Jump to content

Elgku, alder og kalver


Sakoen75

Recommended Posts

Noen som har noen fakta eller godt svar på dette.

Hvor lenge kan en elgku få kalver? Hos oss mennesker kommer jo det en alder der kvinner ikke kan få barn lengre mens menn er "produktive" så lenge vi lever og har normal helse. Hvordan er det med elgen? Har hatt noen eldre enslige kuer gående med gjevne mellomrom som ikke får kalver, okse er det nok av. Er jo ofte heftige diskusjoner om at det ikke skal skytes voksen "ku".

Jeg ser ikke poenget med å ha noen som tasser rundt og spiser opp beitet sett fra naturens side, har de en viktig rolle i naturen? 

Link to comment
Share on other sites

Det er gjort mye arbeid på dette her i Steinkjer kommune, med alders- og reproduksjonsanalyse siden 2004. 

 

I forhold til "nullhypotesene" angående sammenhenger mellom alder og reproduksjon er det store avvik her i kommunen, men tilsvarende undersøkelse i Nærøy viser at det er en del ulikheter. Kort oppsummert har man funnet ut at

- Brunsten blir seinere for hvert år (målt i andel para/upara elgkyr blant de felte i hhv 1. og 2. jaktperiode). 

I 2004 var 34% av de felte elgkyrne i 1.periode drektige, i 2018 var 2.1% drektige. 

- En uventet høy andel av kvigene er fruktbare.

1/3 av felte kviger for kommunen som helhet, betydelig flere i de mest produktive områdene

- Det er liten eller ingen sammenheng mellom vekt på kvigene og kjønnsmodenhet

- En uventet høy andel av 2.5-åringene kommer med kalv, og ettersom disse utgjør en relativt stor andel av kupopulasjonen utgjør dette en betydelig høyere kalveproduksjon enn man hadde forventet.

- Det er påvist ekstremt få "gjeldkyr"- av 750 undersøkte elgkyr 3.5 år eller eldre har kun 5 stk ikke vært kjønnsmodne. 

- Kalvevektene reduseres med ca 2-300g pr år, og total nedgang siden starten av undersøkelsen er på 5.8 kg (og det kan skyldes seinere paring)

- Flertallet av felte elgkyr mellom 15-21 års alder har hatt kalv det året de ble felt, og samtlige over 17 år hadde hatt kalv i fellingsåret (18 stk av 750)  

 

Det vi også har funnet ut er at med såpass høy reproduksjon og såpass tidlig kjønnsmodning, er verdien av gammelkua mindre i en bestand som er såpass tett som vår. Av de fem storvaldene i gamle Steinkjer tildeler nå to storvald hunndyra som "valgfri ku", med en oppfordring om å skyte noe kvige. Til tross for at kuprosenten har økt betraktelig har det ikke hatt noen dramatisk effekt på elgbestanden. 

 

Dette også stikk i strid med "nullhypotesen" som gikk ut på at vi kom til å skyte elgbestanden sønder og sammen på få år. Vi ligger forsåvidt ikke ekstremt høyt på prosentandel voksen ku, rundt 15% - men for vår del er dette en stor økning (tidligere var kua i praksis freda og all felling av ku var feilfelling istedet for kvige). Og det er selvsagt fordi vi ønsker å redusere stammen. 

 

NB: En må huske at det ligger inne en feilkilde i datamaterialet, nemlig at datamaterialet er kun av felte kyr/kviger. Kyr som går tomme vil ha en litt større sjanse til å berge hele jakta, og likeledes kan det være en tendens til at de største kvigene har større sjanse til å overleve jakta. Eksempelvis kan dette bety at når 34% av felte kyr var parra i 1.periode 2004, kan det være en større andel kyr som har gått uten kalv i dette datamaterialet enn i populasjonen forøvrig. Likeledes er det trolig at andel 2.5-åringer som kommer med kalv i bestanden er større enn andelen felte 2.5 år gamle kyr som har hatt kalv, ettersom at de som går uten kalv vil ha en større risiko for å bli felt.  

 

De seneste rapportene i serien ligger her (2019 har ikke kommet på nett enda men jeg har sett en foreløpig greie og tallene er bra like som før):

https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/2424262/browse?type=subject&value=reproduksjon

 

Men bare så det er sagt: det direkte svaret på spørsmålet ditt er at dersom dere har en elgbestand der dere ønsker høy(ere) kalveproduksjon og dere ikke har en bestand som er for stor, så er gammelkua verdifull. Den kalver så lenge den har tenner til å tygge kvist. Men ikke glem storoksen i forvaltninga... 

 

 

 

 

  • Like 3
  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...