Jump to content

Våpenloven paragraf 2-2: Løyvepliktige endringar i skytevapen


Red FR
 Share

Recommended Posts

...leste loven for attende gang, da jeg kom over dette:


 

Quote

 

5. omgjering av eit skytevåpen til å kunne bruke våpenmagasin med magasinkapasitet på meir enn fem patroner for haglevåpen, 10 patroner for rifle eller 20 patroner for pistol

 

 

 

 

...man må søke om tillatelse for å kjøpe en magasinbrønn som vil la en boltrifle kunne bruke våpenmagasin med magasinkapasitet over 10 patroner, selv om man har tenkt å bruke 10-skudd magasiner, type AICS, om det eksisterer AICS-kompatible magasiner med 11+ kapasitet i kaliberet?

Edited by Red FR
Link to comment
Share on other sites

Det gjelder nok alle rifler. Men det er våpenforskrifta § 2-2, ikke våpenloven. Så hvis man har ei boltrifle med fast 5-skudds magasin, og man bygger om den til å ta AICS-magasiner, vil nok den endringen teknisk sett være løyvepliktig.

 

Hvordan man har tenkt å registrere dette må gudene vite. Men ettersom man jo får kjøpt masse våpen som allerede aksepterer slike magasiner uten noen form for ombygging, så vil jeg tro at dette i slike tilfeller blir en ren formalitet. (Burde bli, i hvert fall.)

Link to comment
Share on other sites

Så, det er ikke lov å droppe en Rem 700 kasse som opprinnelig hadde fast magasin i et chassis som tar AICS magasiner e.l?

 

Når man kjøper en låsekasse da og selv setter den i et chassis, er det ombygging eet må søkes om?

 

Edited by Elgjaeger
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Det der tror jeg en trygt kan la være å tenke for mye på

Tror også det, vi er vel flinke å konstruere problemer basert på en dårlig lov/forskriftstekst…

 

Jeg har nettopp kjøpt en rem klone låsekasse, så her er det jo fritt valg siden det ikke er ombygging men oppbygging….

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Elgjaeger said:

Tror også det, vi er vel flinke å konstruere problemer basert på en dårlig lov/forskriftstekst…

 

Jeg har nettopp kjøpt en rem klone låsekasse, så her er det jo fritt valg siden det ikke er ombygging men oppbygging….

Tenkte det samme - at det er tross alt forskjell på "ombygging" og "oppbygging". Dette tror jeg også at i praksis er et ikke-problem, så lenge man bruker magasiner som er lovlige.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Chiefen.v-2 said:

Det der tror jeg en trygt kan la være å tenke for mye på

...

...med halvautomatiske våpen også..? Forskriften gjør ingen forskjell.

...og en lignende vending må også tolkes for at Ruger 10/22 ikke skal ryke:

 

Quote

 

Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som opphavleg er konstruerte for jaktbruk, og som:

  frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10,

 

 


...men tolkningen betyr også at rifler med fabrikkmagasiner på 20, 50 og 100 også blir lovlig til jakt bare de har minst en utgave av magasin begrenset til 10 skudd eller mindre.

Som betyr at Browning BAR DBM definitivt er lov, om Ruger 10/22 er lov.

Edited by Red FR
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Red FR said:

...

...med halvautomatiske våpen også..? Forskriften gjør ingen forskjell.

...og en lignende vending må også tolkes for at Ruger 10/22 ikke skal ryke:

 

 


...men tolkningen betyr også at rifler med fabrikkmagasiner på 20, 50 og 100 også blir lovlig til jakt bare de har minst en utgave av magasin begrenset til 10 skudd eller mindre.

Som betyr at Browning BAR DBM definitivt er lov, om Ruger 10/22 er lov.

 

Dette er kun mine antakelser, men jeg vil tro at det blir vanskelig å få innvilget en ombygging av fast magasin til løst magasin i en halvauto, ettersom det er knyttet så stor skepsis rundt halvautoer i utgangspunktet. Men igjen tenker jeg som @Chiefen.v-2at dette er et ganske marginalt problem, ettersom en slik ombygging i alle tilfeller er litt ... unødvendig.

 

Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men noen har så vidt meg bekjent uttalt at dette med "produsert for bruk av magasiner på inntil 10 patroner" skal tolkes som at "det finnes fabrikkmagasiner på 10 skudd eller mindre som kan leveres med våpenet". At det da også finnes 20, 30 og 1000-skudds skal ikke ha noen betydning, for disse magasinene får man uansett ikke kjøpt uten egen tillatelse. Noe annet vil bli helt umulig å forholde seg til.

 

Man venter jo på at POD skal uttale seg om alle slike tilfeller, og det er helt håpløst. Loven og forskriften er svært enkelt utformet og bør helt fint være mulig å forholde seg til uten at POD skal behøve å blande seg.

Link to comment
Share on other sites

For oss våpennerder er regelverket relativt enkelt å forstå.

 

For noen av de ansatte i våpenforvaltning er det ikke så enkelt.

 

De har tidligere ikke behøvd å selv vurdere om noe er lov eller ikke, bare sjekke om modellen står på godkjentlista. Står på liste? Greit. Står ikke på liste? Njet.

 

Nå må de forholde seg til et virvar av nye og gamle modeller som de aldri har hørt om, og ikke vet hvordan ser ut eller hva de er konstruert for. Så skal de blant annet vurdere om det omsøkte våpenet er konstruert som jaktvåpen fra grunnen av, eller om det er en sivil versjon av noe som opprinnelig var konstruert for militære eller politi.

 

I mangel på "ferdig vurderte" modeller som de kan innvilge uten å tenke, så ender noen av dem opp med å google hver enkelt modell folk søker om. Det tar tid. Eller, de tør ikke å ta en avgjørelse selv og spør POD.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Vargen said:

I mangel på "ferdig vurderte" modeller som de kan innvilge uten å tenke, så ender noen av dem opp med å google hver enkelt modell folk søker om. Det tar tid. Eller, de tør ikke å ta en avgjørelse selv og spør POD.

 

Det er vel det jeg blir mest frustrert over, at det ikke en gang finnes så grunnleggende kompetanse som dette rundt i distriktene, og at POD blir nærmeste myndighet som kan mene noe om det.

 

Vi får håpe at dette går seg til litt etter hvert, slik at loven kan fungere etter hensikten - som vel var ment å være en forenkling.

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Et av målene med ny lov og forskrift var visst å klare seg uten rundskriv og tolkninger. En kan trygt slå fast at det ikke er oppnådd.

 

Og de som fulgte med på TV en kveld i forrige uke fikk med seg at Erna oppbevarer våpen ulovlig..

For å være like bombastisk som deg: Det har så vidt meg bekjent ikke kommet et eneste rundskriv til den nye loven eller forskriften enda - så da kan vi vel tvert i mot trygt slå fast at dette faktisk ER oppnådd.

 

Så får du heller komme tilbake med utsagnet ditt når/hvis det faktisk kommer noen rundskriv å klage over.

 

Inntil videre er det åpenbart at problemet er at våpenkontorene er i villrede om hvordan dette skal håndteres, til tross for at det som @Vargensier er ganske enkelt å tolke for oss som kan alt om våpen. Å lage en lov som ikke må tolkes er både umulig og uhensiktsmessig, men det ville vært gunstig om de som skulle bruke loven satt på nok kompetanse til å tolke den selv.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Chiefen.v-2 said:

Du ser ikke behovet for oppklarende rundskriv?

Jaja..

 

Jeg selv ser overhodet ikke noe behov for noen oppklarende rundskriv, ettersom loven og forskriften etter min oppfatning er enkle å tolke. Da burde de dermed også være like enkle å tolke for andre som også innehar et minimum av juridisk utdannelse. At jurister i politidistriktene ikke evner/tør å tolke/bruke/håndheve så enkle lover som dette uten et rundskriv fra POD mener jeg at er en skandale og sier ganske mye om tingenes tilstand.

 

For samtidig, så ser jeg selvsagt behovet for en enhetlig praksis, som våpenkontorene tydeligvis ikke sitter på nok kompetanse til å få til, til tross for at alt nå egentlig ligger til rette for det. Og for å få til dette, så trenger de kanskje et rundskriv. Men jeg håper de slipper.

 

Dermed blir dette litt som å måtte velge mellom to smørbrød som begge er smurt med bæsj.

 

Mye av grunnen til all forvirringen tror jeg for øvrig bunner i at den nye loven er blitt presentert av politikere som tidenes innstramming, mens den i realiteten gir kraftige oppmykinger og forenklinger i de aller fleste retninger.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Vargen said:

Det er ikke jurister som er saksbehandlere rundt om på våpenkontorene. Stort sett sivilt ansatte med et kort kurs i forvaltningsrett og våpenlov. 

Selvsagt, men det finnes nok av jurister i distriktene som skal kunne bistå med å svare på slike spørsmål der saksbehandleren ikke strekker til.

 

Og det er det jeg mener - at det er så trasig at POD blir nærmeste myndighet å forholde seg til i slike spørsmål, når man i de fleste tilfeller har denne kompetansen lokalt på politihuset.

Link to comment
Share on other sites

Problemet, slik jeg ser det innenfra etaten men utenfor forvaltningen, er ikke mangel på juridisk forståelse men mangel på generell våpenkunnskap.

 

Det har tidligere ikke vært så stort behov for at saksbehandlerne visste noe om ulike våpen. Man kunne trygt innvilge det som sto på lista, selv om man ikke ante hvordan de ulike modellene så ut eller hadde noen formening om hvorfor det ene var lov til jakt mens det andre bare var for sportsskyttere.

 

Der sitter nok saksbehandlere som i årtier har innvilget Mini 14 til jakt og AR15 til sport, men som ikke ser forskjell på de to om du slenger dem på skrivebordet deres. Nå skal de plutselig selv vurdere om for eksempel Sauer 303 er lov til jakt, uten noensinne å ha sett en og uten bakgrunnskunnskap om hva den opprinnelig er konstruert for.

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, det høres ikke helt uvanlig ut. Jeg får innimellom lignende spørsmål fra folk i forvaltningen. Noen av dem er veldig kunnskapsrike og skyter aktivt selv, andre har ikke peiling. Problemet med å skulle basere seg på at kunnskapen finnes "et sted på stasjonen" er at man da må belaste noen som har helt andre og kanskje mer tidskritiske arbeidsoppgaver med stadige spørsmål. Et kunnskapsløft for forvaltningen må til, noe man forsåvidt har prøvd ved å utarbeide kompendier.

 

Forhåpentligvis går ting seg til etter hvert som de blir mer varme i trøya på det å gjøre egne vurderinger, i tillegg har de mulighet til å diskutere seg imellom på et internt fagforum på tvers av distriktene. Kunnskapen spres, om enn sakte.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Vargen said:

Ja, det høres ikke helt uvanlig ut. Jeg får innimellom lignende spørsmål fra folk i forvaltningen. Noen av dem er veldig kunnskapsrike og skyter aktivt selv, andre har ikke peiling. Problemet med å skulle basere seg på at kunnskapen finnes "et sted på stasjonen" er at man da må belaste noen som har helt andre og kanskje mer tidskritiske arbeidsoppgaver med stadige spørsmål. Et kunnskapsløft for forvaltningen må til, noe man forsåvidt har prøvd ved å utarbeide kompendier.

 

Forhåpentligvis går ting seg til etter hvert som de blir mer varme i trøya på det å gjøre egne vurderinger, i tillegg har de mulighet til å diskutere seg imellom på et internt fagforum på tvers av distriktene. Kunnskapen spres, om enn sakte.

 

Dette er vel egentlig essensen i mine tanker også, men du setter ord på det på en langt bedre måte enn meg, trolig fordi du ikke er like irritert og dritlei: Kunnskapen må settes i et system der våpenforvaltningen selv kan håndtere dette, der de ikke er avhengige av verken POD eller random betjenter eller bekjente som mer eller mindre tilfeldig kan noe om dette. F.eks. ansette en "våpenteknisk ansvarlig" ved hvert våpenkontor.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, fleskebacon said:

F.eks. ansette en "våpenteknisk ansvarlig" ved hvert våpenkontor.

Det burde vel absolutt la seg gjøre nå, etter at politireformen har resultert i vesentlig færre våpenkontor? Og om ikke en fulltids-stilling, så i hvert fall en som har tilstrekkelig kompetanse og våpeninteresse til å ivareta denne oppgaven.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

Nå skal jo etter sigende, når digitalisering av søknader og et ordentlig register komme på plass, flyttes til Brønnøysund. Både forvaltning av register og søknader. Dette burde da medføre en avdeling, som forhåpentligvis blir godt kompetente, samt at alle søknader fra hele landet blir behandlet likt, på godt og vondt....

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Akkurat det er jo en typisk en slik endring som åpenbart er fornuftig, men som fører til endringsfrykt og motstand blant de ansatte i forvaltningen. De har jo ikke lyst til å miste jobben, og de færreste kan tenke seg å flytte. Er veldig lite som er kommunisert ut til dem av hvordan dette er tenkt gjennomført.

Link to comment
Share on other sites

On 9/15/2021 at 7:14 AM, Vargen said:

Akkurat det er jo en typisk en slik endring som åpenbart er fornuftig, men som fører til endringsfrykt og motstand blant de ansatte i forvaltningen. De har jo ikke lyst til å miste jobben, og de færreste kan tenke seg å flytte. Er veldig lite som er kommunisert ut til dem av hvordan dette er tenkt gjennomført.

Etter sigende skulle de som jobber med søknader nå få andre oppgaver, eller andre og andre, de skal vel egentlig nå også foreta de, men ikke hatt noe kapasitet til dette, som kontroll med bevilgninger, privatpersoners oppbevaring, salgslisenser osv.

Så vi kan nok belage oss på litt av de annonserte hjemmebesøk etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...