Jump to content

våpeneier utsatt for største aksjon siden 22 juni.


Recommended Posts

Sitat:"– Ulovlig befatning med kjemikalier og våpensaken ble henlagt på bevisets stilling."

Dermed forsøker politiet å opprettholde mistanken, og dermed kunne ha berettigelse for sin handlemåte.
 Dette kan få konsekvenser for han, så lenge han lever, eks. om han søker visum til USA, sikkerhetsklareringer, osv.

 

Link to comment
Share on other sites

Tydeligvis ikke.. Typisk sånn "jeg påpeker da bare det åpenbare - jeg har da vel ikke gjort noe galt?"-drittslengermentalitet..

 

Advokaten sier til TV 2 at kvinnen ga politiet korrekt faktum både når det gjelder våpenkjøp, interesse for kjemikalier, bruk av kryptering og stort antall overvåkingskameraer, facinasjon for terroristens såkalte manifest, samt kjøp av gård.

– Ingen av de konkrete opplysningene er tilbakevist som feilaktige."

 

Edited by tg1
Link to comment
Share on other sites

Huff da. Jeg har jo gård, interesse for skytevåpen, interesse for... alt? Kjemikalier, aldri kjøpt noe eller har planer om å fordype meg, men interesse? Ja. Samme som jeg har interesse for fysikk, medisin, historie, naturvitenskap, dyr, fiske... Manifestet til den søplete lille massemorderen har jeg også lest gjennom, uten at jeg ble veldig fascinert av selve skriveriet. Hvordan mennesker er skrudd sammen og hva som får dem til å bikke over kanten finner jeg derimot svært interessant. Jeg leser om Idi Amin og Nord-Korea, HItler og Timothy McVeigh, og Netflix og alle de andre strømmetjenestene er fulle av Bundy og Manson og resten av gjengen. Skal alle som ser på seriemorderserier dobbelsjekkes av øvrigheta? For da blir det travelt... Overvåkningskameraer har jeg vurdert også, siden jeg bor på en stor gård med mange hus. Men det blir for dyrt, så jeg gidder ikke enda. Men hva hvis jeg en vakker dag får råd og tid til å kjøpe både kameraer og kjemisett?

 

Med mindre interessen manifesteres (ordspill ikke tilsiktet) i handlinger som er kriminelle er ikke interessen "skummel". Holdningene advokaten viser ved å si "jammen, han drev jo med disse tingene" og så mene at beskyldningene da er rettferdiggjort er skremmende.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Basert på at forholdet faktisk er slik som beskrevet. Det er vel nettopp slike saker som gjør at flere av oss, som våpeneiere iaf, kjenner på et noe anstrengt forhold til ordensmakten, til tross for at vi  "har alt på stell".

Saken har vært en stor belastning for tiltalte, og krevd store ressurser av fellesskapets midler. Tilliten til etaten/ systemet kunne i en viss grad vært reparert om tiltalte hadde fått oppreisning, og tiltale hadde vært tatt ut mot melder, men som nevnt betyr det innrømmelser, og det sitter for langt  inne.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Beskrivelsen er alt vi har å gå ut fra ja. Men hvis man tar utgangspunkt i at advokaten er sitert noenlunde korrekt, hvilket også er 50/50 i beste fall, så forteller uttalelsen meg at vedkommende (ubevisst) er over på litt sånn tankepolitioppførsel. "Jaså, du liker sånn? Det er ikke bra, fordi jeg ikke ser verdien i interessen i seg sjøl".

Link to comment
Share on other sites

Så kjerringa slipper unna, hva med politifolka da? De stilles for retten, sant? Og han får penger til nytt gulv på hytta og nye dørkarmer, og nytt PC utstyr? Sant? Trukket fra pensjonen til politifolkene?

Edited by m00se
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Så man kan faktisk ende på glattcelle for å eie våpen, ha peiling på kjemi, kryptering av data, overvåkingskamera og at man har gård? Jeg må tydeligvis aldri finne på å laste ned det manifestet 🤣

 

Men fra spøk til revolver, noen må jo holdes ansvarlig for dette og straffes for det. Dette her kan jo knekke hvem som helst.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mistenker denne eksdama for være en begavet sosiopat som har servert DEN historien til politiet. Om du først går til dette skrittet pga en barnefordelingssak, da er du tilbøyelig til det meste.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Saken er tragisk, men langt fra enestående. Jeg kjenner til ca 15 liknende saker. To av dem endte med selvmord pga kjøret de ble utsatt for. Man skal ha rimelig god selvkontroll for å ikke ende opp med noe overilt når men blir dratt inn i noe slikt!

Link to comment
Share on other sites

Jeg har personlig kjennskap til en lignende sak, og likhetene er slående.

Jeg har forståelse for at politiet må aksjonere raskt. Kanskje tilogmed forstå at man må ta høyde for ting og reagere med nok makt til å håndtere det uventede.

 

Det jeg ikke kan forstå er det ensidige fokus og fulstendig fraværende uskyldspresumpsjon. Man har bestemt seg for at personen er skyldig og leter etter alle mulige bevis på dette og ignorerer alt som kan balansere forhondskonklusjonen. Man finner den mest alvorlige siktelsen slik at mest mulig maktmidler kan tas i bruk. Dette resulterer i et stort antall beslag og siktelser.

Når det så etterhvert demrer at man muligens står med en uskyldig person og ingen sak, forsvinner alle ressurser og det tar årevis å avslutte og konkludere på rimelig vis. Dermed sitter personen siktet for alvorlige forbrytelser i lang tid før dette blir oppklart.

 

Den manglende etteretteligheten til politiets fremgangsmåte her er et problem. Som forsvareren i denne saken også sa, bør politiet aktivt søke å gjennopprette tilliten etter en slik sak. Hemmelighold og unnvikelser er ikke samfunnet tjent med.

 

Rettsikkerheten til menn, og spesielt menn som eier våpen, er svært utilfredstillende i barnefordelingssaker eller samlivsbrudd. Det er et alvorlig problem.

 • Like 12
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Ratel said:

Rettsikkerheten til menn, og spesielt menn som eier våpen, er svært utilfredstillende i barnefordelingssaker eller samlivsbrudd. Det er et alvorlig problem.

 

Jeg postet et sitat fra et annet fora om samme sak, men fikk beskjed om at det var på grensen til konspiratorisk. Så innlegget ble fjernet. Men jeg lever fint med det.

Det som er interessant, er at flere og flere opplever reaksjonmøsteret til politi og myndigheter som lite tillitvekkende.

 

På bakgrunn av opplysningene gitt av eksdama i denne sak, kan jeg ha en viss forståelse for at politiet reagerer. Måte å reagere på kan selvsagt diskuteres, men sett fra politiet sin side, så kan det være at de står overfror en shootout,og det vet de lite om, før de faktisk er på stedet. Men jeg vil påstå at dette er overkill fra politiet sin side, og de handler ofte på denne måten for å superstresse den mistenkte. De kan da få frem tilståelser som ikke er réelle, og det vil gagne politiets sak. Det samme gjelder bruken av isolasjon i forbindelse med varetektsfengsling, noe FN's torturkomité har et å isolere varetektsfanger ble av politiet betegnet som "mørning", og ble bevisst brukt for å tvinge frem tilståelser. En som var uskyldig varetektsfengslet i saken om bomben i Drammen på 90-tallet, endte opp med å være så psykisk torturert at han tok livet sitt i etterkant.

Men det en ser i denne saken og i andre saker, er at politiet som hovedregel forsøker å rettferdiggjøre sin egen opptreden overfor uskyldige borgere, fremfor å si "Beklager, vi har fått feil informasjon", og ettergå de(n) som har forledet politiet.

Jeg vet ikke forfor ikke flere blir etterforsket og dømt for falske anklager i dette landet, men i straffeloven av 2005, så ble strafferammen for falske anklager kraftig redusert. 

Jeg kan ha mine teorier om hvorfor dette skjedde, men i fare for beskyldninger om konspirasjonsteorier, så velger jeg å holde dem for meg selv, inntil videre.
 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Hedmarkingen said:

oppdatering angående saken, han oppsøkes forsatt av PST selv om han er renvasket!etter hvert gammel sak
https://www.tv2.no/a/13997190/

"Oppsøkes fortsatt"

Etter en rask gjennomlesning av oppslaget så synes det som Morten siste gang ble kontaktet 10.09. 2019..

Men Tv2 har tydeligvis oppdatert artikkelen nå nylig. Hva er nytt i saken, eller er det bare oppgulp og gjentagelser av en etter hvert gammel sak ??

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Gillen said:

"Oppsøkes fortsatt"

Etter en rask gjennomlesning av oppslaget så synes det som Morten siste gang ble kontaktet 10.09. 2019..

Men Tv2 har tydeligvis oppdatert artikkelen nå nylig. Hva er nytt i saken, eller er det bare oppgulp og gjentagelser av en etter hvert gammel sak ??

Jeg tror du blander nyheter med reportasjer her...

Dette ser ut til å være en av muligens flere reportasjer for å dekke et viktig samfunnsproblem. Se på det som en historiefortelling i flere deler der første del ikke nødvendigvis inneholder alt som er kommet frem. I motsetning til nyheter som er en mer "real-time" skildring av noe som foregår i øyeblikket.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er en klassiker fra myndighetene sin side. Det handler kun om å rettferdiggjøre politiaksjonen. Dette gjøres ved å forsøke å holde mistanken "varm".
Det riktige her hadde vært å sagt innskyld til "Morten", som hovedpersonen kalles, og startet etterforskning av eks-dama, og eventuelt tatt ut tiltale for å gi falske opplysninger til offentlig myndighet.

 

Fra straffeloven av 2005.

§ 221.Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten,
b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c) offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e) EFTA-domstolen, eller
f) Den internasjonale straffedomstolen.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 222.Uriktig anklage

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 223.Grov uriktig anklage

Grov uriktig anklage straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på

a) hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått,
b) anklagens art og innhold, og
c) de øvrige omstendighetene ved overtredelsen.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 224.Vilkårlig anklage

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet anklager noen for en straffbar handling uten at det er rimelig grunn til mistanke.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 225.Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b) foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 226.Plikt til å opplyse om uriktig tiltale eller domfellelse

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å opplyse om omstendigheter som godtgjør at en som er tiltalt eller domfelt for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn 1 år, er uskyldig. Opplysningsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste eller noen uskyldige for straff, fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65.Jeg vil påstå at § 223 er den som burde anvendes her. 
 

§ 223.Grov uriktig anklage

Grov uriktig anklage straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på

a) hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått,
b) anklagens art og innhold, og
c) de øvrige omstendighetene ved overtredelsen.
0

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

 

Jeg vil påstå at:

a) antydningene/anklagen kunne ha forårsaket alvorlig skade eller død.

b) antydninger om potensiell terrorfare fra "Morten" er ubegrunnet, og var gitt for å skade han, for å kunne posisjonere seg i barnefordelingsaken.

c) det at han har hatt problemer i så lang tid etterpå det ble slått fast at saken var ubegrunnet, er mildt sagt horribelt.

Men det er uhyre sjelden at kvinner blir tiltalt for falsk anklage. Men kommer gjerne inn på det som kalles vektingsreglene, som det undervises i på jus-studiene. 

Det handler om troverdigheten til vitnene.

Offentlig ansattte kan lyve så det renner av dem, og de vil nærmest bli trodd automatisk.

Offentlig ansatte har en utrolig høy troverdighet i norske domstoler. Dette gjelder spesielt polititjenestepersoner.

Så er det vitner som ikke har noen forbindelse til de impliserte.
Kvinner har en utrolig høy troverdighet, og kan påstå hva som helst, og slippe unna med det. Selv om man legger frem dokumentasjon på det motsatte, så vil dette ofte bli avfeid som ikke troverdig, eller bevisene kan bli avskåret. (Du får ikke ligge dem dem frem for retten)
Lenger nede på troverdighetsskalaen, kommer vitner som har en relasjon til den tiltalte, og tilslutt er det den tiltalte selv. 

Tiltalte har som regel kun troverdighet, om de forklare seg i tråd med tiltalen.

Dette er dessverre det det norske folk innbiller seg er en rettstat.
 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 6/25/2021 at 11:15 AM, Hedmarkingen said:

Og hva sa han?

 

Det er iallefall ganske så langt ute på kanten av politiet å drive på slik med en som faktisk er frikjent.

 

Han fortalte en hel masse personlige saker, som barnemors utdannelse og stilling, noe som ble brukt til å forsterke "sannheten" i hennes historie. Hun er arbeider ikke innenfor jus, men innenfor helse, uten at jeg skal utdype det noe mer.

Han hadde brukt et enormt beløp på denne saken, vi snakker adskillige årslønner for en vanlig arbeider. 

Han kunne ikke forstå hensikten med at politiet drev å skulle ha "bekymringssamtaler"  med han.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...