Jump to content

Krag ammunisjon


Oddane

Recommended Posts

Det er ingen direkte sammeheng mellom kulevekt og trykk. D-Spiss var ladet langt ned på 700-tallet i hastighet.

Jeg vet ikke hastigheten til 7.8g elektron, men når vi ikke vet hvilket krutt som er brukt - så er det ingen sammenheng mellom hastighet og trykk heller... 

Og det er trykket som er interessant her. 

 

Dette har vært diskutert her på forumet før, og en eller annen hadde faktisk målt trykket i flere forskjellige patroner, og kunne servere fakta, istedenfor tro og håp. Tråden er her et sted, så søk.

 

K

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hva er Kragtrykk? Trykkmåling av patroner er ingen eksakt vitenskap. På grunn av det dynamiske forløpet er det nesten umulig å måle virkelig trykk, derfor er alle målesystemer beheftet med systematiske feil. I tillegg vil alle måleoppsett ha innebygde feilkilder slik at uten å kjenne måleoppsett er sammenligning av trykk målt med ulike oppsett verdiløst.

Krag ble utviklet med stukningssylindere på løpet som målemetode. Skal en vurdere moderne ammunisjon opp mot original trykkstandard må det måles med samme målemetode. Finnes noen av de originale trykkpipene fremdeles slik at en kan etablere en standard? Tvilsomt, da må man gjette på hva original trykkstandard vill blitt med dagens målemetode.

I praksis gjøres en designvurdering av våpenet og eksperter vurderer at dette våpenet bør ikke ha høyere trykk enn x målt med vårt målesystem. Det blir da CIP eller SAAMI anbefalinger for patronen.

Link to comment
Share on other sites

Det er nå bare det jeg sier for at det skal være enkelt å forstå. I stedet for å skrive trykkstandard. 

Jeg har ikke brøkdelen av din kompetanse på området så den er grei. Jeg kan si helt konkret at sammenlignet med ammunisjon som norma rekrutt så ga strekklappmåling tilsvarene resultater med norma jaktmatch 6,5 gram. Jeg fikk også tilsvarende målinger med patroner ladet etter data som etter sigende skulle være innenfor. 

Minnes at det som fikk meg til å teste litt forskjellig var en våpenskribent som mente en patron han testet kunne være et alternativ for krag basert på at hastigheten var så lav. Poenget var derfor bare å se om strekklappmåling kunne utelukke det eller om det var plausibelt.

Link to comment
Share on other sites

Det var ikke ment som kritikk, men oppgitt trykkstandard for Krag har variert som dollarkursen. Uten at det er referert til noe håndfast om målemetode og oppsett er slike data verdiløse. Strekklappmåling gir helt grei sammenligning av trykk i ulike patroner når det skytes i samme våpen og helst annethvert av hver type. 

Ved å bruke f. eks. Rano ammunisjon beregnet for Krag som referanse vil en kunne finne ut om en ammunisjonstype har høyere eller lavere trykk enn referansen.

Opprinnelig var Krag og svensk mauser ladd til samme trykk, senere har ammunisjon til Krag blitt ladd svakere. Årsaken var mest trolig både at det forekom noen våpensprenginger og at DFS skyttere slet ut mange løp i samme låskasse, det var nok ikke Kragen beregnet for opprinnelig. Ammunisjon for DFS skyting ble derfor ladd til lavere trykk enn de opprinnelige militære patronene.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...