Jump to content

advarsel, Våpen indratt pga finn anonnse 30sk magasiner


Recommended Posts

On 1/3/2021 at 2:18 AM, Stefflus said:

Det der stemmer bare ikke, jeg håper ikke du er politi og jeg håper ikke politiet driver å strekker hjemlene så langt.

 

§ 5.Plikten til å følge politiets pålegg

"Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel II i denne lov."

 

Jeg anbefaler å lese Politiloven Kapittel II, det begrenser disse påleggene svært mye.

Jeg kan forstå denne troen dersom man hopper over noen ord i politiinstruksen:

 

 

§ 3-1.Alminnelige regler om politiinngrep.

"Ved iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling, kan politiet gripe inn på den måte og med de midler som er lovlige"

 

Lovlige. Viktig å få med.

"Krakk i kjellern", da kan dere heller pågripe og så måtte ta oppvasken etterpå.

Hei, fint at du ønsker å sette deg inn i lovverket, det er viktig. Men når du leser og tolker lover kan du ikke "cherry-picke" bare det som passer din oppfatning og tolke det slik du vil. Det er mange flere ting som spiller inn her, enn det du trekker fram.

 

Det er som du skriver viktig at inngrepene er lovlige, og det er akkurat det de er når man ser på politiloven § 6. Den beskriver at politiet fortinnsvis skal løse tjenesteoppdraget ved å bruke råd, pålegg, advarsel eller regulerende tiltak, men at de også kan bruke makt dersom det er "nødvendig og forsvarlig".

 

Det er setningen om "nødvendig og forsvarlig" som bringer oss til begrepet "forholdsmessighet", altså at politiets maktinngrep skal stå i fornuftig forhold til situasjonens alvorlighet. Dette er et begrep vi også finner igjen i straffeprosessen. Det er i stor grad denne vurderingen av om inngrepet er nødvendig og forsvarlig - altså forholdsmessig - som avgjør om bruken av makt er lovlig eller ikke i et slik tilfelle som dette. Her har politiet et stort slingringsmonn, det skal mye til at et så mildt maktmiddel som muntlig pålegg skal anses uforholdsmessig.

 

Et muntlig pålegg er den mildeste formen for maktmiddel politiet kan bruke, bare en anelse mer inngripende enn råd og veiledning, som i hovedsak ikke anses som maktmidler. Terskelen for å bruke et muntlig pålegg er derfor ganske lav, og et pålegg om å fjerne seg for ikke å forstyrre politiets arbeid, er kanskje det pålegget som oftest blir gitt. Hvis folk ikke vil høre og ikke retter seg etter pålegget, må man kanskje gi et strengere pålegg og opplyse om konsekvensene av å ikke rette seg etter pålegget, eller ta i bruk fysisk makt. Det er dette som er den nederste skalaen av "maktpyramiden" og beskrives enkelt i politiloven § 6 - at politiet ikke må ta i bruk sterkere midler, uten at svakere midler er forsøkt, eller åpenbart ikke vil føre fram. Man må altså bruke det mildeste maktmiddelet man tenker at man kan klare å lykkes med.

 

Så dersom råd og veiledning ikke fører fram, kan politiet gi et pålegg. Innholdet i dette pålegget skal være forholdsmessig, og i en situasjon der folk går i vegen for politiet og ikke vil høre når de får beskjed om å la være, så kan et pålegg om å sette seg ned stille på en krakk i en annen etasje helt klart være et lovlig pålegg. Etterkommes ikke pålegget kan politiet bruke fysisk makt og anholde eller innbringe personen etter politiloven § 8. Slår da personen seg vrang og sparker politiet i leggen er man plutselig over i et alvorlig straffbart forhold der han som hovedregel skal pågripes etter straffeprosessloven. Det er en ganske nøye definert "stige" her, der det meste kan og bør løses på et lavt nivå.

 

I de aller, aller fleste tilfeller der politiet har med vanlige folk å gjøre, blir altså sjelden noe av dette nødvendig, fordi folk stort sett hører etter og har forståelse og respekt for råd og veiledning gitt av politiet. Men så er det alltid noen kverulanter som bare ikke vil høre etter. At ikke alle politifolk er like fleksible, tålmodige og smidige vet vi jo også - de skal jo gjenspeile befolkningen - så når disse to møtes kan resultatet ofte bli at situasjonen eskalerer til at politiet må bruke strenge pålegg eller makt - selv i en i utgangspunktet helt bagatellmessig sak. At det er uheldig kan man jo alltids være enig om - men det er langt fra ulovlig!

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
 • Replies 168
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Fikk du navn på innsatsleder og politibetjenter? Lever anmeldelse for tjenesteforsømmelse. Slik skal lovlydige innbyggere ikke finne seg i.

Jeg kom litt "sideveis" inn i denne tråden, og har nettopp skummet gjennom. Meget interessante betraktninger fra ulike perspektiv, og ganske opplysende knyttet til hva man i verste fall kan oppleve so

Det er to veldig forstyrrende bias i denne tråden. Iallefall om min antagelse om at Folk flest™ er lovlydige stemmer.   Politiet ser nesten bare kriminelle, eller iallefall ikke lovlydige, e

Posted Images

Men i en situasjon der eieren kun vil være med og se hva de driver med, så kan jeg ikke se at det å bruke maktmidler for å fjerne ham kan forsvares.

Det at de "foretrekker" å være alene, og ber ham fjerne seg, han nekter, og de fjerner ham med makt - er neppe lovlig, om han ikke reelt hindrer arbeidet deres.

 

At det vil framstå som lovlig, når de med pålegg har tvunget fram en situasjon er noe annet, og i tråd med mange tilfeller jeg vet om, der folk ikke har etterkommet politiets dustepålegg, og med det som bakgrunn, både blitt innbrakt og bøtelagt. Man skal etterkomme lovlige pålegg, men et ubegrunnet, synse/ "jeg har mer makt enn deg" - pålegg, er ikke lovlig.

 

En helt annen ting er jo at i en varslet rutinekontroll av våpenoppbevaring, så er det vel neppe naturlig at det er vanlige betjenter som kommer? De har normalt ikke anelse om hva som er lovlig eller ikke, og man kan komme opp i mange punkter i våpenloven og forskriften i en slik kontroll - og en ser raskt på feilaktige reaksjoner, av typen "dette kan umulig være lov", dersom de ikke har med seg en fagperson.

 

Dette minner meg om da jeg ble stoppet langs veien av en enslig betjent, og da jeg rullet ned vinduet var det første han sa "dette kan umulig være lov"...
Jeg kjørte en gammel, liten, rusten og bulkete stasjonsvogn, med en åpen tilhenger med et toseters seilfly på - en Blanik, for de som vet hva det er. Utgangspunktet til fyren var at den var for stor til bilen, men to vognkort og luftdyktighetsbeviset til flyet påviste jo at jo - det var det. Det avstedkom jo et umiddelbart behov for finne noe annet å "ta" meg for, så jeg fikk en full teknisk gjennomgang av både bil og henger, inkludert kontroll av eventuell gjennomrust i bulkene i den ene forskjermen. Til min forbauselse virket tilogmed skiltlyset på hengeren, og jeg fikk kjøre videre etter en times tid. 

 

 

K

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

At slike folk gjerne vil jobbe i politiet sier seg selv. Jeg kjenner selv to stk. som i aller høyeste grad har valgt yrket fordi de får utøve makt. Siden barndommen har de hatt sosiopatiske trekk, og funnet mye glede i å plage andre både fysisk og psykisk. De var begge sersjanter, de er begge politi i dag. Begge er store, sterke, kjekke og "vellykkede", bare de av oss som kjenner dem godt vet at de begge skulle vært sperret inne på livstid for sikkerhets skyld i stedet for å ha uniform. Men slik fungerer ikke samfunnet vårt, så de er både på frifot og "fungerende". (Tikkende bomber vil jeg kalle dem, men vi får håpe de får utløp for maktsyken sin på en så rolig måte som mulig.)

Er det typisk at slike trekkes mot maktutøvende yrker? Ja.

Er slike menneskeutgaver typiske for politiet? Nei.

 

Årsak og virkning i riktig rekkefølge.

 

Han som vil ta noen i dag finnes i kassa på Rimi, i avløpsetaten i kommunen og i politiet. Det er bare det at han sistnevnte kan gjøre det ved hjelp av yrket sitt. De andre avfeier du som vanlige drittsekker og tenker ikke mye mer over det.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, M67 said:

At det vil framstå som lovlig, når de med pålegg har tvunget fram en situasjon er noe annet, og i tråd med mange tilfeller jeg vet om, der folk ikke har etterkommet politiets dustepålegg, og med det som bakgrunn, både blitt innbrakt og bøtelagt. Man skal etterkomme lovlige pålegg, men et ubegrunnet, synse/ "jeg har mer makt enn deg" - pålegg, er ikke lovlig.

 

Du mener altså at det skal være opp til hver enkelt å avgjøre om et pålegg gitt av politiet er et lovlig pålegg som man plikter å etterkomme, eller om det er et "dustepålegg" som man bare kan drite i fordi man selv er uenig? Regner med at du selv ser det absurde i det. Ikke mye vits i å gi pålegg om noe som helst, hvis det er slik det skulle fungere...

 

At det finnes mindre smidige politifolk, til og med en og annen drittsekk, er alle enige om. Men det betyr ikke at det skal være rom for å drite i pålegg gitt av politiet av den grunn, bare fordi man er uenig eller ikke tåler trynet på politimannen. Da må man faktisk ta seg en bolle og finne seg i å svelge en kamel - for man kommer sjelden godt ut av alternativet. Et pålegg gitt av politiet er sjelden noen stor inngripen i den enkeltes frihet eller integritet, så det er som regel en ganske liten kamel å svelge også, selv om man synes det er blodig urettferdig.

 

Det som rammes hardest tror jeg ofte er stoltheten til den som blir gitt et pålegg.

 

Edit: Det er for øvrig den som ikke vil etterkomme pålegget som "tvinger fram situasjonen".

Edited by fleskebacon
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

@fleskebaconJeg antar du jobber innenfor etaten. Det virker iallefall som du besitter en del detaljkunnskap om yrket i tillegg til å fremstå som en ellers sindig person. Og, som jeg har skrevet før, de fleste polititjenestemenn er nok ganske sindige og omgjengelige overfor kundene. Ihvertfall når de er satt til et rent forvaltningsoppdrag. For det er jo det vi snakker om her, hvis vi snakker om en varslet våpenkontroll hos en ellers antatt lovlydig person. 

Det som muligens kan være vanskelig for dere som er inne i systemet og som gjerne møter skarpere situasjoner jevnlig er å forstå hvordan vi som ikke har noen omgang med politiet til vanlig oppfatter situasjoner. For vi aner ikke hvem det er som kommer på døra med det som for oss er ganske ullent definerte fullmakter til å utøve den makt vedkommende tjenestemann ser på som forholdsmessig i en gitt situasjon. Det kan være en rolig fyr med hodet på rett plass som kommer eller en skikkelig type 2b som banker på.

Legger man dette til de bekymringene jeg og andre har luftet om personellets kunnskap innenfor saksfeltet, evne til korrekt å forstå hva de ser og til å håndtere det som kan være ganske dyre og kjære eiendeler så har man et visst potensiale for misforståelser og uenigheter. Det beste hadde muligens vært at det var de ansatte på det 'lokale' våpenkontoret som tok seg av slikt. Men man skal være forsiktig med å si for høyt hva man ønsker seg, for fanden selv kan komme til høre det. Og vipps - så har personellet på våpenkontoret fått reiseoppdrag , reiseregninger og andre herlige formularer å ta seg av. Med det som resultat at behandlingstiden for søknader ikke lengre er et kvart til et halvt men kanskje  trekvart til helt år. 

Alternativet kunne jo være at slike oppdrag ble utført av 'sivilister' uten tilgang til andre elementer av maktpyramiden enn det å observere og rapportere. De trenger jo egentlig ikke å gjøre eller kunne noe annet enn å se til at numre stemmer overens, at alle registrerte våpen og våpendeler kan gjøres rede for og at oppbevaring ellers er etter boken. Som nevnt tidligere - en ren forvaltningsoppgave. Det er en løsning som ellers fungerer utmerket med hensyn til el-kontroll, teknisk kjøretøykontroll, bygningsinspeksjon og lignende. Og så kunne politiet fristilt ressurser til å drive med politiarbeide.

 • Like 7
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fleskebacon said:

Det som rammes hardest tror jeg ofte er stoltheten til den som blir gitt et pålegg.

 

Edit: Det er for øvrig den som ikke vil etterkomme pålegget som "tvinger fram situasjonen".

 

De aller fleste har evnen til å svelge stoltheten ved behov.

 

Men problemer oppstår, som i historien til M67, når politiet innser at det er de som tar feil og deres instinktive reaksjon er ikke å unnskylde and go on about their day, men heller kaste bort allerede knappe ressurser på å lete med lys og lykter etter noe å "ta" sivilisten for. 

 

Problemet med dette er ikke ressursbruken. 

Problemet er kanskje heller ikke at denne enkelte sivilisten risikerer å utvikle en livslang usunn skepsis mot politifolk. 

Problemet er, derimot og etter min mening, at alle denne sivilisten forteller historien sin til (og det gjør de!) krænker opp maktutøverskepsisen sin med ett hakk til. Og de som lar seg påvirke av slike historier har en lei tendens til å både samle på historiene, og til å utbrodere dem når de forteller dem videre i ekkokamrene.

 

Problemet blir dermed, over tid, at det som rammes hardest kanskje ikke er stoltheten til enkeltsivilister, men snarere den generelle tilliten til politiet og myndighetene.

 

Det er fryktelig langt mellom oldeforeldregenerasjonens fotpatruljerende betjent som alle kjente og respekterte, og dagens fjernpolitireformerte betjenter som man aldri ser, og når man først ser dem er det "good cop/ retarded cop" over en rusten bakskjerm eller en leatherman i stresskofferten. 

Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Umbo said:

Alternativet kunne jo være at slike oppdrag ble utført av 'sivilister' uten tilgang til andre elementer av maktpyramiden enn det å observere og rapportere. De trenger jo egentlig ikke å gjøre eller kunne noe annet enn å se til at numre stemmer overens, at alle registrerte våpen og våpendeler kan gjøres rede for og at oppbevaring ellers er etter boken. Som nevnt tidligere - en ren forvaltningsoppgave. Det er en løsning som ellers fungerer utmerket med hensyn til el-kontroll, teknisk kjøretøykontroll, bygningsinspeksjon og lignende. Og så kunne politiet fristilt ressurser til å drive med politiarbeide.

Jeg tror vi er flere som mener at det ville vært en bedre løsning enn dagens, ja.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

De fleste politifolk er ordentlige, snille, greie og flinke. Jeg beundrer dem for at de tar en jobb som jeg aldri hadde orket å ha. Men likevel så tror jeg knapt det finnes noen over 25 som ikke har en sånn historie om maktmisbruk som den @M67 fortalte. Så det finnes nok folk med det @Olesønkaller sosiopatiske trekk der også.

 

Men det som gjør meg bekymret er når representanter for etaten så til de grader lukker øynene for at maktmisbruk skjer, og heller bare hamrer løs med 'det har vi faktisk rett til, dette må du bare godta.'

 

Det kan godt hende at de har rett i at de har retten på sin side, men hva gjør det med tilliten til Politiet på sikt? Ved å blånekte for at noen har misbrukt makt, ved å vri paragrafer i det ene prokuristgrepet mer finurlig enn det andre så mister ihvertfall jeg respekten for dem. 

 

Jegere og skyttere er noen av de sindigste, mest lovlydige menneskene jeg vet, og sannsynligvis de som får minst piss fra de i blått. I sommer hadde vi en avisskriverier om minoritetsungdom som mente politiet plaget dem, og hvis dette er holdningene de møtes med fra Politiet, så er det ikke rart de strever med tilliten. 

 

Edited by boble
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, boble said:

 

Men det som gjør meg bekymret er når representanter for etaten så til de grader lukker øynene for at maktmisbruk skjer, og heller bare hamrer løs med 'det har vi faktisk rett til, dette må du bare godta.'

 

Det kan godt hende at de har rett i at de har retten på sin side, men hva gjør det med tilliten til Politiet på sikt? Ved å blånekte for at noen har misbrukt makt, ved å vri paragrafer i det ene prokuristgrepet mer finurlig enn det andre så mister ihvertfall jeg respekten for dem. 

 

 

 

Det statlige stillingsvernet er muligens litt for sterkt. Hvis man hadde valgt en annen modell enn dagens (sparke udugelige folk oppover i systemet, der de kan få spredd ukulturen sin enda mer), og heller ansvarliggjort den enkelte tjenesteperson mer for egne handlinger i en slik form at det får personlige konsekvenser for vedkommende, så ville nok en del inntatt en annen holdning.

 

Ofte, så ser det ut til at mye av problemene stammer fra mellomledere som sprer en giftig kultur.

 

Når det er sagt, så finnes det også veldig mange godt egnete tjenestepersoner i systemene. Det er bare synd at disse ikke gjør mer for å luke ut råtne epler i egne rekker!
 

 

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Må vel legge til at jeg har en helt annen, dvs. udelt positiv, erfaring med politiet i provinsen enn det jeg hadde da jeg bodde i Oslo. Kan forsåvidt ha noen ideer om hvorfor politiet der er litt hardere i klypa. 

 

Bør jo også, for ordens skyld, legge til at jeg er jevnt over ganske imponert av norsk politi og har ved flere anledninger blitt behandlet betydelig bedre enn jeg hadde fortjent. 

 

Dårlige mellomledere ser ut til å ha mer å gjøre med det offentlige enn med politiet per se, ref. f.eks. de i helsevesenet som saksøker egne ansatte som ønsker å jobbe full stilling.

Link to post
Share on other sites
19 hours ago, boble said:

Men det som gjør meg bekymret er når representanter for etaten så til de grader lukker øynene for at maktmisbruk skjer, og heller bare hamrer løs med 'det har vi faktisk rett til, dette må du bare godta.'

 

Det kan godt hende at de har rett i at de har retten på sin side, men hva gjør det med tilliten til Politiet på sikt? Ved å blånekte for at noen har misbrukt makt, ved å vri paragrafer i det ene prokuristgrepet mer finurlig enn det andre så mister ihvertfall jeg respekten for dem. 

Ja, det er litt spesielt å forsvare politiets rett til å utføre jobben de er satt til. Du skriver selv at de har retten på sin side, er det ikke da allennhetens plikt å respektere dette?

 

Det er for øvrig ingen her som har blånekta for at noen i politiet noen gang har misbrukt sin makt - selvsagt finnes det både grelle og grove eksempler på dette. Men det er et godt stykke mellom det å ta en upopulær, kanskje litt dårlig avgjørelse som oppleves blodig urettferdig, og det å bevisst misbruke makt på en ulovlig måte. I spekteret mellom disse to punktene finner vi jo da eksempler som dere har - ikke noe ulovlig eller noe som noen kan havne i heisen for, "bare" en misfornøyd kunde som sprer ordet til sine venner og bekjente. Men vi må skille snørr og bart - det vil aldri være slik at alle er fornøyd med all kontakt med politiet. Slik skal det jo heller ikke være.

 

En politimann som bare har venner i byen når han går av med pensjon har mest sannsynlig gjort en dårlig jobb. Det samme med en som bare har fiender. Det er en hårfin balansegang, dette med å klare å ta upopulære avgjørelser, samtidig som man ønsker å beholde respekten. Strekker man seg for langt i den ene eller den andre retningen, så feiler man.

Link to post
Share on other sites

@fleskebacon Hva med å misbruke makt på en lovlig måte, da? Er det innafor? 

 

Jeg har ikke sagt noe om at politiet ikke skal gjøre det de er satt til. De politifolkene jeg kjenner er staute, ordentlige og rakryggede mennesker. Men de har også en ekstremt sterk kultur for å beskytte hverandre og aldri innrømme feil, og den reflekterer du med dine innlegg.

 

I Norge har vi et politi som nyter stor respekt i befolkningen. Vi vet at de stort sett gjør riktig, de kan ha litt vide fullmakter, for vi har tillit til at de ikke misbruker dem. Derfor er det så viktig å si ifra om at maktmisbruk ikke er greit, selv om det kaaanskje er innenfor lovens rammer.

 

Når du forsvarer "en upopulær, kanskje litt dårlig avgjørelse som oppleves blodig urettferdig" ved å si at 'jo, det har vi rett til' istedenfor å si at 'dette er ikke bra og vi må finne en måte for å hindre at det skjer igjen' så forsvinner min tillit som dugg for solen. 

 

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

 

11 minutes ago, fleskebacon said:

@boble Lovlig utøvelse av makt kan ikke kalles maktmisbruk.

 

Per juridisk definisjon har du kanskje rett i det. 

 

Men jeg tror ikke mange av oss trenger veldig lang tid for å komme på eksempler på handlinger som har vært helt lovlige, helt umoralske, og fullstendig maktmisbruk. Samtidig.

 

Og i norsk rett har vi begrepet "alminnelig rettsoppfatning" som også tillegges vekt. 

Edited by Skrueråmuttere
 • Like 4
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, fleskebacon said:

@boble Lovlig utøvelse av makt kan ikke kalles maktmisbruk.

Selvsagt kan det det. Om maktbruken er unødvendig, så er det maktmisbruk. Maktbruk kun fordi man kan er og blir misbruk. 

 

K

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, M67 said:

Selvsagt kan det det. Om maktbruken er unødvendig, så er det maktmisbruk. Maktbruk kun fordi man kan er og blir misbruk. 

 

K

Bruk av makt skal være nødvendig og forsvarlig, se politiloven paragraf 6. Så hvis det blir brukt unødvendig makt, så er det ulovlig og vi enige om at det kan kalles maktmisbruk.

 

Det samme med bruk av makt bare fordi man kan. All bruk av makt skal være hjemlet i lov, jf legalitetsprinsippet. Er det ikke det, så er det ulovlig bruk av makt, som kan kalles maktmisbruk. 

 

Er vi egentlig så veldig uenige?

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fleskebacon said:

@boble Lovlig utøvelse av makt kan ikke kalles maktmisbruk.

Her kunne jeg ha vært spissformulert og spurt om det er maktmisbruk, det Orban, Duda og Lukasjenko driver med, siden de har loven på sin side, og siden de selv mener det de gjør er hjemlet. 

 

Men jeg tror heller jeg skal la det ligge. For svaret ditt, både i dette og tidligere innlegg, understreker poenget mitt så godt at det er ikke mer å si.  

Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, boble said:

Her kunne jeg ha vært spissformulert og spurt om det er maktmisbruk, det Orban, Duda og Lukasjenko driver med, siden de har loven på sin side, og siden de selv mener det de gjør er hjemlet. 

 

Men jeg tror heller jeg skal la det ligge. For svaret ditt, både i dette og tidligere innlegg, understreker poenget mitt så godt at det er ikke mer å si.  

Ja når man må begynne å dra inn uryddige utenlandske statsledere for å få fram flere poeng, så er jeg enig i at det er best å la det ligge, og trøste oss med at vi tross alt har et ganske velfungerende statsapparat. Og at det selvsagt alltid er potensial for forbedring.

Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, fleskebacon said:

Bruk av makt skal være nødvendig og forsvarlig, se politiloven paragraf 6. Så hvis det blir brukt unødvendig makt, så er det ulovlig og vi enige om at det kan kalles maktmisbruk.

Det er liten tvil om at det finnes gråsoner her, og at det finnes polititjenestemenn som i gitte situasjoner kan ty til bruk av maktmidler som ikke er forholdsmessige til situasjonen de skal håndtere. Det er også liten tvil om at tjenestemannen, i de tilfeller hvor situasjoner på tomannshånd eskalerer på grunn av uforholdsmessig maktbruk, vil være den som kommer greiest ut av situasjonen. 

Det enkleste ville være at noen utarbeidet en kortfattet instruks for hvordan en slik våpenkontroll skal foregå. Det bør ikke ta lang tid. Jeg kan forsåvidt skrive et draft her og nå. 

-Kontroll begynner
-Våpeneier fremviser FG-godkjent lagringsmedie for våpen/våpendeler og ammunisjon til kontrollør
-Våpeneier fremviser alle registreringspliktige våpen og våpendeler til kontrollør
-Kontrollør utsteder kvittering på gjennomført kontroll
-Kontroll avsluttes

Innenfor et slikt forhåndsdefinert kontrollregime skal det godt gjøres for den ene eller andre part å eskalere situasjonen uten at man trer over i noe helt nytt og sannsynligvis begår en straffbar handling. 
 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Jeg slår meg vrang med å si at ammunisjonen ikke trenger å oppbevares i FG-godkjent skap. Regner med at det nå blir liv i stua og lensmann ikke får påfyll med kaffi og kjeks.

Edited by Sakoen75
 • Like 3
Link to post
Share on other sites

@Sakoen75 helt greit å slå seg vrang en gang iblant 😉 Og jeg takker for påpekningen av den unøyaktigheten. Men jeg antar at du så hva jeg ville frem til? Dette kan gjøres svært så enkelt og på en måte som gjør det svært tydelig for både den som kontrollerer og den som kontrolleres hva som skal skje - og hvordan det skal skje..

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

@UmboJeg er den første til å være enig i at ordningen med at uniformert politi skal utføre en rekke forvaltningsoppgaver er ugunstig i form av både for mange hatter og mangel på fagkunnskap.

 

Ikke at fagkunnskapen alltid står like sterkt hos sivilister heller, men de har i hvert fall ikke mer enn en hatt.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fleskebacon said:

Ja når man må begynne å dra inn uryddige utenlandske statsledere for å få fram flere poeng, så er jeg enig i at det er best å la det ligge, og trøste oss med at vi tross alt har et ganske velfungerende statsapparat. Og at det selvsagt alltid er potensial for forbedring.


Trenger ikke se til utlandet, bare å trakte en kanne med kaffe og lete opp henleggelsesenhetens nettsider. Der ligger det urovekkende mange saker som hinter om at tjenestemenn gjør akkurat som de vil og det får svært sjelden konsekvenser. Jeg har en del jus-relaterte fag under beltet, både vgs og høyskole, så jeg er godt kjent med kreativ lovtolkning, men aldri har jeg vært like kreativ som spesialenheten. Eller, rettere sagt, aldri har jeg hatt muligheten til å konkludere åpenbart feil uten å måtte grunngi det voldsomt og det ikke har fått konsekvenser for meg.

Jeg har vært i kontakt med politiet mange ganger, aldri dømt eller så mye som fått et forenklet forelegg, som regel alltid for å hjelpe politiet i deres arbeid. Sist ble jeg kjeftet ned og effektivt truet av en kvinnelig betjent i etterkant av en telefonsamtale der de ønsket informasjon om en sak, der jeg svarte godt på alt de spurte om. Hun var svært sint over at jeg tilbakeholdt informasjon jeg aldri ble spurt om og som det ikke var gitt at jeg satt på, noe jeg dog gjorde og delte så snart det ble forespurt.. Hyggelig å hjelpe..
Også hadde vi den gangen jeg trengte hjelp fra politiet der og da, hadde sett en patruljebil 2-3 minutter før, men når jeg ringer inn får jeg beskjed om at nærmeste patrulje er 30 minutter unna og jeg får komme inn på mandag og levere anmeldelse....

Jeg er snart tom for respekt for etaten, for det er mange flere historier der de her kommer fra.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Etter hva jeg kan lese har politiet nærmest frie hender på offentlig område, f.eks å be folk fjerne seg etter eget forgodtbefinnende for å opprettholde ro og orden.

På privat grunn har de etter hva jeg kan se nesten ingen sanksjonsmidler med mindre noe straffbart har skjedd/skjer/er i ferd med å skje, og er forventet å opptre hensynsfullt og skånsomt.

 

Det er nettopp det jeg snakker om, at hjemmelen strekkes alt for langt når man tolker avsnittet i paragraf 6 som "frie hender".

("Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.")

Om noen ikke etterkommer et ugyldig pålegg på egen grunn kan ikke regulerende eller forebyggende tiltak være å bortvise noen fra et rom i egen bolig dersom noe straffart ikke har skjedd eller dersom ransakelse ikke foregår. Det er ikke forholdsmessig.

Om rettsanvendelsen er slik må loven endres.

Edited by Stefflus
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
On 1/4/2021 at 8:18 AM, Polardego said:

Hva er verst av disse to scenarier:

 

1. Har alt på det tørre og ha innbruddstyver tar dine våpen.

 

2. Ha alt på det tørre og politiet tar dine våpen.

 

Tror jeg hadde valgt alternativ 1 ti av ti ganger.

Alternativ 2 er det verste her. Alternativ 1 er det jo bare å anmelde det og kontakte selskapet der du har innboforsikring. Så få du i det minste tilbake tilsvarende våpen etter en ny søkerunde. I alternativ 2 vet du jo aldri utfall og får kanskje aldri dine våpen tilbake :( 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det er dette som er hjemmelen som sikrer at politiet får gjennomført visitasjon, ikke pålegg:

 

§ 156. Hindring av offentlig tjenestemann

Den som hindrer en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, for eksempel ved å nekte adgang til steder hvor han har berettiget tilgang, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.

 

Edit: (Straffeloven)

Edited by Stefflus
Link to post
Share on other sites
On 1/4/2021 at 9:02 PM, Skrueråmuttere said:

"...Bør jo også, for ordens skyld, legge til at jeg er jevnt over ganske imponert av norsk politi og har ved flere anledninger blitt behandlet betydelig bedre enn jeg hadde fortjent..."

 

Om man kan ha dette som utgangspunkt, så er det konstruktivt. Selvinnsikt.

 

Men slike hendelser blir dessverre sjelden eller aldri løftet fram, eksemplifisert, delt med andre, sett på som godt (gjerne forebyggende) politiarbeid. Kjenner til flere slike episoder, hvor «sunt bondevett» åpenbart ble benyttet. Og de involverte har lært (les: endret adferd). De aller fleste politifolk er tilsnakkandes, og søker løsninger. Og slik også med de aller fleste skyttere og jegere. Og unntak finnes i absolutt alle leire.

 

Det kan være klokt å utvise varsomhet med å uttale seg skråsikkert når man bare kjenner den ene parts framstilling av en hendelse. Et langt liv har lært meg at man ikke skal feste lit til riktig alt man leser, hører, blir fortalt. Mennesket har gjerne en iboende evne til å legge fram en sak til egen fordel. Og da forsvinner/glemmes/utelates (velg sjøl) gjerne sider av saken som ikke er så fordelaktig. Jeg har vært vitne til situasjoner hvor folk har spyttet, kalt, slått, truet familien til polititjenestemannen. Trygt å se hvor respektfullt slike (truende, ufine) personer faktisk likevel blir behandlet. Noe å tenke på for enhver. Ufortjent godt behandlet vil noen kanskje si – men hvorfor glemmes slike hendelser? Og tilbake til episoden som startet tråden: Hvem vet hva som skjedde, egentlig? Alle kan gjøre feil, greitt å huske på også.

 

Vi har det utrolig fritt og godt her til lands. Men det er så lett å glemme, dessverre. Kanskje livet blir bedre for alle om fokus endres til alt det som faktisk er veldig bra, og bygge på det. En klapp på skuldra, anerkjennelse – det som gjør at det positive gror. Ikke la noen få unntak styre oss. Er no i hvert fall en halvgammal gubbes tanker.

 • Like 4
 • Thanks 3
Link to post
Share on other sites
On 1/4/2021 at 12:28 AM, fleskebacon said:

Rett og rett. Man har ingen rett til å gjøre det, men det er jo i utgangspunktet ikke på noen måte ulovlig.

 

Hvis politiet mener at din filming hindrer eller forstyrrer arbeidet deres vil de nok gi deg et pålegg om å fjerne deg, som du da plikter å etterkomme. Hvis du da fortsetter å filme blir det ugreit.

Hva skal du si nå?


https://www.dagbladet.no/nyheter/lov-a-filme-politiet/73249611

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
12 hours ago, 20mm cannon said:

Nå skal jeg si at du må lese artikkelen som du har linket til. Mer enn overskriften, altså.  Hele artikkelen. Og så skal du lese det jeg har skrevet en gang til. Deretter skal du lese det @Cruiser har skrevet.

 

Og så skal jeg gjenta det jeg skrev sist, hvis det er nødvendig.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
On 1/11/2021 at 9:23 AM, fleskebacon said:

Nå skal jeg si at du må lese artikkelen som du har linket til. Mer enn overskriften, altså.  Hele artikkelen. Og så skal du lese det jeg har skrevet en gang til. Deretter skal du lese det @Cruiser har skrevet.

 

Og så skal jeg gjenta det jeg skrev sist, hvis det er nødvendig.

Beklager mitt sene svar, men du hadde kanskje en finger med i det.

Husk å lese 20mm's innlegg slik fanden leser bibelen.

Å antyde å utvikle evnen til refleksjon var vel ikke bra for de ufeilbarlige.

Les hele dommen. Les den gjerne flere ganger. Konferer gjerne med en jurist om du ikke forstår innholdet.

Jeg vedder også på at Elden gjerne holder kurs for deg og dine kollegaer.

Det er ingen restriksjoner i adgangen til gjengivelse.
Jeg har for ordens skyld sladdet navnet på den tiltalte.

Når det gjelder cherry-picking, så er vel ikke du eller Cruiser de akkurat rette til å uttale dere. Det vil uten tvil fremstå som definitivt cherry-pickking, om man skulle benytte seg av muligheten for å jage bort noen som filmer politiet i arbeid, fordi politimannen ikke liker å bli filmet! Eller hva?

00000001.jpg

00000002.jpg

00000003.jpg

00000004.jpg

00000005.jpg

00000006.jpg

00000007.jpg

00000008.jpg

00000009.jpg

Link to post
Share on other sites
On 1/4/2021 at 1:39 PM, fleskebacon said:

Du mener altså at det skal være opp til hver enkelt å avgjøre om et pålegg gitt av politiet er et lovlig pålegg som man plikter å etterkomme

Vi kan se på det fra en annen synsvinkel. Du mener at det skal være tillatt for politiet å bruke bortvisning for å skjule at politiet foretar "ulovlige" handlinger.

Dersom det ikke er klare rammer for når og i hvilke tilfeller bortvisning kan brukes som maktmiddel vil det kunne misbrukes, og det vil bli misbrukt.

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, 20mm cannon said:

Jeg har for ordens skyld sladdet navnet på den tiltalte.


Jeg synes det hadde vært ryddig å sladde alle navn nevnt i dommen før den legges ut. Helt uavhengig av hva lov og rett sier om det..-

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, M67 said:

Liten tvil om hvem tiltalte er iallefall.

 

K

Ikke noe problem å finne ut det.
Saksnummeret står på dommen, så det er bare å kontakte Borgarting Lagmannsrett, så får du den.

Om du trodde det var meg......, så må jeg nok skuffe deg!

Link to post
Share on other sites
On 2/2/2021 at 2:51 AM, 20mm cannon said:

Les hele dommen. Les den gjerne flere ganger. Konferer gjerne med en jurist om du ikke forstår innholdet.

Når det gjelder cherry-picking, så er vel ikke du eller Cruiser de akkurat rette til å uttale dere. Det vil uten tvil fremstå som definitivt cherry-pickking, om man skulle benytte seg av muligheten for å jage bort noen som filmer politiet i arbeid, fordi politimannen ikke liker å bli filmet! Eller hva?

 

Kan du forklare meg hva som er poenget ditt her? Du har postet en dom der en fyr blir frikjent for å ha publisert en video av at han blir stanset i trafikkontroll av politiet. Alle er enige om at det i utgangspunktet ikke er noe ulovlig med å filme politiets tjenestehandlinger, så lenge filmingen ikke er til hinder for arbeidet, og at det litt avhengig av måten det blir gjort på kan være problematisk å publisere det. Alt dette blir godt belyst og bekreftet i dommen du har postet.

 

Så da forstår jeg altså ikke helt hva du vil fram til her, annet enn å stadfeste at vi egentlig er enige.

 

Men hvorfor antyder du at jeg og/eller @Cruiser har ment at politiet har rett til å "benytte seg av muligheten for å jage bort noen som filmer politiet i arbeid, fordi politimannen ikke liker å bli filmet"? Det er vel dette som kalles et stråmannargument, der du tillegger andre meninger de ikke har, eller tillegger dem utsagn de ikke har kommet med.

 

Så for ordens skyld: Jeg har aldri ment, påstått eller skrevet at politiet har noen rett til å jage bort noen som filmer bare fordi "politimannen ikke liker å bli filmet". Det står så vidt meg bekjent heller ingen steder i loven at politiet har en slik mulighet. Så hvor du har dette fra forstår jeg ikke.

 

Hvis du er redd for at politiet skal misbruke anledningen de har til å bortvise folk bare fordi de ikke liker å bli filmet, så er det en annen greie. Men vi må forholde oss til det som politiet faktisk har lov og anledning til å gjøre. Politifolk som juger og trikser for å sno seg rundt lovverket har heller ikke jeg noe til overs for. Straffbart er det også. Men det er som sagt en helt annen greie, som jeg også er ganske sikker på at alle er enige om.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
On 2/2/2021 at 7:46 AM, Per-S said:

Vi kan se på det fra en annen synsvinkel. Du mener at det skal være tillatt for politiet å bruke bortvisning for å skjule at politiet foretar "ulovlige" handlinger.

Dersom det ikke er klare rammer for når og i hvilke tilfeller bortvisning kan brukes som maktmiddel vil det kunne misbrukes, og det vil bli misbrukt.

Dette er også en drøy stråmann. Du finner på noe helt ut av det blå, og så skriver du rett ut at det er jeg som mener det.

 

Det er selvsagt helt klare rammer for når og i hvilke tilfeller bortvisning kan brukes. Dette er blant annet omtalt i politiloven § 7.

 

Og jeg mener SELVFØLGELIG IKKE at det skal være tillatt for politiet å bruke bortvisning for å skjule "ulovlige" handlinger. Det har jeg aldri verken ment, skrevet eller antydet. Dette er som sagt rett og slett noe helt drøyt som du finner på og prøver å tillegge meg, og det er en ufin diskusjonsteknikk.

 

Det er også skremmende å se at det går an å få så mange "likes" ved hjelp av så ufine metoder.

 

Jeg hadde håpet at det gikk an å diskutere ting på en saklig måte her, men det forstår jeg nå at var en ren ønsketenkning fra min side. Og det synes jeg er leit. Det må gå an å være litt uenige uten at opptil flere må ty til slike virkemidler som du bruker her.

 

Og ja, jeg kan være noe nedlatende og til tider spydig når andre uttaler seg bastant om ting de åpenbart ikke har rede på, men jeg prøver så godt jeg kan å holde meg til saken, diskutere på et saklig nivå, ta andres meninger og oppfatninger på alvor, og i tillegg prøve å tilføre diskusjonen noe nyttig.

 

Og igjen: Det er ikke jeg som har laget lovene, jeg bare kan tilfeldigvis en del om hvordan de faktisk fungerer. Ta ballen, ikke mannen.

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
On 9/10/2020 at 9:53 AM, Mas-36 said:

Som politi hadde jeg vel stoppet deg selv ;) Er det i visse byer du kjørte også så er det jo visse ikke helt greie miljøer som bruker mye slike biler som det er greit å holde øye med :P

ha ha tenkte litt det samme når han nevnte ak, ar , håndvåpen, sort bmw med sota ruter osv 

 

men fra spøk til alvor så er klart dette en bekymringsfull sak å lese om, såsant alt stemmer som beskrevet. 
( jeg personlig kjenner ikke trådstarter og vet ikke om hva slags forbindelser han har hatt tidligere ) 

 

Edited by Nomad88
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fleskebacon said:

Og jeg mener SELVFØLGELIG IKKE at det skal være tillatt for politiet å bruke bortvisning for å skjule "ulovlige" handlinger. Det har jeg aldri verken ment, skrevet eller antydet. Dette er som sagt rett og slett noe helt drøyt som du finner på og prøver å tillegge meg, og det er en ufin diskusjonsteknikk.

 

Håper jeg ikke gjør diskusjonen mer tilspisset enn den er. Jeg setter veldig pris på innleggene dine @fleskebacon, det er fint med noen som har innsikt i dette, mens resten av oss synser og mener. 

Jeg tror ikke at noen har antydet at du mener at politiet skal ha lov til å bruke bortvisning for å skjule ulovlige handlinger.

 

 

On 1/4/2021 at 1:39 PM, fleskebacon said:

Du mener altså at det skal være opp til hver enkelt å avgjøre om et pålegg gitt av politiet er et lovlig pålegg som man plikter å etterkomme, eller om det er et "dustepålegg" som man bare kan drite i fordi man selv er uenig? Regner med at du selv ser det absurde i det. Ikke mye vits i å gi pålegg om noe som helst, hvis det er slik det skulle fungere...

 

Men ut i fra det du skriver her, så er det naturlig å tolke deg dit hen at du mener at vi alltid skal følge politiet sin ordre, for ellers blir det kaos og ingen trenger å følge politiets ordre. Og om vi alltid må følge politiets ordre, uansett hvor urimelig eller ulovlig den måtte virke, og de ber deg om å gå ut av huset mens de foretar en ransakelse så blir det veldig vanskelig for den som blir ransaket å vite om politiet foretar seg noe ulovlig.
 

Det ikke sagt at du mener at politiet har lov til å bruke bortvisning for å skjule ulovlige handlinger. Men at du mener at mann alltid må følge politiet sin instruks, selv om den virer urimelig og ulovlig, og siden dette kan bli misbrukt så vil det bli misbrukt av noen. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det er to veldig forstyrrende bias i denne tråden. Iallefall om min antagelse om at Folk flest er lovlydige stemmer.

 

Politiet ser nesten bare kriminelle, eller iallefall ikke lovlydige, eller ærlige folk i arbeidet sitt. Iallefall ser de en helt urealistisk andel "skurker", og bias er at "alle" er skurker (jeg har bekjente, politifolk, som uten videre antar at jeg lyver, inntil det er bevist sant)

De vil derfor ha høyde til å håndtere dette.

 

Folk flest er derimot lovlydige, og ser bare Politet når de enten gjør feil, eller misbruker makten sin, og skjønner ikke hva de skal med makt, eller vil iallefall kunne overprøve den, siden de blir utsatt for urettmessig maktbruk

 

K

Edited by M67
 • Like 10
Link to post
Share on other sites

Tja.

 

Ifølge "Innbyggerundersøkelsen" https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/innbyggerundersakelsen-2020-endelig.pdf er 60-80% fornøyde, eller har tillit/ stor tillit til Politiet. Dette er de som IKKE har vært i kontakt med Politiet. Det er nok "Folk flest", men snur en tallene - så ser en jo at 20-40% ikke har tillit, eller har liten tillit, og da ser det ikke like imponerende ut.

Du finner også at bare 30-40% har tillit til at Politiet håndterer en rekke/ de fleste lovbrudd på en god måte. Og ser en på tall for de som HAR vært i kontakt med Politiet, så er tilliten ikke så høy, og synkende.
 

 

4-5% av befolkningen har vært utsatt for andre lovbrudd enn trafikkforseelser - og 25% totalt - har vi et Politi som i praksis bare er et trafikkpoliti? Og 25% mener at Politiet ikke behandler folk med respekt uavhengig av hvem de er.

 

Så man kan nok si at folk flest har tillit til Politiet, og trolig er det grunn til å ha mer tillit enn den man får fra den jevne betjent. Jeg håper iallefall det. De siste årene har jeg kjørt nokså mye bil, og regelmessig vært i kontakt med patruljer enten ved å ha blitt stoppet langs veien (for ingen påviselig grunn som oftest, men han som ila meg 8000,-  bot for å kjøre for fort var faktisk han som løftet inntrykket kraftig. Høflig og profesjonell), enten man ringer for melde en ulykke, blir spurt ut som vitne til en ulykke, eller prøver å komme forbi en ulykke - eller bare blir stoppet - er man ikke kunde, og fortjener en viss høflighet?

Kanskje mer interessant er politiets egen bekymring for tilliten til Politiet - mens ledelsen feirer den høye tilliten de har blant de som ikke har vært i kontakt med dem; https://www.politiforum.no/innbyggerundersokelse/fokuserer-vi-pa-riktig-tillit/209857?fbclid=IwAR2471iv9yTCWU2gMnMFdxof_k-nI6kY05wp5e44aB6vdodn75aPVkXTJrI

 

K

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

image.png.c714755e5de0396630bd80ddf162c55d.png

 

Jeg har tro på at politiet er ute langs veien for å ta meg om jeg skulle være så uheldig å overstige fartsgrensen med 10%.

Jeg har på ingen måte troen på at politiet hadde løftet så veldig mange fingre om noen brøt seg inn hjemme hos meg og stjal rubbel og bit av det jeg eier, selv om jeg så hadde fanget tyven på kamera, han hadde signert gjesteboken og lagt igjen DNA-prøve og fingeravtrykk... Jeg kjenner folk som har tatt tyv på fersken og levert over til politiet der tyven gikk fri, fikk utlevert byttet sitt fra politiet og offeret for tyveriet og herverket ble anmeldt.

Har i likhet med M67 vært i kontakt med politiet en del siste årene, aldri siktet for noe eller dømt, aldri så mye som et forenklet forelegg. Jeg blir bare helt paff av oppførselen deres.
Jeg har dessverre god kjennskap til rusmiljøet i området, der snakker vi helt ville tilstander der politiet ikke gidder å gjøre en dritt. Dessverre førte dette til et drapsforsøk på en uskyldig part for ikke lenge siden. Mye enklere å gå etter egentlig lovlydige folk å få ta de på noe vis.. 

 

Jeg liker ikke å skjære alle over en kam, jeg vet også om oppegående folk i etaten, men empiriske observasjoner bekrefter at her omkring, inkludert alle aspirantene som er innom, så er det få som oppfører seg på en skikkelig måte i møte med oss plagsomme sivilister. Hadde vi oppført oss på samme måte tilbake hadde det vært et lovbrudd, det sier sitt..

 • Sad 1
Link to post
Share on other sites

Her i Finnmark har vi visstnok hatt minst tillitt til  politiet  av de spurte i landet. Mesteren forklarer det med våre "holdninger og kultur". NRK trekker fram en del årsaker som kan være grunnen til at politiet ikke akkurat er bejublet.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/lav-tillit-til-politiet-i-finnmark-_-skylder-pa-innbyggernes-holdninger-1.14880028

 

Link to post
Share on other sites

Må vel skille mellom manglende tillit til politiet pga. feil eller uhensiktsmessig organisering av etaten kontra liten tillit pga. eks. maktmisbruk, forskjellsbehandling, korrupsjon osv. utøvd av den enkelte ansatte ....

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Da har vi vel slått fast at det er lov å filme politiet i arbeid, og legge ut filmen på sosiale medier. Vi har vel også langt på vei, også fått medhold fra de to politifolkene som har deltatt i diskusjonen, at de ikke kan benytte seg av bortvisning som tvangsmiddel, for å forhindre filming som kan avsløre ulovligheter gjort av politiet. Vi har også fått vite at Herr Fleskebacon kjenner til at det er drittsekker i politiet, men han nevner ingenting om at disse kanskje bør fjernes fra politiet. Dette først og fremst for politiets eget rykte og tillit.

Men jeg satte meg ned og leste endel om ransakinger og hjemmelsgrunnlag.

Det denne tråden handle,r om er vel nettopp det.

Det ser ut til at i denne saken har politiet trakket kraftig over lov og hjemmelsgrunnlag.

Først så leste jeg denne:
https://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/bitstream/handle/11250/2598368/bachelor_Skarland_Knudsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR2Suhi6oV_Ku2x3G0sUdMwaZBeWfrLHKDhBJd_BL0fkjztD87s5n-ONJ38

Den tar jo opp ganske mange problemstillinger på en relativt grundig måte.

Så gikk jeg inn her og leste:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_4-3#KAPITTEL_4-3

Slik jeg forstår saken her, så ble det først gitt forhåndsvarsel om hjemmekontroll, antakelig etter våpenloven § 27 a 2. ledd.

Da er vel begrunnelsen for fare for bevisforspillelse borte, all den tid, om man da har et ulovlig våpen i huset, og mere enn 54 i IQ, ville ha fått den gjenstanden bort fra huset. Så plutselig blir hjemmebesøket omgjort til en uanmeldt ransaking. Dette for å sikre evt. bevis.

Formålet med ransaking synes noe søkt, all den tid det var varslet et hjemmebesøk.

Ved å lese seg opp i straffeprosessloven, kommer det frem mye interessant, og politiet har brutt ganske mange lover i denne saken!

I straffeprosessloven kapittel 15 er lovverket rundt ransaking forankret. Litt forskjellige bestemmelser i begynnelsen, men §197 angår direkte denne saken.

 

"§ 197.

 Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter §§ 192, 194 og 195 bare foretas etter beslutning av retten.

Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten. Ved ransaking av redaksjonslokale eller tilsvarende skal slik beslutning treffes av statsadvokaten, og bare dersom det er sannsynlig at etterforskningen vil bli vesentlig skadelidende dersom man skulle vente på rettens beslutning.

Beslutningen etter første og annet ledd skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med ransakingen og hva den skal omfatte. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes."

Jeg håper de hadde en rettslig kjennelse, for all den tid det var varslet et hjemmebesøk, må en kunne si at Vestmag kunne forvente onkel politi hjem til seg. Da skulle man vel anta at det er rimelig liten grunn til å påberope seg "faren for opphold"

Det at Vestmag blir beordret ned i kjelleren er et soleklart brudd på §199 i Strp.

 

"§ 199.

Ransakingen settes i verk av politiet så vidt mulig i nærvær av et vitne, som ikke må være ugild etter reglene i domstolsloven § 110 annet ledd.

Det skal på stedet eller snarest mulig settes opp en rapport om ransakingen, og den skal medundertegnes av vitnet."

§200 viser også at politiet bryter strp-loven.

 

"§ 200.

 Før ransaking settes i verk, skal beslutningen leses opp eller forevises. Foreligger det ikke skriftlig beslutning, skal det opplyses om hva saken gjelder og formålet med ransakingen.

Skal noens bolig eller rom ransakes, skal han eller – om han er fraværende – en av hans husstand eller en nabo tilkalles når det kan skje uten opphold. Ved ransaking av redaksjonslokale skal i stedet redaktøren eller dennes stedfortreder tilkalles, når det kan skje uten opphold. Om nødvendig kan det åpnes adgang med makt. Det som er brutt opp, skal så vidt mulig lukkes til etter ransakingen."

Han ble beordret ned i kjelleren, og ingen nøytrale fikk være vitner. 

Jeg tar for kurositetens skyld med §201, da dette kan være greit å vite. Jeg kjenner noen tilfeller der de dukket opp klokken 20:55, men pytt, pytt, slike drittlover er vel ikke så nøye med.

"§ 201.

Ransakingen foretas så skånsomt som forholdene tillater. Bare i påtrengende tilfelle bør den foretas på helligdager eller om natten (mellom kl. 21 og kl. 06), dersom det ikke gjelder hus eller rom der det også til slik tid er alminnelig adgang.

Når hensynet til ærbarhet tilsier det, skal personlig ransaking utføres ved en person av samme kjønn som den ransakingen gjelder."

Så var det Herr Cruiser og Herr Fleskebacon's politilov:
 

"§ 5.Plikten til å følge politiets pålegg

Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir i medhold av bestemmelsene i kapittel II i denne lov."

Det stemmer det, men denne loven gir ikke deg og dine kolleger status som Gud.

Denne loven er under Straffeprosessloven. Det vil si at straffeprosessloven er LEX SUPERIOR.
Det betyr at å beordre Vesteng ned i kjelleren er ulovlig, samme hva som står i politiloven §5.
Det eneste unntaket må være om det var en begrunnet frykt for at Vesteng skulle stupe inn i skapet og legge politilaget flatt. Men da hadde ikke jeg plassert Vesteng i kjelleren i hans eget hjem.

Så kan vi se litt på politiloven §6:

"§ 6.Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres

Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.

Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

Politiet skal opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet, ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.

Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig."

Denne loven er også underordnet straffeprosessloven.
Den gir visse rettigheter, men ikke ubegrensete rettigheter. Det er klart at minst inngreps prinsipp gjelder. Når det gjelder filming, var vi vel ferdig diskutert at det å jage noen bort fordi de filmer politiet i arbeide, er vel å definere som maktmisbruk.

Så kan vi se litt på tjenesteinstruksen til politiet:
"

§ 3-1.Alminnelige regler om politiinngrep.

Ved iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling, kan politiet gripe inn på den måte og med de midler som er lovlige, og som finnes nødvendige og forholdsmessige i betraktning av situasjonens alvor, tjenestehandlingens art og formål og omstendighetene for øvrig.

 

Politiet skal ikke ta i bruk noe sterkere middel før mildere midler har vært forgjeves forsøkt, eller situasjonen tilsier at slike må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige. Når forholdene tillater det skal målet derfor i første omgang søkes nådd gjennom råd, opplysning og tilrettevisning.

Så langt tjenesten og forholdene ellers tillater plikter politiet i ethvert tilfelle å gripe inn på forhånd med forebyggende og regulerende tiltak mot forestående lovbrudd eller fredskrenkelser.

 

Under tjenesteutøvelsen skal politimannen være sannferdig, saklig og upartisk.

 

Det er en alminnelig plikt å besørge tjenesten organisert og utført så effektivt og målrettet som mulig innenfor de angitte rettslige og ressursmessige rammer.

 

Tjenesteutøvelsen skal alltid være basert på respekt for de grunnleggende menneskerettigheter og det enkelte menneskes verdighet."
 

Min utheving, det taler vel for seg selv!
§ 3-2.Politiets bruk av makt.

 

Politiet kan benytte makt under iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling når dette følger av lov eller sedvane, og det ellers finnes klart nødvendig og forsvarlig i betraktning av situasjonens alvor, følgene for den maktanvendelsen rettes mot og forholdene for øvrig. Dessuten må de øvrige vilkår i § 3-1 være oppfylt.

 

Med makt menes her tvangsmessige fysiske inngrep mot person, og mot fast eller rørlig eiendom i tilfelle der denne eiendom blir påført skade.

 

Håndjern eller annet bendsel kan anvendes på person som under pågripelse eller transport truer med eller gjør seg skyldig i vold, eller der forholdene gir grunn til frykt for at vedkommende vil utøve vold eller flykte. Dessuten kan slike midler brukes mot person som forsøker å påføre seg skade, og ellers for å hindre forspillelse av bevis.

 

Politiets adgang til å bruke særlige maktmidler av teknisk eller annen art i tjenesten er regulert i egen instruks. I ethvert tilfelle skal vilkårene i første ledd være oppfylt før disse midler tas i bruk.

Politiutstyr som nevnt i 3. og 4. ledd skal være godkjent av Justisdepartementet.1

Dersom politiets bruk av makt medfører skade på person eller eiendom, eller situasjonen tilsier at det kan bli klaget over politiets handlemåte, skal vedkommende politimann innrapportere forholdet til sin foresatte umiddelbart. Denne rapportering bør være skriftlig."

Det at Vestmag blir beordret ned i kjelleren er vel å definere som et maktmiddel. Slik jeg forstår Vestmag, ble det ikke forsøkt å la han overvåke ransakingen, og han fikk derfor aldri noen anledning til å dumme seg ut. Derfor kan man slå fast at tvangsmiddelet med å bli sendt i kjelleren var soleklart ulovlig!

Så kan vi se litt på tilliten til politiet.....:
Les dette NØØØYYYYYYEEEEE Fleskebacon og Cruiser. Meeeeegeeeeet nøye. Les og forstå!
 

"§ 4-1.Vandel.

Politimannens vandel skal være uklanderlig. Ellers skal det opptres slik både i og utenfor tjenesten at politimannen oppnår den respekt og tillit hos borgerne som stillingen krever.

Enhver politimann må være seg bevisst at resultatet av egne tjenestehandlinger ofte avhenger av den tillit han nyter blant almenheten, og at egen klanderverdig adferd ikke bare går ut over ham selv, men også skader politiets anseelse i sin alminnelighet."

Så var det dette med Politiloven § 5 og 6
Så kan vi jo se hva som står i Politinstruksen § 5-1
 

"§ 5-1.Alminnelige retningslinjer.

 

Enhver politimann må betrakte seg som allmennhetens beskytter, hjelper og veileder. Det skal ikke rådes over borgerne eller foreskrives regler for deres virksomhet og innbyrdes samkvem, med mindre dette følger av lov eller sedvane."

 

Å jage bort folk, fordi du ikke ønsker innsyn, er vi vel fortsatt enig om at det er maktmisbruk. Det å pålegge folk "dustepålegg" er og blir maktmisbruk.

Så var det videre på disse politifolkenes opptreden:

Sitat:"Disse våpna ser du aldri igjen"
 

§ 5-2.Opptreden i tjenesten.

I tjenesten skal en politimann opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever.

En politimann må ikke la seg provosere ved motstand eller fornærmelser. Uten en rolig opptreden kan han ikke opprettholde sin autoritet og vente nødvendig bistand og støtte fra den besindige del av publikum.

Under tjenesteutførelsen er det ikke tillatt å bruke sårende eller andre upassende uttrykk. Likeså er alle slags skjellsord forbudt.

En politimann skal opptre høflig mot enhver, og dersom noen ber om eller ses å trenge hjelp, skal det ytes den bistand tjenesten tillater og som politimannen ellers ser seg i stand til.

Så kan vi jo se litt på Herr Fleskebacon's forhold til "drittsekker"
Jeg antar at du fulgte politi-instruksen, eller var det kanskje "korpsånden" som tok overhånd?

"§ 6-3.Kollegiale forhold. Rapporteringsplikt.

 

Enhver politimann skal gjennom sin tjenesteutførelse og i personlige forhold til andre politimenn opptre slik at han fremmer den etiske standard og den faglige dyktighet både hos den enkelte og i etaten som sådan. Den enkelte politimann skal også yte sitt bidrag til at det indre samarbeid blir så godt som mulig, og ellers så åpent som tjenesten tillater.

Dersom en politimann kommer til kunnskap om at en annen politimann har begått en ulovlig handling i tjenesten, skal han uten opphold melde dette til sin foresatte. Enhver politimann er på forlangende av sin foresatte pliktig til å gi forklaring om andre politimenns forhold, med mindre bestemmelsene om fritak for vitneplikt i straffeprosessloven kan påberopes."

Men til Herr Fleskebacon's forsvar, så er politiloven LEX SUPERIOR til politinstruksen som er forskriften til politiloven.

Det jeg har gjennomgått her, er til almenn benyttelse. Jeg vil på det sterkeste oppfordre Vestmag til å anmelde det han fikk oppleve. De er grunnløs etterforskning, grunnløs ransaking, maktmisbruk, og skjellsord.
Det er skammelig å oppføre seg slik!

 

 


 

Edited by 20mm cannon
Trykkleif
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...