg tar på full lysstyrke og klikker på bildene, så gir det nok informasjon, synes jeg.

 

Federal Power Shock Copper synes jeg presterer godt:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/dj-online/test-af-blyfri-ammunition/federal-copper-150-gr-9-72g-1/

 

@Per-SDet virker som du har peiling. Hva tror du om kulen jeg linket til?

Edited by Nybegynn3r
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Nybegynn3r said:

Det var bilder av ballistisk gele skutt på 100, 200 og 300m. Det gir et greit bilde av ekspansjon og penetrasjon.

Det er feil, ballistisk gelatin er et brukbart medie for å teste ekspansjon og fragmentering, men kulen og bitene må samles og vurderes, helst bør det tas røntgenbilder for å evaluere. Det er ikke mulig å bedømme ekspansjon og penetrasjon fra bilder av en gelatinblokk. Det er også viktig å oppgi hvilken type gelatin som er brukt, uten å vite både type gelatin og testtemperatur er dette mye dårligere enn det gir inntrykk av.

Et bilde av en gelatinblokk uten tidsangivelse er rett og slett verdiløst fordi det som foregår er en dynamisk hendelse, og når en ikke vet hvor i hendelsen bildet er fra gir det ingen informasjon.

Det som påfører et dyr dødelige skader er det permanente hullet som kulen lager i vevet, og de blodårer som kulen fysisk river i stykker. Det midlertidige kavitasjonshulrommet som alle blir imponert over har ingen effekt på umiddelbar dødelig effekt, det er faktisk kun bortkastet energi. Jo høyere hastighet jo mer av kulens energi blir kastet bort på kavitasjon i stedet for å brukes til nyttig arbeid med å lage vitale skader i dyret.

Penetrasjon er proporsjonal med kulevekt, og med samme ekspansjon vil en tyngre kule penetrere bedre enn en lett kule. Lette kuler med høy hastighet bruker også forholdsvis mye mer av energien til kavitasjon og har da mindre tilbake for å lage permanente skader i dyret. Dette vet ammunisjonsprodusentene, se på Norma sin PH serie, der brukes tunge solide kuler for kaliberet. Det er fordi det gir best effekt på jakt.

De fleste homogene kuler av kobberlegeringer fungerer noenlunde likt og jeg har ikke prøvd så mange av dem.

Skal du jakte reinsdyr eller hjort vil jeg tro at både 130 og 150 gr kuler fungerer greit på sideskudd, men om du vil ha sikker effekt på mer vanskelige skuddvinkler er 150 gr absolutt bedre. På elg ville jeg ikke brukt 130 gr, marginene blir for små.

Rent generelt skal du ikke tro for mye på de testene du ser publisert, de er ofte laget av en markedsavdeling og er lagd for å selge produktet. Skal du kunne vurdere testen må relevante data oppgis for hver kuletype, anslagshastighet, penetrasjonslengde, ekspandert diameter, restvekt, type gelatin og testtemperatur. Dersom slike opplysninger ikke fremkommer så mistenk at det er gjort noe tjuvtriks i ludo for å få kulen til å fremstå som bedre enn den er.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Per-S said:

 

De fleste homogene kuler av kobberlegeringer fungerer noenlunde likt og jeg har ikke prøvd så mange av dem.

Skal du jakte reinsdyr eller hjort vil jeg tro at både 130 og 150 gr kuler fungerer greit på sideskudd, men om du vil ha sikker effekt på mer vanskelige skuddvinkler er 150 gr absolutt bedre. På elg ville jeg ikke brukt 130 gr, marginene blir for små.

 

 

 

At den(130gr) er marginal på elg er tull og tøys- vil sannsynligvis gi gjennomsktying ved de fleste sideskudd, og nå inn til vitale soner ved alle forsvarlige skuddvinkler. Skjøt en reinsdyrbukk med 130gr GMX (v0= 930m/s )for ett par år tilbake. Skrått inn forfra i bog, og nesten på langs før den gikk ut av låret.. Inntrengning og gjennomskyting er ikke en utfordring med homogene kuler- ekspansjonsvillighet og sårkanal er hva man bør ha i  bakhodet, og her er fart din venn. 

130gr vil få høyere V0 som sikrer raskere/tryggere ekspansjon, og vil (tvert imot) gi BEDRE marginer enn 150gr. Ekspansjonsdiameter vil være lik på begge kulene ved full ekspansjon, men pga høyere fart på 130gr vil den ekspandere hurtigere. 

Under tohundre meter vil det sannsynligvis være likegyldig hvilken vekt du går for.. 

 

 • Like 1
 • Thanks 2
 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Per-S said:

Penetrasjon er proporsjonal med kulevekt, og med samme ekspansjon vil en tyngre kule penetrere bedre enn en lett kule.

Men problemet er jo som @Ospa skriver. Nemlig at man ikke vil få samme ekspansjon med 130 gr og 150 gr. 130 gr får høyere hastighet og ekspanderer derfor på lengre hold. Flatere kulebane har den vel også.

 

Da kjøper jeg en av hver, og velger den som går best i rifla mi.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Ospa said:

At den(130gr) er marginal på elg er tull og tøys-

Her har du et forklaringsproblem, du er som en amerikansk konspirasjonsfantast uten rot i virkeligheten.

Men du kan få forklare noen forhold.

Hva er det som er magisk med kobberlegeringer som kulemateriale. Verken dyret eller sårkanalen merker om det er en blyholdig eller en kobberbasert kule. Det er diameter som er avgjørende.

En 130 gr blyholdig kule regnes som varmintkule i 30 kaliber, men du påstår at når den er i kobbermateriale så blir det en bedre elgkule enn en 150 gr, det er tull og tøys.

Hvorfor er hurtig ekspansjon en fordel, de fleste med kunnskap om storvilt vil ha en kule som ekspandere litt langsomt slik at den trenger inn i dyret før den ekspanderer fult. En hurtigekspanderende kule gir et stort overflatesår og lite dybdevirkning.

Farten er din venn påstår du, men høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til  å påføre vitale skader. Hvordan kan det gi bedre ytelse og bedre penetrasjon? Noen forskere påstår at så mye som 80% av energien i en høyhastighetskule kan bli brukt til kavitasjon i stedet for penetrasjon, men likevel påstår du at en 130 gr penetrerer bedre enn en 150 gr, forklar det.

Så må du forklare hvordan dine påstander stemmer med Newtons lover.

 

I 30 kaliber er 200-220 gr de beste elgkulene, og med homogene kobberkuler kan en gå noe ned i kulevekt men under 165 gr blir etter min mening tvilsomt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Nybegynn3r said:

Nemlig at man ikke vil få samme ekspansjon med 130 gr og 150 gr. 130 gr

Med så lette kuler er ikke ekspansjonen det store problemet, det er penetrasjon. Begge kulene har mer enn flat nok kulebane.

Om du leser litt om jakt og valg av ammunisjon vil du fort oppdage at de erfarne bruker tunge kuler for kaliberet fordi det gir best effekt. Disse erfaringene er basert på blyholdige kuler, men gjelder også for kobberbaserte homogene kuler. Husk på at kobberbaserte kuler ikke er magiske, de er underlagt de samme fysiske lover som tradisjonelle kuler, og all erfaring tilsier at de tunge kulene er best.

En av de bedre bøkene er "Kevin Robertson, The Perfect Shot".

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Det er diameter som er avgjørende.

130 gr, 150 gr, 168 gr ttsx i 308 har vel samme diameter?

168 gr ttsx blir vel også fryktelig lang?

 

3 hours ago, Per-S said:

Med så lette kuler er ikke ekspansjonen det store problemet, det er penetrasjon.

Jeg har alltid hørt det motsatte. Kobberkuler sies å være stive.

 

Jeg har lest mange tråder om dette nå, og flere skriver at de har mailet Barnes om dette med kulevekt. Alle har fått lignende svar som dette:

 

“The .308 168 gr. TTSX will expand down to 1500 fps. (457,2 m/s). The 130 gr and 150 gr. expanded down to 1800 fps. (548,6 m/s).

 

En på YouTube skjøt på bløte aviser og blad som hadde trekt inn vann i løpet av natta. Holdet var 700 m. 168 gr ttsx 308 ekspanderte nok til å felle en elg på det holdet. Nosler Accubond ville jeg ikke brukt på 700 m.

 

Deler av en annen mail oversatt til norsk:

 

"168gr TTSX har en lengre ogive enn 165gr TTSX, og den gir en mer effektiv og mer strømlinjeformet design som gjør at den kan beholde hastigheten og energien bedre. Vi tester hver kule og tildeler den en verdi som vurderer hver kules evne til å overvinne luft. Dette kalles BC eller ballistisk koeffisient. Jo høyere BC -verdi, desto mer effektiv er den. Så du vil se en liten nedrangeringsfordel for 168gr-versjonene med sine høyere BC-er når de er innarbeidet i patroner som 30-06, 308 Winchester eller 300 RUM som kan imøtekomme lengre ferdig patronlengde og magasinkrav."

Link to comment
Share on other sites

Noen andre skriver: 

I e-mailed Barnes and asked them their recommendation for my hunting needs and they came back and said that they would probably choose the 168 for elk and big moose, but would absolutely have no trouble with the Barnes 150 gr TTSX and I should use the one that gave me the best grouping. In their tests and feedback, both would be excellent choices and would work.

 

Men jeg ønsker å benytte samme kula til rev og rådyr, av praktiske årsaker. Og om jeg velger 168 gr, vil den ekspandere også i mindre dyr? 

Link to comment
Share on other sites

Ser at 130 og 150gr TTSX blir ofte nemnt som det beste alternativet for 308w. 

Kjøpte akkurat 150gr og første ladninga eg testet samla 13-15mm.

Men så leser eg at desse kulene trenger  ein del større minimumshastigheit en 168TTSX kulen.

Har lest at min hastigheiten på 150gr er 1800-2000fps, men 168gr er nede på 1500fps?  I så fall utgjer det opp til  150ms, noko som ikkje kan kompanserast med større hastigheit på grunn av lettere kulevekt iallefall ikkje på 150gr kulen.

168TTSX har betre bc også.

 

Har nokon  vore nede i min ekspanspansjonsområdet på desse kulene?

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Her har du et forklaringsproblem, du er som en amerikansk konspirasjonsfantast uten rot i virkeligheten.

Men du kan få forklare noen forhold.

Hva er det som er magisk med kobberlegeringer som kulemateriale. Verken dyret eller sårkanalen merker om det er en blyholdig eller en kobberbasert kule. Det er diameter som er avgjørende.

En 130 gr blyholdig kule regnes som varmintkule i 30 kaliber, men du påstår at når den er i kobbermateriale så blir det en bedre elgkule enn en 150 gr, det er tull og tøys.

Hvorfor er hurtig ekspansjon en fordel, de fleste med kunnskap om storvilt vil ha en kule som ekspandere litt langsomt slik at den trenger inn i dyret før den ekspanderer fult. En hurtigekspanderende kule gir et stort overflatesår og lite dybdevirkning.

Farten er din venn påstår du, men høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til  å påføre vitale skader. Hvordan kan det gi bedre ytelse og bedre penetrasjon? Noen forskere påstår at så mye som 80% av energien i en høyhastighetskule kan bli brukt til kavitasjon i stedet for penetrasjon, men likevel påstår du at en 130 gr penetrerer bedre enn en 150 gr, forklar det.

Så må du forklare hvordan dine påstander stemmer med Newtons lover.

 

I 30 kaliber er 200-220 gr de beste elgkulene, og med homogene kobberkuler kan en gå noe ned i kulevekt men under 165 gr blir etter min mening tvilsomt.

 

Som vanlig vrir du rundt på det folk skriver, og legger til etter eget godt befinnende.

Konspirasjonsfantast? Fra deg? Du sprer rundt deg med kvasfysikk og egne teorier titt og stadig.

Husker godt den ene tråden hvor du ble sablet ned av en fysiker, men gikk inn i full benektelse og tordnet videre usakligheter gjennom halve tråden. 

 

Uansett; Her har det aldri vært skrevet at 130gr penetrerer bedre enn 150gr..Kun at den penetrerer tilstrekkelig- du skal tross alt kun skyte gjennom en elg-ikke tre!

Penetrasjonen vil i de fleste tilfeller være irrelevant her, da begge kuler vil gi gjennomtrekk på stor elg 

Hurtig ekspansjon med ei kule som beholder 99,9 % av restvekt er en fordel så lenge den gir gjennomskyting. 

Ei kule som ekspanderer i bløtvev(mellom to ribbein) til en konstant diameter, men også gir gjennomskyting ved treff gjennom bog er vinn-vinn. 

 

"..høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til  å påføre vitale skader."

Kavitasjon (temporary cavitation) er din venn for å ødelegge omkringliggende bløtvev (lever, hjerte, hjerneetc)- ikke bortkastet energi. 

 

"Hvordan kan det gi bedre ytelse og bedre penetrasjon?"

Har ALDRI skrevet bedre penetrasjon. 

Bedre ytelse pga. høyere fart som gir raskere og tryggere ekspansjon (igjen husk- denne kula holder sammen), som igjen gir større sårkanal (ja, ved lik diameter vil den kula som har høyest fart gi størst sårkanal. Drit i penetrasjon- begge penetrer tilstrekkelig gjennom dyret..). 

 

"En hurtigekspanderende kule gir et stort overflatesår og lite dybdevirkning."

Du glemmer det er snakk om ei kule som beholder nær sagt all vekt- og ekspanderer til en konstant diameter. 

 

"..likevel påstår du at en 130 gr penetrerer bedre enn en 150 gr, forklar det."

HVOR I ALLE DAGER HAR JEG SKREVET DETTE?

 

Så må du forklare hvordan dine påstander stemmer med Newtons lover.

Basert på tidligere tråder så har du svært varierende kunnskap om dette, og definerer, utreder og konkluderer etter hva som passer deg. 

"Piss preik", "svada" "tullprater og diverse usakligheter blir gjerne liret av deg i ett sammensurium av newtons lover og forenklinger av fysikkteorier, mens du messer rundt deg. 

Jeg gidder derfor ikke gå inn i den vanlige runddansen rundt dette med deg.. 

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Per-S said:

Farten er din venn påstår du, men høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til  å påføre vitale skader.


Jeg synes tråder om dette temaet er spennende lesing selv om mye av det samme kommer fra de samme hver gang…. 
Jeg har vanlig skolekunnskap om fysikk, men mener jeg har brukbart med sunn fornuft.

At kavitasjon er unyttig energi som ikke påfører vitale skader, sliter jeg med å forstå. I mitt hode påfører det vital skade på vev rundt «hullet».


Praktisk eksempel:

For et par år siden skjøt jeg et rådyr med rifle på sporsnø. Hold sånn ca. 70 meter, ganske rent sideskudd og treffpunkt bak bog/overkant hjerte. Jeg tilstreber skudd i bogen på rådyr for å få ødelagt «framakslingen», men denne gangen ble det slik. Resultatet ble at rådyret forsvant gjennom et kjerr og ble liggende ca 30 meter lenger bort. 
Da jeg kom frem til skuddplassen var snøen rød flere meter bak dyret, men poenget er at på snøen en halvmeter bak dyret lå også deler av lungene og et fremdeles bankende hjerte…. Kanskje ikke kavitasjon?, men en følgeskade på vevet rundt når kula passerer som har betydning må det vel være?

 

Uansett, kanskje ikke veldig viktig siden viltet vi jakter på kan enda mindre om fysikk og fysiske lover. De dør av velplasserte skudd enten det er kobber eller bly. Men kommer blyforbudet er slike diskusjoner nyttig kunnskap for oss jegere. Pr. nå kommer jeg til å velge Sako Powerhead Blade 162 grains hvis 180 grains Oryx byttes ut i min 308. 

 

Edited by Swift
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Per-S said:

Farten er din venn påstår du, men høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til  å påføre vitale skader.

Tja.... Det er i hvertfall en særdeles stor forskjell i skuddreaksjonen og fluktavstand på fugler jeg skyter med 223rem  860m/s (FMJ) og de jeg skyter med 22lr 290m/s.  Eneste forskjell er farten.  Godeste Lien hadde jo særdeles gode erfaringer med 130grs TTSX i Afrika.. Men erfaringer fra de som bruker dette har jeg etter hvert skjønt at ikke er relevant 😊

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror på tverrsnittsbelastning, SD (Sectional Density) - BC har liten praktisk verdi for den alminnelige norske jeger. Ingen med normal forstand skyter mot uskadet elg på 700m,..håper jeg.

Skjelden man får både i påse og sekk, men en -helst loddet- tung for kaliber kule oppfyller ofte dette. 

Som @Per-SPer-S sier; det er ingen magi i homogenkuler, snarere tvertimot . De krever høy hastighet,..ikke for at dette er en god ting,- men av nødvendighet for å sikre ekspansjon. 

De må være lettere,.. ikke for at dette er en god ting,- men for at de blir så lange med sin lettere legering. 

Ta da også med ulempene med høyere trykk,  mantelavlagring  osv...

Se istedet etter gode loddede  fra sikre produsenter ss t.eks Woodleigh med høy SD og verdi helst over .300,- det betyr 220 grain i.30kal (30-06), - 156 grain i 6,5×55, osv- faktisk må du opp i 500 grain I 45-70, ..her må jeg innrømme at jeg fusker og bruker lettere. 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg lader ikke selv og hadde lyst til å prøve ny lovlig kulevekt i 6,5 x 55. Da var det ikke så mye å velge i…. Jeg fikk også med meg noen testresultater av kula, ikke i 6,5 men 308 og tenkte å gi det en sjans.

Litt rev og rådyr har sett «bra» ut etter å ha fått kjenne på 120 grains Blade.

I 308 er den etter manges mening litt tung, men testresultatene synes jeg har vært overbevisende. Dog, enn så lenge trives jeg godt med 180 grains Oryx selv om enkelte mener at den er tung og treg i 308.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Per-S said:

med homogene kobberkuler kan en gå noe ned i kulevekt men under 165 gr blir etter min mening tvilsomt.

@magnum_mauser skjøt en liten hjortebukk i høst med 160 gr ttsx 308. Tipper det er 165 gr eller 168 gr, for jeg finner ikke 160 gr. Uansett, den døde ikke av et skudd skutt skrått gjennom bogen, og nakkeskudd måtte til.

Mulig at 130 gr eller 150 gr ville gjort en bedre jobb. Ikke vet jeg?

Undertegnede gikk over til 9,3×62 ut i fra det jeg leste i en annen tråd.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, t-trim said:

Om du vil ha dyret ned i smellet. Så må du treffe enten rygg/nakke/hode..

Eller bruke en kule som "eksploderer" inni dyret.. da kan man ikke klage på litt blodslåtte slakt..

Dersom det blir blyforbud, så ønsker jeg en kule som dreper. Om dyret springer 10-20- eller 100 m betyr ikke så mye.

Den hjorten @magnum_mauser skjøt skrått gjennom bogen, reiste seg opp igjen og var definitivt ikke død. Slike opplevelser ønsker ingen!

 

Tror jeg faller for 150 gr ttsx 308. @asterix og @M67 har hatt god erfaring med denne ut i fra det jeg har lest i andre tråder.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 10/19/2021 at 10:57 PM, bobby said:

Det er sikkert bare tullerykter, men...jeg har hørt det finnes et uvanlig varmt sted reservert for slike som skyter på elg med 150 grains (og lettere) kuler i .30 kal 🤔

Får håpe det ikke gjelder den som ladet disse kulene, for da ligger jeg tynt an 🙄 Brukte den originale X, uten ekstra T-er og S-er, på midten av nitti-tallet. Falt mange elger for den. De fleste kulene gikk gjennom, men de vi fant igjen hadde ekspandert som i reklamen. Et betydelig bedre valg enn Vulcan, eller min mening. Dette var før Oryx kom på markedet. Alaska var heller ingen høydare. 12 gram Mega gikk baklengs. Fant noen av dem. I død elg, riktignok 🙃 Men den virket litt krampaktig i .308W. Kunne trengt raskere riflestigning, tror jeg.

Link to comment
Share on other sites

@ Ospa

Ytelse på en jaktkule er som oftest målt som volumet av den permanente kaviteten. 

On 10/19/2021 at 9:49 PM, Ospa said:

130gr vil få høyere V0 som sikrer raskere/tryggere ekspansjon, og vil (tvert imot) gi BEDRE marginer enn 150gr. Ekspansjonsdiameter vil være lik på begge kulene ved full ekspansjon, men pga høyere fart på 130gr vil den ekspandere hurtigere. 

Når du skriver at du får bedre marginer med 130 gr enn med 150 gr og samme ekspanderte diameter innebærer det at den må ha lengre penetrasjon. Du må forstå følgene av det du skriver.

18 hours ago, Ospa said:

Kavitasjon (temporary cavitation) er din venn for å ødelegge omkringliggende bløtvev (lever, hjerte, hjerneetc)- ikke bortkastet energi.

Dette er for å bruke ditt eget utrykk "tull og tøys" Kavitasjon er bortkastet energi for en jaktkule fordi det ikke påfører viltet skader som er umiddelbart dødelige. Kavitasjonsskader blør ikke. Dette er såpass godt beskrevet i litteraturen at du burde ha fått det med deg. Når du så trekker inn kavitasjon i hjerne og hjerte så tyder det på at du ikke helt forstår hva du skriver. Treffer du kraniet på et dyr får du et splash, om det blir kavitasjon etter det er det ingen som kan finne ut. I brysthulen får du ikke kavitasjon, og jeg har tatt ut noen hundre hjerter fra dyr uten å finne et eneste med kavitasjonsskader. Samme med lever, kulehullet finner du, og det er gjennom det blodet renner ut.

Du påstår 130 gr kule alltid penetrerer en stor elg med  99,9% restvekt. Kan du forklare hvordan du har fått veid disse kulene som har penetrert elgen? Jeg påstår igjen med ditt utrykk at dette er "tull og tøys". En 130 gr kule som ekspanderer tilfredsstillende vil aldri gi 100% gjennomskyting på stor elg, enten fantaserer du eller du har svært liten erfaring. Jeg har plukket ut mange kuler, både homogene og blyholdige, med restvekter opp mot 250 gr fra både elg og hjort. Påstand om at en 130 gr alltid penetrerer er bare latterlig.

Jeg bad deg også forklare hva som er magisk med kobberlegeringer siden kuler av slike har så fantastisk mye bedre egenskaper enn kuler som inneholder bly. Det har du ikke svart på.

Jeg bad deg også om å forklare hvordan dine påstander samsvarer med Newtons lover, det har du ikke besvart. Men du har kommet med en rekke usakligheter for å bortforklare at du ikke forstår Newtons lover. Slike beskyldninger avslører kun din egen uvitenhet.

Innlegget ditt avslører hvorfor jeg sammenligner din argumentasjon med en konspirasjonsteoretiker, du forholder deg ikke til virkelighetet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Swift said:

I mitt hode påfører det vital skade på vev rundt «hullet».

Det påfører skade, men skaden gir ikke noe rask utblødning og bidrar derfor ikke til raskt blodtrykksfall. Blodårene i området er så elastiske at kun de som direkte treffes av kulen blir revet av. Cellene i vevet som har blitt utsatt for kavitasjonsskader er ofte sprengt og vil dø slik at det blir betennelse og koldbrann i området. Dette tar tid, og om du skyter et dyr som ha gått lenge med skuddskader finner du ofte store områder med betent kjøtt.

I krigskirurgi er dette viktig, første prioritet er å stoppe blødninger og stabilisere offeret, deretter må man i løpet av noen dager operere bort skadet vev før det blir betennelse i det, men det haster ikke.

10 hours ago, Swift said:

Kanskje ikke kavitasjon?, men en følgeskade på vevet rundt når kula passerer som har betydning må det vel være?

Absolutt ikke kavitasjon. Når lungene kollapser krymper de mye, og om mellomgulvet er intakt vil pusterefleksen få mellomgulvet til å pumpe luft ut og inn av brysthulen. Med et stort hull blir lungene fort så små at de blir blåst ut med luften. Egentlig et perfekt skudd.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Super XX said:

Men erfaringer fra de som bruker dette har jeg etter hvert skjønt at ikke er relevant 😊

Dersom denne var ment for meg så skal jeg svare.

Erfaringer fra brukere er fasiten, men problemet er at alle forteller om de gangene det går bra, men få forteller om når det går dårlig.

Jeg er usikker på om afrikansk vilt er en god referanse, de har veldig tynn pels. De fleste homogene kuler er avhengig av å få fylt hulspissen med væske for å fungere korrekt, og en raggete elg kan fort fylle så mye hår i hulspissen at det reduserer ekspansjonen. Ref bokormen som ble skutt to ganger med .44 magnum hulspiss og overlevde.

Link to comment
Share on other sites

@Nybegynn3r Opplevelsen du refererer til var ganske spesiell ja, det var Blaser sin ammunisjon, dei bruker 160 grns barnes kule. Men det skal seiast at kula hadde ekspandert og soppa seg so perfekt at Barnes kunne brukt den som reklame for sine kuler. Den episoden handler nok meir om maksimal uflaks (ein kan faktisk sende ei kule gjenbom bogen uten å treffe vitale organer om ein har maks uflaks) kombinert med at dette dyret var støkka før eg skaut det. Eg skaut ein stor bukk med denne ammunisjonen i fjor haust og då oppførte kula seg også som den skulle og hjorten daua "normalt". Men å kombinere 308 med kort pipe og ei unødvendig tung messingkule slik som eg har gjort, er neppe optimalt - 150 grns kule hadde harmonert bedre.

Link to comment
Share on other sites

Interesant diskusjon. Vedlagt bilde er 150gr ttsx skutt inn foran og ut bak bog. Vo 820ms, og elgen på 180kg var 180-200m unna. Jeg får ikke mer fart på denne kula og vurderer gå tilbake til blyholdig på 165 eller 180gr til neste sesong, evr 130gr fordi vi ofte har sånne skuddhold.Elgen sprang 300m og fikk et nakkeskudd i en grøft. Den hadde hull i begge lungene og lever, men var generelt tungdrept og tegnet lite for skudd. Største diameter på denne er nå 13mm

20210925_182553.jpg

Edited by pererik
Link to comment
Share on other sites

Ekspansjonen på TTSX i innlegget over var ikke så veldig overbevisende.... Likevel burde et godt treff med ventilering av begge lunger hatt bedre effekt. Men som andre også refererer til kan ulike forhold påvirke hvor "tungdrept" dyret er. Og det vil alltid være enkelttilfeller der selv den beste kule med nær sagt optimalt treff gir uforklarlig dårlig effekt. Uansett er det som @bobby og @Per-S påpeker noen delvis motstridende forhold som må være oppfylt for at homogene kuler skal ha god effekt: høy hastighet for å sikre god ekspansjon, og tilstrekkelig masse for å gi dyp penetrasjon. Det kan være vanskelig å oppnå i .308 Win, der patronen har relativt beskjedent hylsevolum og pipa gjerne er kappet i korteste laget.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Per-S said:
11 hours ago, Nybegynn3r said:

Noen som vet om Norma Trainer, Norma Golden Target eller Norma Jaktmatch har blykjerne?

alle harblykjerne.

Ok, takk. Jeg antar at siden de inneholder bly, så vil de bli forbudt ved et kommende blyforbud?

Noen som vet om det finnes fabrikkladet treningsammo uten bly?

Edited by Nybegynn3r
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Nybegynn3r said:

Ok, takk. Jeg antar at siden de inneholder bly, så vil de bli forbudt ved et kommende blyforbud?

Noen som vet om det finnes fabrikkladet treningsammo uten bly?

Ikke bekymre deg om det. Slike kuler brukes av alle skytterorganisasjonen i verden, og før det blir noe forbud vil det bli utviklet fullgode alternativer eller gitt unntak for baneskyting.

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, magnum_mauser said:

Men det skal seiast at kula hadde ekspandert og soppa seg so perfekt at Barnes kunne brukt den som reklame for sine kuler.

Dersom den sopper seg perfekt er det vel ingenting å hente med en lettere kule, du får bare mer dødslått kjøtt og dårligere penetrasjon. Siden den ikke gikk gjennom dyret har du allerede litt for dårlig penetrasjon, og noe av forklaringen på litt dårlig effekt kan være at du ikke fikk utgangshull. Luft trenger lettere inn i brysthulen gjennom utgangshullet og det får lungene til å klappe sammen raskere. Sammenklappede lunger stopper oksygentilgangen fullstendig, men om noe av lungene ikke er klappet sammen vil det komme oksygen til hjerne og muskler helt til all hydraulikkvæske er rent ut. Det kan bety svært mye for fluktstrekningen.

Link to comment
Share on other sites

Den X-kula der er jo moderne! 😅 Brukte den der etterhvert. Men før denne var kulene litt rundere i nesa. Disse på bildet er litt "trekanta" i tuppen. Må ha vært midten av nitti-tallet. Og da kan nok kulene ha vært produsert kanskje tidlig nitti en gang. Det ble gjort noen små endringer i designet underveis.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en Tikka T3X Lite 308 med 57 cm løp i 1:11" stigning.

Basert på den informasjonen, er det mulig å si om 130 gr, 150 gr eller 168 gr går best i rifla?

 

Må bestille fra nett, så lurer litt på hvordan dette bør gjøres best mulig økonomisk. Hver forsendelse koster 99,- i frakt, og om det blir mye prøving og feiling så blir kulene dyre.

Edited by Nybegynn3r
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...