Jump to content

Hva når kulen ikke står i ladetabell


Recommended Posts

Etter tips på forumet handlet jeg inn N-150 krutt for å lade 308w.

 

Kulen jeg tenkt lade med (155grs) står ikke oppført i ladetabell med denne kruttypen. I hornady sin tabell er Bla kruttypene n-140, varget og cfe223 nevnt. 
 

hvordan går dere da frem for å finne krutt som tilsvarer slik at en kan Finne riktig startlading og makslading? 

Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Proshooter said:

hvordan går dere da frem for å finne krutt som tilsvarer slik at en kan Finne riktig startlading og makslading? 

 

Jeg leter som regel etter data for en kule med samme vekt og fasong og starter to grains under maks. 

 

Kruttype lar jeg stort sett følge kulevekt. Du gjør ingenting galt med å bruke N-150. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ut i fra kule vekt vil jeg tro du har en eller annen 155grs HP Matchkule? Da finner du ladedata til en eller annen 155grs Matchkule og starter der ;) De er ofte så like at det ikke er noe skummelt som skjer om du ikke starter rett på MAX ladningene da?

Link to post
Share on other sites

...og én til ting. Når jeg skal lade et nytt kaliber eller en kule jeg ikke har data for starter jeg alltid med et relativt tregt krutt. Man har mer fomlemargin og rom for feilbedømmelse med N-150 enn N-140. 

 

Vv har max rundt 46 grs N-150 for 155 grs matchkuler, rundt 44 for veldig lange som Berger. Med mindre kula di er homogen ville jeg ladet opp fem patroner med 42 grs, fem med 43 grs og fem med 44 grs N-150 og tatt det derfra. Skyt de med 42 grs først. Sørg for at du har minst én mm friflukt i første omgang, så slipper du å tenke på dét. 

Link to post
Share on other sites
Bullet 10,0 g / 155 gr HPBT, Sierra C.O.L. 71,0 mm / 2.795 inch
 
Powder Starting load Maximum load
Type Weight Velocity Weight Velocity
[g] [grs] [m/s] [fps] [g] [grs] [m/s] [fps]
N135 2,28 35.1 712 2337 2,68 41.3 815 2674
N140 2,40 37.0 717 2354 2,86 44.2 827 2712
N540 2,46 37.9 712 2337 2,92 45.1 838 2750
N150 2,63 40.6 752 2466 3,01 46.5 850 2790
N550 2,76 42.5 756 2479 3,22C 49.7C 880 2888
Link to post
Share on other sites

Måten jeg tilnærmer meg ladedata når jeg ikke finner den kula jeg jeg vil bruke i ladetabellen er - som andre nevner før meg - å finne en tilsvarende kule i tabellen. Altså kuler som er like i vekt og utforming (spiss, flat point, boat tail etc.).

 

Men man må også skille mellom konvensjonelle mantlede blykuler og homogene kuler (kobber tvers igjennom). Selv lader jeg mye til .223 remington. En 55 grains fmj (mantlet bly)er kortere enn en 55 grs Barnes TTSX (homogen). Det betyr at om jeg i vanvare bruker data beregnet for fmj-en, så vil den homogene kula havne dypere i hylsa og dermed gi litt høyere starttrykk.

 

Da jeg gikk over til homogene kuler på jakt, startet jeg veldig forsiktig og brukte mye tid på å forske meg fram til en ladning som passet. Rådet om å starte i nedre sjikt på kruttmengde og lage en stige er veldig godt.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...