Jump to content

Forbudte kniver?


einherje

Recommended Posts

Ser at en mann fra  Finnmark har fått en aldri så  liten bot for å kjøpe kniver fra Polen. Pakken ble stoppet i tollen. Hva er reglene for dette, og hvem avgjør om en kniv er ulovlig? Tilsvarende type knives omsettes vel i butikk her på berget?

 

Mann (24) kjøpte kniver for å kaste blink på hytta. Nå må han bla opp til statskassa

 
Publisert:11. oktober 2020, kl. 16:20

Erkjente skyld.

DEL
  •  
  •  
  •  

En mann (24) bosatt i Hammerfest tingrett er dømt for å ha bestilt og kjøpt tre kastekniver ulovlig i desember 2019.

Han bestilte dem fra Polen via internett.

Møtte i retten

Han ble tiltalt for forholdet, og møtte nylig i tingretten.

Der erkjente han straffskyld.

Retten skriver i dommen at overtredelsen av våpenloven ikke er av de mest alvorlige, og at mannen kjøpte knivene for å kaste på blink på hytta.

Mannen forklarte i retten at han ikke visste at det var ulovlig å kjøpe disse knivene.

Ifølge politiadvokat Thomas Darell i Finnmark politidistrikt ble knivene stoppet av tollen under kontroll av innkommet post til Norge.

10.000 kroner i bot

Han samtykket at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten sa seg enig i påtalemyndighetens påstand om 10.000 kroner i bot. Videre at det er opplyst at boten er i samsvar med standardsatsen for overtredelse av våpenlovens paragraf inntatt i Finnmark politidistrikts påtaledirektiv.

Det ble også lagt ned påstand om inndragning av de tre knivene, og retten sa seg også enig i det.

Link to comment
Share on other sites

Quote

Justisdepartementet har i konkrete saker lagt til grunn at dolker skal betraktes som stiletter. Dette gjelder ikke bredbladede kastekniver. Det antas videre at tradisjonelle dykkerkniver ikke kan betraktes som stiletter. Bajonetter anses heller ikke for å være «stilett» i våpenlovens forstand.

 

Link to comment
Share on other sites

Det forekommer meg merkelig at retten har konkludert med at kastekniver er forbudt. Var det andre egenskaper med disse knivene som gjorde at de falt inn under forbudte kniver?

Eller har retten her tatt tollvesenets og politiets konklusjon uten å vurdere annet enn skyldspørsmålet? Altså at retten ikke har vurdert om de aktuelle knivene faktisk er forbudt eller ikke?

Jeg er ikke overrasket over at toll og politi reagerer på ting de tror/ønsker skulle være forbudt. Litt verre at ikke retten ser gjennom dette...

Edited by Ratel
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Som Rausheim skriver, §9 i våpenloven sier følgende:
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.

 

Denne dekker ganske mye. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Alyssis said:

Jeg vil påstå at kastekniver går under andre tilsvarende særlige farlige gjenstander uten aktverdig formål, og som fremstår som voldsprodukter. 

Det må du gjerne påstå, men når Justisdepartementet spesifikt har påpekt at kastekniver ikke er ment å rammes av forbudet, og POD har gjentatt dette i rundskriv, så mener jeg at det er lite som er overlatt til synsing. 
 

Derimot er det rom for tolkning når det gjelder utformingen av knivene, og ligger de tett opp mot stiletter i utforming, så kanskje det spiller mindre rolle hva de er markedsført som

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, psAico said:

Det må du gjerne påstå, men når Justisdepartementet spesifikt har påpekt at kastekniver ikke er ment å rammes av forbudet, og POD har gjentatt dette i rundskriv, så mener jeg at det er lite som er overlatt til synsing. 
 

Derimot er det rom for tolkning når det gjelder utformingen av knivene, og ligger de tett opp mot stiletter i utforming, så kanskje det spiller mindre rolle hva de er markedsført som

Jeg har ikke sett hvor dette står i rundskriv, eller er sagt av justisdepartementet. Jeg er enig i at det ikke bør være mye synsing ute å går, men loven legger jo veldig opp til det. Jeg vet at når jeg var i Bulgaria for en del år siden, og kom tilbake til Norge og ble stoppet i tollen - så var det eneste de spurte om inne på rommet, om vi hadde med oss noe våpen, sverd, kastekniver eller lignende. De så ikke på alkohol eller tobakk. 

Kan det være annerledes regler når det gjelder å importere? 

Link to comment
Share on other sites

Kastekniver er spesifisert i et rundskriv som lovlig. Men så har du tollere, for ikke å glemme jurister/påtalemyndighet, som ikke får med seg dette og heller ikke har kunskapen som folk som har disse tingene som hobby eller butikk.

Den dommen der hadde jo ikke overlevd en anke, men vedkommende ville kanskje bare ha saken ut av verden. Vedkommende vil ihvertfall pga den dommen få problemer i fremtiden ved kjøp av ordentlige våpen osv.

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Rausheim said:

 Vedkommende vil ihvertfall pga den dommen få problemer i fremtiden ved kjøp av ordentlige våpen osv.

 

Denne personen vil få problemer med mye mer enn det. Han vil foreks. aldri få reise inn i USA , eller kunne sette seg på ett fly noe sted som må mellomlande i USA. Jeg har en kollega som opplevde akkurat dette. Som 17 årig guttunge dro han på ferie med foreldrene til syden og fant for en billig penge ett sett billige kastekniver i ei sjappe som han kjøpte, puttet i kofferten og tok med hjem. Selvfølgelig var han uheldig å ble plukket ut der han gikk gjennom tollen på grønt og bedt om åpne kofferten. Det var nok sprit og slikt de var ute etter , men knivene dukket opp og ble beslaglagt. Etter noen uker kom brev om at det var opprettet sak og en bot på noen tusen, eller møte i retten.  Både foreldrene og han mente at det beste var å betale " og få det ut av verden". Å møte i retten virket skremmende . Det er bare det at de er ikke ute av verden.  I dag angrer han bittert.  Han skulle tatt sin dag i retten, for han hadde ikke gjort noe ulovlig. Hans drøm var å bli politimann , men det var ikke mulig med ett rulleblad som sa han var straffet for ulovlig våpenbesittelse . Virkelig sjokk fikk han da han og samboeren noen år senere ville dra på amerikaferie og søkte om visum . Det fikk han ikke siden han pr. definisjon hadde kriminell bakgrunn. I en slik sak ville jeg brukt rettsvesenet for alt det er verdt. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Eldhannas said:

Ettersom saken ble avgjort ved tilståelsesdom er den rettskraftig, og vil danne presedens for senere behandling av tilsvarende saker.

Mange NAVere som ble dømt på denne måten, uten at det ser ut som akkurat det kommer til å medføre presedens. 

 

I denne saken må det jo gå an å få dommen omgjort, den er jo "åpenbart" feil. Forutsatt at det er kastekniver, og ikke noe kastekniv-lignende som kan anses å være stilett.

 

Hele §9 i Våpenforskriften er i mine øyne ganske problematisk. Den forbyr enkelte typer kniver som ikke objektivt sett kan anses å være farligere enn andre.

Dette uten grundige forarbeider som gir klarhet i hva som er begrunnelsen og dermed en dypere innsikt i lovens intensjon.

Den har på toppen av dette svært vage legaldefinisjoner:

Loven forbyr spesifikt stiletter, dette har POD i rundskriv utvidet til å inbefatte dolk, som ikke er det samme, og man roter seg dermed inn i en analogi-problematikk. Dolken, som da altså ikke egentlig er forbudt, er igjen vanskelig å skille fra knivtyper man ikke har ønsket å ramme, som de nevnte kastekniver, dykkekniver og bajonett.

Litt av det samme problemet har vi med springkniver. Her har det vært mange kjedelige situasjoner med assisterte kniver.

 

Med en så svak legaldefinisjon er det vanskelig å se at klarhetskravet er ivaretatt. Når det i tillegg er snakk om våpen som ikke egentlig er farligere enn de som helt klart ikke er omfattet av forbudet, blir det bare tragisk at ellers lovlydige mennesker skal dømmes i medhold av denne paragrafen.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Eldhannas said:

 

 

Ettersom saken ble avgjort ved tilståelsesdom er den rettskraftig, og vil danne presedens for senere behandling av tilsvarende saker.

Dommen er rettskraftig ja, men den gir ikke mye presedens. Det er en tingrettsdom. En dom i lagmannsretten gir noe presedens , men det må en høyesterettsdom til for at den egentlig skal ha det man mener med presedens

Link to comment
Share on other sites

43 minutes ago, Robinson said:

Dommen er rettskraftig ja, men den gir ikke mye presedens. Det er en tingrettsdom. En dom i lagmannsretten gir noe presedens , men det må en høyesterettsdom til for at den egentlig skal ha det man mener med presedens

 

Siden "presedens" og "prejudikat" er blitt diskusjonstemaet i tråden, må jeg, i all beskjedenhet, få vise til det ultimate svaret på denne problemstillingen:

 

 

Om prejudikater og deres betydning for rettsutviklingen.

Peter Wessel Zapffes eksamensbesvarelse fra 1923


Et præjudikat er en høiesteretsdom
- stort mere man kan ikke sige derom.
Og Høiesteret er al ære værd,
den er trygg og forstandig i al sin færd.

En dom av Høiesterets-kvalitet
den skulde ha virkning til evighet.
Og da var jo saken grei, men nei,
så enkel er den desværre ei.

Selv assessorer er mennesker kun,
med menneskers tanke, og mennskers mund.
Og ordet: Errare humanum est,
det passer på dem som på mennesker flest.

Om nu i en sak er gjort ret og skjel
og spørsmålet reises allikevel -
hvad vekt skal da lægges på siste dom?
Ja, det har længe man tvistet om.

Romerneformet sin lære best:
Non exemplis, sed legibus, judicandum est.

 

I England man sier: Det sømmer sig ikke

på Domstolens hellige bud at flikke:
En dom skal føges til punkt og prikke.

Men de som taler fra vort kateter,
de hengir sig nødig til yderligheter.
En aurea mediocritas
følger vi heller; den blir oss tilpas.

Når dom er faldt i en viktig sag
det huskes i folkets brede lag.
Man vokter sig vel for at lave proces
når saken er judicata res.

Opinio juris sig danner let:
Man tror at dommen er gjældende ret.
Ja, sådan kan sedvaneret opstå
og dommen betydningfor retten få.

Men det var galt, hvis man anta vilde
at dommen selv er en retslig kilde.

Om nu en dommer har
i viktig sak git kjendelse
og så, nach Tag und Jahr
han får en ny henvendelse -

 

 - som gjælder samme tvil -
Kan han da med et smil
blot læse op sin gamle dom
til skræk for parterne som kom?

Å langtifra, for tidens tand
imens har gnavet flittig,
så det som dengang var forstand
er kanskje nu vanvittig.

Og han, som rettens viva vox
må ikke være orthodox
men lyde livets sterke stemme
og dagens tusen krav fornemme.

Men på den anden side
kan rettens enhet lide
ved altfor stor vilkårlighet.
Man vet -

 

 - at hvo sin hund opdrage vil
han tukte må med konsekvens
så dyret gjennem spark og smil
kan spore en bestemt tendens.

For hvis han blir i utid vred
han mister dyrets kjærlighed.

Slik også Rettens vokter må
i folkets skarpe øine stå,
som prøvet ven, som vis og god,
som suveræn og tjener tro.

Det synes efter dette, som om dommen av igår
skulde kræve større hensyn end en gammel uden anke;

men herved er at merke, at jo længer tiden går
desto fastere gror dommen i folkets sind og tanke.

Moral:

En kræftbyld av igår
den kan du trygt la skjære.
Men er den mæt av år
bør helst du la den være.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Robinson said:

 

Denne personen vil få problemer med mye mer enn det. Han vil foreks. aldri få reise inn i USA , eller kunne sette seg på ett fly noe sted som må mellomlande i USA. Jeg har en kollega som opplevde akkurat dette. Som 17 årig guttunge dro han på ferie med foreldrene til syden og fant for en billig penge ett sett billige kastekniver i ei sjappe som han kjøpte, puttet i kofferten og tok med hjem. Selvfølgelig var han uheldig å ble plukket ut der han gikk gjennom tollen på grønt og bedt om åpne kofferten. Det var nok sprit og slikt de var ute etter , men knivene dukket opp og ble beslaglagt. Etter noen uker kom brev om at det var opprettet sak og en bot på noen tusen, eller møte i retten.  Både foreldrene og han mente at det beste var å betale " og få det ut av verden". Å møte i retten virket skremmende . Det er bare det at de er ikke ute av verden.  I dag angrer han bittert.  Han skulle tatt sin dag i retten, for han hadde ikke gjort noe ulovlig. Hans drøm var å bli politimann , men det var ikke mulig med ett rulleblad som sa han var straffet for ulovlig våpenbesittelse . Virkelig sjokk fikk han da han og samboeren noen år senere ville dra på amerikaferie og søkte om visum . Det fikk han ikke siden han pr. definisjon hadde kriminell bakgrunn. I en slik sak ville jeg brukt rettsvesenet for alt det er verdt. 

 

Han har vel "self-denied" på søknaden og krysset av for om han har kriminell bakgrunn. Realiteten er at det må ha vært en dom som gav mer enn 12mnd fengsel eller alt som er narkorelatert for at visumsøknaden går i dass. Kontakt den amerikanske ambassaden, for i saker som det faktisk ikke er brudd på noen amerikanske lover, så kan det få et positivt utfall.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...