Jump to content

Ny våpenlov med forskrift trer i kraft 1. juni 2021


Target
 Share

Recommended Posts

39 minutes ago, mig16 said:

Kan man allerede nå søke om våpen nr. 7 til jaktgarderoben, eller må man vente til loven trer i kraft?

Våpenforskriften § 14-1 nr. 1:

 

"Søknader som fremjast før ikraftsetjing av denne forskrifta, men som vert handsama etter ikraftsetjinga, skal som hovudregel handsamast etter regelverket på søknadstidspunktet. Det nye regelverket kan likevel brukast om dette er til føremon for søkar eller om vedkomande sjølv ber om det."

 

For de som ikke er stø i nynorsk:

Handsamast - behandles

Føremon - fordel

 

Så ja, det kan du nok. :)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Har det etter 1. juni blitt tillatt å beholde f.eks. en lovlig ervervet pumpehagle som kom fra fabrikk med 7-skudds magasin? 

 

- Ny forskrifts paragraf 3-3 pkt 3 sier at politiet ikke kan gi løyve for hagler med større magasin enn 5 skudd, men

 

- Ny forskrifts paragraf 14-1 pkt 2 sier at gamle løyver fortsatt er gyldige, bortsett fra de halvautomatiske riflene som må avhendes innen 3 år.  

 

Så da kan den beholdes, men ikke avhendes uten å plombere ned til 5 skudd?

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
7 hours ago, fleskebacon said:

Våpenforskriften § 14-1 nr. 1:

 

"Søknader som fremjast før ikraftsetjing av denne forskrifta, men som vert handsama etter ikraftsetjinga, skal som hovudregel handsamast etter regelverket på søknadstidspunktet. Det nye regelverket kan likevel brukast om dette er til føremon for søkar eller om vedkomande sjølv ber om det."

 

For de som ikke er stø i nynorsk:

Handsamast - behandles

Føremon - fordel

 

Så ja, det kan du nok. :)

Så da kan jeg søke på en mini-30 for jakt i morgen, få innvilget i løpet av juni en gang og beholde rifla livet ut? Vurderer faktisk å prøve.

Edited by BaconErGodtNamNamNAm
Link to comment
Share on other sites

31 minutes ago, BaconErGodtNamNamNAm said:

Så da kan jeg søke på en mini-30 for jakt i morgen, få innvilget i løpet av juni en gang og beholde rifla livet ut? Vurderer faktisk å prøve.

 

Juridisk sett mener jo jeg at det ikke er noe i veien for det, ettersom den fortsatt står på godkjent-lista og søknaden som nevnt da i utgangspunktet skal behandles etter gammelt regelverk hvis søknaden er levert før 1. juni. Men jeg tror det kom et omtvistet rundskriv om at søknader på blant annet Mini ikke lenger skulle innvilges, fordi de var "antatt å bli forbudt". Det var mye snakk om at det selvsagt var helt idiotisk å skulle måtte forholde seg til lovverk som enda ikke eksisterte, så jeg vet ikke om dette faktisk er blitt etterlevd.

 

Risikoen hvis du får innvilget er vel hvis den blir enda mer forbudt seinere, og at man må levere den inn igjen.

 

Det gjenstår jo også å se hvordan den nye loven blir tolket og praktisert, om de vil prøve å inndra alle Mini-er ved å argumentere for at den "opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet" - hvilket den jo faktisk ikke er.

 

Det er uansett lov å prøve, og det kan være verdens siste sjanse til å få en Mini lovlig registrert til jakt! Og det koster ingenting å søke, hvis man får avslag. Jeg ville prøvd. Hvis du venter til etter 1. juni er det i alle tilfeller bare å glemme å få den innvilget.

 

Og en ev. innvilget søknad skal jo være gyldig i et år, så slik sett vil du jo ha litt tid på deg til å se an hvordan den nye loven blir praktisert. Hvis du er heldig og får den innvilget. Og hvis du er heldig og finner en Mini-30 til salgs. Hvis ordningen blir slik vi nå tror, at de som allerede har en Mini-14/30 får beholde den livet ut, er det neppe mange som vil selge sin.

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Retsub said:

Vil ikke den kom ikke under forskriftens paragraf 14 da sånn at den må leveres tilbake innen 3 år?

 

Hva de vil gjøre vet jo ingen enda, men de riflene som må leveres innen 3 år er halvautomatiske rifler som "opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet".

 

Og Mini-14/30 er unektelig opprinnelig konstruert for jaktbruk. Mini-14 GB kom så vidt meg bekjent seinere, og det samme gjorde AC556 - som nesten ikke en gang kan kalles samme rifle ettersom det vel bare er stokken og pipa som går om hverandre av deler.

Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, MelvinP said:Mindreårige under 18 år kan ikkje gjevast løyve til å kjøpe skytevåpen. 

 

Jeg synes dette var en litt rar måte å endre reglene på, hvordan vil 16 åringer få tak i våpen?

Arv eller gave.
 

Link to comment
Share on other sites

On 5/8/2021 at 10:35 AM, mig16 said:

Må innrømme at jeg sliter litt med nynorsken. 

Heilt enig. 
Er sjølv nynorsktalande men sliter likevel med normert nynorsk, eit snodig språk som kun eksisterer i ordbøker og hos NRK😂😂 

 

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, tussehaugen said:

Heilt enig. 
Er sjølv nynorsktalande men sliter likevel med normert nynorsk, eit snodig språk som kun eksisterer i ordbøker og hos NRK😂😂 

 

Ingen er nynorsktalande og det du skriv er ikkje i nærleiken av å vere korrekt nynorsk.

 • Thanks 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

På meg så kan det se ut som bruksbegrensningen på affeksjonsvåpen er fjernet:

 

"§ 5-4 Erverv og innehav av skytevåpen på grunnlag av arv eller minneverde Politiet kan gje personar løyve til å erverve og ha skytevåpen og våpendelar som minne etter arvelatar i rett opp- eller nedstigande linje. Politiet kan berre gje løyve til personar som kan dokumentere å ha tilstrekkeleg våpendugleik, som til dømes gjennomført førstegongsteneste eller aktivitet i godkjent skyttarorganisasjon. Politiet kan gje løyve etter første ledd for inntil tre komplette rifler eller haglevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, som er tillatne til jakt etter våpenlova § 11 andre ledd og kapittel 3 i denne forskrifta. Politiet kan gje personar som har våpenløyve for pistol eller revolver løyve for inntil tre pistolar eller revolverar, samt våpendelar til desse skytevåpena. Det samla talet skytevåpen som kan ervervast på grunnlag av arv eller minneverde, kan ikkje overstige tre komplette skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena."

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, slemmo said:

På meg så kan det se ut som bruksbegrensningen på affeksjonsvåpen er fjernet:

 

"§ 5-4 Erverv og innehav av skytevåpen på grunnlag av arv eller minneverde Politiet kan gje personar løyve til å erverve og ha skytevåpen og våpendelar som minne etter arvelatar i rett opp- eller nedstigande linje. Politiet kan berre gje løyve til personar som kan dokumentere å ha tilstrekkeleg våpendugleik, som til dømes gjennomført førstegongsteneste eller aktivitet i godkjent skyttarorganisasjon. Politiet kan gje løyve etter første ledd for inntil tre komplette rifler eller haglevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, som er tillatne til jakt etter våpenlova § 11 andre ledd og kapittel 3 i denne forskrifta. Politiet kan gje personar som har våpenløyve for pistol eller revolver løyve for inntil tre pistolar eller revolverar, samt våpendelar til desse skytevåpena. Det samla talet skytevåpen som kan ervervast på grunnlag av arv eller minneverde, kan ikkje overstige tre komplette skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena."

 

Ja, men det stilles krav til en viss våpenkjennskap for å i det hele tatt kunne arve, det var ikke et absolutt krav tidligere? Så det henger nok sammen med at man nå ikke lenger nektes å bruke våpenet. Hensikten i begge tilfeller er vel å hindre feil , uvettig og farlig bruk, men dette er da en bedre løsning enn å kategorisk nekte eieren å bruke våpenet i det hele tatt.

 

Videre må det vel nå bli rom for f.eks. SKS til dynamisk rifle, ettersom godkjentlistene forsvinner.

Link to comment
Share on other sites

44 minutes ago, slemmo said:

Jepp, jeg ser for meg mye artige klassiske rifler på matcher fremover, men om det er det folk synes er gøy så hvorfor ikke.

Veldig offtopic, men jeg savner virkelig Classic rifle innenfor IPSC. Både i Manuell og Semi auto. Artig med de klassiske våpnene, men ikke like moro når en alltid kommer nederst på listene fordi en velger å bruke dem.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

En annen positiv endring er at de har tatt bort kravet om å ta med vital del hvis våpen forlates i bil.

 

Ny forskrift: 

Den som transporterar skytevåpen eller ammunisjon etter våpenlova § 20 i motorvogn skal ha skytevåpen og ammunisjon under forsvarleg tilsyn. Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen er fjerna.

 

Gammel forskrift:

Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes.

 

Jeg tror ikke alle fulgte denne helt uansett, spesielt på feltstevner. Der er jo tross alt litt vanskelig å gå rundt med 8 sleider og tønner i lomma...

 

Edit: det ser også ut som om de har fjernet kravet om at våpen ikke kan være "lett tilgjengelig" for sjåfør og passasjerer. Så lenge man ikke har det i hylster eller "festet til kroppen på en slik måte at det ikke gir rask tilkomst til våpenet"

Edited by MelvinP
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 5/8/2021 at 10:35 AM, mig16 said:

Må innrømme at jeg sliter litt med nynorsken. Får jeg beholde min Browning SA-22 halvauto salongrifle med 11 skudds rørmagasin?

 

Såvidt eg kan sjå vil overgangsreglane late deg behalde Browningen ja.

 

Beklager nynorsken. Eg les dansk godt, men slit litt med skrivinga.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tja, er det slik? Når det gjeld halvautomatiske rifler til jakt er magasinkapasitet regulert:

 

image.png.f0f1c2956440621d41957e4387f6cc17.png

 

Definisjonen på magasin:

 

image.png.48e01c9d6103f326afe35103e62eeee8.png

 

Så er spørsmålet om dette forbodet skal tolkast til å gjelde kun lause magasin eller magasin generelt. Slik det er formulert no vil eg påstå at teksten ikkje skiller mellom faste og lause magasin, og at halvautomatiske jaktrifler med magasinkapasitet > 10 er forbudt uansett om magasinet er laust eller fastmontert.

 

Når det gjeld jaktrifler med manuell repetermekanisme så er det ikkje noko slik formulering, men der er magasinkapasiteten regulert slik:

 

image.png.ba7daa50ddafd530361c1d91ce71472d.png

 

Her står det eksplisitt "lause våpenmagasin". Kan ikkje sjå at det er noko begrensing på fastmonterte magasin på slike våpen.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, joska said:

Tja, er det slik? Når det gjeld halvautomatiske rifler til jakt er magasinkapasitet regulert:

 

image.png.f0f1c2956440621d41957e4387f6cc17.png

 

Definisjonen på magasin:

 

image.png.48e01c9d6103f326afe35103e62eeee8.png

 

Så er spørsmålet om dette forbodet skal tolkast til å gjelde kun lause magasin eller magasin generelt. Slik det er formulert no vil eg påstå at teksten ikkje skiller mellom faste og lause magasin, og at halvautomatiske jaktrifler med magasinkapasitet > 10 er forbudt uansett om magasinet er laust eller fastmontert.

 

Når det gjeld jaktrifler med manuell repetermekanisme så er det ikkje noko slik formulering, men der er magasinkapasiteten regulert slik:

 

image.png.ba7daa50ddafd530361c1d91ce71472d.png

 

Her står det eksplisitt "lause våpenmagasin". Kan ikkje sjå at det er noko begrensing på fastmonterte magasin på slike våpen.

 

Forskriften må etter sin ordlyd tolkes som at det er tilstrekkelig at våpenet fra fabrikk støtter magasiner på inntil 10 skudd. Ergo kan våpenet ha vært produsert for, og fungere med, også høyere kapasitets magasiner. 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Viper said:

Forskriften må etter sin ordlyd tolkes som at det er tilstrekkelig at våpenet fra fabrikk støtter magasiner på inntil 10 skudd. Ergo kan våpenet ha vært produsert for, og fungere med, også høyere kapasitets magasiner. 

 

Forstår jeg denne tolkningen rett, så vil jo alle Lever Action rifler i pistol kalibere også blir forbudt, fordi det har vært laget utgaver med langt løp og over 10 skudd i magasinet.

Link to comment
Share on other sites

Nei, det vil de ikke være. Forbudet mot magasin med mer enn ti skudd gjelder bare halvautomatiske rifler til jakt. For repeterrifler er det bare 84/40 lengdebegrensningen som gjelder. Og du vil ikke få kjøpt løse magasiner med mer enn ti skudds kapasitet. (Hva som skjer den dagen du har bulket/bøyd magasinrøret på lever-action rifla di og trenger et nytt, tør jeg ikke svare på..)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
2 hours ago, Lille Arne said:

Nei, det vil de ikke være. Forbudet mot magasin med mer enn ti skudd gjelder bare halvautomatiske rifler til jakt. For repeterrifler er det bare 84/40 lengdebegrensningen som gjelder. Og du vil ikke få kjøpt løse magasiner med mer enn ti skudds kapasitet. (Hva som skjer den dagen du har bulket/bøyd magasinrøret på lever-action rifla di og trenger et nytt, tør jeg ikke svare på..)

 

Det er berre lause magasin som er regulert her, og rørmagasinet kjem ikkje under denne definisjonen. Men *lause* magasin med > 10 skudd er forbode, også til repeterrifler.

Edited by joska
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Rugern said:

Virker da som at Ruger PCC endelig kan erverves til jakt? 

Jeg tviler, men håpet er der. Første som får innvilget eller avslag må proklamere her på kammeret.no

Link to comment
Share on other sites

Med en sånn logikk, så vil jo alt av skytevåpen kunne spores tilbake til "militært opphav" 🙄

 

Så vidt jeg vet, lager Ruger skytevåpen primært for det sivile markedet i USA.

 

Link to comment
Share on other sites

Sett i gang og prøv. Kult om dere får den godkjent.

 

Men jeg setter mine penger på at politiet kommer til å si at 

a) PC9 ble opprinnelig konstruert nettopp for politibruk, og 

b) PCC er en delbar og oppgradert PC9

og dermed i strid med 

 

§ 5.Løyve med vidare for skytevåpen

[...]

Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette følgjande skytevåpen:

[...]

3.halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Ja, fordi vi ikke har noen liste lenger. Det er ikke noen godkjenning av modeller som før.

Sånn som det er skrevet nå blir det opp til saksbehandler å vurdere. 

 

That said, så vedder jeg en femmer på at pod kommer til å prøve på noe listeopplegg i rundskriva sine

Edited by meatpukk
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, meatpukk said:

Ja, fordi vi ikke har noen liste lenger. Det er ikke noen godkjenning av modeller som før.

Sånn som det er skrevet nå blir det opp til saksbehandler å vurdere. 

 

That said, så vedder jeg en femmer på at pod kommer til å prøve på noe listeopplegg i rundskriva sine

Det kommer i hvert fall nødvendigvis til å dannes en form for presedens for enkelte modeller der opphavet kan trekkes i tvil, slik som PCC. Enten må alle innvilges, ellers kan ingen innvilges. Og da er det vel greit at det også er kjent for allmennheten hvilke rifler dette typisk gjelder.

 

Det må jo vurderes hvor nært beslektet et våpen må være med en militær eller politi-modell, før den ikke kan godkjennes. Er det nok at den har byttet navn? Er det nok at den kamres i et annet kaliber? Er det nok å oppgradere den til en takedown-versjon? Jeg har en mistanke om at det skal mer til enn alt dette, ettersom det er skrevet "opphavleg konstruert for".

 

Jeg vil tro at en fornuftig tilnærming til dette vil være å se på hvor stor andel av delene som fortsatt går om hverandre. Hvis de fleste delene går om hverandre er det jo klart at det er den samme rifla, bare med nytt navn. 

 

Og jeg ville ikke se på dette som noen liste over godkjente rifler, snarere tvert i mot, en oversikt over hvilke våpen som ved første øyekast kan synes å oppfylle vilkårene i loven, men som allikevel ikke faktisk gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Da antar jeg at det kommer en skriftlig melding til de som har slike rifler om at de må innleveres eller selges ut av landet når overgangsperioden på tre år nærmer seg slutten. Vedtaket må være hjemlet i lov, og komme med informasjon om muligheten for å klage. Eller ikke? Jeg skal ihvertfall benytte anledningen til å klage på dette "opprinnelig konstruert for"-tullet dersom man gis en formell ankemulighet. 

 

Er det realistisk at man kan vinne fram?

Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, Olesøn said:

Jeg setter mer enn en femmer på at POD skal lage ny liste. 

POD skrev vel i sitt høringsnotat at de var for fjerning av godkjentlista og bruk av mer generelle kriterier for godkjenning om jeg ikke husker feil?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er mange flinke folk i Politiet, og også i (den helvetes udemokratiske styggedommen) Politidirektoratet. Hvorvidt de har noe de skulle ha sagt fremstår for meg som litt urealistisk, med tanke på hvor mye svada vi faktisk får servert. Så jeg stoler ikke på noe jeg hører fra den kanten før jeg ser at det blir slik. Veldig synd i et presumptivt demokratisk samfunn, men sånn er det nå en gang, og det er ikke min skyld at jeg har det synet... 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vil tro at når POD går ut med dette i et offisielt høringsnotat så er det noe de også står inne for i tiden videre. Det er vel POD som står for forskriftene som eventuelt kommer? Men vi får se :) jeg har i vært fall et håp om at godkjentlista forblir historie!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sånn som at våpen godkjent i EU som hovedregel skulle godkjennes her til lands? Sorry ass, men jeg har null tillit til eller respekt for POD inntil de gjør noe positivt og er ærlige, og når de en sjelden gang gjør det nullstilles holdningen etter ti minutter. De har sjøl oppført seg såpass lite profesjonelt opp gjennom åra at de har et langt lerret å bleke før de blir tatt seriøst av meg. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Fikk en e-post fra Jenny Klinge i dag:

 

Quote

Hei *******!

 

Då vi hadde våpenlova oppe sist, arkiverte eg e-postar frå folk som var opptatt av temaet, og du var jo ein av desse. Eg tenkte du kan ha interesse av å vita at vi i Senterpartiet nyleg fekk gjennomslag for ei kompensasjonsordning for dei som må gi frå seg desse halvautomatiske riflene som blir forbudt med tilbakeverkande kraft.

 

Vi var jo mot dette forbodet, men meiner det er viktig at dei som blir ramma av det i det minste får kompensert for det økonomiske tapet.

 

Her er lenke til debatten i Stortinget 4/5 viss du er interessert. Vi begynner kl 15.54 - du ser klokka oppe i høgre hjørne når du spolar i debatten. Frølich frå Høgre talar om å gi bort pengar utan at det er nokon sakleg grunn til det, og Mæland er også lite glad for at denne ordninga no får fleirtal. Høyr gjerne replikkrunden etter innlegget hennar som begynner kl 15.58.

 

Mitt innlegg begynner kl 15.53, der gjer eg greie for både historikken og det som har skjedd no. Trur innlegget mitt er det som forklarer saka best.

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Storting/05/04/Stortinget-20210504-095445.mp4&msid=315&meid=10769

 

For all del send dette til andre som har behov for informasjon og legg det gjerne ut på sosiale media dersom du har andre jegerar og våpeninteresserte du vil informere. Det er viktig at ordninga om kompensasjon blir etterspurt slik at regjeringa ikkje berre kan gi blaffen i ho, slik dei faktisk seier dei vil gjera no.

 

God helg vidare!

 

Mvh

Jenny Klinge


 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Meget farlig mann han Peter F. fra Bergen for alle jegere og skyttere.

At en slik person kan sitte i justiskomiten når han tydligvis viser sitt hat mot en gruppe i samfunnet.

 

Skremmende!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
25 minutes ago, petrol said:

Meget farlig mann han Peter F. fra Bergen for alle jegere og skyttere.

At en slik person kan sitte i justiskomiten når han tydligvis viser sitt hat mot en gruppe i samfunnet.

 

Skremmende!

 

Nå skal det først sies at jeg er for en kompensasjonsordning og i mot forbudet i utgangspunktet. Men hvordan du klarer å være så nærtagende at du tolker dette som at Peter F. viser hat mot jegere er for meg en gåte. 

Edited by arnegun
Link to comment
Share on other sites

Da må du gå igjennom taler/ intervjuer som har har hatt. Da tipper jeg du ser trenden hvis ikke vedlagte link Mosjonskyttereren var nok.

Justisministeren er heller ikke noe bedre.

 

De snakker om de er redd for å skape presedens for senere forbud... Smak på den setningen! Neste gang tar de Perazzi hagla din eller langholdbørsa til 100 000.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, petrol said:

Da må du gå igjennom taler/ intervjuer som har har hatt. Da tipper jeg du ser trenden hvis ikke vedlagte link Mosjonskyttereren var nok.

Justisministeren er heller ikke noe bedre.

 

De snakker om de er redd for å skape presedens for senere forbud... Smak på den setningen! Neste gang tar de Perazzi hagla din eller langholdbørsa til 100 000.

 

 

Ordet hat har kanskje en annen betydning for deg en for meg. For øvrig ganske sikker på at det siktes til generelle forbud med tilbakevirkende kraft, ikke nødvendigvis forbud som omhandler våpen. Synes mange her inne er i overkant flink på å være negativ og male fanden på veggen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...