Jump to content

Frede elg på sørlandet


Jegerlivet

Recommended Posts

Hei
Jeg leste nettopp et leseringlegg i Lister 24 der et elgjaktlag ønsker å frede Elgen i to eller flere år. Området ligger på Sørlandet. Lenke til leserinlegget: https://www.lister24.no/meninger/leserinnlegg/i/na5wxo/freder-elgen-dropper-jakten Hva er deres tanker om å frede elgen?

 
Bestanden av elg på sørlandet er generelt i dårlig forfatning, med enkelte unntak. Det er lite elg i skogen samtidig som kondisjonen på de gjenværende dyrene er dårlig. Indeksene for kalv per ku og kalv per kalvku er også lave. 
Personlig ser jeg ikke grunnen for å frede elgen. Jeg tror bare det vil gjøre vondt verre. En fredning vil tross alt føre til flere elg i skogen som igjen vil føre til hardere beiting på allerede pressede ressurser. Resultatet vil jeg tro er redusert fruktbarhet og lavere slaktevekter. 
Samtidig så blir det avvirket en god del skog, spesielt i vestagder der jeg jakter. Dette vil føre til mer tilgjengelige beiteressurser som vil være veldig viktig for bestanden som helhet. Men synes fremdeles en fredning er merkelig før en ser en økning i kalvevekter, ungdyrvekter og fruktbarheten hos kviger/elgkyr. 

 

Tror dere bestanden på sørlandet i det hele tatt vil ta seg opp?  Og hva synes dere om en fredning?  

Link to comment
Share on other sites

Min eiendom (som er en god andel av terrenget sør for E39) som er i det området der, hadde såpass mye elg at i følge både mor og far, at de måtte skyve dem til siden når de skulle spasere igjennom skogen til parkeringsplassen. Nå er det slik at om du ser en elg, bør du levere en lottokupong.

 

Folkene i Listerregionen er så jævla triggerhappy at jeg vil spy.

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, Jegerlivet said:

En fredning vil tross alt føre til flere elg i skogen som igjen vil føre til hardere beiting på allerede pressede ressurser. Resultatet vil jeg tro er redusert fruktbarhet og lavere slaktevekter. 
Tror dere bestanden på sørlandet i det hele tatt vil ta seg opp?  Og hva synes dere om en fredning? 

Jeg tror vi her står overfor en kompleks problemstilling, hvor en rekke faktorer kan påvirke utviklingen. Mange mener bestanden var for stor i forhold til beitegrunnlaget tidligere, og at det over tid har påvirket elgens helsetilstand slik at vi har kommet inn i en negativ spiral: dyrene ble mindre, fikk dårligere kondisjon, kom senere i brunst, fødte færre kalver med lavere slaktevekt, osv. Det kan nok lokalt være en viktig årsak. Men i det store bildet tror jeg nok vi som jegere må påta oss en god del av skylden: vi gjør akkurat det motsatte av de store rovdyrene, og tar ut de største og beste individene som kunne ført en sunn bestand videre. Nå er vi selvsagt ikke alene om dette, viltforvaltningen (tildeling av løyver etter kjønn og alder) får bære sin del, og enkelte grådige grunneiere som forlanger ågerpriser påvirker i høy grad hvilke dyr som tas ut. Jeg har liten tro på fredning, men desto større tro på jakt der det stimuleres til uttak av kalver og voksne skrapdyr.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Skrale dyr og lite kalv KAN vere resultat av lite elg og feil avskyting.

Kva er forholdet mellom okse og ku? 
Balansen er viktig for tidlig parring og tidlig kalving som videre fører til sunn stamme.

Om fredning er rett eller ikkje er umogleg å svare på utan å vite meire om kva dyr som er i området.

Slik eg kjenner området så bør det absolutt vere gode vilkår for ei sunn og tallrik elgstamme. Men mange skogeigere har også eit ønske om at beiteskadene på skogen skal vere små.

Videre så er det mykje fin hjort i området og kvotene er store. Elgen søker ofte vekk frå hjorten så ein innsats her kan bedre forholda til elgen.

Edit

Dette svar er for listerregionen.

 

Når det gjelder resten av Sørlandet så er dette ein stor region og stoda til elgen er nok ikkje så generell som TS antyder.

Edited by tussehaugen
Link to comment
Share on other sites

Som Sølvrev skriver over her så er det jo ikke tvil om at feil avskyttning har stor innvirkning på bestanden. Spesielt lokalt. Blir store okser og produktive kuer skutt ut så kneler stammen kjapt. Om ikke en freder alt så bør en i det minste i en periode på 5-6 år frede de store oksene. Og eventuelt ku.  Dette har vist seg effektivt andre steder.

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Sølvrev said:Jeg har liten tro på fredning, men desto større tro på jakt der det stimuleres til uttak av kalver og voksne skrapdyr.

Enig i det å skyte kalv og til dels å ta ut ungdyr. Voksne produksjonsdyr bør spares uansett.

Om ei skranten ku slipper å fostre opp ein kalv så vil ho sannsynligvis hente seg inn.
Uttak av ungdyr er ok men likevel litt vanskelig. Det stiller store krav til jegerne at dei tar ut rett mengde av både hann og hodyr samt ikkje skyter feil mht. alder. 

 

Link to comment
Share on other sites

Om beitegrunnlaget er dårlig så bør det jo kanskje gjøres grep vedrørende dette. Grunneiere i kombinasjon med jegere kan anlegge viltråkre, det kan plantes en kombinasjon av løv og bartrær når det bedrives hogst. Monokultur er ikke godt for noe.  Alt henger sammen må vi huske 

Link to comment
Share on other sites

En av de tingene jeg mener på gikk galt i Lister, ihvertfall i vår del av regionen, var at i de årene jeg vokste opp, så skulle ingenting over 10 tagger skytes. Samtlige lag gadd aldri skyte ku, men tok alt de kom over som hadde under 10 tagger. Oksen var jo trofè #1 må dere vite. Den eneste storoksen (skikkelig Alaskaelg med rene parabolantenner som horn) tror vi døde av alderdom, vi hadde til og med navn på den (Elmer), siden det var den eneste som fikk gå i fred i 15-20 år.

 

Sist gang fredning ble nevnt på et allmennmøte i Lyngdal, foreslo jeg og en kar til om å frede i 5 år. Var en gammel kødd på et av de nordligste lagene som slo seg vrang og det endte opp med at vi holdt på å bli lynsjet.

Link to comment
Share on other sites

Hva var det egentlig som gjorde at det gikk så galt? Har prøvd å spørre jegere som jakter der nede, men ingen har noe særlig ide om det. Ble det brukt andre forvaltningsmodeller enn vanlig, ble det tildelt (eller felt) for lite Ift beitegrunnlag, eller er det andre årsaker.


Har aldri forstått den med å frede de store oksene. Hva er vitsen med at de skal dø av elde? Må være bedre å frede noe mindre okser (feks 6-10 spir) slik at det blir flere store. Uansett de store er noen luringer, så det blir mange igjen i skogen etter jakta selv om de jaktes på.

Link to comment
Share on other sites

Når en går i kystnære sørlandsskoger, så kan en jo summere areal - areal som ikke er dyrket, stup, søkkmyr - eller sitka/douglasgranørken av ulønnsom, nesten hogstmoden gran - uten en ting en elg kan spise. Eller løvskog som favoriserer hjort?

Dra litt lenger inn I landet og det er naturlig furuskog, og elg, tilogmed elg av naturlig størrelse...

Rett framgangsmåte foruten å hogge granørknene flatt, må jo være å skyte nok elg til at de som blir igjen får mat.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Det var ganske store kvoter og i begynnelsen så var jakta over på ei helg med eksempelvis 10-15 dyr på kvoten (og det var kun vårt lag). Fattern sa at en av disse høye herrene fra et eller annet departement sa "skyt dem alle" og gjør man dette 5 år på rad på et område som er under 100.000 mål, så er vel det forklaringen.

 

Om fredning i noen få år er løsningen eller ikke, er ikke godt å si. Problemet er at ingen av de galningene vil forsøke det en gang, det skal utryddes og kun pga noen få idioter som regelrett får "mordblikket" i øynene når elgjakta nærmer seg.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Rausheim said:

hadde såpass mye elg at i følge både mor og far, at de måtte skyve dem til siden når de skulle spasere igjennom skogen til parkeringsplassen. 

 

Folkene i Listerregionen er så jævla triggerhappy at jeg vil spy.

Når var det så mye elg ute mot Farsund Lyngdal? Sier ikke at de lyger men var det ikke på 1970 talket elgen for alvor kom ned i det området? På andre siden av E-39 lengre nord er jeg med på jakt og mener de sa at elgjakta ikke veldig gammel i området. tror første elgen i "mitt" område lengre inn i landet ble offisielt skutt for ca 50 år siden. 

 

Problemet nå er at beitet er av elendig kvalitet og mengde (i forhold til antall elg). Det ble konstantert av FAUN som har taksert fra grensa mot Rogaland og i Vestagder. Elgen har blitt mager, kalvene blir født små og får ikke spist seg opp til vinteren og ender opp som små pusslinger resten av livet. Så i mitt lille hode og de som har et rimelig stort fakta grunnlag å basere seg på bør bestanden ikke få lov til å økes før det er mer og bedre beite. Alle oksekalver blir "store" bare de de får lov til å bli gammle og nok mat.

 

 

9 minutes ago, vavlo said:

ble det tildelt (eller felt) for lite Ift beitegrunnlag.


Må være bedre å frede noe mindre okser (feks 6-10 spir) slik at det blir flere store. Uansett de store er noen luringer, så det blir mange igjen i skogen etter jakta selv om de jaktes på.

 Var for mye elg i forhold til mengden mat og kvalitet på maten. Husker det var et godt tegn (trodde vi) når alt var gnagd på av elgen for her var det mye elg. Betyr vel egentlig bare at det er for lite mat så alt blir spist skjønner vi nå :(

om de blir lurere med alderen eller om det er de "lure" som blir gammel vet jeg ikke. Virker på oss som at er vi født idioter og lever farlig så følger det oss gjennom livet. 

Har troen på å frede slik som du nevner. Ha en "middelaldrende" bestand i god form og høste av de yngste og de eldste. Hvilken prosent andel klarer ikke jeg å foreslå.

 

Bare min enkle mening

Link to comment
Share on other sites

Hos oss fikk bestanden et virkelig knekk på 90-tallet. 70-80 tallet så hadde vi flokker av dem på vår eiendom (og det ligger utrolig nok bilder av dette i gamle album en eller annen plass på gården). Elgjakta mener jeg på begynte på 50-60 tallet en gang og den første elgen vommet de ikke før det var gått ei uke 🙄 (ingen hadde gjort dette før og det var som du sier, nytt).

 

Noe av problemet kan også være maten, for samtlige skoger er gjengrodd så til de grader.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, tussehaugen said:

Det er vel hyppige besøk av gråbein også i dette distriktet? 
Ikkje at det blir drept så mange elg men heller det at viltet helst blir lett på tå og rømmer ut av området når den værer fare.

De ulvene som forviller seg ned til Lister regionen får ikke tatt mange sau eller annet før de er skutt eller forsvunnet fra regionen.

Link to comment
Share on other sites

Det vart skutt ein i vinter rett før jul ca, fant sjølv nye spor heilt nord i kvinesdal rett før påske. 
Så dukka det opp ein på kamera i sommar heilt i sør...

 

Det finnas også mange rapporter om dyr samt fleire skadefellingsløyver i distriktet dei seiste 10 åra.

Edited by tussehaugen
Link to comment
Share on other sites

Og hvorfor kom elgen på 60-70-tallet? Jo man hadde  mengdeplantet gran, som hverken hjort eller rådyr vil spise, og i de første 10-20 årene med unggran har taigadyret som er spesialisert på å overleve på barskog den reneste bonanza i plantefeltene. Men i dag er det 6m opp til noe spiselig og de rakk ikke å utvikle seg til giraffer...

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Rausheim said:

 Fattern sa at en av disse høye herrene fra et eller annet departement sa "skyt dem alle" og gjør man dette 5 år på rad på et område som er under 100.000 mål, så er vel det forklaringen.

Jasså, en vaskeekte "skjære av seg haka" isf å barbere seg.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Sølvrev said:

Men i det store bildet tror jeg nok vi som jegere må påta oss en god del av skylden: vi gjør akkurat det motsatte av de store rovdyrene, og tar ut de største og beste individene som kunne ført en sunn bestand videre.

 

For min del oppleves dette som en myte.

For det første tar rovdyr gjerne mest kalv, og det er ingenting som tyder på at rovdyra selekterer spesifikt de minste kalvene men tar de kalvene som er tilgjengelige. Med retta avskytning på elg er de fleste jegere "opportunister" og skyter de første dyra av rett kjønn/alder som kommer på post. Det er sjelden å høre om jegere som leter etter store kalver og store fjorårsokser - og kanskje spesielt store kviger. Mitt inntrykk er at de fleste skyter de første kalvene de har sjans på, og om det selekteres på halvannetåringer er det heller slik at store fjorokser får gå pga tvil om de er for gamle, og store kviger har en større sjanse til å overleve jakta. Samtidig vil også jakta være en form for seleksjon - elgen som er "smart" og overvåken nok til å ikke gå på postene overlever, mens de dyra som stiller seg til med breisida blir en del av fellingsstatistikken.

 

Det er vel i hovedsak storoksen mange ønsker å få så stor som mulig, men det er nevnt av flere at det alltids er storokser som har vett til å holde seg unna jegerne og overlever jakta. 

 

Jeg er ikke i tvil om at det er en viss grad av seleksjon involvert i jakta, men man kan alltids diskutere hvor sterkt seleksjonspresset er. 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kan det tenkes at elgen ble tvunget ned på Sørlandet ogsp når de historisk sette gode elg områdene ble omgjort til barskog? Barskog er det dårligste foret for elgen, spesielt gran viser studier. Husker ikke i farten hvile stoffer, men de gjør noe (negativt) med tarmfloraen til elgen. Bar er mer som vomfyll i mangel av bedre kvalitet.

Men ja de gir deg rett på at høyden på voksen skog gjør det umulig for elgen å få tak i maten og plantene får tid til å utvikle "anti beite stoffer".

Før vi absolutt skulle plante tømmerskog ble skogen/heiene her brent med gjevne mellomrom, det førte til gjevnt tilgang på busker og kratt og trær i riktig høyde (tror det er rundt 1.5m som er ideal høyden elgen velger i en rapport fra FAUN), urter osv. Mye variert kost egentlig. Før det var det store eike skoger som regjerte langs vestre del av sørlandet men de ble "heldigvis" hugget ned og solgt til Holland og andre.

Egentlig fasinerende å gå i områder som har blitt brent skikkelig ned, har et område jeg brant ned rundt hytta (i flere omganger), så egentlig helt katastrofalt ut frem til det plutselig bare kommer opp planter som ellers ikke er i området lenger men plutselig nå får plass til og vokse. Mye hare og storfugl som jeg tidligere ikke har hatt i "mengder" rundt hytta. Får det nå vokse opp busker og kratt som elgen liker kommer muligens den også oftere på besøk. 

 

Var det ikke noen store branner i Aust-Agder for noen år siden der alt brant ned? Noen som vet hvordan det er med dyrene nå?

 

 

Mulig jeg er farget av egne teorier og lettere sier meg enig med forsknings resultater som passer meg (100% ubevisst). Så jeg sier ikke bastant sånn er det, mer lufting av egne teorier og tanker. 

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Jibrag said:

Med retta avskytning på elg er de fleste jegere "opportunister" og skyter de første dyra av rett kjønn/alder som kommer på post.

Blir mye fra meg nå. Var med i et storlag og fikk banket igjennom fritt dyr til alle men med vanlig antall dyr i forhold til lagets jakt areal. Vi som storlag/vall hadde veldig romslige kvoter. Det ble enighet om å melde inn etter hver jakt dag og ble det en overvekt av kalv i forhold til storlagets kvote ble kalv fredet. Resultatet ble som du sier at det ble skutt nesten uten untak det første som kommer og nært perfekt etter avskytnings planen fra myndighetene.

 

Lag som tidligere fikk tildelt bastante kvoter men ikke fikk skutt pga "feil" dyr fikk fylt sin kvote. Det ble holdt igjen noen dyr på en "tabbe kvote" til slutten av jakta og de som ikke hadde skutt sitt antall elg fikk fordelt denne.

En stund var det så detaljerte kvoter med vekt, alder, tagger osv og straff for "feil" dyr at jaktlaget heller lot være å skyte kvota og det kan jo være like negativt.

 

Ble satt en grense på ungdyr 1½år og 150kg som ungdyr kjønn spilte ingen rolle ble merkverdig jevn vekt på elgen rundt 145-150kg. Veldig skjevt fordelt på pigg-okser og nesten ingen kviger . Nesten ingen dyr imellom 150kg og 165kg på den kvota. Kan ikke skjønne det 🙄😅. Tror det var mange elg som fikk veldig korte nakker etter flåing den perioden

 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Sakoen75 said:

Kan det tenkes at elgen ble tvunget ned på Sørlandet ogsp når de historisk sette gode elg områdene ble omgjort til barskog? Barskog er det dårligste foret for elgen, spesielt gran viser studier. Husker ikke i farten hvile stoffer, men de gjør noe (negativt) med

Det er klart at elgen heller spiser søtere saker, men se nå på hvor i verden det fins elg. Elgen er tilpasset taigaen, og den kan leve på (mye) bar og tåler lange, kalde og tørre vintre. Andre steder vil den bli utkonkurrert av andre dyr.

 

8 hours ago, Sakoen75 said:

Var det ikke noen store branner i Aust-Agder for noen år siden der alt brant ned? Noen som vet hvordan det er med dyrene nå?

Episk bra de første årene etter brannen sies det.

 

K

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Sakoen75 said:

En stund var det så detaljerte kvoter med vekt, alder, tagger osv og straff for "feil" dyr at jaktlaget heller lot være å skyte kvota og det kan jo være like negativt.

 

Resultatet av for streng/spesifisert kvote kan være at jegerne holder igjen og man ikke klarer å fylle kvotene - eller at man får mye feilfellinger og jegerne gjør som du antyder, korter inn nakke osv. eller at elgen rett og slett går i sekken, istedet for å bli straffa. Og det er det ingen som er tjent med. 

 

Vi merka veldig stor forskjell når vi åpna for å felle fritt hunndyr hos oss. Jakta ble mye mer effektiv, en slapp å gå rundt og være redd for å bli behandla som kriminell, og de fleste fylte kvotene mye raskere enn før. Tidligere hadde man gjerne gått rundt og lett etter kviger utover jakta, og for å slippe å jakte kun kvige ble det gjerne til at man sparte noe kalv også. De siste åra har de fleste jaktlagene fylt kvota på noen få jaktdager (og vi har kun åpna for å jakte 1.okt-31.okt) 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Jibrag said:

For min del oppleves dette som en myte.

Nja, kanskje delvis riktig. I en del av Yellowstone nasjonalpark ble det i hvert fall en skikkelig bedring av wapiti-hjortens helsetilstand etter at de gjeninnførte ulv der. Om ikke forholdene er direkte sammenlignbare er jeg overbevist om at rovdyrene er opportunister som alltid søker lettest tilgjengelig føde. Det er (selvfølgelig) kalver, og svake/syke og eldre dyr. De store rovdyrenes "innsats" i norsk fauna er for øvrig beskjeden (siden det er så få av dem), men der det er ulv kan de ha en viss påvirkning. Og ja, de fleste jaktlag gjør fornuftige uttak av bestanden og jegerne disiplineres til å skyte riktige dyr. Men under individuell jakt, der den enkelte jeger har kjøpt løyve for å felle et voksent dyr, er det ingen her i verden som får overbevist meg om at han/hun velger det minste og mest skrantete om det finnes alternativer....

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

47 minutes ago, Sølvrev said:

I en del av Yellowstone nasjonalpark ble det i hvert fall en skikkelig bedring av wapiti-hjortens helsetilstand etter at de gjeninnførte ulv der.

 

I Yellowstone var det ikke jakt, dvs. hjorteviltstammene vokste tilnærmet eksponensielt. Ulven ble innført da man innså at man kunne stå ovenfor et bestandssammenbrudd (se St. Matthew Island).

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Sakoen75 said:

Kan det tenkes at elgen ble tvunget ned på Sørlandet ogsp når de historisk sette gode elg områdene ble omgjort til barskog?...

Elgbestanden i Norge eksploderte når bestandsskogbruket ble innført, fra 50-tallet og utover. Tilgangen på mat ble mye større, fordi en fikk perioder i hvert omløp der ung lauvskog slapp til i mye større grad enn før. 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Jeffery said:

Elgbestanden i Norge eksploderte når bestandsskogbruket ble innført, fra 50-tallet og utover. Tilgangen på mat ble mye større, fordi en fikk perioder i hvert omløp der ung lauvskog slapp til i mye større grad enn før. 

Ja, men nå hogges det mindre og mindre mange steder, og flere steder kommer 60-tallets sitkaskoger til å bli stående - siden det ikke lønner seg å ta den ut med maskiner i bratturene. Disse har omløpstid (naturlig) på mange hundre år, kanskje 5-800 år, så vi får neppe se noen stor endring... Den brenner godt da ;)
 

 

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

Stemmer sikkert.

 

Jeg adresserte det at overgangen til bestandsskogbruk(større andel barskog), dyttet elg fra tradisjonelt gode elgområder(som nok ikke var så gode, likevel) til tradisjonelt mindre gode områder. Og det stemmer ikke med virkeligheten. Med mindre vi snakker om mer lokale forhold enn det jeg tenker på da. Da vet jeg ikke. Hvis vi ser på landsbasis, og antar at "tradisjonelt gode elgområder" refererer til Østlandet, så er faktum at det var lite elg, fram til bestandsskogbruket gjorde sitt inntog. Når så mattilgangen økte, pga bestandsskogbruket, så økte også elgbestanden. Det bidro neppe mye til økt elgbestand andre steder. Selv om mer elg, totalt sett, selvfølgelig vil kunne bidra til at det blir noe mer over alt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...