Jump to content

Stort beslag av deaktiverte våpen


Recommended Posts

1 hour ago, morpho79 said:

At bompengepenger brukes til subsidiering av kollektivtransport er selvsagt helt riktig og rettferdig all den tid man har en uttalt, og selvfølgelig helt nødvendig, politikk som går på å redusere antall enkeltmennesker i hver sin bil, og overføre flest mulig av disse til kollektivtransport, eventuelt sykkel/gangvei. Det er helt på sin plass at bilister betaler ekstra for den ekstra påvirkningen/belastningen bilister har på miljø, støy, mennesker og dyr, og at noe av dette går til å bygge/forbedre forholdene for alternative transportmåter.

Det betaler bilistene i form av drivstoffavgift.

Dersom kollektivtransporten ikke fungerer uten at det er bilister som kjører med biler som drives av fossilt brensel er angjeldende kollektivløsninger ikke bærekraftig på lang sikt. Hva om alle bilister plutselig benyttet kollektivtransport? Hvem skal betale gildet?

Og ett spørsmål, hvorfor er det "selvfølgelig helt nødvendig" å redusere antall enkeltmennesker i hver sin bil? Rir du prinsipper, eller er du ikke klar over at det finnes utslippsfrie biler? Hvorfor skal disse betale for andres reiser?

Overføring av bilister til kollektivtransport er for de fleste i Norge bare en våt drøm, det finnes ikke kollektivtransport. Det er kun Oslogryta og mindre områder i Bergen og Trondheim det finne kollektivtilbud, og det fungerer kun for personer uten bagasje. Har du med deg to barnehageunger, barnevogn og fire handleposer fra rema blir kollektivtransport en opplevelse. Ikke nødvendigvis positiv .

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Javelin said:

han skrev at han ikke brydde seg om våpenloven når det gjaldt kjøp og salg av plomberte våpen

Hvis dette stemmer så kan han jo bare ha det så godt. Jeg tenkte først at her var det en eller annen som uforvarende hadde trådt feil, men det ser jo virkelig ut til at han har seg selv å takke. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Javelin said:

så tolker jeg hans beundring og støtte til Quisling for å være av høyreekstrem art. 

Jeg ser ikke bort fra at du har helt rett. Men denne personen skal likevel kun svare for sine egne handlinger, ikke for politiske holdninger og de lovbrudd som Quisling gjorde seg skyld i.

Nå skal ikke jeg forsvare Quisling, men han var en svært ressurssterk person, og det er ufattelig at han ikke hadde bedre dømmekraft. Dette viser vel det at genier på en måte ofte er dumme på andre områder.

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Javelin said:

han ikke brydde seg om våpenloven når det gjaldt kjøp og salg av plomberte våpen

Dersom dette var før endringene i våpenloven er det jo korrekt. Deaktiverte våpen var ikke omfattet av våpenloven. Tidspunktet for uttalelsen har således stor betydning. Så kan han jo også påstå at han ikke var innforstått med de siste endringene i våpenloven.

Link to comment
Share on other sites

Han har jo selv skrevet at han driter i lovgivningen, så det hjelper vel ikke stort om han skulle begynne med "visste ikke bedre"...

 

Det er så vidt jeg vet ikke én kjeft her i tråden som har ønsket at den ene eller andre ikke skal ha samme rett til rettferdig behandling som alle andre, det påpekes bare at fjotten det handler om er uttalt alt-right. Det er rimelig usmakelig å begynne krangle på definisjoner og vri det om til "skal ikke han ha rettsikkerhet da??" når det ikke har vært tema i det hele.

 

Ole

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

det som er litt obsobs som nevnt litt over er at politiets definisjon på plomberte våpen har endra seg litt opp igjennom.
så frykter her at de prøver seg på å dømme de folka der for våpen plombert etter gamle regler, og at de prøver å pushe bevisbyrden på når de kjøpte dem over på tiltalte.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Per-S said:

Dersom dette var før endringene i våpenloven er det jo korrekt.

Javelin skrev altså dette:

Quote

Den mistenkte hadde en annonse på Finn der han skrev at han ikke brydde seg om våpenloven når det gjaldt kjøp og salg av plomberte våpen. Dette var etter at det ble innført registreringsplikt på plomberte våpen.

Du valgte å utelate siste del.

 

Ole

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Ei tohi varjata said:

Det er så vidt jeg vet ikke én kjeft her i tråden som har ønsket at den ene eller andre ikke skal ha samme rett til rettferdig behandling som alle andre

 

Nei, asså...

 

15 hours ago, Ei tohi varjata said:

Hvis du/andre ikke ser problemer med at noen som definerer innvandrere som "kolonister" og støtter opp om høyreekstreme organisasjoner i USA skal sitte på en haug uregistrerte våpen

 

Så vidt jeg vet er det fremdeles våpen det er mulig å eie lovlig uregistrert, bl.a. gamle plomberte eller antikke våpen, og hagler ervervet før 1990?

 

Men du synes ikke at denne tullingen skal kunne lovlig eie disse, fordi du synes at meningene hans lukter gammel fisk?

Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, Skrueråmuttere said:

 

Nei, asså...

 

 

Så vidt jeg vet er det fremdeles våpen det er mulig å eie lovlig uregistrert, bl.a. gamle plomberte eller antikke våpen, og hagler ervervet før 1990?

 

Men du synes ikke at denne tullingen skal kunne lovlig eie disse, fordi du synes at meningene hans lukter gammel fisk?

 

Jeg mener i dette tilfellet uregistrerte våpen som skal være registrerte. Altså at det ikke er så veldig kult at han der spesifikt har "plomberte" våpen og tilsynelatende ulovlig uregistrerte våpendeler. Jeg vil helst at ingen har det så lenge loven fungerer slik, og spesielt ikke de som snakker om væpnet revolusjon og opprør, være seg venstre- eller høyreorientert.

 

Det tror jeg du forstod også. Det var leit å høre at du tok deg så nær av det jeg skrev.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jaha?

 

Dette diskuterte jeg så sent som i dag med en kammerat, ideelt sett hadde vi kunnet kjøpe hva vi ville av jaktvåpen etter vi hadde tatt jegerprøven, hva vi ville av sportsvåpen etter å ha passert karantenekrav i DSSN osv, men jeg syns det er relativt dustete å sitte på flere uregistrerte pistolpiper, shady plomberte våpen, og ulovlig selge ting videre når du vet det er mot gjeldende regler. Det tenker jeg er dustete uansett hvem du er. Nettopp fordi det KUN ødelegger for alle andre når du blir tatt. Hadde vi kunnet ha pistolpiper uregistrert, selge plomberte våpen fritt osv, flott, da hadde han bare vært en suppegjøk av en alt-righter, men våpengreiene hadde vært på stell. Her har han derimot vært fullstendig klar over at han bryter loven (og innrømmet det på Finn.no). Da er han en dust på grunn av det også, utelukkende fordi han ødelegger for alle andre når han blåser i reglene vi har, som gjelder for alle.

 

Hvis du sliter med å tro på dette kun fordi jeg syns den arresterte er en suppegjøk av en alt-righter så får det være ditt problem.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata
Link to comment
Share on other sites

Tok jeg feil i det?

 

Edit: Det var jo en sårt tiltrengt rotur.

 

Men det er fremdeles en rimelig stor forskjell mellom å ønske at noe var lovlig og å oppføre seg som om det er det. Så dette blir jo bare tull.

 

Forøvrig er det rimelig offiselt at mye av møkkamannens politiske standpunkt ikke er i strid med loven.

Edited by Skrueråmuttere
Link to comment
Share on other sites

Hæ? Nei, jeg blir rimelig oppgitt av at du argumenterer for at det er feil å ha ulovlige våpen hvis man er høyreekstrem. 

 

Selv mener jeg, selvfølgelig (trodde jeg), at det er feil å ha ulovlige våpen punktum.

Edited by Skrueråmuttere
Link to comment
Share on other sites

Du får tolke innleggene mine som du vil, men poenget mitt er at det er feil uansett (så vi er vel enige?). Det blir likevel "ekstra feil" når du er ekstrem, uansett hvilken retning det er. Det være seg venstreradikale som ønsker væpnet revolusjon eller høyreradikale som som skal drive selvtekt mot staten.

 

Ole

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hvor har jeg ytret at han fortjener mer straff, hardere reaksjoner, eller noe annet?

 

Hva har størst "skadepotensial"? Kjell Hansen som samler på gøy, og fordi han syns lovene er teite kjøper han litt ekstra under bordet? Eller ekstremister som snakker om vold som verktøy, og ber medlemmene hamstre våpen i tilfelle de skal "agere"?

 

Ole

Link to comment
Share on other sites

Konkurranse skyting ble innført som restriksjon på en del våpen i mellomkrigstiden. Da var det ytre venstre man var redd for.

 

Men selv om disse restriksjonene hindret en del venstreradikale folk i å kjøpe våpen. -Så er det ikke til å nekte for, at også andre våpen interesserte enn de på ytre venstre led skade.

 

Tidligere i Norge kunne folk kjøpe det de ville, bare de hadde råd.

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, Skrueråmuttere said:

Det er akkurat like ulovlig.

 

Eventuelle oppfordringer til vold kommer da i tillegg. 

 

Nettopp.

 

Men fra mitt perspektiv er dette mer "oi.." enn om det var Kjell som hadde en Luger for mye eller noen Krager gjemt på låven. Uten at det betyr at Kjell skal få mindre straff for de samme bruddene på våpenloven.

 

Ole

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Skrueråmuttere said:

Det er akkurat like ulovlig.

 

Tja. Der kan det hende at jeg må arrestere deg litt. Se på straffeloven §§ 190, 191, 191 a og 191 b. Det er faktisk fort gjort at det er mer ulovlig å være i besittelse av ulovlige skytevåpen dersom man samtidig forkynner budskap om at man støtter væpna revolusjon eller lignende.

 

Da kan strafferammen fort øke fra 2 år, til både 6 og 10 år.

 

Vet ikke hva som er tilfellet i denne saken, men det er et viktig poeng at det faktisk kan være mer ulovlig å være i besittelse av ulovlige skytevåpen hvis du er uttalt ekstrem i en eller annen retning som rettferdiggjør volds- og/eller våpenbruk. Ikke fordi man er uenig i politikken man står for, men fordi det er samfunnsskadelig at folk anskaffer ulovlige våpen for å "forsvare seg" mot staten.

Edited by fleskebacon
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Når vi nå diskuterer rundt dette. Sakset fra våpenlovens §16:

http://§ 16.Krav til vandel og personlege eigenskapar Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7 til personar som oppfyller krav til vandel og edruskap, og som ikkje av andre grunnar er uskikka. Med uskikka etter første punktum meiner ein helsemessige forhold, tilknyting til kriminelle miljø eller andre forhold som påverkar evna til å bruke, eller tilliten til at vedkomande vil bruke gjenstanden i samsvar med vilkår eller føresetnader for løyvet.

 

Smak, lukt og tenk litt på hva dette kan bety i praksis. Hører slik "ull" hjemme i et lovverk i en rettsstat? Tilknytning til kriminelt miljø. Hva er legaldefinisjonen på det? Tillit. Påvirkes feks den av medlemskap i, eller sympatisering med, ytterliggående politiske partier? Kommunist/ marxist/ fascist, islamist, mmm... Fritt frem for synsing?

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, vavlo said:

Når vi nå diskuterer rundt dette. Sakset fra våpenlovens §16:

http://§ 16.Krav til vandel og personlege eigenskapar Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7 til personar som oppfyller krav til vandel og edruskap, og som ikkje av andre grunnar er uskikka. Med uskikka etter første punktum meiner ein helsemessige forhold, tilknyting til kriminelle miljø eller andre forhold som påverkar evna til å bruke, eller tilliten til at vedkomande vil bruke gjenstanden i samsvar med vilkår eller føresetnader for løyvet.

 

Smak, lukt og tenk litt på hva dette kan bety i praksis. Hører slik "ull" hjemme i et lovverk i en rettsstat? Tilknytning til kriminelt miljø. Hva er legaldefinisjonen på det? Tillit. Påvirkes feks den av medlemskap i, eller sympatisering med, ytterliggående politiske partier? Kommunist/ marxist/ fascist, islamist, mmm... Fritt frem for synsing?

 

Slikt må jo være saklig, konkret og dokumentert. Ikke "bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil", men det skal begrunnes og dokumenteres.

 

Så det er i praksis ikke på noen måte fritt fram for synsing. Men har du proklamert på din Facebook-side at du akter å skaffe deg jaktvåpen for å forsvare deg mot din muslimske nabo, eller for å verne egen eiendom mot ulovlig ransaking fra politiet - ja da er du nok diskvalifisert.

 

Hvis du på generelt grunnlag uttrykker at du støtter væpna revolusjon, trolig diskvalifisert da også, ettersom det da er litt vanskelig å ha tillit til at våpnene faktisk er tenkt brukt til jakt.

 

Alle begreper og eksempler  brukt i lovverket trenger ikke å ha noen nærmere definisjon. Mye er overlatt til skjønn. Det som er nevnt her er ikke uttømmende. Det finnes heller ingen liste over hvilke "helsemessige forhold" eller "andre forhold" som gjør at du ikke kan ha våpen.

Edited by fleskebacon
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Store deler av lovene er funksjonsbaserte, dvs. man beskriver hva som skal oppnås, men ikke hvordan. Ofte (men ikke alltid) vil man finne utfyllende beskrivelser med detaljer om hvordan i forskrift(er) hjemlet i angjeldene lov. Jeg synes det er rimelig klart hva man vil oppnå med Våpenloven §16, nemlig at våpen ikke skal komme i hendene på personer som er uskikket til å eie våpen og kan komme til å bruke dem til uønskede handlinger. Jeg tror det ville bli svært komplisert om dette skulle konkretiseres ytterligere i lovteksten. Da kunne man, som @fleskebacon antyder, ende opp med lister som aldri ville bli helt uttømmende. Så lenge vi har skarpskodde jurister (på begge sider av bordet) tror jeg vi må godta at deler av lovverket kan oppfattes som litt ullent.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Sølvrev said:

Så lenge vi har skarpskodde jurister (på begge sider av bordet) tror jeg vi må godta at deler av lovverket kan oppfattes som litt ullent.

 

Et ekstremt viktig poeng for at rettsstaten skal fungere. I Norge har vi (med enkelte unntak) nettopp dette.

 

Mange lover må og skal tolkes, og man tolker jo disse i lys av dagens samfunn. Til tross for dette, så trenger jo alle lover og regler å oppdateres fra tid til annen, for å gjenspeile verden slik den faktisk er - for folk, meninger og verden for øvrig forandrer seg faktisk konstant, enten vi liker det eller ikke.

 

Det er bare religiøse fanatikere som velger å tviholde på eldgamle lover og regler og tilhørende tolkninger. De tolker lovene ordrett i verste/beste mening selv om de ble skrevet i en helt annen kontekst for hundrevis av år siden, da samfunnet var helt annerledes (f.eks. Bibelen, Koranen, 2nd Amendment og en del annet).

 

Verden forandrer seg, og lover og regler må holde tritt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Uansett ser det ut til at teksten i den nye loven innebærer en skjerping ift den forrige i og med at den tillater et videre skjønn. I forvaltningssporet er ikke det nødvendigvis heldig. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

De siste 15 årene av min yrkesaktive karriere jobbet jeg med styringssystemet i en stor norsk bedrift. Der lærte jeg blant annet at krav og prosedyrer skal skrives med tanke på sluttbrukeren/fagfolk. Videre at når vi gjorde dokumentene detaljerte ville organisasjonen ha større fleksibilitet for å kunne bruke skjønn og sunn fornuft, mens om vi ble for runde og romslige ville brukerne ha mer presisjon og entydighet i kravene. Jeg tror Våpenloven er utformet for fagetater hos forvaltning/myndigheter, herunder politiet, og at de ord og formuleringer som er brukt der kanskje er mer presise enn det vi som står utenfor oppfatter. Og som påpekt i innlegg ovenfor, "folk, meninger og verden for øvrig forandrer seg faktisk konstant, enten vi liker det eller ikke".

Link to comment
Share on other sites

Merk at begrepet "Fagetat" brukes meget løst her. Noen kloke hoder er det i forvaltningen, for all del. Men det er også mer enn nok folk som ikke har den minste peiling på skytevåpen og bruk av disse i Norge.

Link to comment
Share on other sites

On 7/20/2021 at 5:19 PM, nhd said:

Det er på tide at en gjør noe med våpensamlinger av gamle militærvåpen. Dette bør overlates til ideelle organisasjoner/stiftelser/miljøer som f. eks. Rinnleirets venner i mitt lokalmiljø.

Hva mener du egentlig?

For så vidt et interessant innlegg, men noe kort. På flere måter. For å søke forståelse for dine argumenter, tør det være på sin plass om du kan utdype, forklare, konkretisere, sant. Hvilket tankegods ligger til grunn for argumentene. «Det er på tide at en gjør noe med…». «Dette bør overlates til ideelle…». Ser du noen farer som vi andre åpenbart ikke har fått med oss, er det noen prinsipper som er viktige osb. Fint om du kan opplyse oss andre herinne. 

 

Skyting, sportsskyting, jakt , våpenhandtering, kulturbæring står meget sterkt i Norge, faktisk en del av vår kulturhistorie. Nettopp derfor er det tilnærmet null hendelser. Slik skal det fortsette. Vi mista noe når allmenn verneplikt ble avskaffa, våpenhandtering ble noe fjernt, og slik har det fortsatt, dessverre. Men det er klart – når ett parti på stortinget har væpna revolusjon i sitt program, og får fire prosents tilslutning…vel. Ingen menneskerett å inneha skytevåpen her til lands. Avlagt jegerprøve, medlemskap i klubb. Samlerlisens er en lang veg å gå. Er nok en grunn til de mange avslag på søknader, uten at vi herinne vet hva som foregår når våpensøknader behandles.

 

Man kan stille seg noe undrende/uforstående til at private ikke bør ha muligheten til å samle innen lovlige rammer. I tillegg er det mange som samler uniformer, blankvåpen og tilbehør. I ethvert opplyst samfunn har vi behov for en kulturhistorie. Mange private ivaretar denne på et godt vis, stort sett. Som et sidesprang: Her hvor jeg kommer fra, ble mange motorhistoriske og verdifulle gjenstander overlatt museet, og satt på lager. Dette brant fullstendig ned, da de ikke prioriterte brannvarsling…jada…

 

Bevisste privatpersoner har hatt og har en stor betydning, og tydelig rolle i å ta vare på historien vår. Mener det bør fortsette slik. Men i en saklig debatt er det viktig å lytte til argumenter...venter 😏

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dette med militær historiske ting. Jeg vet om noen som har diverse, fordi forfedrene var motstandsfolk under andre verdenskrig.

 

Men nå har vi ca  10 000 krigsveteraner fra Afghanistan. Skal de også få samle på diverse fra den konflikten, og skal våpnene gå i arv?

 

Det blir i så fall et behov for halvautomatiske våpen, som overgår praktisk rifle i omfang. Både i dag og på sikt.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...