Jump to content

Jakt med løshund


Sigve Frøland

Recommended Posts

Har ein problemstilling. Vi er EiT storvald som jakter hjort med 6 jakt Feldt i dette storvaldet. 

Problemstillingen er. Har storvalde rett til og nekte jakt med løs hund på årsmøte ved fleirtal selv om 1 jaktfeldt er uenig i fleirtalet ? Ell kan dette bare bestemmer av grunneigere internt på dei forskjellige jaktfeldta? 

Link to comment
Share on other sites

Kjenner andre med lignene problemer i storvald styrt av et stammevelde bestående av de eldre, som antakelig aldri har pult kona i andre stillinger enn misjonæren. 

Enkelte steder virker det nesten som om de må dø ut før nye krefter med åpnere sinn kan slippe til. Hund er ennå synonymt med Belsebub enkelte steder. 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Sigve Frøland said:

Har ein problemstilling. Vi er EiT storvald som jakter hjort med 6 jakt Feldt i dette storvaldet. 

Problemstillingen er. Har storvalde rett til og nekte jakt med løs hund på årsmøte ved fleirtal selv om 1 jaktfeldt er uenig i fleirtalet ? Ell kan dette bare bestemmer av grunneigere internt på dei forskjellige jaktfeldta? 

Jeg er nokså sikker på at svaret er nei. Med forbehold, om det er eiendommer bestående av masse små teiger om hverandre er vel løshundjskt litt på kanten selv uten storvald styrt av misjonærer..

Link to comment
Share on other sites

Jeg er nokså sikker på at svaret står å lese i storvaldets og jaktfeltenes vedtekter, og det er vanskelig (eller umulig) å gi et riktig svar uten å ha sett begge deler. Det kommer nok også an på hvordan man har organisert seg. Og dessverre tror jeg at dersom organisering og vedtekter er "fornuftige", så er svaret ja...

(Selv om jeg helt klart mener at vedtaket er langt fra fornuftig...) 

 

Normalt sett er hierarkiet slik at grunneier er medlem av et jaktfelt/grunneierlag, jaktfeltet er medlem av storvaldet. 
Dermed vil den enkelte grunneier sin rett til å forvalte egen jaktrett bestemmes av vedtektene (eller årsmøtevedtak) i jaktfeltet, og jaktfeltet sin rett til å forvalte medlemmenes jaktrett bestemmes av vedtektene (eller årsmøtevedtak) i storvaldet. 

 

For å ta et helt annet eksempel: Hva om årsmøte i et storvald vedtok at voksen okse skal være fredet til 10.oktober. Mener vi da at det er rett at et jaktfelt i storvaldet kan overse dette vedtaket? Eller tilsvarende innenfor jaktfeltet - at en grunneier skal kunne gå mot et slikt vedtak og skyte seg en okse 25.september? 

 

Jeg fikk et tilsvarende vedtak "mot meg" i eget jaktfelt for en del år tilbake, men da var det formulert litt annerledes. Det ble da vedtatt at man ikke skulle jakte med løs hund onsdag, torsdag og fredag. Dette begrunnet med at enkelte mente at rådyra ble skremt bort av drivende hund og at det var umulig å jakte helgene hvis noen fikk jakte med løs hund ukedagene opp til helg. Som en av de større grunneierne måtte jeg bare føye meg etter galskapen. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...