Jump to content

Overtrykk? Norma Bondstrike


Stefan J
 Share

Recommended Posts

Har kjørt en ladestige og landet på det jeg anser som en noe frisk ladning. Kal. 30.06, Norma Bondstrike 180grs. Col 84mm. Best presisjon kom på det jeg anser ssom maxladning, men hastigheten ble noe høyere enn jeg hadde forutsett, 875mps. I en Blaser R8, med standardløp på 52cm. Ser absolutt null trykktegn på hylsene, tennhettene har fremdeles avrundede kanter, ingen merker i hylsebunnen eller andre tegn på hylsa. Hva sier dere? Er det så mye trøkk i denne at det går på sikkerheten løs? Er en drøm å skyte med :)

Link to comment
Share on other sites

Hastigheten indikerer at du er godt over den røde streken: 180 grs kule i 875 m/s fra en 52 cm lang pipe må være mer enn en frisk ladning! Jeg ville forventet rundt 800 med forsvarlige maks-ladninger, kommer selv knapt over denne hastigheten med 57 cm pipe. Så man behøver kanskje ikke være så veldig synsk for å antyde at trykket kan være usunt både for våpen og skytter? Men la oss nå få vite hvor mye av hva TS har spadd opp i hylsa.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, ladebenken skrev:

Sikkert bedre at du ringer lilli bendris, hun har Nok evner som kan vurdere trykk uten å vite hva du har ladet med.   

 

24 minutter siden, Per-S skrev:

Eller snåsamannen  - 

 

2 minutter siden, Sølvrev skrev:

Så man behøver kanskje ikke være så veldig synsk  -  - 

 

Der ser dere, moderatorer & forum-drivere! Åpne de stengte "Kritisk tenkning"-trådene, og flytt dem til "Ladebua"!

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Stefan J skrev:

Har kjørt en ladestige og landet på det jeg anser som en noe frisk ladning. Kal. 30.06, Norma Bondstrike 180grs. Col 84mm. Best presisjon kom på det jeg anser ssom maxladning, men hastigheten ble noe høyere enn jeg hadde forutsett, 875mps. I en Blaser R8, med standardløp på 52cm. Ser absolutt null trykktegn på hylsene, tennhettene har fremdeles avrundede kanter, ingen merker i hylsebunnen eller andre tegn på hylsa. Hva sier dere? Er det så mye trøkk i denne at det går på sikkerheten løs? Er en drøm å skyte med :)

Altså - all skyting innebærer risiko. En slik ladning kanskje mer enn en mer moderat - iallefall for funksjonsfeil og slikt. Ingen her kjenner ditt våpen, dine rutiner, din risiko for å bruke opp marginene med våte, oljede, skitne hylser, for å miste 2-3 gr ekstra oppi - eller de reelle marginene i en Blaser...
Temmelig sikkert er det at du er over normert makstrykk, siden du får så høy hastighet. Men om det betyr noe er din sak alene. Noen ganger gjør man det, hvis man vinner noe på det, andre ganger gidder man ikke.

Spørsmålet ditt passer like bra på landeveien; "jeg kjører i 90 i 80-sonen, tror du det går bra, speedometeret viser sikkert litt mye, kanskje". Det er nok grunnen til de litt merkelige svarene over.

 

K

Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, Sølvrev skrev:

Men la oss nå få vite hvor mye av hva TS har spadd opp i hylsa.

 

18 minutter siden, M67 skrev:

Det er nok grunnen til de litt merkelige svarene over.

 

Når vi ikke vet hva som er i hylsa, blir svarene noe kryptiske.

 

Denne ladningen tilsvarer ca. 915 m/s med 60 cm pipe, som er omtrent den hastigheten man kan lure et 165-grs projektil opp i, uten å forhøye livsforsikringen. (NB: Dette gjelder i min "gamle" S&L, i mange andre våpen gir samme ladning både mindre hastighet, og overtrykkstegn!) Og da bør man bruke et såpass saktebrennende krutt at ladningen blir tilnærmet komprimert.

 

Å lade 180 grs kuler med et hurtigere krutt, kan gi både god hastighet og presisjon, og kan gå bra ei stund. Men man har ingen garanti for hva som skjer på skudd nr. 79 eller 163.

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Hadde vi kunnet bedømme trykk, ved bare å studere avfyrt hylse hadde vi klart oss uten både ladetabeller og kronograf, eller trykkmålingsutstyr for den del. Når man har kronograf (åpenbart), hvorfor stopper man ikke før ladningen tilsynelatende ligger langt inne rødfeltet? Verken skyteleder eller naboskyttere blir særlig imponert over skyttere som må forlate banen med hylsa "fastsveiset" i kammeret.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Sølvrev skrev:

Ikke for å være utidig eller frekk, men hvor henter du ladedataene fra når du skal sette opp en stige?

Om du hadde sett til Vihtavuoris tabeller eller anerkjente ladebøker tror jeg du ville stoppet lenge før.....  

Akkurat nå er jeg på reise, så jeg husker ikke helt hvilken kule jeg brukte som sammenlikning, men tok det ut fra ladeboka nr 7, annen kule med samme vekt

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Stefan J skrev:

Akkurat nå er jeg på reise, så jeg husker ikke helt hvilken kule jeg brukte som sammenlikning, men tok det ut fra ladeboka nr 7, annen kule med samme vekt

Hehe, den kan vi jo ikke holde i mot trådstarter. Men det bekrefter det noen av oss har sagt om ladedata og ladeboken i mange år. Alt for harde ladninger, og myten om at man omtrent kan måle trykket ved å se på hylsa etterpå...

 

K

Link to comment
Share on other sites

På 2.8.2020 den 17.44, Stefan J skrev:

Har kjørt en ladestige og landet på det jeg anser som en noe frisk ladning.

Her har vi et eksempel på en farlig trend som er blitt vanlig de siste årene. Feiloppfatning av ladestige og hva det kan/skal brukes til. Det er også mange som lærer slik feilbruk på ladekurs.

Dette er ikke kritikk av trådstarter, han har neppe "sugd dette av eget bryst", men har funnet dette på nett eller lært det av andre.

Ladestige for å finne maksladning for en kulevekt i en patron er noe som kruttleverandøren gjør når de utarbeider ladedata som de publiserer. Da finner de den maksimale kruttvekter som kan brukes trygt. Bruker man mer krutt vil de gi overtrykk i noen våpen mens andre med mer romslige toleranser vil tåle dette fordi kammer og overgangskonus er overdimensjonert og gir større volum. Men det er likevel ikke helt trygt å lade hardere i våpen som tilsynelatende tåler dette, med romsligere kammer vil messingen måtte utvide seg mer for å fylle kammeret, og da blir det større sannsynlighet for hylsesprekk. Når denne praksis brukes uten trykkmåling, men trykket bedømmes ut fra trykktegn på hylse blir dette enda mer uforsvarlig. Det er ikke mulig å bedømme trykk ut fra tennhetter eller andre forhold på hylsen. Da ender man som trådstarter med ladninger som ligger langt over forsvarlig trykk. Det kan gå bra lenge, men før eller senere vil en hylse svikte. De er lagd for å tåle maksimalt godkjent trykk med god margin, men om en konsekvent ligger 15-20 % høyere er det store muligheter for at noe gir seg på en varm dag. Trykket øker svært mye mer enn hastigheten, så gevinsten er liten. Vekten av hylsen (som er et mål på innvendig volum) varierer, en tung hylse har mindre volum og kan gi kraftig overtrykk om den lades hardt. Kommer det i tillegg til ladninger over maks blir det fort problemer.

Nå er det noen tilfeller der ladevekt kan økes i forhold til produsentens maks om man har kunnskap, 30-06 i nye våpen kan lades til samme trykkstandard som våpenet er bygd for dersom hylsene er av god kvalitet. Men det er da kun 3-4% øking av ladevekt. 

Ladestige har selvfølgelig en misjon, men det er å finjustere kruttmengden for å få maksimal presisjon innenfor produsentens anbefalte maksimalladning. Det er stort sett kun våpen bygd for presisjon som har stor nytte av dette. Det krever meget god skyteteknikk og mange skudd. Slik som jeg ser det fremstilt mange steder med 3 skudd serier med 0,5 gr intervall er det bortkastet tid og ammunisjon. For å få et noenlunde bilde av presisjonspotensialet kreves minst 10 skudd serier, gjerne med 0,1-0,2 gr intervall innen det området der kruttet brenner korrekt.

Dessverre har Ladeboken ofte utarbeidet ladninger som ligger godt over fabrikkens maksimalladning. Det er ikke god praksis fordi man ikke lenger har sikkerhetsmarginer for å ta tilfeldige variasjoner som man alltid finner i kruttforbrenning. Dette gjenspeiles i trykknormer der det finnes 3 ulike maksimaltrykk som alle skal oppfylles for at ammunisjonen skal være trygg.

Når så noen tror at man kan fylle på krutt til man ser at dette går galt og så gå et halvt grain ned og tro at alt er bra, da har man en ulykke som venter på å inntreffe.

Ofte er det relativt nye hjemmeladere som prøver ut dette, og det gjør det enda mer alvorlig. Viktigheten av å holde seg innenfor fabrikantens anbefalinger må forklares nøye. 

 

  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Det er vel ikke god praksis å hoppe rett på maksimal-ladninger uansett hvor man henter ladedataene fra? Ladeboken er veldig tydelig på dette! Skal man lade til maks er det også lurt å sjekke flere kilder for å se om det er overenstemmelse. Jeg registrerer at flere her inne mener Ladebokens ladninger kan være i heiteste laget, og jeg skal ikke kverulere på at de har vært/fortsatt kan være det. Men etter min kjennskap (jeg har Ladeboken utgave 4, 7 og 8) er ladningene blitt noe moderert, særlig fra utgave 4 til 7. Hvis det er slik at noen mener det er (uforsvarlig) høye ladninger i utgave 8 burde de kanskje sende et forbedringsforslag til (den nye) redaksjonen? Nå er det Jørund Lien som er faglig ansvarlig etter at de opprinnelige forfatterne har gått bort. Jeg har selv meldt fra om heite ladninger som er blitt rettet opp i ny utgave. Ladeboken er for øvrig også krystallklar på at man ikke kan vurdere trykk alene ut fra tilstanden på hylser og hetter.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

Det er rimeligvis forskjellige veier fram mot ferdig patron/ ladning, og hvor mye arbeid en vil legge i å finne "Godladninga". Man kan gjøre det enkelt ved å finne ei ladning midt på treet i ladetabellen, skyte og konstatere at det er bra nok til formålet, og så fortsette med den, eller man kan legge mer arbeid i det med stiger og kronografering for evt. å finne tilnærmet makslading og/ eller best presisjon. Ingen av delene er feil.

 

Greia er vel helst at enkelte mener de ikke trenger å tilegne seg en viss grunnkunnskap om "faget" før de setter i gang. Fart er gøy, så da er det vel ingen grunn til å gå for noe annet enn tabellens maksladning for ei kulevekt, eller kanskje til og med litt over, da det jo alltid er litt å "gå på", eller så går man ut og spør på FB om ei godladning til den patronen man skal lade, og går da uten omvei for et hvilket som helst forslag.

 

Mulig det er noe med generell holdning til ting som ligger i tiden, som smitter over. "Lettvint" trumfer det meste. Instruksjoner er noe en tar frem som en siste utvei om ting ikke fungerer. Når man kan lese i dagspressen at strykprosenten for teoriprøven til førerkort for bil, som jo ikke akkurat er rakettforskning, ligger oppe på 70- tallet i enkelt distrikt, så er det sannsynligvis ikke fordi at dagens unge har blitt så himla dumme, men holdningen er gjerne at det meste kan fikses uten at de skal trenge å legge noe tid eller arbeid i det.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Nå vet vi ikke noe om hvorfor TS endte opp med disse ladningene..

 

Men ja, lettvint er bra, noen raske snutter på YouTube og prøvogfeil og sa ikke han karen på banen i påska at fsbrikkammo var ladd svakt med vilje?

Jo, og fabrikkene publiserer svake data for å unngå å bli saksøkt.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Lettvinte holdninger og manglende respekt for hvor farlig dette kan være er vel riktig. Etter å ha sett noen av heltene i actionfilmer komme uskadd ut fra de kraftigste eksplosjoner forsvinner respekten for en liten kruttklatt i en messinghylse fort.

Det er også viktig å se på nyere patronkonstruksjoner der akseptabelt trykk er langt over det vi er vant til, fra 3400 til 3800 og muligens enda høyere. Det gjør at sikkerhetsmarginene reduseres mye. Det brukes fremdeles messinghylser, og flytgrensen for messing er relativt konstant. Da forsvinner veldig mye av sikkerhetsmarginene, og ved et slikt trykk skal det svært lite feillading til før det blir ulykke. Men for å kunne skryte på seg mer hastighet i en mindre patron er dette måten industrien bruker for å kunne selge nye patronkonstruksjoner. Nå er det riktignok slik at nyere krutt er mindre temperaturfølsomt slik at en kan redusere marginene for høy temperatur noe.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, vavlo skrev:

teoriprøven til førerkort for bil, som jo ikke akkurat er rakettforskning,

 

Har du tatt en testprøve på nett?😄 Den er f...en ikke så enkel som folk tror. Var enklere før i tida, enn nå.

 

Men enig, folk skal helst ikke ha noen motstand idag, men komme lett til alt.(Nå snakker jeg ikke om trådstarter, men generelt)

 

Da sitter de og ser på youtube og div forum og finner en "atomladning" en eller annen redneck har anbefalt, og kopierer den, og stort sett går det jo bra, men likevel kommer det en haug med spørsmål om "hvorfor sånn og hvordan datt"....og det om noe de strengt tatt burde vite svaret på før de sydde sammen en patron og futta den av i eget våpen...

 

Det sies mye om ladeboka, men den er faktisk en meget god oppskrift på hvordan man skal lade sine egne patroner,,,,men å lese ei bok?  Sliiiitsomt....

Link to comment
Share on other sites

42 minutter siden, hewi skrev:

 

Har du tatt en testprøve på nett?😄 Den er f...en ikke så enkel som folk tror. Var enklere før i tida, enn nå.

 

 

Prøvde. Fikk 100% ;) Var vel lignende vanskelighetsgrad som da jeg tok den "på ordentlig" i 1983.

 

Skal sies at jeg "jukser" litt...Guttungen nettopp har kjørt opp til motorsykkel, vi har bak oss 4000km øvelseskjøring og temmelig mye diskusjon om trafikkregler og kjøring.

Jeg brukte MYE energi på å få han til å lese skikkelig - han stod på 1. forsøk med 0 feil. Den mest effektive inspirasjonen var nok utsikten til å være fotgjenger hele sommeren, og betale 2-3000 til for det... Og objektivt sett, jeg tror ikke han er spesielt mye smartere enn ungdommer flest - arbeid er det som skal til.

 

 

 

Uansett, lading. Det er 3 sorter nybegynnere i hjemmelading

- han som "bare skal" og ringer en kompis for å sette sammen pressa istf å finne det ut sjøl. Gjetter, eller finner data i ladeboken. Som han kun leser ladedata, og anektodene i

- han som har kjøpt utstyr, men ikke tør begynne før han har gått på kurs, selv om han har lest alle ladebøker i verden, og slitt ut den norske

- han som har lest ladeboken, snakker om langhold hele tida, og skal finne DEN MEST PRESISE LADNINGEN - til sin 1983 Remchester Spesial, og tester disse over et vaklete restematerial-bord på enden av 100m standplass. Kommer han på kurs blokkerer han hele kurset med spørsmål om frifluktens betydning - i Remchesteren

 

Videregående er det bare 2 typer av.

- han som lader EN type (eller iallefall har kun en innstilling) ammo på XL650en sin - og gjerne lader årets forbruk (10-50 liter patroner, han gidder ikke telle) under et to dagers regnskyll i mars

- han som sitter på enden av 100m standplass med Remchesteren, et par drillinger, og to rifler til, med KKC stokk - og tester enda flere ladninger...

 

Vi kan selvsagt legge til nr 2 fra "nybegynnere", han har enda ikke begynt.

 

K

  • Like 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Nå var ikke mitt innlegg over myntet på verken TS eller andre, men mer som en generell betraktning. Om man feks frekventerer diverse jakt og våpenrelaterte grupper på nettet (feks FB), så skinner det ofte godt gjennom, både på spørsmål og på svar, at det er alvorlige hull i basiskunnskap hos endel som beskjeftiger seg med nevnte emne. Underholdende, tja. Betenkelig, ja. 

Link to comment
Share on other sites

Jizus. Her spør man hva andre mener om en helt konkret ladning som jeg etter å ha gjort det slik man bør gjøre, oppdaget at hastigheten var høyere enn jeg forventet og spør på forumet her om noen har noen tanker om dette, fordi jeg selv tenker at det bare er å demontere. Jeg synes selv at ladningen virket ufattelig hard, men undret meg over at det ikke var trykktegn på hylsa...

 

Ender opp med å bli beskrevet som skjødesløs med lettvinte holdninger og manglende respekt.

Jeg er ingen av delene og heller ingen nybegynner.

 

Etter mange år som følger og delvis aktiv medlem på dette forumet takker jeg for meg. Før var dette et sted man kunne hente velmenende info og ha konstruktive dialoger. Takk til dere som har svart på slik måte, men alt dette bedreviter-pjattet gidder jeg ikke bruke tiden min på. 

 

Logger av her for siste gang nå.

Link to comment
Share on other sites

Hvis TS "logger av for siste gang" har det vel liten hensikt å svare, men:

 

2 timer siden, Stefan J skrev:

Her spør man hva andre mener om en helt konkret ladning som jeg etter å ha gjort det slik man bør gjøre,  -

 

Nei, du har IKKE "gjort som man bør gjøre", nemlig først å se hvilken brennghastighet kruttet har:

 

"The burning rate of N550 is similar to that of the N150 rifle powder and it’s on the medium scale of our high energy powders".

 

Jeg har aldri ladet 30-06 med så hurtigbrennende krutt som N 150 eller tilsvarende, bare N 160 og mer saktebrennende krutt. Da er full hylse et godt tegn på at nok er nok.

 

Og du har IKKE lest hva produsenten sjøl skriver om ladningen av 180 grs kuler for 30-06 med dette kruttet. Max-ladningen for din kuletype er ikke oppgitt, men max varierer fra kule til kule, fra 48,5 grs for Oryx, til 54,3 for Berger. Fordi max-ladningen varierer såpass fra kule til kule, bør man være ekstra forsiktig med å dra "sammenligning" til den kulen man bruker. Og du er, uansett, langt over max, sjøl for den kula som tåler mest.

 

2 timer siden, Stefan J skrev:

Jeg er - - - heller ingen nybegynner.

 

Der fjernet du en mulig unnskyldning!

 

2 timer siden, Stefan J skrev:

  -  men alt dette bedreviter-pjattet gidder jeg ikke bruke tiden min på. 

 

Du er ikke den eneste som bruker hersketeknikken med å kalle andre for "besserwissere", den er ganske utbredt. Men folk som har arbeidet en hel mannsalder med kuler og krutt for landets garantert største "kunde", har faktisk mer og bedre kunnskap enn de som må spørre, når de har ladet langt over maksimum.

 

2 timer siden, Stefan J skrev:

Før var dette et sted man kunne hente velmenende info og ha konstruktive dialoger.

 

Forumets drift "est disputandum", og det ble jo gjort, f.eks. i den såkalte "vårrengjørings"-diskusjonen i fjor. Men en ting har stått uforandret fra starten av forumet, og det vet jeg, for jeg var med og startet det: Hvis noen publiserer uforsvarlige ladninger, eller fantasifulle hastigheter, skal det modereres, eller hvertfall imøtegås (mine 915 m/s med 165 grs kule ble oppnådd med ei myk jaktkule, i en spesialbestilt og håndlaget S&L M/68 DL med 60 cm pipe, @ignorant har skrevet om den produksjonen). Din ladning var godt ute på "rød side", du spurte om vår mening, og den var rimelig samstemt.

 

Edited by Jegermeistern
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, M67 skrev:

Prøvde. Fikk 100% ;) Var vel lignende vanskelighetsgrad som da jeg tok den "på ordentlig" i 1983.

 

Skal sies at jeg "jukser" litt...Guttungen nettopp har kjørt opp til motorsykkel, vi har bak oss 4000km øvelseskjøring og temmelig mye diskusjon om trafikkregler og kjøring.

Jeg brukte MYE energi på å få han til å lese skikkelig - han stod på 1. forsøk med 0 feil. Den mest effektive inspirasjonen var nok utsikten til å være fotgjenger hele sommeren, og betale 2-3000 til for det... Og objektivt sett, jeg tror ikke han er spesielt mye smartere enn ungdommer flest - arbeid er det som skal til.

 

Joda, vanskelig og "vanskelig" litt som man definerer det. Har selv 2 ungdommer i hus som har tatt bilsertifikat ila det siste året. Jeg var kjepphøy og sa at teoriprøven skulle jeg klare, lett. Tok en testversjon på nett og strøk med glans på første forsøk😁 Det er vel ikke det at trafikkreglene er så vanskelige å lære seg/forstå, men mer det at spørsmål og svar på prøven formuleres på en litt spesiell måte. Flere oppgaver kan ha flere riktige svar i alternativene osv, så det er nok som du sier; arbeid må til. Begge mine sto på første forsøk

 

Tror nok at den høyere strykprosenten vi har sett de siste årene skyldes like mye det at vi har en god del større andel av ikke-etniske nordmenn, som ikke er så språklig sterke. De trenger gjerne noen forsøk.

Så at dagens ungdom er så mye latere enn før kan vel være en sannhet med modifikasjoner. Motivasjon er stikkordet her. Nå som før.

 

Forøvrig så beklager jeg at @Stefan J   ønsker å forlate forumet. Det var ikke meninga å rakke ned på deg i det hele tatt, selv om du kanskje "fortjener" litt kritikk.

Jeg hadde ingen info om hvordan du hadde funnet ut av denne ladninga osv, men uttalte meg på generelt grunnlag.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Per-S skrev:

I ladeboken utgave 2 som lå ved siden av meg er det oppgitt maks 32 gr med 135 for 170 gr Norma kule.

Det kan nok være litt mye om du tror at 30 gr er overladning......😉

V.v har justert ned max til 27,5 gr. nå..

Link to comment
Share on other sites

Har vel muligens også sammenheng med at kruttets egenskaper er noe forskjellig i dag fra det var for en mannsalder siden. Man bør vel søke å bruke data fra siste versjon av ladetabeller om en bruker nyprodusert krutt. Jeg har VV- tabeller fra 80 tallet liggende, men ser ingen grunn til å bruke disse, like lite som jeg bruker data fra eldre versjoner av Ladeboken om det finnes i den siste.

Link to comment
Share on other sites

Kruttet er nok ikke så mye endret, men vi vet at Ladeboken i sine tidlige utgaver var noe rause med kruttvekten. Fabrikantene av krutt må forholde seg til CIP/SAAMI standard, det behøver ikke Ladebokens forfattere, og de utarbeidet det de mente var maksladning for det våpenet de hadde. Resultatet er at mange ladedata i de tidligste utgavene av ladeboken var høyere enn det kruttprodusentene oppga, og som det ble opplyst var ladevektene vurdert å være sikker i det spesielle våpenet. Kruttprodusenter må på samme måte som ammunisjonsprodusenter forholde seg til standard og til de svakeste våpen som er kamret for angjeldende patron. De kan ikke tilpasse ladningen til individuelle våpen. For øvrig oppgir Ladeboken utgave 8 fremdeles 32 gr 135.

Den oppgitte maksladningen fra kruttprodusenten er nokså nær den vekten en ammunisjonsprodusent ville brukt, og ville gitt trykk noe under maks tillatt. I dette er det også tatt hensyn til produksjonstoleranser slik at ladningen vil være sikker i våpen med minimumsmål (trange løp og trange kammer).

Link to comment
Share on other sites

DEVAs  hovedargument for Ikke å trykke nye opplag av deres ladebok nr 5 (tyskernes ladebibel), da det drøyde lenge med den siste utgaven, var at de hadde funnet at endel kruttsorter hadde endret egenskaper såpass over tid at de ikke ville utgi gamle data på nytt. Dette har nok ikke særlig praktisk betydning hvis en følger standard prodesdyre for utarbeidelse av ladninger, men utgiver ville vel ta høyde for den utålmodige delen av publikum. Med dagens regime med stadig strengere regler for  hvilke kjemikalier og stoffer som kan anvendes i krutt må en kanskje regne med at vi får krutt med noe endrede egenskaper, og at andre vil forsvinne. (Det har vi vel sett allerede) Vil produsentene endre sine data i takt med det,  eller vil de komme med nye betegnelser på produktene?

 

Når det er sagt, om noen har 5te utgaven av DEVA liggende å slenge uten å brukes så kan jeg gjerne ta over den.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...