Jump to content

Må man ha dokumentasjon for antikke våpen?


Silver66

Recommended Posts

Spørsmål fra en som aldri har eid et antikt våpen, men prøver å hjelpe en som har fått en gammel revolver, som dukker opp i et dødsbo i slekta. Leser om reglene i våpenforskriften par. 1, men sitter fortsatt igjen med spørsmål. Ha overbærenhet om dette blir "teskjemetoden"...

 

--Er det slik å forstå at ethvert antikt våpen må ha en "dokumentasjon med aldersbestemmelse" ?(Altså der årstall ikke er gravert inn i jernet- og er det tilstrekkelig? Modell og produksjonsår kan jo være forskjellig).

 

 --Og må et antikt våpen ha en "særskilt tillatelse"? (Er det et eget register eller arkiv for "godkjente" antikke våpen?)

 

--i så fall; hvem utsteder denne dokumentasjonen? (Politiet, eller en eller annen autorisert fagmann)

 

--dersom vedkommende arvtager ikke finner en slik dokumentasjon blant dødsboet, er dette da å finne i et arkiv hos politiet?

 

Så vidt jeg kan forstå er altså:

1)hovedregelen for antikke våpen før 1890.

2)Unntak kan gjøres for nyere våpen etter 1890, dersom POD har vurdert kalibrert utilgjengelig i alm handel etc.

 

3) dersom hagler og rifler er eldre enn 1885. Og dersom pistoler og revolvere er eldre enn 1871, kan innehaver beholde disse uten særskilt tillatelse, dersom han eide dem før våpenforskriftens ikrafttredelse. (1.6. 2009).

 

-- vil det si at det utstedes "særskilt tillatelse" for antikke våpen? 

Og betyr dette at ved arv, må "ny eier"/arvtager alltid få ny særskilt tillatelse?

 

Puhhhh😖🤓

Edited by TS
Skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

Ja, takk for svar så langt. Da ble jeg litt klokere.

 

Men, da vil jeg si at ordlyden i paragrafen 2. ledd om dette med "særskilt tillatelse" er misvisende. Er lett å tro at noe slikt finnes...

 

PS, kanskje dumt spørsmål, men: er skytevåpen produsert før 1890 alltid svartkrutt?

 

Og; en bør vel da i forhold til krav om ansvarlighet 'alltid' innhente en fagperson uttalelse om våpenet alder? (Dersom en selv er grønn på antikke våpens produksjonsår).

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror du leser i den nye våpenloven som ikke trått i kraft enda.

 

Gjeldende lov, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1 og forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

 

Ikke alle våpen fra før 1890 er svartkruttvåpen.

 

Og ja, det er absolutt lurt å rådføre seg med noen som kan litt om våpen om en er i tvil. Tips-ikke spør politiet, de vet i 99,8% av tilfellene fint lite om sånt!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...