Jump to content

Jeger frikjent etter hodeskudd på reinsdyr


Umbo
 Share

Recommended Posts

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VqRzK4/jeger-frikjent-etter-hodeskudd-paa-reinsdyr

Dette er egentlig en ganske interessant sak. Da tenker jeg ikke så mye på det rent etiske selv om mange nok vil ha tanker om det også. Men det er altså faktisk mulig å bli frikjent i en slik sak om man fører gode nok bevis for hva man har gjort og hvilken kompentanse man har til å gjøre det. Det er faktisk noe å ha i bakhodet om man velger å gjøre noe på jakt som ikke er helt A4. Rent skyteteknisk er det jo mindre vanskelig enn det mange av oss gjør på banen. Men det er jo på banen... Ville jeg gjort det på jakt? Neppe. Men det er meg, med min erfaringsbase. Og den er ikke så solid at det er opp til meg å ha for harde meninger om hva andre gjør.  Jeg vet jo ikke hva de kan.

Jeg tenker også at det var greit at denne saken gikk gjennom rettsvesenet. Det er som advokaten sier til slutt. Dette setter imidlertid strenge krav til jegerens ferdigheter og skal kun gjøres av de mest kyndige. Dette var situasjon både før og etter denne dommen. Og det er vel kanskje like greit at man faktisk må føre bevis for at man er kyndig nok om man blir observert in flagranti med hodeskudd på reinsjakt? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@OlesønJeg er forsåvidt enig i det. Å klare et slikt skudd liggende med tofot og støtte burde være i basisrepertoaret til en jeger. Men jeg tenker likevel at det bør sitte langt inne for de fleste av oss å gjøre det i felt, mot dyr. Så langt inne at man bør være klar til å bevise at man er kyndig nok. Og da må man nok sannsynliggjøre mer enn 30+5 som treningsgrunnlag.

Samtidig er det en annen tanke som bør være verdt å ha i bakhodet. Vi vil vel ikke der at vi kan risikere å måtte stå i en rettssal og forsvare absolutt alt som ikke er helt etter jegerprøveboka og NJFF sine anbefalinger for skyteavstand? Hvor går grensen? Er det for eksempel når man oppsøker noe annet enn hjerte/lungeskudd? Noe annet enn stillestående dyr? Noe annet enn 100m?

Link to comment
Share on other sites

@Polardego Egentlig ikke. Det man gjør i trafikken innebærer en viss grad av risiko for andre mennesker. Og for at andre mennesker reagerer atypisk/farlig på din adferd og derav forårsaker ulykker. Det å ha 'fartsgrenser' i form av ufravikelige maksavstander og skuddvinkler for jakt på ulike typer vilt er litt upraktisk.

Link to comment
Share on other sites

Synes igrunn dette er positivt. For å bruke en juridisk floskel, så evner Tingretten å vise at dette baserer seg på en "konkret og skjønnsmessig vurdering". Her har tingretten (også) tatt stilling til jegeren skyteferdigheter, vurderinger og forberedelser, og ikke bare lagt vekt på den klassiske og statiske påstanden om at dyret omtrent skal stå i ro på 100 meter med breisida til. 

 

Grunnen til frifinnelse er jo nettopp at skuddet er forsvarlig forberedt, planlagt og humant plassert.

 

Applaus til tingrettsdommeren. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det høres helt greit ut. Det er vel en type jakt hvor man må forberede seg på litt hold og han gjorde det. Erfaring bygges stein på stein og her høres det ut som det var både bra grunnmur og god mørtel på plass når denne steinen ble lagt ned.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Polardego said:

Kan man videreføre dette til trafikken? En erfaren sjåfør som setter gode rundetider på Rudskogen burde være tryggere når farten er høy enn Ronny 18 år, men de blir straffet like hardt.

 

Fartsgrenser er absolutte, men folk har blitt frikjent etter å ha vært "tatt" for "uforsvarlig kjøring" og lignende, på grunnlag av over gjennomsnittlige kjøreferdigheter.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Nå gikk jo dette greit for jegerens del, han traff der han sier han siktet og dyret gikk ned. Men, hva hadde skjedd, om vi vrir litt på situasjonen, alt likt, men i tenkt scenario skam skyter jegeren dyret...hvordan ville utfallet blitt i samme nevnte sak? Som standplassleder ser jeg veldig mye forskjellig, fra veldig gode og aktive skyttere, til de midt på treet, og i andre enden av skalaen, de som nok ikke burde fått gått ut på jakt med noe våpen. Jeg både tenker og mener, at en jeger/skytter ikke er bedre enn det siste skuddet som skutt, med det mener jeg at vi alle, i de ovenfor nevnte kategoriene, kan gjøre feil vurderinger, ting kan oppstå, som kan det det mest 100% sikreste skuddet i verden, til å bli en bom, eller en skadeskyting. Frykten min personlig etter en sak som denne, er at de av jegerne som er i «feil» kategori, skal tenke at hodeskade er greit og normen, med de konsekvensene det vil medføre! Vi kan gå inn i en endeløs diskusjon, hvor den ene er bedre enn den andre, best rifle, beste kikkert, mest felte dyr etc. Det er ingen tvil om at det er mange som kan felle et dyr på den måten på den avstanden, men jammen er det svært mange som aldri heller ville være i nærheten av tilsvarende! En annen ting jeg merket meg i en artikkel om denne saken, «jegeren hadde aldri skadeskutt før» 
 

Jeg og vet jeg kan, basert på mye, levere et slikt skudd, men for min del, gjør jeg ikke det. Jeg velger alltid å safe, sikte i hjerte/lunge region, bog. Jeg tenker at slik debatten nå er omkring, dyrevelferd, jakt, miljø, bly...så trengs det ikke flere lover og regler som ødelegger mer enn hva som allerede er blitt gjort, og som jeg frykter for i fremtiden! 

 

Link to comment
Share on other sites

Utfallet hadde sikkert blitt det samme som når noen brenner av et skudd i låret i den tro det var bogen.

Jegern blir muligens dømt for inhuman jakt.

 

Hvorfor pålegger enkelte jegere seg selv og andre strengere "lover", etter det jeg husker står det ikke et spesifikt forbud mot hodeskudd. Så da er det lov så lenge det går bra?

Diskusjonen om det er lurt for alle er noe helt annet.

Edited by Sakoen75
Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, vavlo said:

Nå er det vel bare slik at uansett hvor man velger å sikte så vil man på et eller annet tidspunkt gjøre et dårlig skudd på jakt. Temmelig mange bakbogenskudd ( eller skudd som var tenkt i bogen for den del) som havner i vom hvert år. Straffbart?

 

I dette tilfellet var jegeren "tiltalt for å «ha drevet jakt eller fangst på en slik måte at det medførte fare» for unødig lidelse." Og ble frikjent etter et (velrettet) hodeskudd fra ca 140m avstand. Denne dommen vil jo måtte gi en viss presedens for hva som skal tolkes til at det "medfører fare for unødig lidelse", og i tilsvarende saker tidligere (tenker på en sak ang jakt i dårlig lys?) har det blitt poengtert at det ikke er resultatet som sådan som er grunnlag for anmeldelse, men selve handlingen. Altså at jegeren gjør valg som øker risikoen for skadeskyting. 

 

Ettersom lovteksten er såpass tolkbar og det ikke er noen "faste grenser" er det i praksis umulig å forutsi hva som skal til for å bli dømt i en slik sak. Såvidt jeg kan forstå er det fullstendig opp til rettens tolkning. Og så langt har rettspraksis vært at man har dømt i jegerens favør - jegere har altså en relativt stor frihet til å gjøre egne valg og vurderinger. 

 

Jeg håper virkelig at vi ikke kommer dit at det blir straffbart å være uheldig. For det kommer til å skje "alle", hvis man bare har nok timer i skogen. 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om man sikter etter hodet på dette holdet og hadde endt opp med skadeskyting mener jeg det hadde vært naturlig med domfellelse. Risikoen for skadeskyting er utvilsomt større ved hodeskudd. Alle jaktskudd har større eller mindre risiko for skadeskyting men denne jegeren har jo bevist at han behersket skuddet. 

 

Historien om denne Ibuxen på 400m faller for meg innunder kategorien flaks med stor sannsynlighet for skadeskyting med omtalt erfaring. Dobbelt hold med 4 ganger vanskeligere å treffe (vind alene). 

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, jkb said:

Historien om denne Ibuxen på 400m faller for meg innunder kategorien flaks

Hva er så vanskelig med å treffe et så stort mål på 400 m hold om du har skutt inn våpenet?

Ta deg en tur på et feltstevne eller PRS stevne så ser du hva som er mulig. Feltskyting er med diopter og rem, og setter du en kikkert og tofot på er en fyrstikkeske et greit mål på 141 m, og et dyr helt greit på 400.

Det er faktisk bare å lære seg å skyte på noe annet enn reisfiguren på 100 m.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Per-S said:

Ta deg en tur på et feltstevne eller PRS stevne så ser du hva som er mulig. Feltskyting er med diopter og rem, og setter du en kikkert og tofot på er en fyrstikkeske et greit mål på 141 m, og et dyr helt greit på 400.

Det er faktisk bare å lære seg å skyte på noe annet enn reisfiguren på 100 m.

Nå skyter jeg ganske mye feltskyting i dfs regi ut til 600m så jeg mener jeg kan mene noe om dette temaet. Det er ikke slik at det blir 6 hver gang akkurat på feks b45 på 400m, spesielt over en dal hvor det er vanskelig å lese vind. B45 har høyde 45 cm og bredde 35 cm. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, jkb said:

Nå skyter jeg ganske mye feltskyting i dfs regi ut til 600m så jeg mener jeg kan mene noe om dette temaet. Det er ikke slik at det blir 6 hver gang akkurat på feks b45 på 400m, spesielt over en dal hvor det er vanskelig å lese vind. B45 har høyde 45 cm og bredde 35 cm. 

Det gjør jeg og. Og treffsikkerheten er LANGT lavere i feltskyting enn i PRS. Figurene er på det jevne halvparten så store - og i PRS skyter en vanligvis ikke engang med tofot flatt på bakken sånn som her...

 

Et par ganger har figuren "småen" blitt brukt i PRS-stevner, nettopp liggende med tofot. 
Den brukes rundt 300m i feltskyting, og du vet selv hvordan det kan gå. I PRS har den stått på 500m, og jeg husker mitt eget resultat, det var 6/5, og den andre gangen var det sånn 6-7m/s vind på tvers (jeg ville aldri skutt på et dyr på det holdet i den vinden), jeg feilbedømte litt, og hadde 6/0 til le for innertreffet... Dvs. fremdeles innafor på simlefiguren. Gruppene var sånn 5-6cm i begge tilfellene...

 

Et annet eksempel er ene holdet på sist stevne, der en skulle skyte 11 figurer på 510m hold, på 1 minutt, fra stående ferdigstilling, alle var 30x30cm (altså som "C30" omtrent). Nokså mange fylte den øvelsen.

 

 

 

K

Edited by M67
Link to comment
Share on other sites

Hva som er forsvarlig jaktskudd er jo forskjellig fra land til land, Ser på div YouTube videoer at nakke skudd er vanlig, og av og til forlanges i Skottland på rådyr, å dette må jo også norske jegere tilpasse seg.

 

Men den amerikanske trenden med langhold og tilnærmet ingen trening/ferdighet som matcher synes jeg lite om.

 

Men enda verre er tacticool jakt som denne

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, M67 said:

Den brukes rundt 300m i feltskyting, og du vet selv hvordan det kan gå. I PRS har den stått på 500m, og jeg husker mitt eget resultat, det var 6/5, og den andre gangen var det sånn 6-7m/s vind på tvers

At treffsikkerheten er større vil jeg tro men hvor representativt er utvalget du viser til? De som møter til PRS er vel litt over snittet interessert og forberedt og jeg nekter å tro at majoriteten fylte den stagen med 6 treff? De som skyter i kikkertklassen på magen på en blink fyller sjelden 30 treff her oppe i Trøndelag men det kan være noe med utvalget eller interessen. Det fine med DFS felt er at man får prøvd seg på ulike områder, over daler og i forskjellig vær fra gang til gang så det er god trening, PRS enda bedre kanskje. 

 

Småen har bredde på 25 cm og innertreffet er 40% av figur arealet som gir bredde på 10 cm så det er selvsagt godt skutt på 500m, en 10 skudd snitt 10 cm samling i snitt på 500M UNL gir deg vel en god plassering i feks et NM (top 3?) så utvilsomt her skytes det godt. Vi har alle våre gode dager, men det er oppmerksomheten på de dårlige dagene der man ikke har lest vinden riktig som etter min mening setter standaren for når sannsynligheten for skadeskyting blir for stor. Et annet moment er innskyting og våpenets stabilitet. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

42 minutes ago, jkb said:

De som skyter i kikkertklassen på magen på en blink fyller sjelden 30 treff her oppe i Trøndelag men det kan være noe med utvalget eller interessen.

Der ligger mye av "problemet" med storviltprøven som målestokk; på reinsjakt ville jeg ihvertfall i 9/10 tilfeller ha støtte i form av tofot eller at riflen ligger godt plantet oppå en sekk, og jeg tar heller en veldig god og stabil stilling på 200m, enn dårlig anlegg på 100m, som i tillegg øker sjansen for å skremme dyrene. 

 

I en sånn stilling er man betydelig mye mer stabil og sikker, enn liggende uten støtte (med eller uten reim). 

 

I forhold til å bruke AR på jakt...hadde lett gjort det hvis lovlig i Norge; de kan bygges lettere enn de fleste boltrifler, mer modulære og i de områder hvor det er lov kan man ha innfellbar eller foldestokk uten betydelige vektstraff.

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, nhd said:

OT. Med så mange utmerkede rifleskyttere, er det synd at ikke flere stilte opp på NM i helga :-) Vi skjøt på en vanvittig stor blink på 6,6 cm på 200 meter. Kun 40 skudd.

NM i hva? liggende med 2 fot og kikkert?  Høres relativt problemfritt ut? 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Think! said:

Hva som er forsvarlig jaktskudd er jo forskjellig fra land til land, Ser på div YouTube videoer at nakke skudd er vanlig, og av og til forlanges i Skottland på rådyr, å dette må jo også norske jegere tilpasse seg.

 

Men den amerikanske trenden med langhold og tilnærmet ingen trening/ferdighet som matcher synes jeg lite om.

 

Men enda verre er tacticool jakt som denne

 

 

Syns egentlig dette var litt mindre tacticool enn hv mauser og m75 jakke. Problemet er at de trenger mer enn ett skudd på stakkars elgen.

Edited by Dodraugen
Link to comment
Share on other sites

Er ikke fan av alt skal være gjennomregulert av lover, og vi jegere bør ikke stå på barrikadene for at det skal strammes inn på alt mulig. 
 

Synes dette løste seg greit. Jegeren kunne dokumentere sine ferdigheter og det tok retten hensyn til. På lik linje så hadde det vært fair at en som kun skyter 30+15 skudd i året hadde blitt dømt. 
 

Det kan alltids gå skeis uansett hvor man sikter, men vi som jegere bør jo tilstrebe oss for å redusere risikoen. Og idet ligger at folk flest bør holde seg til bogskudd, meg selv inkludert. 
 

For de som leser reinmeldinga for Snøhetta så ser man at oppsynet har avlivet flere rein med kjeven avskutt. Pinlig for jegerstanden og forferdelig for dyrene. Ikke minst bensin til bålet for jaktmotstandere. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, msteiro said:

Der ligger mye av "problemet" med storviltprøven som målestokk; på reinsjakt ville jeg ihvertfall i 9/10 tilfeller ha støtte i form av tofot eller at riflen ligger godt plantet oppå en sekk, og jeg tar heller en veldig god og stabil stilling på 200m, enn dårlig anlegg på 100m, som i tillegg øker sjansen for å skremme dyrene. 

 

 

 

Jeg har også tenk at tofot kan bli bra om jeg i fremtiden skulle få Parkinson. Frem til det klarer jeg meg utmerket med albuen i bakken og "låste" ledd. På langhold mot en ren som står og glor kan det muligens ha noe for seg med tofot, men på normale avstand der de konstant er i en eller annen form for bevegelse mener jeg at løpet må være lealøst. 

Forøvrig er mine 7 seneste skutt på 50-120 meter, så mye som 200 har jeg aldri hatt behov for. 

 

Når det gjelder topic så skyter jeg mye heller hodeskudd på stillestående dyr som kan forventes å forbli stille enn jeg skyter etter lunger på løpende som garantert hopper opp og ned, men det siste oppfordres vi nærmest til å gjøre. (Hvorfor trenes det ellers på løpene elg på bane?) 

Har aldri gjort noen av delene bare så det er klart. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, lilleulv said:

 

Synes dette løste seg greit. Jegeren kunne dokumentere sine ferdigheter og det tok retten hensyn til. På lik linje så hadde det vært fair at en som kun skyter 30+15 skudd i året hadde blitt dømt. 
 

 

 

Hvorfor i all verden hadde det vært fair. Jeg er en av dem som sjelden skyter mer enn 50 skudd i året, men etter 30 år i fjellet regner jeg meg som en betydlig mer kvalifisert renjeger enn en olympisk mester i skyting som aldri har vært over tregrensen.

Link to comment
Share on other sites

Skal man skyte i hodet må man mestre begge øvelser, man må kjenne til adferden til dyret man skal skyte, når står det i ro?  Og man må være god til å skyte. Man er ikke -GOD- til å skyte med 50 skudd i året. Det er ikke mer enn jeg skyter på en kveld.. 

 

Min mening er at hodeskudd er noe man Så absolutt bør avstå fra, man tar ett bevisst valg, som øker risikoen for stygg skadeskyting betraktelig, når

man samtidig har gode alternativer som gjør at man får felt dyret Med mye større marginer.  
 

samtidig synes jeg det er helt greit at jegeren unngikk domfellelse, det er i alle jegeres interesse at vi ikke blir rettsforfulgt for uhell i fremtiden.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

@Haavard Tviler ikke et sekund på at du er bedre reinsjeger en de fleste. Dette handler dog om hodeskudd på levende vilt. Da synes jeg det er fair å kunne dokumentere at man trener mye   skyting. Og i så måte er dommen en honnør til en som nettopp har lagt ned treningsmengde for å bli en god skytter.

De fleste gode reinsjegere jeg kjenner ville ha avstått fra å skyte hodeskudd. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, jkb said:

 

 

S, en 10 skudd snitt 10 cm samling i snitt på 500M UNL gir deg vel en god plassering i feks et NM (top 3?) så utvilsomt her skytes det godt. 

Det er jo de samme folkene stort sett. Men folk treffer når de får støtte rifla på noe. Det er en øvelse som heter "Skill Stage 2" - en standardøvelse. Du skyter 8 skudd, i par, på en rund på 360m (400yds) 25cm i diameter, 4 kne og 4 stå, med anlegg på en slags vegg med ulike høyder på - på 90s. Du må treffe på alle om du skal være med i toppen, helst på under minuttet.

 

Men, 100mm holder ikke mål - jeg var riktignok på et stevne nettopp, der jeg vant, med 135mm i snitt - 3 10-skuddserier. Men det blåste opp og på slutten var det vel minst 7-8 sekundmeter. Alle gruppene var "værmeldinger" - 30-40mm høye, og 100-150mm brede. 

Jeg tror ikke jeg, i nyere tid, har sett folk vinne på over 150mm - og da i vind som man plagdes med å få skivene til å henge i. 

Skal du vinne et 500m UNL-stevne i rolig vind, så må du ned på 50-60mm. 

 

Skal du vinne et UNL-stevne på 300m, så må du under 25mm, med snitt av 10-skuddsserier.

 

K

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

24 minutes ago, jkb said:

Men, om han var uheldig da og hadde fått en kakk på rifla underveis slik at nullpunkt hadde endret seg og hadde truffet 5 cm ned og høyre og sneiet kjevebenet. Hva hadde utfallet blitt da? 

Hvis jorda gjorde en ekstra vri... Jeg tipper han hadde merka det om rifla hadde fått en kakk så hard at nullpunktet flytta seg 5cm. Da antar jeg at han har skikkelig rifle, skikkelig montasje og skikkelig kikkert. Er du vant til buskdiopter, jalla kikkerter og XXL-montasjer av blikk så skjønner jeg at du er bekymret.
Jeg tror faktisk ikke jeg ville skutt reinen i hodet selv - kanskje på 30m, men neppe på 130 - men det får være måte på å drømme opp problemer. De fleste jaktskudd går fort, har ikke støtte, og er på dyr som neppe står helt stille - ER det da å ØKE risikoen for skadeskyting ved å skyte på et rolig dyr, med støtte i haue og ræva?

 

K

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, M67 said:

Jeg tipper han hadde merka det om rifla hadde fått en kakk så hard at nullpunktet flytta seg 5cm.

Tja, synes jeg ser dette ganske ofte at man må korrigere 0.3 mrad, knepp selv uten «kakk». Løse skjefteskruer, olje her og der og kanskje innskyting på elektronikk. Ser ikke det som problematisering eller at jorda skulle snurre litt ekstra men deg om det. Du har aldri sett ei rifle flytte nullstilling 0.3 mrad ? 

 

25 minutes ago, M67 said:

ER det da å ØKE risikoen for skadeskyting ved å skyte på

Å heller skyte mot hodet enn lunge/hjerte i denne situasjonen er utvilsomt med å øke risikoen for stygg skadeskyting (kjeve). 

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, jkb said:

Tja, synes jeg ser dette ganske ofte at man må korrigere 0.3 mrad, knepp selv uten «kakk». Løse skjefteskruer, olje her og der og kanskje innskyting på elektronikk. Ser ikke det som problematisering eller at jorda skulle snurre litt ekstra men deg om det. Du har aldri sett ei rifle flytte nullstilling 0.3 mrad ? 

 

Jeg ser meget sjelden at man må korrigere noe som helst. Dvs. jeg ser det minst 4 ganger så ofte på feltsaueren, som på alle de andre riflene mine til sammen. Skyter du inn på elektronikk så diskvalifiserer du deg jo totalt fra diskusjonen, "presisjonen" der er er jo kun avhenging av dagsformen til klabbkaillen som limte på sikteblinkene. Hos oss kan du nå se fra standplass, at sikteblinkene ikke er samme sted på skiva...


Skjefteskruer og olje har man kontroll på, og om ikke, så vet man at man ikke har, og begrenser seg deretter.

Å vedlikeholde et "system", skytter, rifle, ammo som konsekvent treffer innafor 4cm på 141m (som vi diskuterer her) er ikke SÅ vanskelig. Skal du treffe et tilsvarende mål, si f.eks. ei lerdue, på 500m, så er det mer jobb - da må det regelmessig testes og sjekkes, og en må ha en betydelig kontroll på det man gjør. Men det går an. 

 

K

Link to comment
Share on other sites

Normalt på Kammeret er kritikk av alt, men mest når myndigheter, politi og rettsvesen tar avgjørelser som for oss synes gale.

Denne gangen har retten avgitt en dom som virker fornuftig begrunnet, men likevel er det mange bedrevitere som kritiserer både jeger og dom. 

Å treffe en reinskalle på 141 m avstand med tofot og støtte er ingen stor skytebragd når man ikke har tidspress, og kan vurdere om det er vind eller andre forhold som kan påvirke resultatet. Jegeren kunne dokumentere trening på tilsvarende situasjoner, og det tok retten hensyn til.

Likevel har vi innlegg som tyder på at man ikke helt forstår hva som ligger i det å forberede seg på denne type skudd.

12 hours ago, Haavard said:

Hvorfor i all verden hadde det vært fair. Jeg er en av dem som sjelden skyter mer enn 50 skudd i året, men etter 30 år i fjellet regner jeg meg som en betydlig mer kvalifisert renjeger enn en olympisk mester i skyting som aldri har vært over tregrensen.

Dersom du tror at 30 år i fjellet gjør deg kvalifisert til å skyte krevende skudd uten trening mangler du noe av det viktigste en jeger trenger. Selvinnsikt og kunnskap om de ferdigheter en virkelig besitter, og ikke overvurdering av egne evner.

 

8 hours ago, jkb said:

Tja, synes jeg ser dette ganske ofte at man må korrigere 0.3 mrad, knepp selv uten «kakk». Løse skjefteskruer, olje her og der og kanskje innskyting på elektronikk.

Det er ikke nødvendig å lete etter mulige feil som denne jegeren kan ha gjort. Når man forbereder seg til slike situasjoner er eliminering av denne typen feil en selvfølge, og når man skyter med våpenet over tid har en god kontroll over slike forhold.

 

Det er helt OK å si at en ikke ville skutt slike skudd selv. Om det skyldes manglende ferdigheter eller andre årsaker er uvesentlig. Men når det tydelig skinner gjennom at hovedårsaken til kritikken er misunnelse fordi en tviler på om en selv ville mestret dette, da blir det pinlig.

 

Hvor mange av de som kommer med kritikk har trent på små mål på ulike avstander?

Hvor mange har investert i jaktvåpen og utstyr som stabilt leverer den presisjon som kreves for slike skudd?

 • Like 14
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago, Per-S said:

 

Det er helt OK å si at en ikke ville skutt slike skudd selv. Om det skyldes manglende ferdigheter eller andre årsaker er uvesentlig. Men når det tydelig skinner gjennom at hovedårsaken til kritikken er misunnelse fordi en tviler på om en selv ville mestret dette, da blir det pinlig.

Misunnelse? Jeg skjønner ikke helt den påstanden der så det får stå for din regning. Jeg kan betrygge deg at jeg ikke er misunnelig på noen her i denne tråden eller omtalte jeger. Om du leser det jeg har skrevet så skriver jeg at det var en riktig dom, men jeg stiller spørsmålet om hvordan utfallet ville blitt om det endte i en skadeskyting. 

 

26 minutes ago, Per-S said:

Når man forbereder seg til slike situasjoner er eliminering av denne typen feil en selvfølge, og når man skyter med våpenet over tid har en god kontroll over slike forhold.

Skal ikke undervurdere Dunning–Kruger effekten i skytter og jegermiljøet :) 

 

32 minutes ago, M67 said:

Skyter du inn på elektronikk så diskvalifiserer du deg jo totalt fra diskusjonen, "presisjonen" der er er jo kun avhenging av dagsformen til klabbkaillen som limte på sikteblinkene.

Om du mener meg her så kjenner jeg godt til feilmarginene ved elektronikk, vi kalibrerer skivene vært år og prøver å etterstrebe at de skal være under 1 knepp men det er tidkrevende, jeg skyter helst feltsauerene på papp. De er relativt stabile i nullstilling gjennom et løp med forsiktig puss i siden, men har på den ene opplevd mer avvik i høyden, opp mot 3 knepp som ikke kan forklares med endret moment eller endret ytreballistikk, ligger antagelig i diopteret. 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, jkb said:

Skal ikke undervurdere Dunning–Kruger effekten i skytter og jegermiljøet :) 

En skal nok ikke det. Vi ser hele tiden jegere som skal "teste kulefallet" på 200m, og de produserer typisk ei "gruppe" på sånn 40cm, etterhvert med senter sånn noenlunde i midten. Da har de funnet ut hvor mye de skal holde over, og er fornøyde, og klare for "lange skudd på jakt"

File:Dunning–Kruger Effect 01.svg - Wikimedia Commons

 

Men det er vel noe av poenget her at retten har kommet til at denne jegeren er et (godt?) stykke ut på høyresiden av kurven - jegerene "mine" fra 200m er kanskje mer utsatte for DK-effekten... Flere av de som deltar i denne diskusjonen er jo beviselig langt ute på høyresiden. Det blir feil (igjen) å mene at noe er hårreisende bare fordi de inkompetente ikke får det til...

 

Quote

Om du mener meg her så kjenner jeg godt til feilmarginene ved elektronikk, vi kalibrerer skivene vært år og prøver å etterstrebe at de skal være under 1 knepp men det er tidkrevende, jeg skyter helst feltsauerene på papp. De er relativt stabile i nullstilling gjennom et løp med forsiktig puss i siden, men har på den ene opplevd mer avvik i høyden, opp mot 3 knepp som ikke kan forklares med endret moment eller endret ytreballistikk, ligger antagelig i diopteret. 

Vi kalibrerer aldri noe, og det tror jeg de færreste gjør. Det kunne ikke falle meg inn å skyte inn (til noe annet enn baneskyting) på elektronikk. Det skal sies at 200m banene er nokså stabile - jeg har som side-sport å skyte innertreff på 1. prøveskudd (på de 20-ish banestevnene jeg skyter i et normalår) og den statistikken er faktisk nokså god... 100m baner voldtas på storviltprøver, og er stort sett et "moras".

Jeg har samme erfaring med feltsaueren - men har ikke opplevd det med kikkertsikte på. Men treffpunkt vandrer jo litt ettersom løpet slites, og tester en sjelden vil det jo se ut som brå endring.

 

Eksempel på regelmessig kontrollskudd. 100m

IMG_3413.jpeg.d7ec7aa277eaa7b36644c90c381fbece.jpeg

 

300m

IMG_4212.jpeg.99b3df2e4dece7654675d1912ecd7960.jpeg

 

Jeg går ut ifra, og velger å tro (det er derfor jeg er så lite kritisk) at jegere som bevisst driver med jakt på lange hold, eller som krever presise skudd, driver tilsvarende regelmessig omfattende testing - det reduserer mengden overraskelser til nær null. 300m-gruppa her hadde vel forresten elegant skaffet meg sisteplass i et 300m UNL-stevne... Men det er skutt i felt, i bratt oppoverbakke, liggende i ei tuete myr, så helt ille synes jeg ikke det er :) 

 

K

 

 

 

Edited by M67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Det er ikke nødvendig å lete etter mulige feil som denne jegeren kan ha gjort. Når man forbereder seg til slike situasjoner er eliminering av denne typen feil en selvfølge, og når man skyter med våpenet over tid har en god kontroll over slike forhold.

Det viktigste er jo å kjenne utstyret sitt, stole på det og samtidig være bevisst på faktorer som kan endre på ting, Og så ha et forhold til hvordan hele systemet (skytter+våpen) fungerer under ulike forhold. Jeg har to våpen i .308 som jeg veksler på å bruke. En svær Sako med varmintløp og stjernekikkert og ei gammel og lett slarkepurke med Meostar 2 på toppen. Begge skyter forsåvidt som ei stråle når jeg murer meg ned bak våpenet på banen. Men det er slarkepurka jeg stoler på. Den leverer på klistrelappen hver gang jeg pakker den ut og skyter det første skuddet med jaktammunisjon. Det har den gjort konsistent helt siden jeg ble god nok til å forstå hva jeg holdt på med. Jeg har vel såvidt begynt på bakken opp fra M67 sin Valley of Despair men har fortsatt et stykke igjen å gå... 

Poenget er - med dette våpenet, som jeg har skutt så mye med og stoler så mye på ville jeg ikke sett på skuddet som er grunnlag for diskusjonen som spesielt krevende eller risikabelt. Om jeg ville gjort det på et reinsdyr er en annen sak. Men jeg vet jeg kan og jeg har gjort det på jakt. Revejakt. En liten rev på 150+ er heller ikke store blinken. Men ingen har levd lenge nok til å klage på skuddplasseringen. Og da har jeg et verktøy i verktøykassen. Som jeg normalt velger å ikke bruke. Men jeg vet at verktøyet er der og det er en trygghet i seg selv. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago, Super XX said:

Mulig det.. Men jeg sitter likevel igjen med et hovedinntrykk av at enkelte, deriblant du, mener dette er uforsvarlig uansett forutsetninger. 

Om du leverer varene og dreper dyret som denne jegeren gjorde mener jeg det er innafor, som jeg har skrevet mange ganger og som også retten la til grunn. Hadde hodeskuddet på 140m endt med skadeskyting mener jeg derimot saken er annerledes. Slik kan de som mener de behersker slike skudd 100% 24/7/365 fortsette sin praksis. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

42 minutes ago, Super XX said:

Greit å skyte fluktskudd på tiur i skog? 

Jeg har ikke mye erfaring med jakt med hagle men fluktskudd er vel å regne som en tradisjon, men du har jo et poeng. Jeg så et program med Lasse Kjus her om dagen hvor de var på rypejakt hvor de nærmest skrøt av å være dårlige hagleskyttere og det treffprosenten var vel heller dårlig så vidt jeg kunne si. Så at noe er tradisjon trenger ikke nøvendigvis bety at det er bra jaktuførelse men slik praksis er i dag kjenner jeg ikke til at noen har blitt domfelt for overtredelse av $19 med hagle? 

Link to comment
Share on other sites

Det er nettopp dette jeg vil frem til. En "samlet" jegerstand tar ett voldsomt "oppgjør" med en gang det blir snakk om en litt spesiell storviltfelling. (Sjekk Facebook for samme sak).  Enten det er snakk om hodeskudd, langholdsskudd eller mange fellinger på kort tid. Mange av disse er jeg sikker på at trasker rundt med hagla og forsøker å treffe vilt i stor fart. At nebbet eller foten ryker på ei røy er tydeligvis ikke så fælt som på ett reinsdyr. Jeg er overhode ikke motstander av haglejakt. Jeg bedriver det mye selv. Men jeg har såpas selvinnsikt at jeg skjønner hvilken jakt som ryker først om viltets ve og vell blir satt i høysetet. Jeg vet også hvilken situasjon jeg hadde satt mine "humanjaktpenger" på, om jeg selv hadde fått 10 hodeskuddforsøk på stillestående rein vs. 10 fluktskudd på tiur i skog.   

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Når man leser innleggene over her, de som rettferdig gjør hodeskudd på rein på 140 meter, slik jeg tolker det, er det et signal og en utvikling av jaktutøvelsen som går i fullstendig feil retning, etter min mening. Husk at det er mange (utenforstående) som følger med på skribleriene i dette forumet og tar det som blir servert her som sannhet.

Jegerstanden ønsker å framstå som seriøse og ansvarsfulle. Over nevnte "utvikling" og ikke minst tingrettens domsavsigelse, er ikke med på å fremme seriøsiteten og troverdigheten, etter min mening.

Husk at første instans dømte vedkommende. Tingretten frifant derimot vedkommene. Jeg registrerer det, men liker det absolutt ikke.

Spiller ingen vedens rolle hvor mye man trener og forbereder seg. Jakter man lenge nok, får man uønskede avvik før eller senere. Avvikene har mye lettere for å komme, når man forsøker å treffe en blink, så som hjernen på en rein, enn om man holder seg til anbefalt treffområde iht jegerprøveboka, på samme avstand.....i dette tilfellet 140 meter.

Så vet dere min mening om hodeskudd på rein, holdt på å skrive, uansett avstand.

 

Nuvel.....nok om det. Jeg registrerer at aps bla, stikker hodet rimelig langt ut i denne meningsutvekslingen, så dette har jeg tenkt å finne ut av om du aps er med på "leken"

21 hours ago, aps said:

NM i hva? liggende med 2 fot og kikkert?  Høres relativt problemfritt ut? 

aps mener at å treffe en blink på 6,6 cm med 40 skudd etter hverandre på 200 meter, med tofot montert på rifla, ikke er alt for vanskelig, slik jeg tolker innlegget.

 

Helt OT selvfølgelig, men om du tar imot en utfordring aps, er du herved invitert til en tur på baneanlegget vårt, når det måtte passe, for å overbevise meg om at dette går greit..

 

Jeg stiller med banefasiliteter, blink, kaffe og godt humør. Så kan du få ei saftig jaktskrøne servert i tillegg, om det er ønskelig.

Om du greier utfordringen, ligger 3000 blanke norske riksdaler klare i lommeboka her i huset og venter på å skifte eier. Det burde dekke reiseutgifter og ammokostnader.

I tillegg får du et klapp på skuldra for vel utført håndtverk. Kan informere at det er det ikke veldig mange som får i denne sammenhengen, så du er evt en av de heldige.

 

Jeg har sett mye skyting oppgjennom og konkurrert en del selv, men de som er størst i kjeften og med stort markeringsbehov, har en tendens til ikke å komme øverst på resultatlista. De som står litt mer anonymt plassert derimot og gjerne sparker i grusen, de bør man legge merke til.

Uten noen som helst relevans til aps, bare så det er skrevet.


Om du tar imot utfordringen og det evt IKKE går veien, får du likevel et klapp på skuldra for sporty innstilling, men nada riksdaler.

 

Jeg forbeholder meg retten til å lage reglene.

- Skytingen må foregå med rifle og ammo godkjent for storviltjakt.....OG liggende med tofot   montert på rifla.

- 5 skudd innenfor en tidsramme på 4 minutter.

- Rifla og skytter skal får 5 minutters pause mellom hver serie.

- Ingen innskyting

 

aps bestemmer evt når happeningen skal skje

 

Uansett kan dette bli en interessant tråd, om du tar utfordringen aps. Kammeret trenger en oppsving. Det er stort sett de samme 10 - 20 personene som kommer med innlegg og holder forumet i live, så en litt annerledes vinkling bør øke besøksfrekvensen.

Bare å flytte innlegget over i en annen og evt mer passende tråd om du evt en annen moderator mener innlegget mitt passer bedre der.

 

Send pm om du tar utfordringen. Jeg er med.

 

 • Like 7
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...