Jump to content

25 cm kniver - Hva er lov?


Elg
 Share

Recommended Posts

Forskriften sier:

§ 3-6. Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar.
Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål, eller som har løyve etter

§ 5-6 eller § 5-10 i denne forskrifta eller våpenlova § 10. (§5-6  Gjelder Museum)


§ 5-10.Erverv av våpen som ikkje reknast som skytevåpen

Politiet kan gje personar som oppfyller krava til alder etter våpenlova § 15 og krava til personlege eigenskapar etter kapittel 7 og våpenlova § 16 løyve til å erverve og ha våpen som nemnt i § 3-6.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som enten skal innlemme gjenstandane i ein eksisterande samling eller som skal bruke gjenstandane for deltaking i sport eller kulturelle aktivitetar, som film, teater eller historiske spel.

---
Så for alle som har en machete, kjøkken kniv eller fritids kniv som er mer en 25 cm.
Hva skal vi gjøre med dem?
Er det noen som seriøst klarer å svare på det, ikke bare synsing eller forbandelser over dette tullet (ja, jeg støtter hylekoret, men ønsker fortsatt å være lovlydig).

 

Slik jeg tolker det:
næringsverksemd, hushaldet, er greit å forstå. Glava kniven kan beholdes hvis du er snekker eller liggende, og kjøkken kniven.

kulturelle aktivitetar, historiske spel - antar de mener vikinge og middelalder folket/gruppene.

friluftsliv, sport, eller andre aktverdige føremål  - Disse 3 er jeg mer usikkere på hva de legger i de forskjellige.

 

Er det noen som har pratet med politet, POD eller liggende om dette spørsmålet?

Link to comment
Share on other sites

Omtrent 1 time i kø og ingen tar telefonen.

Og med 2,5 times åpnings tid, 2 ganger i uken er politiet i hvertfall veldig "publikums vennlige".

 

Er det ingen som har noen ideer om hva som blir lovelig og hva som ikke blir/er det?

Link to comment
Share on other sites

Mulig det, men forklar meg gjerne hva som er for avansert?

 

Kan det forenkles for at alle "vi" (les:politetet) regner som lovlydige kan ha (les alle untakene), men de vi ikke liker, får ikke ha?

 

Syns dette er vagt og uforstålig slik det står.

Ønsker jo å være en lovlydig borger, og føler det er vanskelig.

Link to comment
Share on other sites

Du vil ikke få noe annet enn synsing fra POD heller, nettopp fordi lovteksten ikke kan gi noe klare grenser. Lovteksten er juristenes forsøk på å løse et umulig politisk ønske: Å lage en regel som gir hjemmel til å straffe og beslagta kniver fra dem som ikke bør ha dem, uten å skape problemer for alle oss andre. Formuleringene er derfor såpass vide at det nok skal mye til for at man blir omfattet av loven. Eksempel: Har man en 30 cm samekniv hjemme vil det være greit av flere grunner: Man bruker den på jakt, liker å ha den på tur, man er same selv, man synes den er god å skjære fisk med, den tilhørte bestefar, man er opptatt av metallurgi osv osv. For de aller fleste av oss vil det ikke gjøre noen forskjell fra idag. Problemer er at med en så vid regel vil det være rom for misbruk fra overirvige politifolk, så det er nok en god mulighet for at grensene etterhvert kommer til å bli fastsatt av domstolene.

 

Mao: Har du en lang kniv som du bruker når du er på telttur, er det ikke meningen at du skal omfattes av forbudet. Vil du være helt sikker, er det imidlertid bare en ting å gjøre: Kvitte seg med den.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Egentlig ikke så bekymret for å inneha kniver med >25 cm klinge om man ikke er i målgruppen man skal ettergå mht forbudet.

Vil dog anta at det blir vanskelig å få tak i kniver i denne kategorien på sikt som en konsekvens av en så diffus lovtekst da få butikker er i stand til å følge lovteksten.  Antagelig noe av hensikten med hele greia.

Link to comment
Share on other sites

Men sånn jeg leser loven gjorde jeg noe ulovlig da jeg lot unga skjære brød til frokost i dag morges? Konditorkniven er jo 25,5 cm. Det er muligens den rareste måten jeg har brutt en lov på noen gang.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
18 minutes ago, erikraude said:

Men sånn jeg leser loven gjorde jeg noe ulovlig da jeg lot unga skjære brød til frokost i dag morges? Konditorkniven er jo 25,5 cm. Det er muligens den rareste måten jeg har brutt en lov på noen gang.


Tøv!
Les en gang til: 

 

§ 3-6. Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar.
Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål, eller som har løyve etter

§ 5-6 eller § 5-10 i denne forskrifta eller våpenlova § 10. (§5-6  Gjelder Museum)

Forbudet gjelder altså ikke hvis du skal ha den til noe om er lovlg. Såvidt jeg vet er å skjære opp brød en lovlig aktivitet. 
Deter forbudt å bære kniv offentlig, men tar jeg med kniven ned på kaia for å fiske er det fuilt lovlig, siden knioven brukes i en aktverdig aktivitet. 

Det var foresten en dom på dette i Oslo. En kar ble ttat for bæring av kniv mens han satt og skrellete t eple utenfor tinghuset i Oslo. Gan ble frikjent i retten da det å skrelle frukt er et aktverdig formål (han hadde en liten fruktkniv):


 

Edited by Tjukkas
 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
1 hour ago, Tjukkas said:


Tøv!
Les en gang til: 

 

§ 3-6. Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar.
Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål, eller som har løyve etter

§ 5-6 eller § 5-10 i denne forskrifta eller våpenlova § 10. (§5-6  Gjelder Museum)

Forbudet gjelder altså ikke hvis du skal ha den til noe om er lovlg. Såvidt jeg vet er å skjære opp brød en lovlig aktivitet. 
Deter forbudt å bære kniv offentlig, men tar jeg med kniven ned på kaia for å fiske er det fuilt lovlig, siden knioven brukes i en aktverdig aktivitet. 

Det var foresten en dom på dette i Oslo. En kar ble ttat for bæring av kniv mens han satt og skrellete t eple utenfor tinghuset i Oslo. Gan ble frikjent i retten da det å skrelle frukt er et aktverdig formål (han hadde en liten fruktkniv):


 

Du må lese litt videre i forskrifta.

"Hogg- eller stikkvåpen, knivar og liknande gjenstandar som har ein bladlengde på meir enn 25 centimeter må ikkje avhendast eller overlatast til born under 16 år."

 

Og jeg ville sette pris på at du ikke karakteriserer utsagnene mine som "tøv", ihvertfall ikke uten å argumentere bedre for det.

Edited by erikraude
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, erikraude said:

Du må lese litt videre i forskrifta.

"Hogg- eller stikkvåpen, knivar og liknande gjenstandar som har ein bladlengde på meir enn 25 centimeter må ikkje avhendast eller overlatast til born under 16 år."

 

Og jeg ville sette pris på at du ikke karakteriserer utsagnene mine som "tøv", ihvertfall ikke uten å argumentere bedre for det.


Det betrakter jeg også som usant. Det tolkes jeg som at de ikke må selges eller gis til barn under 16 år til odel og eie. Ikke at man ikke kan la barn bruke redskapen. 
Så fremdeles tøv. :-)

Dere leser jo dette som fanden leser bibelen :-D

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vel, det var jo en grunn til at jeg spurte hvordan dere leste det, men kanskje noen med litt tyngre juridisk bakgrunn har lyst til å tolke begrepet "overlate"? I mitt vokabular betyr ikke det "til odel og eie".

Link to comment
Share on other sites

I min verden betyr det at jeg gir en gjenstand til noen på lån eller som gave. Og de kan fritt bruke den uten min medvirkning. 
Du må være 18 år for å kune erverve skytevåpen. (16 med foreldrenes samtykke). Men du kan delta i DFS skyting fra du er 12. 
Blir samme sak. 
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Tjukkas said:

Dere leser jo dette som fanden leser bibelen

Det er jo det som også er min bekymring. Som det også blir nevnt over, at enkelte politifolk gjør det.
 

Link to comment
Share on other sites

 

Forskriften sier:

§ 3-6. Det er heller ikkje tillate å erverve eller ha knivar med bladlengde frå 25 centimeter, medrekna machetar.
Første punktum gjeld ikkje for den som ervervar eller har slik kniv i samband med arbeid, næringsverksemd, friluftsliv, hushaldet, sport, kulturelle aktivitetar eller andre aktverdige føremål, eller som har løyve etter

§ 5-6 eller § 5-10 i denne forskrifta eller våpenlova § 10. (§5-6  Gjelder Museum)

 

Siden det ikke ser ut til at det er institusjonalisert noe kjøpetillatelse system her, er denne paragrafen ganske absurd.

 

Jeg ser for meg to personer ved knivdisken. Nr. 1 : "Jeg skal han en machete". Og ekspeditør : "Hva skal den brukes til?" Nr.1 :"Hage arbeid". Ekspeditør: "Værsågod. Her er macheten. Betal i kassen":

Nr. 2 : "Jeg skal han en machete". Ekspeditør : "Hva skal den brukes til?" Nr.2 :"Gjengoppgjør og slikt". Ekspeditør: "Beklager, men da kan du ikke få kjøpe en".

 

Sorry. Men jeg sliter med å ta dette alvorlig.

 

 • Like 2
 • Haha 4
Link to comment
Share on other sites

Vil som sagt anta at innstrammingen vil medføre at >25 cm kniver ikke lengre vil være i sortimentet til butikkene her til lands. Spent på hvordan tollen vil forholde seg til dette. Noen som tar sjansen på å bestille en machete fra utlandet nå?

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Robinson said:

Jeg ser for meg to personer ved knivdisken.

 

Her er den tredje:

 

Nr. 3 : "Jeg skal ha en machete". Ekspeditør : "Hva skal den brukes til?" Nr.3 :"Hagearbeid". Ekspeditør: "Beklager, men De ser ut som en slik som driver med gjengoppgjør og slikt, så De kan ikke få kjøpe en".

 

Det verste er at det er muligens dette myndighetene har sett for seg, der lavtlønnede privatpersoner uten risikotillegg forventes å fornærme XXXXXX fra XXXXXXXX og både åpne seg opp for grisejuling og rettsforfølgelse pga diskriminering.

Link to comment
Share on other sites

Hadde de enn bare sagt "machete", så kunne vi kjøpt oss alle andre kniver. Jeg har lauvkniver, sverd, kårder, kjøkkenkniver, glavakniv osv. Og nå skal jeg innrømme noe foran hele internettet. Jeg driter tynt i hele loven. Og da mener jeg ikke at jeg har tenkt å bryte den med vilje eller noe, men at den rett og slett ikke påvirker meg på noen måte. Den kan ikke tas seriøst på noe som helst grunnlag. Den er forfattet av folk med total mangel på sunn fornuft og logiske evner. Den rammer overhodet ikke de den er ment å ramme. Den er umulig å håndheve. Det er allerede forbudt å stikke eller hogge folk. Unntakene i lovteksten er mer enn nok til at vi alle kan fortsette som før. Vi har allerede lover og regler som brukes mot de som utøver vold. Ikke en eneste snørrvalp med hettegenser og kniv i Oslo by midt på natta har noe som helst aktverdig formål. Det de faktisk vil oppnå med denne loven ordner de med organiserte fritidsaktiviteter for de som faktisk vil ha noe annet å drive med, og ørten timer søppelplukking med henda bundet fast på ryggen for de som ikke vil annet enn å være voldelige idioter.

 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, 8x57IRS said:

Vil som sagt anta at innstrammingen vil medføre at >25 cm kniver ikke lengre vil være i sortimentet til butikkene her til lands. Spent på hvordan tollen vil forholde seg til dette. Noen som tar sjansen på å bestille en machete fra utlandet nå?

Jeg mistenker at du har helt rett.

 

Jeg angrer som ei bikkje på at jeg ikke fikk ut fingeren, og handlet med en Golok fra Bark River, før dette tullet ble vedtatt. Nå tror jeg ikke jeg orker maset, som det sannsynligvis vil bli, hvis jeg bestiller en.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den eneste nytten jeg kan se av denne lovendringen, er at vanekriminelle ved ransaking kan fratas macheter o.l. som de oppbevarer hjemme. Noe mer straff får de sikkert ikke, iogmed at Norge har funnet ut at jo kjipere drittsekk du er, jo mer synd på deg er det og jo mindre straff skal du ha.

 

At politikerne kan sole seg i glansen av å ha gjort noe anser jeg å ha negativ nytte.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I motsetning til Olesøn, så driter ikke jeg "tynt i hele loven". For jeg ønsker å være lovlydig, men forstår ikke hvordan jeg skal være det. Det er noe galt når man ikke forstår om man bryter loven eller ikke også. 😟

 

Teksten er grei til man ser på untakene, for jeg mener de er uklare, veldig uklare...
Hvis man samler film kniver, sverd osv... Tenker på Indianan Jones Matcheten fra The tempel of Doom, som jeg har hatt lyst på. Hvis jeg hadde brukt penger på den, så ville jeg brukt den til samling og vise frem. Er det lovlydig bruk, eller er du da kriminel?

 

Link to comment
Share on other sites

Kulturell aktivitet, står klart som dagen. Jeg er 100% overbevist om at ingenting av dette gjelder meg. Det er ikke ment å ramme meg heller, men i motsetning til så mye annet tull i lovverket så gjør det faktisk ikke det heller denne gangen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Elg said:

For jeg ønsker å være lovlydig, men forstår ikke hvordan jeg skal være det. Det er noe galt når man ikke forstår om man bryter loven eller ikke også.

 

 

“Did you really think we want those laws observed?" said Dr. Ferris. "We want them to be broken. You'd better get it straight that it's not a bunch of boy scouts you're up against... We're after power and we mean it... There's no way to rule innocent men. The only power any government has is the power to crack down on criminals. Well, when there aren't enough criminals one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws. Who wants a nation of law-abiding citizens? What's there in that for anyone? But just pass the kind of laws that can neither be observed nor enforced or objectively interpreted – and you create a nation of law-breakers – and then you cash in on guilt. Now that's the system, Mr. Reardon, that's the game, and once you understand it, you'll be much easier to deal with.”

 

Ayn Rand, "Atlas Shrugged"

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Akkurat når det gjelder kulturelle aktiviteter, så blir det spennende hva som kommer til å godtas.

 

Vet at sverd på viking eller middelalder festival i Danmark ikke blir godtatt...

 

De som selger sverd på viking marked, løper uansett en betydelig risiko for medvirkningsansvar dersom de kommer i skade for å selge til feil klientell.

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Olesøn said:

 Den er forfattet av folk med total mangel på sunn fornuft og logiske evner.

Skyld ikke på forfatterne; de har gjort så godt de har kunnet. Det er politikernes beslutning om å forby macheter som har ført til dette makkverket av en lov. Det er umulig å forfatte en tekst som oppfyller det politiske ønsket uten samtidig å forby en mengde kniver som man ikke synes er noe problem. Det eneste man da kan gjøre er å fastsette et forbud, slik at politikerne kan vise til at de har løst et problem, og samtidig gi så omfattende unntak at forbudet ikke vil ha noen betydning. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 6/2/2021 at 10:33 AM, 8x57IRS said:

Vil som sagt anta at innstrammingen vil medføre at >25 cm kniver ikke lengre vil være i sortimentet til butikkene her til lands. Spent på hvordan tollen vil forholde seg til dette. Noen som tar sjansen på å bestille en machete fra utlandet nå?

 

Loven seier at det er forbudt å *kjøpe* slike knivar, ikkje at det er forbudt å selge dei. Kan ikkje sjå nokon plass at selger har noko som helst ansvar for kva kjøper har tenkt å bruke kniven til.

Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, joska said:

 

Loven seier at det er forbudt å *kjøpe* slike knivar, ikkje at det er forbudt å selge dei. Kan ikkje sjå nokon plass at selger har noko som helst ansvar for kva kjøper har tenkt å bruke kniven til.

Enig at man kan selge men man kan også erverve/kjøpe om man har et aktverdige formål. Teoretisk skal forskriften i bunn og grunn ikke endre på noe som helst - for folk flest. Det er praksis jeg er spent på - særlig fra tollen og lovens lange arm. Sistnevntes subjektive tolkning for om man har aktverdig grunn er det vel mange av oss våpeneiere som kan være bekymret for.

Angående salg registrerer jeg at skittjakt og xxl ikke lengre har Gerber macheten i salg (eller noen kniv med klinge >25 cm). Tror som sagt butikkene ikke gidder eventuelt bråk rundt omsetning av denne typen varer - og hvordan forholder tollen seg til dette igjen?  Jeg har faktisk spurt dem og avventer svar.
https://www.skittjakt.no/kampanjer/machete-sag-verktoy

https://www.xxl.no/jakt-og-friluft/turutstyr/kniver-og-okser/c/220210?sort=campaign

Link to comment
Share on other sites

Kom omsider gjennom til politiet, og svaret var ikke til å bli mye klokere av:

Vi har ikke fått satt oss inn i forskriften så ring igjen senere....

Fikk inntrykk av jeg ikke var den første som spurte om dette.

8x57IRS: Hvis du får svar, del svaret med oss er du snill.

Link to comment
Share on other sites

Jeg sendte en mail angående det jeg lurte på. Fikk så langt et lite givende svar (annet enn at det er lov å ha lange brødkniver for voksne), men har spissa spørsmålet mitt litt, så får vi se om @Tjukkas
har rett (som jeg håper), eller om unga må leve på toastloff til de blir gamle nok til å lage eget avkom. :D

Link to comment
Share on other sites

Dette er nok som @Hopalongpoengterer, en best effort på å brekke noe med skoskje inn i lovverket som ett synlig bevis på at de virkelighetsfjerne politikerne som lovet dette forbudet har holdt sitt løfte.

 

I utgangspunktet trur jeg ikke denne lovteksten endrer på noe... juridisk sett.

 

Det er ikke butikkenes jobb å drive forvaltning av våpenloven. Enten må vi ha en løyveordning der Politiet har det ansvaret, og det har vi ikke, ellers må det være fritt fram for alle over 16, som i dag. 

Selv yrkeskriminelle og gjengmedlemmer kan ha aktverdige behov, så jeg ser ikke at denne lovteksten påvirker kjøp og innehav på noen måte.

 

Da er vi over på aktverdig bruk, og det er søren sprøyte meg allerede regulert... har du sett.

 

 

....men i praksis vil vi nok se at den nye loven endrer mye på tilgangen. Ingen butikker tjener nok på billig-macheter fra Gerber til at det er verdt den dårlige PR'en det har å havne i media med de oppslag kan komme av å selge "ulovlige" våpen enten de kobles til noe kriminelt eller ikke.

Og tollerne kommer garantert til å gå helt av skaftet.

Link to comment
Share on other sites

Om de skulle skrevet loven slik at de faktisk fikk tatt de som de var ute etter hadde den blitt skrevet slik: Muhammed (mfl ikke-vestlige navn), samt de som ser kriminelle ut, og som bor i en av landets 5 største byer, får ikke lov til å kjøpe noe farligere enn en smørekniv.

 

Men av åpenbare årsaker, så har vi fått denne smørja av et regelverk som ikke har noen særlig praktisk betydning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En annen ting å tenke på, som jeg kommenterte i Machete-tråden er jo - hva er 25cm? Dette er spesielt viktig å avklare mtp. import.

 

Quote

Hvor mye er 25cm? Altså, hvor måles det fra/til? Og menes det 25cm eller 25,0cm. Slik det står skrevet vil en kniv på akkurat 10" være innafor etter vanlige avrundingsprinsipper. Hva med produksjonstoleranser? Er det oppgitt lengde eller målt lengde som gjelder?

 

Link to comment
Share on other sites

Uklarheten tiltar. I følge mitt lokale våpenkontor har jeg overlatt kniven til barna hvis jeg lar dem bruke den, men det er ikke noe lovbrudd før de påtreffes med den på gata nattestid. Saksbehandler trekker fram aktverdig formål, men såvidt jeg kan se står det ingenting om aktverdig formål i avsnittet om barn. Pussig. Jeg graver videre.

Link to comment
Share on other sites

@psAico

 

Dette med måling av lengde. Er det klingelengde eller lengden på eggen ("bladet")? Målt fra skaftet eller der eggen begynner? Det vites ikke....

 

Kjenner ikke til norsk praksis på måling av slikt selv... 

 

Vil anta at det finnes en svak praksis på dette hos domstolene. Da lengde er nevnt i en del dommer.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, 8x57IRS said:

Angående salg registrerer jeg at skittjakt og xxl ikke lengre har Gerber macheten i salg (eller noen kniv med klinge >25 cm). Tror som sagt butikkene ikke gidder eventuelt bråk rundt omsetning av denne typen varer

 

Det kan og vere reint midlertidig, reknar med det ikkje berre er her på Kammeret at forvirringa råder akkurat no. Men du kan jo og ha rett og at det blir eit permanent "problem", såpass lange knivar har vel aldri utgjort noko særleg omsetning for sportsbutikken og er sikkert ikkje verdt for dei å krangle over. Men på min vesle handlerunde i dag kunne eg konstatere at Byggtorget framleis har Glavakniv i hylla, og på Tilbords hadde dei opptil fleire kjøkkenknivar over "lovleg" lengde.

 

Vil tippe denne forskrifta har minimal til ingen betydning for den jamne sports/jakt/fritid/yrkesbutikk, det er vel heller sjapper som walhalla.no og andre som lever av å selge juggel til mall-ninjas som kjem til å merke det.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder kulturelle formål, historiske spel osv. Blir det spennende hvor grensen kommer til å bli satt.

 

Tror at Stiklestad spelet er innenfor. Noen av de som driver med viking opptredener har tilknytning til f.eks. museer.

 

Men det er vel kanskje uvisst om mer hobby preget reenactment av vikingtiden er innenfor. Ditto for middelalder. 

 

Hva med arabisk sverddans?

Link to comment
Share on other sites

Hvis du vil har farlige redskap tar en tur innom Felleskjøpet . Da få du alt , du ønsker deg . 

En hjå er en farlig redskap ifølge loven og erfaringer som ble samlet i bondekrigen i middelalderen .

Og hvis du ble tatt om natten foran Slotten eller på Karl Johan har du en aktverdig grunn . Du vil ja bare kappe blomster i blomsterbed . 

Det funker bare hvis du har yrkesklær på deg .

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Röda_Lacket said:

Når det gjelder kulturelle formål, historiske spel osv. Blir det spennende hvor grensen kommer til å bli satt.

 

Tror at Stiklestad spelet er innenfor. Noen av de som driver med viking opptredener har tilknytning til f.eks. museer.

 

Men det er vel kanskje uvisst om mer hobby preget reenactment av vikingtiden er innenfor. Ditto for middelalder. 

 

Hva med arabisk sverddans?

Hvorfor trur du det må settes en grense?

 

Det nye forbudet regulerer erverv og innehav. Hvis du går å kjøper deg en 26 cm lang kniv til kulturelt formål, så er det det.

 

Den dagen du tar den med på Stiklestad eller Arabisk sverddans så er vi over på bruk. Det skal være aktverdig, og da er det også implisitt litt viktig at kniven er egnet til formålet. 

Link to comment
Share on other sites

On 6/3/2021 at 2:20 PM, Elg said:

Kom omsider gjennom til politiet, og svaret var ikke til å bli mye klokere av:

Vi har ikke fått satt oss inn i forskriften så ring igjen senere....

Fikk inntrykk av jeg ikke var den første som spurte om dette.

8x57IRS: Hvis du får svar, del svaret med oss er du snill.


Ser ut til at praksis er som før - enn så lenge. Det er jo også flott at det blir poengtert av vi kun har 25% mva.
 

image.png

Link to comment
Share on other sites

Tolleren mente nok at det var kun moms, og ikke moms og toll. Klær og en del annet har toll i tillegg, sånn for å beskytte produksjonen vi ikke lenger har i landet.

 

Dagens avsporing: 

 

Jeg sier konsekvent moms og ikke mva. Ikke bare fordi det ruller lettere av tungen, men fordi det ofte blir til en anledning (annenhver nisse føler for å korrigere meg "nå heter det emmveea") til å påpeke at det opprinnelig het midlertidig omsetningsavgift til kriseformål og var på 1 - en - %. 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Skrueråmuttere said:

Tolleren mente nok at det var kun moms, og ikke moms og toll. Klær og en del annet har toll i tillegg, sånn for å beskytte produksjonen vi ikke lenger har i landet.

 

Dagens avsporing: 

 

Jeg sier konsekvent moms og ikke mva. Ikke bare fordi det ruller lettere av tungen, men fordi det ofte blir til en anledning (annenhver nisse føler for å korrigere meg "nå heter det emmveea") til å påpeke at det opprinnelig het midlertidig omsetningsavgift til kriseformål og var på 1 - en - %. 

Joda, men den var kumulativ, så forbrukeren endte jo opp med å betale mer enn den ene prosenten, avhengig av hvor mange ledd varen gikk gjennom.

 

Men jeg er enig i poenget. 

Link to comment
Share on other sites

Ingen politikere eller lover har noen gang bestemt hva som er lov. Heller ikke denne gangen.

Det er først når saker kommer opp i høye domstoler vi vet hva vi kan forholde oss til.

Frem til det gjetter alle, også politikere, politi og toll.

Link to comment
Share on other sites

On 6/4/2021 at 5:36 PM, Skrueråmuttere said:

Tolleren mente nok at det var kun moms, og ikke moms og toll. Klær og en del annet har toll i tillegg, sånn for å beskytte produksjonen vi ikke lenger har i landet.

Det har du nok helt rett i.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Torf said:

Kan forøvrig meddele at den mindreårige slasken i Oslo ikke bruker kniv lengre. De bruker skrutrekkere.

 

Kan antagelig gjøre mer skade med den enn med en machete på x antall sekunder.

Link to comment
Share on other sites

On 6/5/2021 at 7:23 PM, Torf said:

Kan forøvrig meddele at den mindreårige slasken i Oslo ikke bruker kniv lengre. De bruker skrutrekkere.

 

Kan bekrefte at 3mm rekkeklemmetrekker går tvers gjennom egen hånd…🙈😂

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...